Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Het Evensnelladen concept van Greencrowd Charging slaat heel goed aan. Zo goed zelfs, dat er een tweede fase wordt gecrowdfund. Greencrowd Charging gaat voor minimaal 25 nieuwe laadpalen, maar de pijplijn is vol genoeg om er ook 50 te gaan plaatsen. Greencrowd Charging wil niet zomaar een aanbieder van laaddiensten zijn zoals de velen die er al zijn. Greencrowd Charging wil alleen zichtbaar duurzaam opgewekte elektriciteit leveren en maakt daarom de koppeling met lokale duurzame opwekking, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Dankzij de samenwerking met LastMileSolutions kunnen klanten bij de laadpalen in de openbare ruimte er zelfs voor kiezen om zonne-energie van Greencrowd te laden, zonne-energie van hun eigen zonnepanelen te laden als ze op dat moment aan het terugleveren zijn of zelfs de zonne-energie van hun postcoderoosproject of winddeel als ze daarin deelnemen. Op het moment dat er tijdens het laden geen zonne-energie beschikbaar is, bijvoorbeeld ’s nachts, worden de laadpalen voorzien van in Nederland opgewekte windenergie. Binnen nu en twee weken worden de eerste vijf slimme snellaadpalen in Woudenberg geplaatst op strategische locaties en daarna volgen snel nog een paar gemeenten. Maar ook bij de andere doelgroepen slaat het Evensnelladen concept goed aan en is er in de voorjaarsronde al heel veel SDE+ aangevraad om de laadpalen ter plaatse van zonne-energie te gaan voorzien. Aanbod crowdfunders Dit project kent één investeringstranche. Er geldt een minimale inleg van € 250,- per investeerder. De maximale inleg is € 80.000,- per crowdfunder die vanuit privé investeert. Crowdfunders die vanuit een rechtspersoon investeren, kunnen een hogere inleg hanteren. De looptijd van de lening is zeven jaar en het rentepercentage is 6% op jaarbasis. Doordat aflossing per kwartaal plaatsvindt op basis van een annuïteit, valt de effectieve rente lager uit. De lening wordt afgelost op basis van kwartaalannuïteiten. De tussenliggende kwartalen zijn voor de overzichtelijkheid verborgen. In totaal krijgt een crowdfunder die € 1.000,- inlegt over de gehele looptijd € 1.232,03 uitgekeerd. Risico's Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project. Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders. De risicoanalyse gaat in op: • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV; • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen; • De fase waarin het project zich bevindt; • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten; • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties. In het geval van Greencrowd Charging komt de score nu uit op B3 zoals blijkt uit onderstaande tabel. Zodra het systeem is opgeleverd, stijgt de score naar B2. Wij raden u aan de projectbeschrijving en de daarin opgenomen risicoparagraaf goed tot u te nemen.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Evensnelladen fase 2
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 29-03-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 250.000
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 72 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Werkkapitaal

Het Evensnelladen concept van Greencrowd Charging slaat heel goed aan. Zo goed zelfs, dat er een tweede fase wordt gecrowdfund. Greencrowd Charging gaat voor minimaal 25 nieuwe laadpalen, maar de pijplijn is vol genoeg om er ook 50 te gaan plaatsen. Greencrowd Charging wil niet zomaar een aanbieder van laaddiensten zijn zoals de velen die er al zijn. Greencrowd Charging wil alleen zichtbaar duurzaam opgewekte elektriciteit leveren en maakt daarom de koppeling met lokale duurzame opwekking, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Dankzij de samenwerking met LastMileSolutions kunnen klanten bij de laadpalen in de openbare ruimte er zelfs voor kiezen om zonne-energie van Greencrowd te laden, zonne-energie van hun eigen zonnepanelen te laden als ze op dat moment aan het terugleveren zijn of zelfs de zonne-energie van hun postcoderoosproject of winddeel als ze daarin deelnemen. Op het moment dat er tijdens het laden geen zonne-energie beschikbaar is, bijvoorbeeld ’s nachts, worden de laadpalen voorzien van in Nederland opgewekte windenergie. Binnen nu en twee weken worden de eerste vijf slimme snellaadpalen in Woudenberg geplaatst op strategische locaties en daarna volgen snel nog een paar gemeenten. Maar ook bij de andere doelgroepen slaat het Evensnelladen concept goed aan en is er in de voorjaarsronde al heel veel SDE+ aangevraad om de laadpalen ter plaatse van zonne-energie te gaan voorzien. Aanbod crowdfunders Dit project kent één investeringstranche. Er geldt een minimale inleg van € 250,- per investeerder. De maximale inleg is € 80.000,- per crowdfunder die vanuit privé investeert. Crowdfunders die vanuit een rechtspersoon investeren, kunnen een hogere inleg hanteren. De looptijd van de lening is zeven jaar en het rentepercentage is 6% op jaarbasis. Doordat aflossing per kwartaal plaatsvindt op basis van een annuïteit, valt de effectieve rente lager uit. De lening wordt afgelost op basis van kwartaalannuïteiten. De tussenliggende kwartalen zijn voor de overzichtelijkheid verborgen. In totaal krijgt een crowdfunder die € 1.000,- inlegt over de gehele looptijd € 1.232,03 uitgekeerd. Risico's Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project. Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders. De risicoanalyse gaat in op: • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV; • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen; • De fase waarin het project zich bevindt; • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten; • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties. In het geval van Greencrowd Charging komt de score nu uit op B3 zoals blijkt uit onderstaande tabel. Zodra het systeem is opgeleverd, stijgt de score naar B2. Wij raden u aan de projectbeschrijving en de daarin opgenomen risicoparagraaf goed tot u te nemen.

Bron: Greencrowd d.d. 29-03-2017 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Greencrowd
Platformlink Ga naar Greencrowd
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 250 per project
Investeringskosten Geen kosten voor de investeerder

Lening - 8,00%

€0 / €140.000

Horecacrowdfunding

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€790.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€375.300 / €695.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand