Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Samen met mijn drie broers ben ik, Peter van Boekel, eigenaar van Van Boekel Groep. Vanuit ons hoofdkantoor in Zeeland (Noord-Brabant) worden de bedrijfsgroepen Van Boekel Nederland, Van Boekel Duitsland en Van Boekel Caribbean aangestuurd. Onder deze bedrijfsgroepen worden multidisciplinaire bedrijfsonderdelen geëxploiteerd en projecten uitgevoerd zoals het ontwerpen, aannemen, realiseren en onderhouden van grond-, weg- en waterbouw en civiele (bouw)werken, utiliteitsbouwwerken en (water)bodemsaneringen. Van Boekel levert duurzame oplossingen aan voor civieltechnische, milieutechnische en ontwikkelingsvraagstukken die betrekking hebben op de openbare ruimte. Dat leidt tot doordachte ideeën die ook in de verre toekomst verantwoord blijken voor onze opdrachtgevers: dit zijn merendeels overheden uit binnen- en buitenland. Als internationaal gespecialiseerd multidisciplinair bedrijf kunnen we met de grootste partijen mee als het gaat om kennis en ambitie. Waar andere partijen afhaken omdat ze niet kunnen, aandurven of willen, gaat Van Boekel door en zijn we partner tijdens het hele bouwtraject. De financieringsaanvraag betreft de herfinanciering van twee percelen in Boxmeer die op dit moment privé in ons bezit zijn. De twee percelen (groot respectievelijk: 8.568 m2 en 371 m2) zijn onderdelen van een groter gebied in Boxmeer genaamd 'Focus U Park Boxmeer'. Het voornemen is het gebied te herontwikkelen, waarbij de functies horeca, leisure en hotel met extended stay-voorziening en eventueel een zorghotelfunctie in combinatie met het Maasziekenhuis worden voorzien. Van Boekel Groep zal gezien haar expertise een grote rol vervullen bij de herontwikkeling en realisatie/bouw van het gehele plan. Het te herontwikkelen gebied is eigendom van zes partijen. Met deze partijen heeft de projectontwikkelaar van Focus U Park afspraken gemaakt over de totaalontwikkeling van het park. Na de herontwikkeling en realisatie van het plan zullen de percelen inclusief bebouwing verkocht worden. Mogelijke scenario’s richten zich op het separaat verkopen van percelen en bebouwing, danwel het verkopen van het gehele plangebied aan één of meerdere institutionele beleggers. In de tussenliggende periode bieden wij investeerders graag een solide investeringskans via deze hypothecaire lening. De totale financieringsbehoefte bedraagt € 1.000.000,-. Deze financieringsaanvraag wordt samen met een ander crowdfundingproject verzorgd. Het eerste hypotheekrecht wordt gevestigd ten behoeve van alle betrokken partijen gezamenlijk en dus in gelijke rangorde. De in deze publicatie vermelde financiële informatie is gebaseerd op het totale financieringsbedrag van € 1.000.000.-.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Focus U Park Boxmeer
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 21-09-2020
Type financiering Lening
Streefbedrag € 1.000.000
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 36 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Samen met mijn drie broers ben ik, Peter van Boekel, eigenaar van Van Boekel Groep. Vanuit ons hoofdkantoor in Zeeland (Noord-Brabant) worden de bedrijfsgroepen Van Boekel Nederland, Van Boekel Duitsland en Van Boekel Caribbean aangestuurd. Onder deze bedrijfsgroepen worden multidisciplinaire bedrijfsonderdelen geëxploiteerd en projecten uitgevoerd zoals het ontwerpen, aannemen, realiseren en onderhouden van grond-, weg- en waterbouw en civiele (bouw)werken, utiliteitsbouwwerken en (water)bodemsaneringen. Van Boekel levert duurzame oplossingen aan voor civieltechnische, milieutechnische en ontwikkelingsvraagstukken die betrekking hebben op de openbare ruimte. Dat leidt tot doordachte ideeën die ook in de verre toekomst verantwoord blijken voor onze opdrachtgevers: dit zijn merendeels overheden uit binnen- en buitenland. Als internationaal gespecialiseerd multidisciplinair bedrijf kunnen we met de grootste partijen mee als het gaat om kennis en ambitie. Waar andere partijen afhaken omdat ze niet kunnen, aandurven of willen, gaat Van Boekel door en zijn we partner tijdens het hele bouwtraject. De financieringsaanvraag betreft de herfinanciering van twee percelen in Boxmeer die op dit moment privé in ons bezit zijn. De twee percelen (groot respectievelijk: 8.568 m2 en 371 m2) zijn onderdelen van een groter gebied in Boxmeer genaamd 'Focus U Park Boxmeer'. Het voornemen is het gebied te herontwikkelen, waarbij de functies horeca, leisure en hotel met extended stay-voorziening en eventueel een zorghotelfunctie in combinatie met het Maasziekenhuis worden voorzien. Van Boekel Groep zal gezien haar expertise een grote rol vervullen bij de herontwikkeling en realisatie/bouw van het gehele plan. Het te herontwikkelen gebied is eigendom van zes partijen. Met deze partijen heeft de projectontwikkelaar van Focus U Park afspraken gemaakt over de totaalontwikkeling van het park. Na de herontwikkeling en realisatie van het plan zullen de percelen inclusief bebouwing verkocht worden. Mogelijke scenario’s richten zich op het separaat verkopen van percelen en bebouwing, danwel het verkopen van het gehele plangebied aan één of meerdere institutionele beleggers. In de tussenliggende periode bieden wij investeerders graag een solide investeringskans via deze hypothecaire lening. De totale financieringsbehoefte bedraagt € 1.000.000,-. Deze financieringsaanvraag wordt samen met een ander crowdfundingproject verzorgd. Het eerste hypotheekrecht wordt gevestigd ten behoeve van alle betrokken partijen gezamenlijk en dus in gelijke rangorde. De in deze publicatie vermelde financiële informatie is gebaseerd op het totale financieringsbedrag van € 1.000.000.-.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 21-09-2020 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 7,00%

€94.816 / €249.516

Kapitaalopmaat

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 4,25%

€0 / €32.350

Lendahand

Lening - 5,00%

€315.900 / €390.000

Geldvoorelkaar

Lening - 4,00%

€280.000 / €350.000

Lendahand

Lening - 6,00%

€790.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar