Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Ecotop mestverwerkingsinstallatieinvesteer


Dit betreft de financieringsaanvraag voor het project Ecotop B.V. Doelstelling is om in deze besloten vennootschap een deel van de realisatiekosten te financieren van het duurzame mestverwerkingsinitiatief van Melkveehouder J.G. Seuntiëns. De vergunningen alsmede de noodzakelijke subsidie zijn aangevraagd en verkregen. Voor de bouw van het object alsmede de opstartfase, is een bedrag van circa € 1,4 mln. benodigd. Dat bedrag is voor een belangrijk deel onderbouwd met offertes. De bouw van de mestverwerkingsinstallatie zal plaatsvinden op de grond van het bovengenoemde veehouderijbedrijf. Hoewel de uiteindelijke samenstelling van de financiering nog onderhevig is aan definitieve overeenstemming met alle uiteindelijke kapitaalverstrekkers, wordt in de business case van het volgende uitgegaan: Lease, € 400.000,- Crowdfunding, € 750.000,- Eigen vermogen, € 250.000,- Via Greencrowd wordt een lineaire financiering van € 750.000,- gevraagd. Deze nieuwe lening kent een totale looptijd van 7 jaar. Daarvan is het eerste jaar aflossingsvrij. Dit betekent dat vanaf het jaar 2018 de lening in 6 jaar wordt terugbetaald. De rentevergoeding bedraagt 8%. Overigens is er de mogelijkheid dat de lening eerder wordt afgelost. Ecotop B.V. is namelijk voornemens om na een periode van ongeveer 3 jaar, te bezien of een herfinanciering bij een bank mogelijk is. Daaromtrent zijn de eerste oriënterende gesprekken met een bank reeds gevoerd. Naast de bovengenoemde mogelijkheid om te investeren, is nog sprake van een ander interessant initiatief. Ecotop B.V. biedt u namelijk de optie om uw zuivelgebruik klimaatneutraal te laten verklaren. Zij wil dit dan gaan toepassen op de liters melk. Op elk € 100 investering, wordt het recht toegekend om 100 liter melk klimaatneutraal te bestempelen. Daarvoor worden melkcertificaten ingevoerd. Voor meer informatie omtrent dit initiatief, wordt verwezen naar het informatiememorandum van Ecotop B.V. en/of de website van dat bedrijf. Veehouders, omwonenden en andere geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om te investeren en zodoende een aantrekkelijk rendement op hun inleg te realiseren. Aanbod voor crowdfunders Crowdfunders kunnen in het kader van het project Ecotop B.V. geld uitlenen op basis van onderstaande voorwaarden: Hoofdsom € 750.000,-; 7-jarige looptijd (maximaal); Na ongeveer 3 jaar zal een herfinanciering middels een bancaire lening worden bezien; Aflossing start vanaf het jaar 2018 op basis van een lineaire lening; Uitbetaling rente en afloassing vindt op kwartaalbasis plaats; Geboden wordt een rente van 8% per jaar; Minimuminleg: € 100,- Maximuminleg: € 80.000,- Kortom: wie geld voor dit project uitleent aan Ecotop B.V., ontvangt 7 jaar lang 8% rente. Vanaf het jaar 2018 wordt er op de lening afgelost. Een crowdfunder die duizend euro inlegt, kan de volgende betalingen verwachten: De minimale inleg voor investeerders bedraagt € 100,-. Crowdfunders kunnen op dit moment maximaal € 80.000,- uitlenen in verband met de AFM-verplichtingen waaraan Greencrowd moet voldoen. Greencrowd behoudt zich het recht voor om de maximale inleg tijdens het crowdfunden aan te passen. Particuliere crowdfunders moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Zij dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn. Risicos rondom een investering in dit project verwijzen wij u naar het informatiememorandum.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Ecotop mestverwerkingsinstallatie
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 21-12-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 750.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 84 maanden
Branche Agrarisch
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Dit betreft de financieringsaanvraag voor het project Ecotop B.V. Doelstelling is om in deze besloten vennootschap een deel van de realisatiekosten te financieren van het duurzame mestverwerkingsinitiatief van Melkveehouder J.G. Seuntiëns. De vergunningen alsmede de noodzakelijke subsidie zijn aangevraagd en verkregen. Voor de bouw van het object alsmede de opstartfase, is een bedrag van circa € 1,4 mln. benodigd. Dat bedrag is voor een belangrijk deel onderbouwd met offertes. De bouw van de mestverwerkingsinstallatie zal plaatsvinden op de grond van het bovengenoemde veehouderijbedrijf. Hoewel de uiteindelijke samenstelling van de financiering nog onderhevig is aan definitieve overeenstemming met alle uiteindelijke kapitaalverstrekkers, wordt in de business case van het volgende uitgegaan: Lease, € 400.000,- Crowdfunding, € 750.000,- Eigen vermogen, € 250.000,- Via Greencrowd wordt een lineaire financiering van € 750.000,- gevraagd. Deze nieuwe lening kent een totale looptijd van 7 jaar. Daarvan is het eerste jaar aflossingsvrij. Dit betekent dat vanaf het jaar 2018 de lening in 6 jaar wordt terugbetaald. De rentevergoeding bedraagt 8%. Overigens is er de mogelijkheid dat de lening eerder wordt afgelost. Ecotop B.V. is namelijk voornemens om na een periode van ongeveer 3 jaar, te bezien of een herfinanciering bij een bank mogelijk is. Daaromtrent zijn de eerste oriënterende gesprekken met een bank reeds gevoerd. Naast de bovengenoemde mogelijkheid om te investeren, is nog sprake van een ander interessant initiatief. Ecotop B.V. biedt u namelijk de optie om uw zuivelgebruik klimaatneutraal te laten verklaren. Zij wil dit dan gaan toepassen op de liters melk. Op elk € 100 investering, wordt het recht toegekend om 100 liter melk klimaatneutraal te bestempelen. Daarvoor worden melkcertificaten ingevoerd. Voor meer informatie omtrent dit initiatief, wordt verwezen naar het informatiememorandum van Ecotop B.V. en/of de website van dat bedrijf. Veehouders, omwonenden en andere geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om te investeren en zodoende een aantrekkelijk rendement op hun inleg te realiseren. Aanbod voor crowdfunders Crowdfunders kunnen in het kader van het project Ecotop B.V. geld uitlenen op basis van onderstaande voorwaarden: Hoofdsom € 750.000,-; 7-jarige looptijd (maximaal); Na ongeveer 3 jaar zal een herfinanciering middels een bancaire lening worden bezien; Aflossing start vanaf het jaar 2018 op basis van een lineaire lening; Uitbetaling rente en afloassing vindt op kwartaalbasis plaats; Geboden wordt een rente van 8% per jaar; Minimuminleg: € 100,- Maximuminleg: € 80.000,- Kortom: wie geld voor dit project uitleent aan Ecotop B.V., ontvangt 7 jaar lang 8% rente. Vanaf het jaar 2018 wordt er op de lening afgelost. Een crowdfunder die duizend euro inlegt, kan de volgende betalingen verwachten: De minimale inleg voor investeerders bedraagt € 100,-. Crowdfunders kunnen op dit moment maximaal € 80.000,- uitlenen in verband met de AFM-verplichtingen waaraan Greencrowd moet voldoen. Greencrowd behoudt zich het recht voor om de maximale inleg tijdens het crowdfunden aan te passen. Particuliere crowdfunders moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Zij dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn. Risicos rondom een investering in dit project verwijzen wij u naar het informatiememorandum.

Bron: Greencrowd d.d. 21-12-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Greencrowd
Platformlink Ga naar Greencrowd
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 250 per project
Investeringskosten Geen kosten voor de investeerder

Lening - 8,00%

€0 / €140.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 5,00%

€315.900 / €390.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand