Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

De &Gommer Pensions Group en de Visitatie Commissie Pensioenfondsen zijn gerenommeerde bedrijven in de pensioenbranche. Theo Gommer is vanaf 1998 mede-aandeelhouder van voorgenoemde bedrijven. Ook heeft hij in 2001 Gommer & Partners Pensioen Advocaten opgericht en succesvol in de markt gezet. Sinds januari 2018 is Theo enig aandeelhouder. Hij wil de komende jaren de activiteiten met gerichte acquisitie fors gaan laten doorgroeien. Theo is een zeer bekende naam in zijn vakgebied. Deze naam heeft hij opgebouwd als consultant, advocaat en als docent. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan. Met deze crowdfundlening wordt de resterende lopende financiering van de verkoper conform eerdere afspraken geherfinancierd. De ondernemer verstrekt een tweede hypothecaire inschrijving ten behoeve van de investeerders. Financieringsbehoefte De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 650.000,-. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. Risico Dun & Bradstreet kwalificeert &Gommer Pensions Group B.V. en de Visitatie Commissie Pensioenfondsen B.V. als Verhoogd risico en Gommer Investments B.V. als Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Gommer Investments B.V., Visitatie Commissie Pensioenfondsen B.V. en &Gommer Pensions Group B.V. De ondernemer, Theo Gommer, geeft een persoonlijke borgtocht af van € 1.000.000,- welke op dit moment een grotendeels morele waarde kent. Ter gedeeltelijke securering van de borgtocht wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 250.000,- op het woonhuis van de ondernemer gevestigd. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 700.000,- en een openstaande schuld van € 666.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 795.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling. De roerende zaken worden in eerste verband verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Een jaarlijks dalende overlijdensrisicoverzekering op het leven van J.T. Gommer van heden € 750.000,- wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Een lening vanuit een eerdere overname van € 225.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Vanaf januari 2021 mag daarop met € 12.500,- per maand worden afgelost. De verwachting is dat we na ontvangst van de definitieve jaarcijfers over 2019 een crowdfundlening met een looptijd van minimaal 48 maanden ter herfinanciering van deze lening uitschrijven. De achterstelling voor deze crowdfunding komt op dat moment te vervallen. Vanzelfsprekend doen we dit enkel indien de positieve ontwikkeling van het bedrijf conform verwachting voortzet. De financieringsaanvraag wordt voor € 650.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 350.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren. Leendoel De onderneming is per 1 januari 2018 door de huidige ondernemer overgenomen en gefinancierd door de verkopende mede-eigenaar. Met deze crowdfunding wordt de volledige (resterende) interne lening van deze financiering geherfinancierd. Deze herfinanciering is bij de overname al als gewenst besproken. Ondernemer Mr. J. Theo Gommer MPLA (Master of Arts in Pensions & Life Assurance) CCFP (Certified Counsel Financial Planning) (1966) heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen en is in 2001 beëdigd als advocaat. Zijn specialisme ligt op het gebied van pensioenen in de meest brede zin des woords. Theo is al ruim 20 jaar ondernemer/partner (bij Akkerman & Partners) en inmiddels 18 jaar zelfstandig advocaat. Tevens was hij bijna 10 jaar voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen. Theo is een absolute autoriteit op pensioengebied. Hij schrijft columns voor De Telegraaf en ONL.nl en is regelmatig te gast bij BNR Nieuwsradio en Radar/Kassa. Theo is vaktechnisch sterk, maar is daarnaast vooral ook een ondernemer en werkgever met aandacht voor de mens. Theo is reeds sinds 1992 verbonden aan het bedrijf (en de voorlopers). Onderneming Historie Per 1 januari 2018 is de adviespraktijk van Akkermans & Partners overgenomen c.q. voortgezet en is er een nieuwe adviesgroep ontstaan die bestaat uit: &Gommer Pensions Group is de advisering van en aan (corporate) bedrijven en ondernemingsraden en (hun) DGA’s, alsmede pensioencommunicatie en overige pensioen- en financiele planningsadvisering. Visitatie Commissie Pensioenfondsen betreft het verzorgen van intern toezicht voor pensioenfondsen, inclusief executive search, alsmede aangelegen consultancydiensten. Daarnaast is Gommer & Partners Pensioen Advocaten onderdeel van de groep. Dit is een niche pensioenadvocatenkantoor met als aandachtsgebieden pensioen en arbeidsrecht, echtscheiding, fusies & overnames, verplichtstellingen, vrijstellingen en de zorgplicht rondom de pensioenen. Er wordt, gezien de niche, ook veel voor en met andere advocatenkantoren gewerkt, alsmede met rechtsbijstandsverzekeraars. Visie/strategie De &Gommer Pensions Group, de Visitatie Commissie Pensioenfondsen en Gommer & Partners Pensioen Advocaten hebben een sterke positie in de markt, bestaande omzet en kansen om door te groeien de komende jaren. De kosten dienen veelal eerst gemaakt te worden naarmate de extra omzet gerealiseerd wordt. Nu de vergrijzing echt begint en het nieuwe pensioenakkoord eraan komt is dit hét moment om deze groei vorm te geven. Het vakblad PensioenAlert en het businessblad Onderneming+Pensioen ondersteunen dit, naast vele andere publicaties. Er zijn voorts jarenlange samenwerkingen met de Novak en Balieplus. Verdienmodel/flexibele kosten Er wordt gewerkt met een klein, vast, ervaren en deskundig lean & mean team. Daarnaast wordt er ook gewerkt met associate partners en exclusief verbonden visiteurs. Hierdoor zijn de vaste kosten laag en worden pas extra (loon-)kosten gemaakt als er omzet wordt gedraaid.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam &Gommer Pensions Group
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 21-05-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 770.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Dienstverlening
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Herfinanciering

De &Gommer Pensions Group en de Visitatie Commissie Pensioenfondsen zijn gerenommeerde bedrijven in de pensioenbranche. Theo Gommer is vanaf 1998 mede-aandeelhouder van voorgenoemde bedrijven. Ook heeft hij in 2001 Gommer & Partners Pensioen Advocaten opgericht en succesvol in de markt gezet. Sinds januari 2018 is Theo enig aandeelhouder. Hij wil de komende jaren de activiteiten met gerichte acquisitie fors gaan laten doorgroeien. Theo is een zeer bekende naam in zijn vakgebied. Deze naam heeft hij opgebouwd als consultant, advocaat en als docent. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan. Met deze crowdfundlening wordt de resterende lopende financiering van de verkoper conform eerdere afspraken geherfinancierd. De ondernemer verstrekt een tweede hypothecaire inschrijving ten behoeve van de investeerders. Financieringsbehoefte De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 650.000,-. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. Risico Dun & Bradstreet kwalificeert &Gommer Pensions Group B.V. en de Visitatie Commissie Pensioenfondsen B.V. als Verhoogd risico en Gommer Investments B.V. als Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Gommer Investments B.V., Visitatie Commissie Pensioenfondsen B.V. en &Gommer Pensions Group B.V. De ondernemer, Theo Gommer, geeft een persoonlijke borgtocht af van € 1.000.000,- welke op dit moment een grotendeels morele waarde kent. Ter gedeeltelijke securering van de borgtocht wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 250.000,- op het woonhuis van de ondernemer gevestigd. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 700.000,- en een openstaande schuld van € 666.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 795.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling. De roerende zaken worden in eerste verband verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Een jaarlijks dalende overlijdensrisicoverzekering op het leven van J.T. Gommer van heden € 750.000,- wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Een lening vanuit een eerdere overname van € 225.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Vanaf januari 2021 mag daarop met € 12.500,- per maand worden afgelost. De verwachting is dat we na ontvangst van de definitieve jaarcijfers over 2019 een crowdfundlening met een looptijd van minimaal 48 maanden ter herfinanciering van deze lening uitschrijven. De achterstelling voor deze crowdfunding komt op dat moment te vervallen. Vanzelfsprekend doen we dit enkel indien de positieve ontwikkeling van het bedrijf conform verwachting voortzet. De financieringsaanvraag wordt voor € 650.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 350.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren. Leendoel De onderneming is per 1 januari 2018 door de huidige ondernemer overgenomen en gefinancierd door de verkopende mede-eigenaar. Met deze crowdfunding wordt de volledige (resterende) interne lening van deze financiering geherfinancierd. Deze herfinanciering is bij de overname al als gewenst besproken. Ondernemer Mr. J. Theo Gommer MPLA (Master of Arts in Pensions & Life Assurance) CCFP (Certified Counsel Financial Planning) (1966) heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen en is in 2001 beëdigd als advocaat. Zijn specialisme ligt op het gebied van pensioenen in de meest brede zin des woords. Theo is al ruim 20 jaar ondernemer/partner (bij Akkerman & Partners) en inmiddels 18 jaar zelfstandig advocaat. Tevens was hij bijna 10 jaar voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen. Theo is een absolute autoriteit op pensioengebied. Hij schrijft columns voor De Telegraaf en ONL.nl en is regelmatig te gast bij BNR Nieuwsradio en Radar/Kassa. Theo is vaktechnisch sterk, maar is daarnaast vooral ook een ondernemer en werkgever met aandacht voor de mens. Theo is reeds sinds 1992 verbonden aan het bedrijf (en de voorlopers). Onderneming Historie Per 1 januari 2018 is de adviespraktijk van Akkermans & Partners overgenomen c.q. voortgezet en is er een nieuwe adviesgroep ontstaan die bestaat uit: &Gommer Pensions Group is de advisering van en aan (corporate) bedrijven en ondernemingsraden en (hun) DGA’s, alsmede pensioencommunicatie en overige pensioen- en financiele planningsadvisering. Visitatie Commissie Pensioenfondsen betreft het verzorgen van intern toezicht voor pensioenfondsen, inclusief executive search, alsmede aangelegen consultancydiensten. Daarnaast is Gommer & Partners Pensioen Advocaten onderdeel van de groep. Dit is een niche pensioenadvocatenkantoor met als aandachtsgebieden pensioen en arbeidsrecht, echtscheiding, fusies & overnames, verplichtstellingen, vrijstellingen en de zorgplicht rondom de pensioenen. Er wordt, gezien de niche, ook veel voor en met andere advocatenkantoren gewerkt, alsmede met rechtsbijstandsverzekeraars. Visie/strategie De &Gommer Pensions Group, de Visitatie Commissie Pensioenfondsen en Gommer & Partners Pensioen Advocaten hebben een sterke positie in de markt, bestaande omzet en kansen om door te groeien de komende jaren. De kosten dienen veelal eerst gemaakt te worden naarmate de extra omzet gerealiseerd wordt. Nu de vergrijzing echt begint en het nieuwe pensioenakkoord eraan komt is dit hét moment om deze groei vorm te geven. Het vakblad PensioenAlert en het businessblad Onderneming+Pensioen ondersteunen dit, naast vele andere publicaties. Er zijn voorts jarenlange samenwerkingen met de Novak en Balieplus. Verdienmodel/flexibele kosten Er wordt gewerkt met een klein, vast, ervaren en deskundig lean & mean team. Daarnaast wordt er ook gewerkt met associate partners en exclusief verbonden visiteurs. Hierdoor zijn de vaste kosten laag en worden pas extra (loon-)kosten gemaakt als er omzet wordt gedraaid.

Bron: Collin Crowdfund d.d. 21-05-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Collin Crowdfund
Platformlink Ga naar Collin Crowdfund
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Maandelijkse beheersvergoeding 0,1% over uw uitstaande bedrag * loyaliteitsprogramma vanaf 10 investeringen / € 15.000 met speciale kortingen

Lening - 7,00%

€0 / €75.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 6,75%

€247.500 / €450.000

Waardevoorjegeld

Lening - 6,00%

€101.990 / €217.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€67.200 / €240.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 4,50%

€200.600 / €236.000

Kapitaalopmaat