Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

De Onderneming Mijn naam is Paula van Loobergen, 53 jaar en sinds 2006 heb ik mijn eigen bedrijf Elbe Groepslessen. Elbe Groepslessen is gevestigd in hetzelfde pand als Elbe Fitness. Deze twee aparte entiteiten werken sinds de opening in 2006 al nauw samen. De huidige eigenaar van Elbe Fitness gaat met pensioen. Voor mij is dit dé uitgelezen kans om Elbe Fitness over te nemen en van beide bedrijven één prachtig Fitnesscentrum te maken. In mijn huidige bedrijf geef ik zeer uiteenlopende groepslessen, zoals Pilates, Indoor Cycling, Pump en Steps. Naast het samenstellen van de lessen, heb ik ook diverse nieuwe lessen ontwikkeld voor groepen, mensen met een beperking of ouderen. Op de bovenverdieping bevinden zich ook een fysiotherapiepraktijk en een bewegingstherapiepraktijk. Met deze bedrijven werk ik intensief samen. Daarom maken we ook gebruik van één logo. Elbe Groepslessen De onderscheidende kenmerken Elbe Groepslessen kenmerkt zich door de laagdrempeligheid om deel te nemen aan de lessen. Door de intieme en warme sfeer voelen sporters zich er snel thuis. Doordat de lessen zelf zijn samengesteld, kan er beter ingespeeld worden op de wensen en behoeften van de individuele sporter in de groep. Diezelfde laagdrempelig karakter kenmerkt ook Elbe Fitness. Ook hier worden mensen gezien. Het bedrijf staat bekend om de goede begeleiding die geboden wordt. Ook komen geregeld mensen naar Elbe Fitness die zijn doorverwezen door fysiotherapeuten en artsen. Verder is het bedrijf aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland en bij bedrijfsfitness organisatie Pro-Motion wat de zichtbaarheid van Elbe Sport nog groter maakt. Persoonlijke begeleiding bij Elbe Fitness Jaarcijfers en prognoses (x € 1.000,-) Boekjaar Omzet Resultaat voor belasting Vrij beschikbare cashflow Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow 2017 49 17 -1 2018 48 18 0 2019TD* 25 9 10 Prognoses 2020 218 41 38 45% 2021 223 43 41 42% * 2019 betreft de halfjaarcijfers. De jaarcijfers zijn opgesteld door Engberts Administratie en de prognoses zijn opgesteld door Cygnus Finance Support. Meer financiële informatie over mijn bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20422’. De Lening De lening wordt gebruikt voor de aankoop van Elbe Fitness inclusief het ledenbestand en de bijhorende fitnessapparatuur. Verder wordt de lening gebruikt voor de modernisering van de fitnessruimte en het functioneler maken van de ontvangstruimte. Het lopende huurcontract van het pand zal worden overgenomen. Waarom Crowdfunding Zelfs als jarenlange trouwe klant van een bank, krijg ik geen financiële ruimte om mijn ambities te bewerkstelligen. Dat is een spijtige conclusie die ik heb moeten trekken. Geldvoorelkaar.nl bekijkt de ambitie vanuit zowel een zakelijk als een menselijk perspectief én geeft mij de kans om mijn ambitie waar te maken. Elbe Fitnessruimte Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Overname € 70.000,- Aanpassing inventaris/vloer € 20.000,- Totaal € 90.000,- Af: Andere financiers* € 20.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 70.000,- *Met een familielid zal een achtergestelde lening worden afgesloten. Het verdienmodel Beide bedrijven werken met jaar- en maandabonnementen. Elbe Groepslessen werkt daarnaast ook met strippenkaarten. Deze strippenkaarten ga ik ook voor Elbe Fitness introduceren. Een verdere uitwerking van de marktbeschrijving en kansen kunt u terugvinden in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20422. De inkomsten die ik genereer met Elbe Fitness ga ik volledig gebruiken voor de aflossing van de lening. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Annuïtaire lening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 8,5% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina) Geldnemer is Elbe Groepslessen (externe creditratings: Graydon 0,02% PD / Creditsafe score 64). Dit is de eenmanszaak van mevrouw P. van Loobergen (BKR score B - verlaagd risico), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in prive. Medegeldnemer is: de heer M.K. Kolk (BKR score B - verlaagd risico), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé Mevrouw P. van Loobergen (op dit moment van morele waarde) De heer M.K. Kolk (op dit moment van morele waarde) Depotregeling 2 maandtermijnen Positieve / Negatieve hypotheekverklaring op de eigen woning te Hoogeveen, met een WOZ-waarde van € 154.000,-, (peildatum 1-1-2018), een eerste hypothecaire inschrijving van € 21.622,- en een tweede inschrijving van € 134.000,-. De restschuld totaal bedraagt € 155.622,-. Er is op dit moment derhalve nog geen sprake van een overwaarde. Hierin wordt vastgelegd dat de ondernemers (1) op eerste verzoek van Geldvoorelkaar.nl meewerken aan het vestigen van een hypotheekrecht, (2) dat er geen additioneel hypotheekrecht aan overige financiers verstrekt wordt naast de bestaande hypothecaire inschrijving, en (3) dat binnen de huidige hypothecaire inschrijving niet aanvullend geleend zal worden. Pandrecht (1e rang) op Banksaldi van Elbe Groeplessen Bedrijfsinventaris van Elbe Groeplessen Overlijdensrisicoverzekering op het leven van mevrouw P. van Loobergen, voor een verzekerd bedrag van € 70.000,-. Achterstellingsverklaring Betaling van aflossing op een familielening ad € 20.000,- wordt achtergesteld aan de lening van Geldvoorelkaar.nl. Gedurende de volledige looptijd van de lening bij Geldvoorelkaar.nl mag op deze leningen uitsluitend rente betaald worden. #ShareYourAmbition De motivatie om in 2006 voor mijzelf te beginnen is omdat ik mijn ideeën over groepslessen en sportbegeleiding kan uitwerken en realiseren. Dit doe ik nog steeds met plezier en gedrevenheid. Nu kan ik als ondernemer de volgende stap zetten door mijn bedrijf verder uit te breiden en te exploiteren als, Elbe Sport. Elbe Groepslessen is groot geworden door klein te blijven, dat is altijd mijn motto geweest en die succesformule wil ik blijven hanteren na de overname. Mijn ambitie is om ook Elbe Fitness naar een volgend niveau te brengen en sporters de beste begeleiding onder de juiste omstandigheden te bieden. Mijn man zal mij in de zaak bijstaan, naast zijn baan in de zorg. Zo kan ik mij focussen op het geven van de groepslessen, de fitnessbegeleiding én de bedrijfsvoering. Met het huidige team bij Elbe Fitness én met de steun van mijn gezin gaat dat zeker lukken. Een deel van het team van Elbe Groepslessen & Fitness

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Elbe Sport
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 15-10-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 70.000
Rente 8,50%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Sport
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Bedrijfsovername

De Onderneming Mijn naam is Paula van Loobergen, 53 jaar en sinds 2006 heb ik mijn eigen bedrijf Elbe Groepslessen. Elbe Groepslessen is gevestigd in hetzelfde pand als Elbe Fitness. Deze twee aparte entiteiten werken sinds de opening in 2006 al nauw samen. De huidige eigenaar van Elbe Fitness gaat met pensioen. Voor mij is dit dé uitgelezen kans om Elbe Fitness over te nemen en van beide bedrijven één prachtig Fitnesscentrum te maken. In mijn huidige bedrijf geef ik zeer uiteenlopende groepslessen, zoals Pilates, Indoor Cycling, Pump en Steps. Naast het samenstellen van de lessen, heb ik ook diverse nieuwe lessen ontwikkeld voor groepen, mensen met een beperking of ouderen. Op de bovenverdieping bevinden zich ook een fysiotherapiepraktijk en een bewegingstherapiepraktijk. Met deze bedrijven werk ik intensief samen. Daarom maken we ook gebruik van één logo. Elbe Groepslessen De onderscheidende kenmerken Elbe Groepslessen kenmerkt zich door de laagdrempeligheid om deel te nemen aan de lessen. Door de intieme en warme sfeer voelen sporters zich er snel thuis. Doordat de lessen zelf zijn samengesteld, kan er beter ingespeeld worden op de wensen en behoeften van de individuele sporter in de groep. Diezelfde laagdrempelig karakter kenmerkt ook Elbe Fitness. Ook hier worden mensen gezien. Het bedrijf staat bekend om de goede begeleiding die geboden wordt. Ook komen geregeld mensen naar Elbe Fitness die zijn doorverwezen door fysiotherapeuten en artsen. Verder is het bedrijf aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland en bij bedrijfsfitness organisatie Pro-Motion wat de zichtbaarheid van Elbe Sport nog groter maakt. Persoonlijke begeleiding bij Elbe Fitness Jaarcijfers en prognoses (x € 1.000,-) Boekjaar Omzet Resultaat voor belasting Vrij beschikbare cashflow Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow 2017 49 17 -1 2018 48 18 0 2019TD* 25 9 10 Prognoses 2020 218 41 38 45% 2021 223 43 41 42% * 2019 betreft de halfjaarcijfers. De jaarcijfers zijn opgesteld door Engberts Administratie en de prognoses zijn opgesteld door Cygnus Finance Support. Meer financiële informatie over mijn bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20422’. De Lening De lening wordt gebruikt voor de aankoop van Elbe Fitness inclusief het ledenbestand en de bijhorende fitnessapparatuur. Verder wordt de lening gebruikt voor de modernisering van de fitnessruimte en het functioneler maken van de ontvangstruimte. Het lopende huurcontract van het pand zal worden overgenomen. Waarom Crowdfunding Zelfs als jarenlange trouwe klant van een bank, krijg ik geen financiële ruimte om mijn ambities te bewerkstelligen. Dat is een spijtige conclusie die ik heb moeten trekken. Geldvoorelkaar.nl bekijkt de ambitie vanuit zowel een zakelijk als een menselijk perspectief én geeft mij de kans om mijn ambitie waar te maken. Elbe Fitnessruimte Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Overname € 70.000,- Aanpassing inventaris/vloer € 20.000,- Totaal € 90.000,- Af: Andere financiers* € 20.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 70.000,- *Met een familielid zal een achtergestelde lening worden afgesloten. Het verdienmodel Beide bedrijven werken met jaar- en maandabonnementen. Elbe Groepslessen werkt daarnaast ook met strippenkaarten. Deze strippenkaarten ga ik ook voor Elbe Fitness introduceren. Een verdere uitwerking van de marktbeschrijving en kansen kunt u terugvinden in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20422. De inkomsten die ik genereer met Elbe Fitness ga ik volledig gebruiken voor de aflossing van de lening. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Annuïtaire lening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 8,5% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina) Geldnemer is Elbe Groepslessen (externe creditratings: Graydon 0,02% PD / Creditsafe score 64). Dit is de eenmanszaak van mevrouw P. van Loobergen (BKR score B - verlaagd risico), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in prive. Medegeldnemer is: de heer M.K. Kolk (BKR score B - verlaagd risico), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé Mevrouw P. van Loobergen (op dit moment van morele waarde) De heer M.K. Kolk (op dit moment van morele waarde) Depotregeling 2 maandtermijnen Positieve / Negatieve hypotheekverklaring op de eigen woning te Hoogeveen, met een WOZ-waarde van € 154.000,-, (peildatum 1-1-2018), een eerste hypothecaire inschrijving van € 21.622,- en een tweede inschrijving van € 134.000,-. De restschuld totaal bedraagt € 155.622,-. Er is op dit moment derhalve nog geen sprake van een overwaarde. Hierin wordt vastgelegd dat de ondernemers (1) op eerste verzoek van Geldvoorelkaar.nl meewerken aan het vestigen van een hypotheekrecht, (2) dat er geen additioneel hypotheekrecht aan overige financiers verstrekt wordt naast de bestaande hypothecaire inschrijving, en (3) dat binnen de huidige hypothecaire inschrijving niet aanvullend geleend zal worden. Pandrecht (1e rang) op Banksaldi van Elbe Groeplessen Bedrijfsinventaris van Elbe Groeplessen Overlijdensrisicoverzekering op het leven van mevrouw P. van Loobergen, voor een verzekerd bedrag van € 70.000,-. Achterstellingsverklaring Betaling van aflossing op een familielening ad € 20.000,- wordt achtergesteld aan de lening van Geldvoorelkaar.nl. Gedurende de volledige looptijd van de lening bij Geldvoorelkaar.nl mag op deze leningen uitsluitend rente betaald worden. #ShareYourAmbition De motivatie om in 2006 voor mijzelf te beginnen is omdat ik mijn ideeën over groepslessen en sportbegeleiding kan uitwerken en realiseren. Dit doe ik nog steeds met plezier en gedrevenheid. Nu kan ik als ondernemer de volgende stap zetten door mijn bedrijf verder uit te breiden en te exploiteren als, Elbe Sport. Elbe Groepslessen is groot geworden door klein te blijven, dat is altijd mijn motto geweest en die succesformule wil ik blijven hanteren na de overname. Mijn ambitie is om ook Elbe Fitness naar een volgend niveau te brengen en sporters de beste begeleiding onder de juiste omstandigheden te bieden. Mijn man zal mij in de zaak bijstaan, naast zijn baan in de zorg. Zo kan ik mij focussen op het geven van de groepslessen, de fitnessbegeleiding én de bedrijfsvoering. Met het huidige team bij Elbe Fitness én met de steun van mijn gezin gaat dat zeker lukken. Een deel van het team van Elbe Groepslessen & Fitness

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 15-10-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 7,00%

€0 / €60.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€59.436 / €76.200

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat