Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Dit betreft de tweede financieringsaanvraag voor het project “Mestverwerkingsinstallatie GreenFerm” , In juli 2015 is voor dit project bij Greencrowd een bedrag van € 112.000,- opgehaald. Dat betrof een aflossingsvrije lening voor de financiering van een deel van de ontwikkelingskosten. Tot op heden wordt er keurig aan de renteverplichtingen voldaan. Eind 2017 zal dit bedrag door de bestaande aandeelhouders en/of nieuwe toetreders worden afgelost. Er is nu geen aanleiding om te veronderstellen dat dan niet zal worden voldaan aan die aflossingsverplichting. In het afgelopen jaar is er veel gebeurd. De vergunningen voor het project zijn verkregen, waardoor er nu kan worden gestart met de tweede fase, zijnde de bouw en de exploitatie. Voor het realiseren van de mestverwerkingsinstallatie, is circa € 9.3 mln. benodigd. Hoewel de uiteindelijke samenstelling van de financiering nog onderhevig is aan definitieve overeenstemming met alle uiteindelijke kapitaalverstrekkers, wordt in de business case van het volgende uitgegaan: Vastgoedbelegger € 5.110.000,- Lease € 3.220.000,- Crowdfunding € 500.000,- Eigen vermogen € 483.000,- Door een derde partij zal het pand worden gebouwd, waarna dit aan Greenferm wordt verhuurd. Het betreft een mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 350.000 m3 mest per jaar op de Ecofactorij in Apeldoorn. Mede daar sprake zal zijn van een zeer specifiek object, wordt daarmee ook vertrouwen uitgesproken in het toekomstperspectief. Via Greencrowd wordt een financiering van € 500.000,- gevraagd. Deze nieuwe lening kent een totale looptijd van 6 jaar met één aflossingsvrije jaar. Vanaf het jaar 2018 wordt de lening in 5 jaar terugbetaald op basis van een annuïtair aflossingsschema. De rentevergoeding bedraagt 8%. Veehouders, omwonenden en andere geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om te investeren en zodoende een aantrekkelijk rendement op hun inleg te realiseren. Aanbod voor crowdfunders Crowdfunders kunnen in het kader van het project “Mestverwerkingsinstallatie GreenFerm” geld uitlenen aan GreenFerm B.V. op basis van onderstaande voorwaarden: ?Hoofdsom € 500.000,- ?6-jarige looptijd; ?Aflossing start vanaf het jaar 2018 op basis van een annuïtaire lening. ?Uitbetaling vindt op kwartaalbasis plaats; ?Geboden wordt een rente van 8% per jaar; ?Minimuminleg: € 250,- ?Maximuminleg: € 80.000,- Kortom: wie geld voor dit project uitleent aan GreenFerm B.V., ontvangt 6 jaar lang 8% rente. Vanaf het jaar 2018 wordt er op de lening afgelost. Een crowdfunder die duizend euro inlegt, kan de volgende betalingen verwachten: De minimale inleg voor investeerders bedraagt € 250,-. Crowdfunders kunnen op dit moment maximaal € 80.000,- uitlenen in verband met de AFM-verplichtingen waaraan Greencrowd moet voldoen. Greencrowd behoudt zich het recht voor om de maximale inleg tijdens het crowdfunden aan te passen. Particuliere crowdfunders moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Zij dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn. Risicos rondom een investering in dit project verwijzen wij u naar het informatiememorandum.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam GreenFerm fase 2
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 27-11-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 500.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 72 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Dit betreft de tweede financieringsaanvraag voor het project “Mestverwerkingsinstallatie GreenFerm” , In juli 2015 is voor dit project bij Greencrowd een bedrag van € 112.000,- opgehaald. Dat betrof een aflossingsvrije lening voor de financiering van een deel van de ontwikkelingskosten. Tot op heden wordt er keurig aan de renteverplichtingen voldaan. Eind 2017 zal dit bedrag door de bestaande aandeelhouders en/of nieuwe toetreders worden afgelost. Er is nu geen aanleiding om te veronderstellen dat dan niet zal worden voldaan aan die aflossingsverplichting. In het afgelopen jaar is er veel gebeurd. De vergunningen voor het project zijn verkregen, waardoor er nu kan worden gestart met de tweede fase, zijnde de bouw en de exploitatie. Voor het realiseren van de mestverwerkingsinstallatie, is circa € 9.3 mln. benodigd. Hoewel de uiteindelijke samenstelling van de financiering nog onderhevig is aan definitieve overeenstemming met alle uiteindelijke kapitaalverstrekkers, wordt in de business case van het volgende uitgegaan: Vastgoedbelegger € 5.110.000,- Lease € 3.220.000,- Crowdfunding € 500.000,- Eigen vermogen € 483.000,- Door een derde partij zal het pand worden gebouwd, waarna dit aan Greenferm wordt verhuurd. Het betreft een mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 350.000 m3 mest per jaar op de Ecofactorij in Apeldoorn. Mede daar sprake zal zijn van een zeer specifiek object, wordt daarmee ook vertrouwen uitgesproken in het toekomstperspectief. Via Greencrowd wordt een financiering van € 500.000,- gevraagd. Deze nieuwe lening kent een totale looptijd van 6 jaar met één aflossingsvrije jaar. Vanaf het jaar 2018 wordt de lening in 5 jaar terugbetaald op basis van een annuïtair aflossingsschema. De rentevergoeding bedraagt 8%. Veehouders, omwonenden en andere geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om te investeren en zodoende een aantrekkelijk rendement op hun inleg te realiseren. Aanbod voor crowdfunders Crowdfunders kunnen in het kader van het project “Mestverwerkingsinstallatie GreenFerm” geld uitlenen aan GreenFerm B.V. op basis van onderstaande voorwaarden: ?Hoofdsom € 500.000,- ?6-jarige looptijd; ?Aflossing start vanaf het jaar 2018 op basis van een annuïtaire lening. ?Uitbetaling vindt op kwartaalbasis plaats; ?Geboden wordt een rente van 8% per jaar; ?Minimuminleg: € 250,- ?Maximuminleg: € 80.000,- Kortom: wie geld voor dit project uitleent aan GreenFerm B.V., ontvangt 6 jaar lang 8% rente. Vanaf het jaar 2018 wordt er op de lening afgelost. Een crowdfunder die duizend euro inlegt, kan de volgende betalingen verwachten: De minimale inleg voor investeerders bedraagt € 250,-. Crowdfunders kunnen op dit moment maximaal € 80.000,- uitlenen in verband met de AFM-verplichtingen waaraan Greencrowd moet voldoen. Greencrowd behoudt zich het recht voor om de maximale inleg tijdens het crowdfunden aan te passen. Particuliere crowdfunders moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Zij dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn. Risicos rondom een investering in dit project verwijzen wij u naar het informatiememorandum.

Bron: Greencrowd d.d. 27-11-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Greencrowd
Platformlink Ga naar Greencrowd
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 250 per project
Investeringskosten Geen kosten voor de investeerder

Lening - 8,00%

€0 / €140.000

Horecacrowdfunding

Lening - 6,00%

€790.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€315.900 / €390.000

Geldvoorelkaar

Lening - 3,00%

€32.800 / €41.000

Lendahand

Lening - 6,50%

€375.300 / €695.000

Geldvoorelkaar