Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Greater is een professionele IT dienstverlener met de focus op de specifieke aandachtsgebieden Security, Middleware & Development. Greater onderscheidt zich door het aanbieden van op maat gemaakte, klantgerichte dienstverlening. Of het nu gaat om beheer, optimalisering, analyses of ontwerp. Door effectieve selectie voorzien wij opdrachtgevers van de juiste professionals, waardoor projecten op adequate wijze begeleid en afgerond kunnen worden. Onze ervaren specialisten staan voor klantgerichtheid, flexibiliteit, integriteit en beschikken over een groot probleemoplossend vermogen. Greater heeft een BV als rechtsvorm. De aandachtsgebieden van Greater: Security: De specialisten van Greater Security beveiligen ICT omgevingen en zetten zich in voor de beveiliging van bedrijfsinformatie. Dit wordt bereikt door zowel de ICT-beveiliging als ook de Informatiebeveiliging een integraal onderdeel te laten uitmaken van de bedrijfsprocessen van een klant. Onze specialisten staan klaar om security scans of audits uit te voeren en consultancy te bieden om processen en/of technische optimalisaties te begeleiden danwel te helpen initiëren. Middleware: Een team van gecertificeerde engineers die een specialistische focus hebben op producten als WebSphere (IBM), WebLogic (Oracle) en MQ. Op basis van de vraag van de klant zijn zij in staat om standaard of maatwerk oplossingen te verzorgen. Development: Een team van gespecialiseerde engineers die een brug slaan tussen ontwikkeling en beheer. Binnen Greater doet ons team dat door de beheersorganisatie zo vroeg mogelijk bij het voortbrengingsproces tussen development en business te betrekken en tooling in te zetten zodat er gebruik gemaakt kan worden van Contiuous Integration en Continuous Delivery. Waar wordt de financiering voor aangewend? Door de grote vraag naar onze specialistische kennis neemt onze omzet snel toe. Hierdoor dreigt een liquiditeitsprobleem te ontstaan en onze groei te stagneren. Voor de detachering van onze medewerkers financieren wij de kosten voor werving, selectie en plaatsing voor. Daarbij betalen onze opdrachtgevers later dan dat wij salaris uitbetalen. Zeker bij de groei die we nu doormaken hebben wij werkkapitaal nodig om deze groei door te zetten. Om de liquiditeitsproblemen voor te zijn verkopen wij nu onze vorderingen aan een factormaatschappij. Dit is een dure manier van financieren. Deze wijze van werkkapitaalfinanciering willen wij graag omzetten naar een kortlopende lening. Onze omzet is momenteel € 50.000,- tot € 60.000,- per maand. Als we uit gaan van een voorfinancieringstermijn van 1,5 maand resulteert dit in het bedrag van de gevraagde lening. Specificatie Bedrag Opstartkosten € 40.000,- Computers en inventaris € 17.500,- Werkkapitaal € 82.500,- Financieringskosten € 5.000,- Af: eigen inbreng € 40.000,- Totaal € 105.000,- Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Op dit moment start er om de maand een nieuwe medewerker en de verwachting is dat we deze trend het komende jaar makkelijk kunnen vasthouden. De huidige vraag van potentiele opdrachtgevers is groter dan hetgeen wij kunnen leveren, waardoor de wens om sneller mensen te kunnen aantrekken vergroot wordt. Doordat de marge op onze medewerkers goed is kunnen wij de lening in een relatief kort tijdsbestek terugbetalen. Enkele van onze klanten zijn: Sony, ING, Nationale Nederlanden en IBM. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De aandelen van Greater BV worden, elk voor 50%, gehouden door USEG Holding BV en Rivademey Holding BV. Wat is het verwachte omzetniveau van de onderneming? Met de huidige samenstelling van het personeel verwachten wij in 2016 een omzet te realiseren van ruim € 600.000,-. Met iedere nieuwe medewerker zal de omzet gemiddeld met € 120.000,- per jaar toenemen. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? De heer van der Meijde heeft in 2014 al eens succesvol gebruik gemaakt van crowdfunding via Geldvoorelkaar.nl. De destijds opgehaalde € 50.000,- heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de start van een succesvol detacheringsbureau. Inmiddels heeft de heer van der Meijde zich laten uitkopen en heeft hij samen met de heer Holweg Greater opgericht. Greater richt zich overigens op een andere doelgroep dan het oude detacheringsbureau. De wederzijdse goede ervaringen hebben ertoe geleid dat voor de verdere uitbreiding weer van dit platform gebruikt wordt gemaakt. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Momenteel is er geen vreemd vermogen in de onderneming aanwezig. De gehele opstart is uit eigen vermogen gefinancierd. Tot op heden is de eigen inbreng ruim € 40.000,-. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de aflossing van deze lening? Op basis van de huidige situatie circa 31%. Dit is nog zonder het effect wat deze financiering ons aan groei kan opleveren. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Geen. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van de geldnemer Greater B.V.. Medegeldnemers zijn: USEG Holding BV, voor 50% eigenaar van Greater B.V. (G-PD% 0,42% en Creditsafe score 53) Rivademey BV, voor 50% eigenaar van Greater B.V. (G-PD% 0,22% en Creditsafe score 62) De heer M. Holweg, eigenaar van USEG Holding BV, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De heer R. van der Meijde, eigenaar van Rivademey BV, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De heer Van der Meijde heeft als BKR-score: J. Deze score houdt verband met een doorlopend krediet ter financiering van het verlies op de verkoop van zijn vorige woning. Dit krediet bedraagt momenteel minder dan EUR 20.000. Hier kan uitsluitend op worden afgelost. Wij hebben vastgesteld dat dit krediet gestaag wordt afgelost en zijn daardoor van mening dat de BKR-score acceptabel is. De heer Van der Meijde is reeds hoofdelijk aansprakelijk voor een nog lopend project bij Geldvoorelkaar.nl. De verplichtingen uit hoofde van deze lening, met een resterende looptijd van 19 maanden, worden tot op heden correct nagekomen. Van de oorspronkelijke hoofdsom is bijna 50% afgelost.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Greater
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 22-09-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 105.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 36 maanden
Branche Dienstverlening
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Werkkapitaal

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Greater is een professionele IT dienstverlener met de focus op de specifieke aandachtsgebieden Security, Middleware & Development. Greater onderscheidt zich door het aanbieden van op maat gemaakte, klantgerichte dienstverlening. Of het nu gaat om beheer, optimalisering, analyses of ontwerp. Door effectieve selectie voorzien wij opdrachtgevers van de juiste professionals, waardoor projecten op adequate wijze begeleid en afgerond kunnen worden. Onze ervaren specialisten staan voor klantgerichtheid, flexibiliteit, integriteit en beschikken over een groot probleemoplossend vermogen. Greater heeft een BV als rechtsvorm. De aandachtsgebieden van Greater: Security: De specialisten van Greater Security beveiligen ICT omgevingen en zetten zich in voor de beveiliging van bedrijfsinformatie. Dit wordt bereikt door zowel de ICT-beveiliging als ook de Informatiebeveiliging een integraal onderdeel te laten uitmaken van de bedrijfsprocessen van een klant. Onze specialisten staan klaar om security scans of audits uit te voeren en consultancy te bieden om processen en/of technische optimalisaties te begeleiden danwel te helpen initiëren. Middleware: Een team van gecertificeerde engineers die een specialistische focus hebben op producten als WebSphere (IBM), WebLogic (Oracle) en MQ. Op basis van de vraag van de klant zijn zij in staat om standaard of maatwerk oplossingen te verzorgen. Development: Een team van gespecialiseerde engineers die een brug slaan tussen ontwikkeling en beheer. Binnen Greater doet ons team dat door de beheersorganisatie zo vroeg mogelijk bij het voortbrengingsproces tussen development en business te betrekken en tooling in te zetten zodat er gebruik gemaakt kan worden van Contiuous Integration en Continuous Delivery. Waar wordt de financiering voor aangewend? Door de grote vraag naar onze specialistische kennis neemt onze omzet snel toe. Hierdoor dreigt een liquiditeitsprobleem te ontstaan en onze groei te stagneren. Voor de detachering van onze medewerkers financieren wij de kosten voor werving, selectie en plaatsing voor. Daarbij betalen onze opdrachtgevers later dan dat wij salaris uitbetalen. Zeker bij de groei die we nu doormaken hebben wij werkkapitaal nodig om deze groei door te zetten. Om de liquiditeitsproblemen voor te zijn verkopen wij nu onze vorderingen aan een factormaatschappij. Dit is een dure manier van financieren. Deze wijze van werkkapitaalfinanciering willen wij graag omzetten naar een kortlopende lening. Onze omzet is momenteel € 50.000,- tot € 60.000,- per maand. Als we uit gaan van een voorfinancieringstermijn van 1,5 maand resulteert dit in het bedrag van de gevraagde lening. Specificatie Bedrag Opstartkosten € 40.000,- Computers en inventaris € 17.500,- Werkkapitaal € 82.500,- Financieringskosten € 5.000,- Af: eigen inbreng € 40.000,- Totaal € 105.000,- Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Op dit moment start er om de maand een nieuwe medewerker en de verwachting is dat we deze trend het komende jaar makkelijk kunnen vasthouden. De huidige vraag van potentiele opdrachtgevers is groter dan hetgeen wij kunnen leveren, waardoor de wens om sneller mensen te kunnen aantrekken vergroot wordt. Doordat de marge op onze medewerkers goed is kunnen wij de lening in een relatief kort tijdsbestek terugbetalen. Enkele van onze klanten zijn: Sony, ING, Nationale Nederlanden en IBM. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De aandelen van Greater BV worden, elk voor 50%, gehouden door USEG Holding BV en Rivademey Holding BV. Wat is het verwachte omzetniveau van de onderneming? Met de huidige samenstelling van het personeel verwachten wij in 2016 een omzet te realiseren van ruim € 600.000,-. Met iedere nieuwe medewerker zal de omzet gemiddeld met € 120.000,- per jaar toenemen. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? De heer van der Meijde heeft in 2014 al eens succesvol gebruik gemaakt van crowdfunding via Geldvoorelkaar.nl. De destijds opgehaalde € 50.000,- heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de start van een succesvol detacheringsbureau. Inmiddels heeft de heer van der Meijde zich laten uitkopen en heeft hij samen met de heer Holweg Greater opgericht. Greater richt zich overigens op een andere doelgroep dan het oude detacheringsbureau. De wederzijdse goede ervaringen hebben ertoe geleid dat voor de verdere uitbreiding weer van dit platform gebruikt wordt gemaakt. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Momenteel is er geen vreemd vermogen in de onderneming aanwezig. De gehele opstart is uit eigen vermogen gefinancierd. Tot op heden is de eigen inbreng ruim € 40.000,-. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de aflossing van deze lening? Op basis van de huidige situatie circa 31%. Dit is nog zonder het effect wat deze financiering ons aan groei kan opleveren. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Geen. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van de geldnemer Greater B.V.. Medegeldnemers zijn: USEG Holding BV, voor 50% eigenaar van Greater B.V. (G-PD% 0,42% en Creditsafe score 53) Rivademey BV, voor 50% eigenaar van Greater B.V. (G-PD% 0,22% en Creditsafe score 62) De heer M. Holweg, eigenaar van USEG Holding BV, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De heer R. van der Meijde, eigenaar van Rivademey BV, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De heer Van der Meijde heeft als BKR-score: J. Deze score houdt verband met een doorlopend krediet ter financiering van het verlies op de verkoop van zijn vorige woning. Dit krediet bedraagt momenteel minder dan EUR 20.000. Hier kan uitsluitend op worden afgelost. Wij hebben vastgesteld dat dit krediet gestaag wordt afgelost en zijn daardoor van mening dat de BKR-score acceptabel is. De heer Van der Meijde is reeds hoofdelijk aansprakelijk voor een nog lopend project bij Geldvoorelkaar.nl. De verplichtingen uit hoofde van deze lening, met een resterende looptijd van 19 maanden, worden tot op heden correct nagekomen. Van de oorspronkelijke hoofdsom is bijna 50% afgelost.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 22-09-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€21.240 / €26.550

Lendahand

Lening - 4,50%

€102.974 / €239.474

Kapitaalopmaat

Lening - 5,50%

€62.946 / €179.846

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat