Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Wildrik Hartman en Ad Mathijssen zijn twee ondernemers uit het Brabantse. Wildrik Hartman exploiteert twee zwemscholen en een bowlingcentrum. Voorheen heeft hij als algemeen manager een Sauna & Beauty gerund. Ad Mathijssen heeft samen met een compagnon een accountantskantoor. Beide ondernemers zullen bij aanvang van dit project zich 100% gaan richten op dit geweldige project. De huidige ondernemingen van initiatiefnemers zullen worden verkocht wanneer het bestemmingsplan en eindfinanciering zijn geregeld. Beide ondernemers zijn vanuit een tender “Bos zoekt ondernemer” (uitgebracht door Staatsbosbeheer, Gemeente Alphen-Chaam en Provincie Noord-Brabant en veelal lokale partners) verkozen om dit gebied een nieuwe bestemming te gaan geven waarin rust, ontspanning, lichamelijke en geestelijke vitaliteit en natuurbeleving samenkomen. Bij het Brabantse Alphen-Chaam heeft Staatsbosbeheer een mooi natuurgebied van 45 hectare beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een groene Leisure locatie. Het gebied is onderdeel van een aaneengesloten natuurgebied van 1400 hectare en bestaat uit bossen en grote open weiden. Het totale gebied biedt verschillende combinatiemogelijkheden van activiteiten voor jong en oud: sport, fietsen, natuur, wandelen, excursies, speelbos, kunst, picknicken, spel, ontspanning, Thermen, beauty, overnachting en culinair genot. De Brabantse Baroniepoort (Chaamse Hoen Restaurant) zal het startpunt worden van een recreatieve, culturele en educatieve functie, die wordt ontwikkeld in twee van elkaar gescheiden bebouwingen, die beide onafhankelijk van elkaar worden geëxploiteerd door Eigen Thermen en Resort BV. Het nieuwste en meest opvallende element is een thermencomplex met de naam Thermen Eigen. De naam ‘Eigen’ refereert aan het karakteristiek Brabantse familiegevoel ‘ons Eigen’ wat geborgenheid en vertrouwdheid uitstraalt. Thermen Eigen biedt ruimte aan een grote diversiteit aan sauna’s, waarbij een aantal innovatieve verrassingen zijn verwerkt. Het complex beschikt over een beauty-afdeling, een restaurant en daarnaast een luxe 4 sterren hotel met 30 kamers en 10 royal suites met inpandige wellnessfaciliteiten en zwembad. Door haar gunstige ligging ten aanzien van grote bevolkingsconcentraties in de gemeenten Breda en Tilburg en aangrenzend aan Noord-Vlaanderen heeft Eigen Thermen Resort haar eerste USP al te pakken. De locatie vormt bovendien een natuurlijke en logische entree tot de Alphense en Chaamse bossen. Daarmee heeft de locatie een autonome, bovenregionale en onderscheidende aantrekkingskracht. Eigen Thermen Resort gaat zich tevens volledig inzetten op maatschappelijk verantwoord, duurzaam en CO2-neutraal ondernemen. Waar wordt de financiering voor aangewend? Als initiatiefnemers zijn wij in januari 2015 begonnen met het ontwikkelen van dit project. Tot op heden hebben wij het volgende bereikt: Een exceptioneel ondernemingsplan Exclusiviteit van 45 ha grond van Staatsbosbeheer Principeakkoord gemeenteraad Alphen-Chaam en college van B&W Alle goedkeuringen van betrokken partijen die de tender “Bos zoekt Ondernemer” hebben samengesteld Een uitgebreid en positief haalbaarheidsonderzoek van het bureau Spronsen & Partners Met Strabag is een goede bouwondernemer gevonden die de volledige bouwfinanciering op zich neemt vanaf de goedkeuring van het bestemmingsplan en bij zekerheid van een eindfinanciering. Dan zal Strabag met terugwerkende kracht de stichtingskosten, waaronder ook alle reeds gemaakte kosten, vergoeden. Dit geldt ook voor de financiering inclusief rente bij Geldvoorelkaar.nl. Daarnaast hebben wij een groot aantal stake holders aan ons project verbonden, die hun eigen expertise inbrengen en ons met raad en daad bijstaan. Hieronder een uiteenzetting van deze partijen. De totale kosten die tot op heden zijn gemaakt, zijn door ons als initiatiefnemers zelf geïnvesteerd. Voor de voortgang en snelheid van het project staan wij nu voor een aantal kosten die wij niet meer uit eigen middelen kunnen betalen en daarvoor hebben wij u hulp nodig. Met deze financiering kunnen wij met Staatsbosbeheer een reserveringsovereenkomst aangaan waarmee de locatie van 45ha. veilig wordt gesteld tot aan de goedkeuring van het bestemmingsplan. Daarnaast kunnen onze architecten een schetsvisie maken, welke wij als bijlage aan het investeringsmemorandum voor de eindfinanciering zullen toevoegen. Na afronding van deze schetsvisie ligt er een zeer sterke propositie, waarmee wij met reeds geïnteresseerde eindfinanciers gaan onderhandelen. Tijdspad: Oktober 2016: Reserveringsovereenkomst Staatsbosbeheer Oktober 2016: Schetsontwerp en start bestemmingsplanprocedure Oktober 2016 tot april 2017: Afronden contracten eindfinanciers Oktober 2017: Goedkeuring bestemmingsplan Voor een inzicht in de totale stichtingskosten van dit project volgt hieronder een opsomming; hieronder vallen onder anderen de bestemmingsplanprocedure, schetsontwerp, legeskosten, advieskosten en reserveringsvergoeding. 2014-2016 Haalbaarheidsonderzoek € 13.430,- 2014-2016 Kosten financieel intermediairs € 18.500,- 2014-2016 Overige kosten € 13.812,- Overige investeringen € 110.000,- Reeds voldaan uit eigen middelen € 155.742,- Staatsbosbeheer reserveringsvergoeding € 15.000,- Notariskosten overeenkomst SBB € 6.000,- Bestemmingsplanprocedure Agel € 20.000,- Bouwleges Gemeente € 5.000,- Architecten Schetsontwerp € 9.000,- Capax Capitals Partners € 8.000,- Rente Crowdfunding € 2.500,- Onvoorzien € 9.500,- Totaal investering € 230.742,- Af: Eigen inbreng € 155.742,- Nog benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 75.000,- De totale investering en financiering van het uiteindelijke project “Eigen Thermen & Resort” zal als volgt ingevuld worden: Wellness Hotel Restaurant Totale investering € 21.786.000,- € 4.768.000,- € 1.584.000,- Waarvan: Eigen vermogen € 7.625.100,- € 1.668.800,- € 554.400,- Hypothecaire lening € 8.343.000,- € 1.509.000,- € 567.000,- Achtergesteld vermogen € 3.267.900,- € 715.200,- € 237.600,- Bancaire lening 10 jaar € 2.200.000,- € 375.000,- € 100.000,- Bancaire lening 5 jaar € 350.000,- € 500.000,- € 125.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Als projectontwikkelaar is het moeilijk om in deze fase bij een bank een voorfinanciering te verkrijgen. De crowd willen wij graag meenemen van de ontwikkeling tot aan de realisatie van dit schitterende project! Daarnaast is het een mooie manier om te zien hoeveel mensen er geïnteresseerd zijn in de onderneming. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Van onderstaand organigram bestaat momenteel alleen de tussenholding Eigen Thermen en Resort B.V. Het getoonde organigram betreft de toekomstige structuur. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Het project “Eigen Thermen & Resort wordt begeleid door hierboven vermelde partijen en is gestaafd met een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek door Spronsen & Partners. Uit het haalbaarheidsonderzoek (augstus 2016) van Spronsen & Partner blijkt dat het project “Eigen Themen & Resort” een positieve businesscase is waarvoor wij onderstaande prognoses kunnen presenteren: Exploitatiebegroting Omzet Netto resultaat jaar 1 € 7.759.000,- - € 1.100.000,- jaar 2 € 8.913.000,- - € 504.000,- jaar 3 € 10.004.000,- € 123.000,- jaar 4 € 11.544.000,- € 986.000,- jaar 5 € 11.544.000,- € 1.037.000,- Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Met onze partners zijn wij nu het bestemmingsplan aan het voorbereiden. Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en Gemeente Alphen-Chaam hebben hun principeakkoord voor dit plan al gegeven. De exploitatiebegroting is hierboven reeds weergegeven. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Onze eigen inbreng in het project “Eigen Thermen & Resort” bedraagt inmiddels € 155.742,-. Hoe gaat u aan het einde van de looptijd de lening aflossen? Zodra er een eindfinanciering is gevonden en het bestemmingsplan is geregeld (eind 2017) zal Strabag de gehele bouwfinanciering op zich nemen en het project turn-key opleveren. De aflossingsvrije lening voor de stichtingskosten zullen dan direct vanuit deze bouwfinanciering worden ingelost. Strabag heeft in dit verband schriftelijk verklaard dat de door ons voorgefinancierde ontwikkelingskosten van totaal € 230.742,- eveneens door hen zullen worden overgenomen. Daaruit zal de financiering via Geldvoorelkaar.nl van € 75.000,- in één keer volledig worden afgelost. Indien het project “Eigen Thermen & Resort” echter onverhoopt niet tot stand komt, zullen de door ons betaalde ontwikkelingskosten voor onze eigen rekening blijven en resteert alleen de restschuld van € 75.000,-. De initiatiefnemers zullen zich in dat geval weer volledig gaan focussen op hun huidige bestaande ondernemingen. Eigen Thermen en Resort B.V. houdt in dat geval op met bestaan en zal de lening omzetten naar een annuïteitenlening met een looptijd van 60 maanden op naam van de initiatiefnemers. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Beide initiatiefnemers hebben renderende bedrijven (Zwemperfekt en Bowlingpoint van Wildrik Hartman, Juma Accountancy en Belastingadvies van Ad Mathijssen) met respectievelijk € 125.000,- en € 150.000,- resultaat. Daarnaast hebben beide vennoten gezamenlijk een overwaarde op de eigen woningen van € 150.000,- . Beide ondernemers zijn hoofdelijke aansprakelijk in privé voor deze lening van € 75.000,- en bijhorende rente. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van geldnemer Eigen Thermen en Resort B.V. Medegeldnemers zijn de heren W. Hartman en A. Mathijssen, die hiermee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Als toelichting op de BKR score J van dhr. Mathijssen merken wij op dat deze betrekking heeft op de aan Juma Accountancy & Belastingadvies V.O.F. verstrekte financieringen. De heer A. Mathijssen is 50% vennoot in dit accountantskantoor. Geldvoorelkaar.nl heeft vastgesteld dat er geen sprake is van betaalachterstanden. Dit is een aflossingsvrije lening. Gedurende de looptijd van de lening vindt er derhalve geen aflossing en rentebetaling plaats. De rente- en aflossingsbetaling vindt plaats na 14 maanden uit hoofde van hetgeen werd overeengekomen in een samenwerkingsovereenkomst tussen Eigen Thermen en Resort B.V. en Züblin Nederland B.V. (dochteronderneming van Strabag), waarin Züblin Nederland B.V. zich bereid verklaart om na afgifte van de bestemmingswijziging de aankoop, ontwikkeling en bouw van het project voor te financieren. Expliciet heeft partij Züblin Nederland B.V. ten behoeve van Geldvoorelkaar.nl verklaard dat hieronder de in deze pitch genoemde ontwikkelingskosten vallen.

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam Eigen Thermen en Resort
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 12-10-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 35.000
Rente 7,50%
Looptijd (in maanden) 14 maanden
Branche Recreatie
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Startend
Doel van investering Objectfinanciering

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Wildrik Hartman en Ad Mathijssen zijn twee ondernemers uit het Brabantse. Wildrik Hartman exploiteert twee zwemscholen en een bowlingcentrum. Voorheen heeft hij als algemeen manager een Sauna & Beauty gerund. Ad Mathijssen heeft samen met een compagnon een accountantskantoor. Beide ondernemers zullen bij aanvang van dit project zich 100% gaan richten op dit geweldige project. De huidige ondernemingen van initiatiefnemers zullen worden verkocht wanneer het bestemmingsplan en eindfinanciering zijn geregeld. Beide ondernemers zijn vanuit een tender “Bos zoekt ondernemer” (uitgebracht door Staatsbosbeheer, Gemeente Alphen-Chaam en Provincie Noord-Brabant en veelal lokale partners) verkozen om dit gebied een nieuwe bestemming te gaan geven waarin rust, ontspanning, lichamelijke en geestelijke vitaliteit en natuurbeleving samenkomen. Bij het Brabantse Alphen-Chaam heeft Staatsbosbeheer een mooi natuurgebied van 45 hectare beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een groene Leisure locatie. Het gebied is onderdeel van een aaneengesloten natuurgebied van 1400 hectare en bestaat uit bossen en grote open weiden. Het totale gebied biedt verschillende combinatiemogelijkheden van activiteiten voor jong en oud: sport, fietsen, natuur, wandelen, excursies, speelbos, kunst, picknicken, spel, ontspanning, Thermen, beauty, overnachting en culinair genot. De Brabantse Baroniepoort (Chaamse Hoen Restaurant) zal het startpunt worden van een recreatieve, culturele en educatieve functie, die wordt ontwikkeld in twee van elkaar gescheiden bebouwingen, die beide onafhankelijk van elkaar worden geëxploiteerd door Eigen Thermen en Resort BV. Het nieuwste en meest opvallende element is een thermencomplex met de naam Thermen Eigen. De naam ‘Eigen’ refereert aan het karakteristiek Brabantse familiegevoel ‘ons Eigen’ wat geborgenheid en vertrouwdheid uitstraalt. Thermen Eigen biedt ruimte aan een grote diversiteit aan sauna’s, waarbij een aantal innovatieve verrassingen zijn verwerkt. Het complex beschikt over een beauty-afdeling, een restaurant en daarnaast een luxe 4 sterren hotel met 30 kamers en 10 royal suites met inpandige wellnessfaciliteiten en zwembad. Door haar gunstige ligging ten aanzien van grote bevolkingsconcentraties in de gemeenten Breda en Tilburg en aangrenzend aan Noord-Vlaanderen heeft Eigen Thermen Resort haar eerste USP al te pakken. De locatie vormt bovendien een natuurlijke en logische entree tot de Alphense en Chaamse bossen. Daarmee heeft de locatie een autonome, bovenregionale en onderscheidende aantrekkingskracht. Eigen Thermen Resort gaat zich tevens volledig inzetten op maatschappelijk verantwoord, duurzaam en CO2-neutraal ondernemen. Waar wordt de financiering voor aangewend? Als initiatiefnemers zijn wij in januari 2015 begonnen met het ontwikkelen van dit project. Tot op heden hebben wij het volgende bereikt: Een exceptioneel ondernemingsplan Exclusiviteit van 45 ha grond van Staatsbosbeheer Principeakkoord gemeenteraad Alphen-Chaam en college van B&W Alle goedkeuringen van betrokken partijen die de tender “Bos zoekt Ondernemer” hebben samengesteld Een uitgebreid en positief haalbaarheidsonderzoek van het bureau Spronsen & Partners Met Strabag is een goede bouwondernemer gevonden die de volledige bouwfinanciering op zich neemt vanaf de goedkeuring van het bestemmingsplan en bij zekerheid van een eindfinanciering. Dan zal Strabag met terugwerkende kracht de stichtingskosten, waaronder ook alle reeds gemaakte kosten, vergoeden. Dit geldt ook voor de financiering inclusief rente bij Geldvoorelkaar.nl. Daarnaast hebben wij een groot aantal stake holders aan ons project verbonden, die hun eigen expertise inbrengen en ons met raad en daad bijstaan. Hieronder een uiteenzetting van deze partijen. De totale kosten die tot op heden zijn gemaakt, zijn door ons als initiatiefnemers zelf geïnvesteerd. Voor de voortgang en snelheid van het project staan wij nu voor een aantal kosten die wij niet meer uit eigen middelen kunnen betalen en daarvoor hebben wij u hulp nodig. Met deze financiering kunnen wij met Staatsbosbeheer een reserveringsovereenkomst aangaan waarmee de locatie van 45ha. veilig wordt gesteld tot aan de goedkeuring van het bestemmingsplan. Daarnaast kunnen onze architecten een schetsvisie maken, welke wij als bijlage aan het investeringsmemorandum voor de eindfinanciering zullen toevoegen. Na afronding van deze schetsvisie ligt er een zeer sterke propositie, waarmee wij met reeds geïnteresseerde eindfinanciers gaan onderhandelen. Tijdspad: Oktober 2016: Reserveringsovereenkomst Staatsbosbeheer Oktober 2016: Schetsontwerp en start bestemmingsplanprocedure Oktober 2016 tot april 2017: Afronden contracten eindfinanciers Oktober 2017: Goedkeuring bestemmingsplan Voor een inzicht in de totale stichtingskosten van dit project volgt hieronder een opsomming; hieronder vallen onder anderen de bestemmingsplanprocedure, schetsontwerp, legeskosten, advieskosten en reserveringsvergoeding. 2014-2016 Haalbaarheidsonderzoek € 13.430,- 2014-2016 Kosten financieel intermediairs € 18.500,- 2014-2016 Overige kosten € 13.812,- Overige investeringen € 110.000,- Reeds voldaan uit eigen middelen € 155.742,- Staatsbosbeheer reserveringsvergoeding € 15.000,- Notariskosten overeenkomst SBB € 6.000,- Bestemmingsplanprocedure Agel € 20.000,- Bouwleges Gemeente € 5.000,- Architecten Schetsontwerp € 9.000,- Capax Capitals Partners € 8.000,- Rente Crowdfunding € 2.500,- Onvoorzien € 9.500,- Totaal investering € 230.742,- Af: Eigen inbreng € 155.742,- Nog benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 75.000,- De totale investering en financiering van het uiteindelijke project “Eigen Thermen & Resort” zal als volgt ingevuld worden: Wellness Hotel Restaurant Totale investering € 21.786.000,- € 4.768.000,- € 1.584.000,- Waarvan: Eigen vermogen € 7.625.100,- € 1.668.800,- € 554.400,- Hypothecaire lening € 8.343.000,- € 1.509.000,- € 567.000,- Achtergesteld vermogen € 3.267.900,- € 715.200,- € 237.600,- Bancaire lening 10 jaar € 2.200.000,- € 375.000,- € 100.000,- Bancaire lening 5 jaar € 350.000,- € 500.000,- € 125.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Als projectontwikkelaar is het moeilijk om in deze fase bij een bank een voorfinanciering te verkrijgen. De crowd willen wij graag meenemen van de ontwikkeling tot aan de realisatie van dit schitterende project! Daarnaast is het een mooie manier om te zien hoeveel mensen er geïnteresseerd zijn in de onderneming. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Van onderstaand organigram bestaat momenteel alleen de tussenholding Eigen Thermen en Resort B.V. Het getoonde organigram betreft de toekomstige structuur. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Het project “Eigen Thermen & Resort wordt begeleid door hierboven vermelde partijen en is gestaafd met een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek door Spronsen & Partners. Uit het haalbaarheidsonderzoek (augstus 2016) van Spronsen & Partner blijkt dat het project “Eigen Themen & Resort” een positieve businesscase is waarvoor wij onderstaande prognoses kunnen presenteren: Exploitatiebegroting Omzet Netto resultaat jaar 1 € 7.759.000,- - € 1.100.000,- jaar 2 € 8.913.000,- - € 504.000,- jaar 3 € 10.004.000,- € 123.000,- jaar 4 € 11.544.000,- € 986.000,- jaar 5 € 11.544.000,- € 1.037.000,- Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Met onze partners zijn wij nu het bestemmingsplan aan het voorbereiden. Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en Gemeente Alphen-Chaam hebben hun principeakkoord voor dit plan al gegeven. De exploitatiebegroting is hierboven reeds weergegeven. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Onze eigen inbreng in het project “Eigen Thermen & Resort” bedraagt inmiddels € 155.742,-. Hoe gaat u aan het einde van de looptijd de lening aflossen? Zodra er een eindfinanciering is gevonden en het bestemmingsplan is geregeld (eind 2017) zal Strabag de gehele bouwfinanciering op zich nemen en het project turn-key opleveren. De aflossingsvrije lening voor de stichtingskosten zullen dan direct vanuit deze bouwfinanciering worden ingelost. Strabag heeft in dit verband schriftelijk verklaard dat de door ons voorgefinancierde ontwikkelingskosten van totaal € 230.742,- eveneens door hen zullen worden overgenomen. Daaruit zal de financiering via Geldvoorelkaar.nl van € 75.000,- in één keer volledig worden afgelost. Indien het project “Eigen Thermen & Resort” echter onverhoopt niet tot stand komt, zullen de door ons betaalde ontwikkelingskosten voor onze eigen rekening blijven en resteert alleen de restschuld van € 75.000,-. De initiatiefnemers zullen zich in dat geval weer volledig gaan focussen op hun huidige bestaande ondernemingen. Eigen Thermen en Resort B.V. houdt in dat geval op met bestaan en zal de lening omzetten naar een annuïteitenlening met een looptijd van 60 maanden op naam van de initiatiefnemers. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Beide initiatiefnemers hebben renderende bedrijven (Zwemperfekt en Bowlingpoint van Wildrik Hartman, Juma Accountancy en Belastingadvies van Ad Mathijssen) met respectievelijk € 125.000,- en € 150.000,- resultaat. Daarnaast hebben beide vennoten gezamenlijk een overwaarde op de eigen woningen van € 150.000,- . Beide ondernemers zijn hoofdelijke aansprakelijk in privé voor deze lening van € 75.000,- en bijhorende rente. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van geldnemer Eigen Thermen en Resort B.V. Medegeldnemers zijn de heren W. Hartman en A. Mathijssen, die hiermee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Als toelichting op de BKR score J van dhr. Mathijssen merken wij op dat deze betrekking heeft op de aan Juma Accountancy & Belastingadvies V.O.F. verstrekte financieringen. De heer A. Mathijssen is 50% vennoot in dit accountantskantoor. Geldvoorelkaar.nl heeft vastgesteld dat er geen sprake is van betaalachterstanden. Dit is een aflossingsvrije lening. Gedurende de looptijd van de lening vindt er derhalve geen aflossing en rentebetaling plaats. De rente- en aflossingsbetaling vindt plaats na 14 maanden uit hoofde van hetgeen werd overeengekomen in een samenwerkingsovereenkomst tussen Eigen Thermen en Resort B.V. en Züblin Nederland B.V. (dochteronderneming van Strabag), waarin Züblin Nederland B.V. zich bereid verklaart om na afgifte van de bestemmingswijziging de aankoop, ontwikkeling en bouw van het project voor te financieren. Expliciet heeft partij Züblin Nederland B.V. ten behoeve van Geldvoorelkaar.nl verklaard dat hieronder de in deze pitch genoemde ontwikkelingskosten vallen.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 12-10-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,50%

€0 / €750.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€860.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€227.200 / €320.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€227.200 / €320.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€71.500 / €110.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?