Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Fosfaat wordt wereldwijd schaarser en duurder Fosfaat is één van de mineralen die nodig zijn voor de productie van landbouwgewassen. Fosfaat wordt gewonnen in een beperkt aantal fosfaatmijnen en wordt wereldwijd een steeds schaarsere grondstof. De behoefte aan fosfaatmeststoffen neemt toe vanwege de wereldwijd stijgende productie van landbouwgewassen. Sommige studies voorspellen dat de wereldwijde winbare fosfaatvoorraad binnen 100 jaar zal zijn opgebruikt. In Nederland hebben we een overschot aan fosfaat Nederland is wereldwijd nr. 2 op het gebied van agrarische productie en export, ná Amerika. De Nederlandse (melk)veehouderij is één van de sectoren die toonaangevend is. Door de grote hoeveelheid dieren wordt jaarlijks veel veevoer geimporteerd, waaronder zogenaamde ‘sojaschroot’. Onder andere hierdoor en door de grote jaarlijkse mestproductie hebben wij in Nederland een overschot aan fosfaat. Veehouders zijn vanaf 2015 verplicht om het fosfaatoverschot te verwerken, dat wil zeggen buiten de Nederlandse landbouw af te zetten. Fosfaat op Maat Antonides Wadstroom is momenteel één van de omstreeks 15 bedrijven in Nederland die het digestaat (meststof die overblijft nadat biogas in een vergistingsinstallatie is gewonnen) droogt en laat persen in korrels, die gebruikt worden in de particuliere sector en de openbare groensector (golfbanen etc.). Om een fosfaatrijkere meststof te kunnen produceren (een zg. fosfaatkunstmest-vervanger) wil Antonides Wadstroom een nieuwe installatie aan haar scheidings- en droogproces toevoegen. Met deze installatie wordt het digestaat gescheiden in een dikke fosfaatrijke fractie en een dunne stikstofrijke fractie. De fosfaatrijke fractie wordt gedroogd, gekorreld en geëxporteerd. Hiermee ontstaat een zeer waardevol product voor de buitenlandse markt en kan Antonides Wadstroom tegelijkertijd de mestverwerkingsplicht (lees fosfaatverwerkingsplicht) invullen voor andere (melk)veehouders. Een 3-dubbele win-win situatie dus. In Nederland zijn wij de eerste die dit op deze wijze en op grotere schaal willen gaan realiseren. Het proces is reeds op pilotschaal getest en werkt. LEENDOEL: Om de stikstof- en fosfaatfracties te kunnen scheiden wordt een procesinstallatie gekoppeld aan de reactor-tanks en de banddrooginstallatie waarmee het digestaat in de juiste ‘conditie’ wordt gebracht om fosfaat te binden. Na deze binding moet de geconcentreerde fosfaat uit het digestaat ‘gecentrifugeerd’ worden. Voor deze belangrijke laatste stap is een zogenaamde decanter-installatie nodig. Specifiek voor deze installatie heeft Antonides Wadstroom een additionele financiering nodig van € 125.000,- welke zij hoopt te realiseren via crowdfunding. DE ONDERNEMING: Melkveehouderij Antonides Wadstroom v.o.f. bestaat uit een melkveebedrijf, met ongeveer 280 melkkoeien en 180 stuks jongvee. Frans en Nienke Antonides zijn samen eigenaar. Het bedrijf is gevestigd in Friesland bij Holwerd, aan de Waddenzee. Frans en Nienke hebben het familiebedrijf begin 2001 overgenomen van de ouders van Frans. Zij hebben 2 fulltime medewerkers in dienst voor het melkveebedrijf. Biovergistingsinstallatie Sinds 2010 exploiteren zij samen met Gjalt de Haan Beheer BV een biovergistingsinstallatie op het eigen bedrijfsterrein. Beide partijen zijn voor 50% eigenaar. De vergistingsinstallatie wordt gerund door een operator, die dagelijks aanwezig is. Jaarlijks zet Antonides Wadstroom met 2 motoren van 400 en 800 KW biogas dat vrijkomt uit vergisting van rundveemest en groene plantaardige reststromen, om in groene stroom. De jaarlijkse productie van 6 miljoen kilowatt is goed voor de electriciteitsvoorziening van ongeveer 2000 huishoudens. De opgewekte groene stroom wordt rechtstreeks via het net geleverd aan Greenchoice, die het op zijn beurt weer verkoopt aan de consument die kiest voor groene energie. In het restproduct dat overblijft na 60 dagen vergisting, het zogenaamde , zitten nog waardevollle componenten, zoals bijvoorbeeld mineralen als stikstof en fosfaat. De digestaat wordt gescheiden in een dikke en dunne fractie, waarbij de dikke fractie gedroogd wordt op een banddrooginstallatie en verkocht aan een bedrijf dat deze organische meststof gebruikt voor de productie van koemestkorrels en de dunne fractie gebruikt wordt voor de bemesting van land- en akkerbouwgronden in Holwerd. Mestverwerkingsplicht melkveehouderij Sinds 2015 is de veehouderij in Nederland verplicht te voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Dit betekent dat veehouders het overschot aan mest (lees: fosfaat) dat op het bedrijf is geproduceerd moeten laten verwerken. Om mineralen als fosfaat, maar ook stikstof uit het digestaat te kunnen winnen gaat Antonides Wadstroom een procesinstallatie bouwen dat een stikstofrijke (ammoniumsulfaat) en een fosfaatrijke (calciumfosfaat) fractie uit het digestaat kan scheiden. Door deze scheiding kan Antonides Wadstroom op het eigen bedrijf verschillende waardevolle meststoffen maken, die dan als zogenaamde ‘bio-fertilizers’ geëxporteerd kunnen worden. Enerzijds kan hierdoor het overschot aan fosfaat in Nederland verlaagd worden en anderzijds voorziet dit project in een natuurlijke fosfaatmeststof, die wereldwijd steeds schaarser –en daarmee duurder!- aan het worden is. Met dit proces geeft Antonides Wadstroom als één van de weinige bedrijven in Nederland concreet invulling aan de mestverwerkingsplicht en aan het regionaal sluiten van de mineralenkringloop.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Fosfaat op Maat
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 26-12-2015
Type financiering Lening
Streefbedrag € 125.000
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Agrarisch
Organisatievorm Vennootschap onder firma
Ontwikkelfase Groei
Doel van investering Objectfinanciering

Fosfaat wordt wereldwijd schaarser en duurder Fosfaat is één van de mineralen die nodig zijn voor de productie van landbouwgewassen. Fosfaat wordt gewonnen in een beperkt aantal fosfaatmijnen en wordt wereldwijd een steeds schaarsere grondstof. De behoefte aan fosfaatmeststoffen neemt toe vanwege de wereldwijd stijgende productie van landbouwgewassen. Sommige studies voorspellen dat de wereldwijde winbare fosfaatvoorraad binnen 100 jaar zal zijn opgebruikt. In Nederland hebben we een overschot aan fosfaat Nederland is wereldwijd nr. 2 op het gebied van agrarische productie en export, ná Amerika. De Nederlandse (melk)veehouderij is één van de sectoren die toonaangevend is. Door de grote hoeveelheid dieren wordt jaarlijks veel veevoer geimporteerd, waaronder zogenaamde ‘sojaschroot’. Onder andere hierdoor en door de grote jaarlijkse mestproductie hebben wij in Nederland een overschot aan fosfaat. Veehouders zijn vanaf 2015 verplicht om het fosfaatoverschot te verwerken, dat wil zeggen buiten de Nederlandse landbouw af te zetten. Fosfaat op Maat Antonides Wadstroom is momenteel één van de omstreeks 15 bedrijven in Nederland die het digestaat (meststof die overblijft nadat biogas in een vergistingsinstallatie is gewonnen) droogt en laat persen in korrels, die gebruikt worden in de particuliere sector en de openbare groensector (golfbanen etc.). Om een fosfaatrijkere meststof te kunnen produceren (een zg. fosfaatkunstmest-vervanger) wil Antonides Wadstroom een nieuwe installatie aan haar scheidings- en droogproces toevoegen. Met deze installatie wordt het digestaat gescheiden in een dikke fosfaatrijke fractie en een dunne stikstofrijke fractie. De fosfaatrijke fractie wordt gedroogd, gekorreld en geëxporteerd. Hiermee ontstaat een zeer waardevol product voor de buitenlandse markt en kan Antonides Wadstroom tegelijkertijd de mestverwerkingsplicht (lees fosfaatverwerkingsplicht) invullen voor andere (melk)veehouders. Een 3-dubbele win-win situatie dus. In Nederland zijn wij de eerste die dit op deze wijze en op grotere schaal willen gaan realiseren. Het proces is reeds op pilotschaal getest en werkt. LEENDOEL: Om de stikstof- en fosfaatfracties te kunnen scheiden wordt een procesinstallatie gekoppeld aan de reactor-tanks en de banddrooginstallatie waarmee het digestaat in de juiste ‘conditie’ wordt gebracht om fosfaat te binden. Na deze binding moet de geconcentreerde fosfaat uit het digestaat ‘gecentrifugeerd’ worden. Voor deze belangrijke laatste stap is een zogenaamde decanter-installatie nodig. Specifiek voor deze installatie heeft Antonides Wadstroom een additionele financiering nodig van € 125.000,- welke zij hoopt te realiseren via crowdfunding. DE ONDERNEMING: Melkveehouderij Antonides Wadstroom v.o.f. bestaat uit een melkveebedrijf, met ongeveer 280 melkkoeien en 180 stuks jongvee. Frans en Nienke Antonides zijn samen eigenaar. Het bedrijf is gevestigd in Friesland bij Holwerd, aan de Waddenzee. Frans en Nienke hebben het familiebedrijf begin 2001 overgenomen van de ouders van Frans. Zij hebben 2 fulltime medewerkers in dienst voor het melkveebedrijf. Biovergistingsinstallatie Sinds 2010 exploiteren zij samen met Gjalt de Haan Beheer BV een biovergistingsinstallatie op het eigen bedrijfsterrein. Beide partijen zijn voor 50% eigenaar. De vergistingsinstallatie wordt gerund door een operator, die dagelijks aanwezig is. Jaarlijks zet Antonides Wadstroom met 2 motoren van 400 en 800 KW biogas dat vrijkomt uit vergisting van rundveemest en groene plantaardige reststromen, om in groene stroom. De jaarlijkse productie van 6 miljoen kilowatt is goed voor de electriciteitsvoorziening van ongeveer 2000 huishoudens. De opgewekte groene stroom wordt rechtstreeks via het net geleverd aan Greenchoice, die het op zijn beurt weer verkoopt aan de consument die kiest voor groene energie. In het restproduct dat overblijft na 60 dagen vergisting, het zogenaamde , zitten nog waardevollle componenten, zoals bijvoorbeeld mineralen als stikstof en fosfaat. De digestaat wordt gescheiden in een dikke en dunne fractie, waarbij de dikke fractie gedroogd wordt op een banddrooginstallatie en verkocht aan een bedrijf dat deze organische meststof gebruikt voor de productie van koemestkorrels en de dunne fractie gebruikt wordt voor de bemesting van land- en akkerbouwgronden in Holwerd. Mestverwerkingsplicht melkveehouderij Sinds 2015 is de veehouderij in Nederland verplicht te voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Dit betekent dat veehouders het overschot aan mest (lees: fosfaat) dat op het bedrijf is geproduceerd moeten laten verwerken. Om mineralen als fosfaat, maar ook stikstof uit het digestaat te kunnen winnen gaat Antonides Wadstroom een procesinstallatie bouwen dat een stikstofrijke (ammoniumsulfaat) en een fosfaatrijke (calciumfosfaat) fractie uit het digestaat kan scheiden. Door deze scheiding kan Antonides Wadstroom op het eigen bedrijf verschillende waardevolle meststoffen maken, die dan als zogenaamde ‘bio-fertilizers’ geëxporteerd kunnen worden. Enerzijds kan hierdoor het overschot aan fosfaat in Nederland verlaagd worden en anderzijds voorziet dit project in een natuurlijke fosfaatmeststof, die wereldwijd steeds schaarser –en daarmee duurder!- aan het worden is. Met dit proces geeft Antonides Wadstroom als één van de weinige bedrijven in Nederland concreet invulling aan de mestverwerkingsplicht en aan het regionaal sluiten van de mineralenkringloop.

Bron: Moneybrothers d.d. 26-12-2015 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Moneybrothers
Platformlink Ga naar Moneybrothers
Oprichtingsjaar platform 2015
Minimum investeringsbedrag € 250 per project
Investeringskosten Eenmalige administratiefee 0,9% van uw investering; staffelkorting op investeringen boven € 15.000

Lening - 7,50%

€0 / €80.000

Capital Circle

Lening - 6,00%

€288.100 / €670.000

Collin Crowdfund

Lening - 7,00%

€135.000 / €300.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,00%

€264.000 / €300.000

Collin Crowdfund

Lening - 8,00%

€22.270 / €131.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,00%

€353.400 / €380.000

Collin Crowdfund

Lening - 3,75%

€0 / €62.600

Lendahand

Lening - 6,00%

€0 / €63.000

Lendahand