Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

De ForTe Groep, gevestigd te Molenhoek, is een internationaal opererende organisatie die sinds 1999 innovatieve geneesmiddelen ontwikkelt. De missie van ForTe is om in de geneeskunde nieuwe toedieningstechnologieën te ontwikkelen die bijdragen aan een oplossing voor de eindgebruiker. ForTe staat voor For(mulerings) Te(chnologie) en wordt geleid door twee ervaren ondernemers. ForTe heeft onder andere een unieke, gepatenteerde dermatologische pump-spray-on technologie ontwikkeld, waarmee ze in staat is iedere crème in een huidverzorgend spray-on product om te zetten. Deze spray technologie wordt wereldwijd in meer dan 19 landen verkocht. ForTe bewaakt hierbij de productkwaliteit, ontwikkelt nieuwe producten en adviseert al haar klanten in een product lifecycle managementprogramma. Naast het voortzetten van de wereldwijde reguliere Business to Business (B2B) verkoop van spray producten wil ForTe zich ook gaan richten op de Business to Consumer (B2C) markt in de VS. Onder private label gaat het rechtstreeks leveren aan drugstore retailers onder het eigen merk ForteCare. Financieringsbehoefte ForTe wenst een financiering voor de opstart van een marketingcampagne in de VS. De totale investeringsbehoefte bedraagt € 258.000,-, waarvan € 58.000,- uit eigen middelen en toekomstige cashflow wordt betaald. De crowdfinance aanvraag via Collin Crowdfund komt daarmee op 77% van de financieringsbehoefte en bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 4 jaar met een maandelijkse lineaire aflossing. De rentevergoeding is 7,5%. Structuur De structuur van de ForTe Groep bestaat uit 3 werkmaatschappijen, een tussenholding met daarboven twee persoonlijke holdings van de ondernemers. Risico Dun & Bradstreet kwalificeert ForTe IQ B.V. op een Verhoogd risico. De Collin Credit Score is vastgesteld op Voldoende. De debiteuren van de lening zijn ForTunique B.V. en ForTe IQ B.V. De ondernemers staan ieder een € 50.000,- persoonlijk borg gedurende de gehele looptijd van de lening. Een bestaande geldlening, die verstrekt is door één van de persoonlijke holdings van de aandeelhouders, wordt achtergesteld ten behoeve van de Collin investeerders. Daarnaast is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot een geconsolideerde solvabiliteit van minimaal 40%. Extra beloning Alle investeerders krijgen een sample pakket verpakking van de ForTunique met een hand spray-cream, een foot spray-cream en een body spray-cream. Leendoel Voor het veroveren van de Amerikaanse B2C markt is een startkapitaal nodig voor het initiëren van (online) marketing en het aanleggen van een beperkte beginvoorraad producten. Na een uitgebreide screening gaat ForTe met de zeer ervaren Amerikaanse broker NPI samenwerken. NPI heeft de afgelopen jaren al meer dan 200 producten succesvol op de Amerikaanse markt gezet. In een drie fasen plan zal de Amerikaanse markt met het eigen ForteCare merk bewerkt worden. Fase 1: Online retailers zoals Amazon, Drugstore.com en CVS.com; Fase 2: Verkoop via lokale regiogebonden retailers zoals Safeway en Vitamine shop; Fase 3: Verkoop via de landelelijke ketens zoals CVS en Walgreens. Door deze gefaseerde benadering denkt ForTunique voldoende momentum te creëren om de verkoop snel te kunnen laten stijgen en de kosten onder controle te houden. Met gerealiseerde winsten bij verkoop aan online shops financiert ForTe de marketingkosten voor de lokaal gebonden retailers. Met de verkoopopbrengsten via deze lokale retailers financiert ForTe de marketingkosten voor fase 3, waarin ze de landelijke retailers als verkoopkanaal inzet. Binnen 3 jaar worden er minstens 2 producten per maand per outlet in de VS verkocht. De sales ontwikkeling zal naar verwachting en op basis van de ervaringen van NPI exponentieel verlopen, waarbij de verwachting voor 2016 € 124.000,-, voor 2017 € 1.070.000,- en voor 2018 € 1.695.000,- bedraagt. Dit snelle groeiscenario creëert een financieringsbehoefte die aangewend wordt voor de aanleg van een benodigde maar beperkte voorraad producten en het opstarten van de marketingcampagne. De voorfinanciering van de voorraad bij de huidige prognose bedraagt € 50.000,-. Voor het opstarten van marketingactiviteiten naar de lokale retailers en overige marketingactiviteiten denkt ForTe met € 100.000,- een eerste start te kunnen maken vanaf januari 2017. Mocht blijken dat door een groot succes na lancering meer fondsen nodig zijn, dan is het voornemen om via Collin Crowdfund een 2e tranche van ca. € 300.000,- op te halen en die volledig aan marketing in de VS besteden. Het betreft hier duidelijk een groeifinanciering. ForTe wil de 1e tranche via Collin Crowdfund ophalen in de vorm van een lineaire lening met een looptijd van 48 maanden en biedt de investeerders een rentepercentage van 7,5%. Ondernemer De ondernemers achter ForTe zijn Peter Meijlink en Geert ter Schure. Peter Meijlink (57 jaar) is oprichter van de ForTe IQ B.V. groep en is sinds 1982 actief in de farmaceutische R&D en de farmaceutische Industrie. Peter heeft een decennialange ervaring in de ontwikkeling en productie van een breed gamma vaste, half-vaste en vloeibare geneesmiddelen. Zowel in de vorm van receptplichtige geneesmiddelen, over-the-counter (vrij verkrijgbaar) geneesmiddelen als van cosmetische producten. Peter heeft een brede farmaceutische achtergrond en opleiding. Na vele jaren in de reguliere farmaceutische industrie te hebben gewerkt heeft Peter, via een management buy-out van de toenmalige Tramedico Pharma Product Ontwikkeling Business Unit in 1999, ForTe IQ B.V. opgericht waar hij sindsdien werkt als directeur. Geert ter Schure (52 jaar) heeft een jarenlange ervaring in diverse functies in de farmaceutische industrie. Geert heeft een Nivra opleiding achter de rug en heeft meerdere jaren geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Na eerst 10 jaar als financieel directeur te hebben gewerkt bij diverse farmaceutische bedrijven is Geert in 1996 algemeen directeur geworden van Fresenius Kabi. In 2005 startte Geert zijn eigen farmaceutische organisatie die hij in 2008 aan Vifor Pharma heeft verkocht. Vanaf 2009 was hij als algemeen directeur en later als eindverantwoordelijke voor Noord-Europa bij Vifor Pharma werkzaam. In 2009 heeft Geert door middel van een aandelenovername 50% aandelen van de ForTe Groep verworven. Geert is hierbij verantwoordelijk voor de financiële- en verkooporganisatie. Vanaf mei 2015 werkt Geert parttime voor Fortunique en werkt daarnaast als consultant voor diverse farmaceutische bedrijven. Onderneming Historie De afgelopen 17 jaar heeft ForTe diverse innovatieve farmaceutische toedieningstechnieken ontwikkeld. De kracht van de organisatie ligt in het feit dat de ontwikkeling van nieuwe producten en de verkoop van deze producten in 1 bedrijf zijn verenigd. Hierdoor is ze in staat om bijzonder snel in te spelen op specifieke klantvragen en productbehoeftes in de internationale markt. De onderneming kenmerkt zich door een platte organisatie die bestaat uit de 2 ondernemers en 4 personeelsleden. De 2 ondernemers zijn in sterke mate complementair aan elkaar. Dat resulteert in een uitgebalanceerd directieteam. Alle medewerkers hebben ruime ervaring binnen de branche. ForTe IQ B.V. is de holding van de ForTe groep, bestaande uit 3 dochters te weten: - ForTe B.V., onderneming waarin de product ontwikkelingswerkzaamheden zijn ondergebracht - ForTunique B.V., onderneming waarin de verkoopactiviteiten van de ForTe groep zijn ondergebracht - ForTunique, Inc., statutair gevestigd in NY, USA. In deze onderneming zijn de verkoopactiviteiten voor de Amerikaanse markt ondergebracht. ForTunique is succesvol in de verkoop en promotie van de spray-on producten en met name in de verkoop van de Zink Oxide gerelateerde producten ten behoeve van de preventie en behandeling van huidproblemen veroorzaakt door (baby) luieruitslag en (volwassenen) incontinentie. De verkoop van deze producten is tot aan vandaag met name georganiseerd in een B2B model, waarbij aan internationale distributeurs verkooprechten van de ForTunique spray producten via private branding zijn verleend. ForTunique distribueert spray producten wereldwijd en weet jaarlijks een omzetgroei te realiseren van ca. 15%. Visie en strategie Door de focus te verleggen van B2B naar rechtstreekse verkoop aan retailers verwacht ForTunique een tweemaal hogere marge voor de producten met daarbij een rechtstreekse invloed op marketing en sales inspanning. In eerste instantie plant ForTunique B2C activiteiten te ontplooien in de VS en voor eind 2016/begin 2017 de Chinese markt. Voor de Chinese markt is sinds enkele maanden een productenregistratieproces gaande. Ten behoeve van de B2C marktontwikkeling in de VS heeft ForTunique een zeer ervaren, in de VS gevestigde OTC broker organisatie, aangesteld. Deze opereert als tussenpersoon naar de VS retailers. In samenwerking met deze organisatie heeft ForTunique een spray-on producten introductieplan uitgewerkt en begin 2016 is ForTe met de uitvoering daarvan begonnen. Introductieplan De onlinemarkt in de VS heeft inmiddels een veel grotere vlucht genomen dan in Europa. Hierbij is in samenspraak met de broker een groot aantal online retailers geselecteerd waaronder Amazon.com, Drugstore.com, CVS.com en Walgreens.com. Broker NPI heeft met het merendeel van deze online retailers directe contacten. Fase 1 is in volle gang. Voor Amazon.com zijn de inkoopprocedures opgestart, de artikelnummers van de ForTunique spray-on producten reeds aangemaakt. Naar verwachting vindt de lancering van de Forte spray-on producten als eerste bij Amazon plaats, medio mei 2016. In de tweede fase worden de lokale retailers benaderd. Deze bestaan uit een beperkt aantal geselecteerde retailers die in meerdere staten opereren. Hieronder vallen organisaties als o.a. Safeway, Publix en Wholefoods. Naar verwachting zal, na introductie, de doorverkoop per shop tussen de 3 en 7 producten per shop per maand zijn. De hiervoor genoemde doorverkoop verwachting is, bij een potentieel bereik van 20.000+ winkels, aan te merken als een zeer voorzichtige sales projectie. Deze fase wordt opgestart in januari 2017. In fase 3 ligt de focus op nationwide retailers, CVS, Walgreens, Rite Aid en Target. CVS en Walgreens zijn hierbij aangemerkt als lage-marge outlets maar wel met potentieel enorme aantallen (15.000+ winkels). De planning is dat ForTunique hier pas mee start nadat acceptatie door de consumenten is aangetoond in fase 1 en 2. ForTe verwacht deze fase te bereiken in een periode van 2,5-3 jaar. De gemiddelde (product) verkoopprijs en marge bij verkoop aan de retail ligt naar verwachting lager, maar dit wordt naar verwachting ruimschoots gecompenseerd door de hogere verkoopvolumes. In de projectie is men ervan uitgegaan dat, na introductie, de doorverkoop per shop tussen de 2 en 3 producten per shop per maand bedraagt. Ook hier is, bij een potentieel bereik aan 20.000+ winkels, de verwachting als zeer voorzichtig aan te merken. ForTunique heeft hiernaast ook in China een registratieproces geïnitieerd voor haar spray-on producten onder het ForteCare merk. Naar verwachting worden de eerste producten, via een ervaren Nederlandse distributeur die actief is in China, voor eind 2016/begin 2017 op de Chinese markt geïntroduceerd. In de omzetprognose heeft het bedrijf met name gekeken naar het aantal verkochte producten per 1 miljoen inwoners. Van origine zijn Nederland en Bulgarije de thuismarkt van ForTe. In de prognose 2016-2020 is er gerekend met een fors lagere penetratiegraad ten opzichte van de thuismarkten. De afzetontwikkeling van met name de VS (2016-2020) ligt in lijn met de omzetontwikkeling in de andere Europese landen (2010-2015). Hier is het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd. Waarbij als grootste risicofactor is aangemerkt dat spray-on producten onvoldoende worden geaccepteerd door de Amerikaanse consument. Echter, uit uitgebreid onderzoek van diverse partijen is gebleken dat de VS market klaar is voor het spray-on concept. De acceptatiesnelheid zal naar verwachting gelijke tred houden met de huidige acceptatiesnelheid in Europa en daarbuiten. Echter, door de hogere verkoopprijs per product in de B2C markt en derhalve hogere marge in de VS, is de winstgevendheid in de Amerikaanse markt vele malen hoger. Waarbij ForTe inschat dat de verkoop harder stijgt i.v.m. de marktomvang. Onderscheidend vermogen ForTunique is marktleider in de EU met spray-on dermaproducten. De toegepaste ForTe spray-on technologie is uniek voor de internationale Dermatologische productenmarkt en gebaseerd op een gepatenteerde technologie, volledig vrij van ethanol, nano-deeltjes, parfum en parabenen (conserveermiddelen). ForTunique dermatologische spray-on producten zijn hygiënisch, makkelijk en economisch in gebruik en kunnen door het toegepaste pomp-spray systeem, wereldwijd uniek bij de toepassing van crèmes, gedoseerd op de huid worden aangebracht. Waarbij het doseren van crèmes met de toegepaste spray-on technologie ook een unieke mogelijkheid creëert om z.g. medicated sprays te ontwikkelen met een farmaceutische indicatie. Bij dermatologische crèmes wordt bij geen enkel product een dosering voorgeschreven. Met de ForTunique spray-on producten wordt dit wel mogelijk. Bij het voorschrijven van geneesmiddelen zijn namelijk farmaceutische crèmes en zalven nog de enige categorie geneesmiddelen waarbij geen exacte dosering kan worden voorgeschreven. Klik hier voor een filmpje. Positionering ForTe is door het internationaal aanbieden van een omvangrijk geïntegreerd serviceconcept, vanuit een virtueel opererende organisatie, uniek in Nederland en deels daarbuiten. De afgelopen jaren heeft ForTe een uitgebreid internationaal netwerk opgebouwd waardoor ze in staat is om gecoördineerd en flexibel omvangrijke product ontwikkelingsservices aan te bieden in vrijwel iedere klantgerichte configuratie. Daarnaast is ze ook in staat om industriële productie en logistieke services aan te bieden via een aantal Europese en Noord-Amerikaanse bedrijven. ForTe en ForTunique zijn uniek in de wereld met het aanbieden van dermatologische pump-spray-on technologie en hoge kwaliteit spray-on producten. Door diverse patenten houdt ForTe de concurrentie buiten de deur. Tot op heden zijn er geen vergelijkbare producten bekend die kunnen matchen met de kwaliteit van de ForTe producten.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam ForTunique
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 18-04-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 200.000
Rente 7,50%
Looptijd (in maanden) 48 maanden
Branche Industrie
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

De ForTe Groep, gevestigd te Molenhoek, is een internationaal opererende organisatie die sinds 1999 innovatieve geneesmiddelen ontwikkelt. De missie van ForTe is om in de geneeskunde nieuwe toedieningstechnologieën te ontwikkelen die bijdragen aan een oplossing voor de eindgebruiker. ForTe staat voor For(mulerings) Te(chnologie) en wordt geleid door twee ervaren ondernemers. ForTe heeft onder andere een unieke, gepatenteerde dermatologische pump-spray-on technologie ontwikkeld, waarmee ze in staat is iedere crème in een huidverzorgend spray-on product om te zetten. Deze spray technologie wordt wereldwijd in meer dan 19 landen verkocht. ForTe bewaakt hierbij de productkwaliteit, ontwikkelt nieuwe producten en adviseert al haar klanten in een product lifecycle managementprogramma. Naast het voortzetten van de wereldwijde reguliere Business to Business (B2B) verkoop van spray producten wil ForTe zich ook gaan richten op de Business to Consumer (B2C) markt in de VS. Onder private label gaat het rechtstreeks leveren aan drugstore retailers onder het eigen merk ForteCare. Financieringsbehoefte ForTe wenst een financiering voor de opstart van een marketingcampagne in de VS. De totale investeringsbehoefte bedraagt € 258.000,-, waarvan € 58.000,- uit eigen middelen en toekomstige cashflow wordt betaald. De crowdfinance aanvraag via Collin Crowdfund komt daarmee op 77% van de financieringsbehoefte en bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 4 jaar met een maandelijkse lineaire aflossing. De rentevergoeding is 7,5%. Structuur De structuur van de ForTe Groep bestaat uit 3 werkmaatschappijen, een tussenholding met daarboven twee persoonlijke holdings van de ondernemers. Risico Dun & Bradstreet kwalificeert ForTe IQ B.V. op een Verhoogd risico. De Collin Credit Score is vastgesteld op Voldoende. De debiteuren van de lening zijn ForTunique B.V. en ForTe IQ B.V. De ondernemers staan ieder een € 50.000,- persoonlijk borg gedurende de gehele looptijd van de lening. Een bestaande geldlening, die verstrekt is door één van de persoonlijke holdings van de aandeelhouders, wordt achtergesteld ten behoeve van de Collin investeerders. Daarnaast is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot een geconsolideerde solvabiliteit van minimaal 40%. Extra beloning Alle investeerders krijgen een sample pakket verpakking van de ForTunique met een hand spray-cream, een foot spray-cream en een body spray-cream. Leendoel Voor het veroveren van de Amerikaanse B2C markt is een startkapitaal nodig voor het initiëren van (online) marketing en het aanleggen van een beperkte beginvoorraad producten. Na een uitgebreide screening gaat ForTe met de zeer ervaren Amerikaanse broker NPI samenwerken. NPI heeft de afgelopen jaren al meer dan 200 producten succesvol op de Amerikaanse markt gezet. In een drie fasen plan zal de Amerikaanse markt met het eigen ForteCare merk bewerkt worden. Fase 1: Online retailers zoals Amazon, Drugstore.com en CVS.com; Fase 2: Verkoop via lokale regiogebonden retailers zoals Safeway en Vitamine shop; Fase 3: Verkoop via de landelelijke ketens zoals CVS en Walgreens. Door deze gefaseerde benadering denkt ForTunique voldoende momentum te creëren om de verkoop snel te kunnen laten stijgen en de kosten onder controle te houden. Met gerealiseerde winsten bij verkoop aan online shops financiert ForTe de marketingkosten voor de lokaal gebonden retailers. Met de verkoopopbrengsten via deze lokale retailers financiert ForTe de marketingkosten voor fase 3, waarin ze de landelijke retailers als verkoopkanaal inzet. Binnen 3 jaar worden er minstens 2 producten per maand per outlet in de VS verkocht. De sales ontwikkeling zal naar verwachting en op basis van de ervaringen van NPI exponentieel verlopen, waarbij de verwachting voor 2016 € 124.000,-, voor 2017 € 1.070.000,- en voor 2018 € 1.695.000,- bedraagt. Dit snelle groeiscenario creëert een financieringsbehoefte die aangewend wordt voor de aanleg van een benodigde maar beperkte voorraad producten en het opstarten van de marketingcampagne. De voorfinanciering van de voorraad bij de huidige prognose bedraagt € 50.000,-. Voor het opstarten van marketingactiviteiten naar de lokale retailers en overige marketingactiviteiten denkt ForTe met € 100.000,- een eerste start te kunnen maken vanaf januari 2017. Mocht blijken dat door een groot succes na lancering meer fondsen nodig zijn, dan is het voornemen om via Collin Crowdfund een 2e tranche van ca. € 300.000,- op te halen en die volledig aan marketing in de VS besteden. Het betreft hier duidelijk een groeifinanciering. ForTe wil de 1e tranche via Collin Crowdfund ophalen in de vorm van een lineaire lening met een looptijd van 48 maanden en biedt de investeerders een rentepercentage van 7,5%. Ondernemer De ondernemers achter ForTe zijn Peter Meijlink en Geert ter Schure. Peter Meijlink (57 jaar) is oprichter van de ForTe IQ B.V. groep en is sinds 1982 actief in de farmaceutische R&D en de farmaceutische Industrie. Peter heeft een decennialange ervaring in de ontwikkeling en productie van een breed gamma vaste, half-vaste en vloeibare geneesmiddelen. Zowel in de vorm van receptplichtige geneesmiddelen, over-the-counter (vrij verkrijgbaar) geneesmiddelen als van cosmetische producten. Peter heeft een brede farmaceutische achtergrond en opleiding. Na vele jaren in de reguliere farmaceutische industrie te hebben gewerkt heeft Peter, via een management buy-out van de toenmalige Tramedico Pharma Product Ontwikkeling Business Unit in 1999, ForTe IQ B.V. opgericht waar hij sindsdien werkt als directeur. Geert ter Schure (52 jaar) heeft een jarenlange ervaring in diverse functies in de farmaceutische industrie. Geert heeft een Nivra opleiding achter de rug en heeft meerdere jaren geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Na eerst 10 jaar als financieel directeur te hebben gewerkt bij diverse farmaceutische bedrijven is Geert in 1996 algemeen directeur geworden van Fresenius Kabi. In 2005 startte Geert zijn eigen farmaceutische organisatie die hij in 2008 aan Vifor Pharma heeft verkocht. Vanaf 2009 was hij als algemeen directeur en later als eindverantwoordelijke voor Noord-Europa bij Vifor Pharma werkzaam. In 2009 heeft Geert door middel van een aandelenovername 50% aandelen van de ForTe Groep verworven. Geert is hierbij verantwoordelijk voor de financiële- en verkooporganisatie. Vanaf mei 2015 werkt Geert parttime voor Fortunique en werkt daarnaast als consultant voor diverse farmaceutische bedrijven. Onderneming Historie De afgelopen 17 jaar heeft ForTe diverse innovatieve farmaceutische toedieningstechnieken ontwikkeld. De kracht van de organisatie ligt in het feit dat de ontwikkeling van nieuwe producten en de verkoop van deze producten in 1 bedrijf zijn verenigd. Hierdoor is ze in staat om bijzonder snel in te spelen op specifieke klantvragen en productbehoeftes in de internationale markt. De onderneming kenmerkt zich door een platte organisatie die bestaat uit de 2 ondernemers en 4 personeelsleden. De 2 ondernemers zijn in sterke mate complementair aan elkaar. Dat resulteert in een uitgebalanceerd directieteam. Alle medewerkers hebben ruime ervaring binnen de branche. ForTe IQ B.V. is de holding van de ForTe groep, bestaande uit 3 dochters te weten: - ForTe B.V., onderneming waarin de product ontwikkelingswerkzaamheden zijn ondergebracht - ForTunique B.V., onderneming waarin de verkoopactiviteiten van de ForTe groep zijn ondergebracht - ForTunique, Inc., statutair gevestigd in NY, USA. In deze onderneming zijn de verkoopactiviteiten voor de Amerikaanse markt ondergebracht. ForTunique is succesvol in de verkoop en promotie van de spray-on producten en met name in de verkoop van de Zink Oxide gerelateerde producten ten behoeve van de preventie en behandeling van huidproblemen veroorzaakt door (baby) luieruitslag en (volwassenen) incontinentie. De verkoop van deze producten is tot aan vandaag met name georganiseerd in een B2B model, waarbij aan internationale distributeurs verkooprechten van de ForTunique spray producten via private branding zijn verleend. ForTunique distribueert spray producten wereldwijd en weet jaarlijks een omzetgroei te realiseren van ca. 15%. Visie en strategie Door de focus te verleggen van B2B naar rechtstreekse verkoop aan retailers verwacht ForTunique een tweemaal hogere marge voor de producten met daarbij een rechtstreekse invloed op marketing en sales inspanning. In eerste instantie plant ForTunique B2C activiteiten te ontplooien in de VS en voor eind 2016/begin 2017 de Chinese markt. Voor de Chinese markt is sinds enkele maanden een productenregistratieproces gaande. Ten behoeve van de B2C marktontwikkeling in de VS heeft ForTunique een zeer ervaren, in de VS gevestigde OTC broker organisatie, aangesteld. Deze opereert als tussenpersoon naar de VS retailers. In samenwerking met deze organisatie heeft ForTunique een spray-on producten introductieplan uitgewerkt en begin 2016 is ForTe met de uitvoering daarvan begonnen. Introductieplan De onlinemarkt in de VS heeft inmiddels een veel grotere vlucht genomen dan in Europa. Hierbij is in samenspraak met de broker een groot aantal online retailers geselecteerd waaronder Amazon.com, Drugstore.com, CVS.com en Walgreens.com. Broker NPI heeft met het merendeel van deze online retailers directe contacten. Fase 1 is in volle gang. Voor Amazon.com zijn de inkoopprocedures opgestart, de artikelnummers van de ForTunique spray-on producten reeds aangemaakt. Naar verwachting vindt de lancering van de Forte spray-on producten als eerste bij Amazon plaats, medio mei 2016. In de tweede fase worden de lokale retailers benaderd. Deze bestaan uit een beperkt aantal geselecteerde retailers die in meerdere staten opereren. Hieronder vallen organisaties als o.a. Safeway, Publix en Wholefoods. Naar verwachting zal, na introductie, de doorverkoop per shop tussen de 3 en 7 producten per shop per maand zijn. De hiervoor genoemde doorverkoop verwachting is, bij een potentieel bereik van 20.000+ winkels, aan te merken als een zeer voorzichtige sales projectie. Deze fase wordt opgestart in januari 2017. In fase 3 ligt de focus op nationwide retailers, CVS, Walgreens, Rite Aid en Target. CVS en Walgreens zijn hierbij aangemerkt als lage-marge outlets maar wel met potentieel enorme aantallen (15.000+ winkels). De planning is dat ForTunique hier pas mee start nadat acceptatie door de consumenten is aangetoond in fase 1 en 2. ForTe verwacht deze fase te bereiken in een periode van 2,5-3 jaar. De gemiddelde (product) verkoopprijs en marge bij verkoop aan de retail ligt naar verwachting lager, maar dit wordt naar verwachting ruimschoots gecompenseerd door de hogere verkoopvolumes. In de projectie is men ervan uitgegaan dat, na introductie, de doorverkoop per shop tussen de 2 en 3 producten per shop per maand bedraagt. Ook hier is, bij een potentieel bereik aan 20.000+ winkels, de verwachting als zeer voorzichtig aan te merken. ForTunique heeft hiernaast ook in China een registratieproces geïnitieerd voor haar spray-on producten onder het ForteCare merk. Naar verwachting worden de eerste producten, via een ervaren Nederlandse distributeur die actief is in China, voor eind 2016/begin 2017 op de Chinese markt geïntroduceerd. In de omzetprognose heeft het bedrijf met name gekeken naar het aantal verkochte producten per 1 miljoen inwoners. Van origine zijn Nederland en Bulgarije de thuismarkt van ForTe. In de prognose 2016-2020 is er gerekend met een fors lagere penetratiegraad ten opzichte van de thuismarkten. De afzetontwikkeling van met name de VS (2016-2020) ligt in lijn met de omzetontwikkeling in de andere Europese landen (2010-2015). Hier is het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd. Waarbij als grootste risicofactor is aangemerkt dat spray-on producten onvoldoende worden geaccepteerd door de Amerikaanse consument. Echter, uit uitgebreid onderzoek van diverse partijen is gebleken dat de VS market klaar is voor het spray-on concept. De acceptatiesnelheid zal naar verwachting gelijke tred houden met de huidige acceptatiesnelheid in Europa en daarbuiten. Echter, door de hogere verkoopprijs per product in de B2C markt en derhalve hogere marge in de VS, is de winstgevendheid in de Amerikaanse markt vele malen hoger. Waarbij ForTe inschat dat de verkoop harder stijgt i.v.m. de marktomvang. Onderscheidend vermogen ForTunique is marktleider in de EU met spray-on dermaproducten. De toegepaste ForTe spray-on technologie is uniek voor de internationale Dermatologische productenmarkt en gebaseerd op een gepatenteerde technologie, volledig vrij van ethanol, nano-deeltjes, parfum en parabenen (conserveermiddelen). ForTunique dermatologische spray-on producten zijn hygiënisch, makkelijk en economisch in gebruik en kunnen door het toegepaste pomp-spray systeem, wereldwijd uniek bij de toepassing van crèmes, gedoseerd op de huid worden aangebracht. Waarbij het doseren van crèmes met de toegepaste spray-on technologie ook een unieke mogelijkheid creëert om z.g. medicated sprays te ontwikkelen met een farmaceutische indicatie. Bij dermatologische crèmes wordt bij geen enkel product een dosering voorgeschreven. Met de ForTunique spray-on producten wordt dit wel mogelijk. Bij het voorschrijven van geneesmiddelen zijn namelijk farmaceutische crèmes en zalven nog de enige categorie geneesmiddelen waarbij geen exacte dosering kan worden voorgeschreven. Klik hier voor een filmpje. Positionering ForTe is door het internationaal aanbieden van een omvangrijk geïntegreerd serviceconcept, vanuit een virtueel opererende organisatie, uniek in Nederland en deels daarbuiten. De afgelopen jaren heeft ForTe een uitgebreid internationaal netwerk opgebouwd waardoor ze in staat is om gecoördineerd en flexibel omvangrijke product ontwikkelingsservices aan te bieden in vrijwel iedere klantgerichte configuratie. Daarnaast is ze ook in staat om industriële productie en logistieke services aan te bieden via een aantal Europese en Noord-Amerikaanse bedrijven. ForTe en ForTunique zijn uniek in de wereld met het aanbieden van dermatologische pump-spray-on technologie en hoge kwaliteit spray-on producten. Door diverse patenten houdt ForTe de concurrentie buiten de deur. Tot op heden zijn er geen vergelijkbare producten bekend die kunnen matchen met de kwaliteit van de ForTe producten.

Bron: Collin Crowdfund d.d. 18-04-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Collin Crowdfund
Platformlink Ga naar Collin Crowdfund
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Maandelijkse beheersvergoeding 0,1% over uw uitstaande bedrag * loyaliteitsprogramma vanaf 10 investeringen / € 15.000 met speciale kortingen

Lening - 8,00%

€0 / €50.000

Capital Circle

Lening - 8,00%

€92.750 / €132.500

Capital Circle

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Aandelen

€142.500 / €150.000

Symbid

Lening - 7,00%

€0 / €25.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€74.209 / €164.909

Kapitaalopmaat

Lening - 6,25%

€160.000 / €200.000

Lendahand