Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Op dit moment worden zonnepanelen op het dak van Imtrans in Vlaardingen gelegd en liggen er al zonnepanelen op het dak van Damcon in Opheusden. Samen hebben de projecten 172 kWp aan opgesteld vermogen. Het was de bedoeling dat beide mee zouden gaan in de portefeuillefinanciering van onze huisbank. Helaas hebben zij wegens efficiencyredenen aangegeven projecten onder de 250 kWp niet meer bancair te financieren. Om die reden worden beide projecten nu ondergebracht in Greenspread Solar, een exploitatiemaatschappij waarin nog 26 zonne-energieprojecten zijn ondergebracht die allemaal deels gecrowdfund zijn. De balanswaarde van de zonne-energieprojecten van Greenspread Solar per eind 2019 vóór de inbrengen van deze projecten is € 525.000,- en de financiering via crowdfunding is op dat moment nog maar € 330.000,- Na inbreng van deze twee projecten stijgt de balanswaarde naar € 675.000,- en de schuld stijgt naar € 455.000,-. Omdat er geen achterstelling is, worden de inkomsten uit de lease en de SDE+ én de installaties verpand aan de deelnemende crowdfunders in dit project. Aanbod deelnemers Dit project kent één investeringstranche: Doelbedrag € 125.000,- Inleg minimaal 250,-per deelnemer; Rente 1% op kwartaalbasis; Aflossing op basis van annuïteiten die ieder kwartaal uitkeren, voor het eerst rondom 31 maart 2020; Looptijd 10 jaar. De crowdfunding start 15 december 2019 en loopt in beginsel tot en met 31 december 2019 of zoveel eerder indien het project eerder vol is. Het staat Greenspread vrij de crowdfundtermijn te verlengen wanneer het beoogde bedrag op 31 december nog niet is opgehaald. Risico's Het project kent een risicoclassificatie B1 zolang het project op Imtrans nog in aanbouw is. Dit betekent dat een investering in dit project een lager dan gemiddeld risico heeft. Zodra Imtrans is opgeleverd, stijgt de risicoclassificatie naar A3. Voor nadere uitleg over het risicoprofiel (A = laag risico, B = lager dan gemiddeld risico, C = gemiddeld risico, D = hoger dan gemiddeld risico, E = hoog risico) verwijzen wij u naar het informatiememorandum.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Greenspread Solar
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 17-12-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 125.000
Rente 4,00%
Looptijd (in maanden) 120 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Besloten Vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Op dit moment worden zonnepanelen op het dak van Imtrans in Vlaardingen gelegd en liggen er al zonnepanelen op het dak van Damcon in Opheusden. Samen hebben de projecten 172 kWp aan opgesteld vermogen. Het was de bedoeling dat beide mee zouden gaan in de portefeuillefinanciering van onze huisbank. Helaas hebben zij wegens efficiencyredenen aangegeven projecten onder de 250 kWp niet meer bancair te financieren. Om die reden worden beide projecten nu ondergebracht in Greenspread Solar, een exploitatiemaatschappij waarin nog 26 zonne-energieprojecten zijn ondergebracht die allemaal deels gecrowdfund zijn. De balanswaarde van de zonne-energieprojecten van Greenspread Solar per eind 2019 vóór de inbrengen van deze projecten is € 525.000,- en de financiering via crowdfunding is op dat moment nog maar € 330.000,- Na inbreng van deze twee projecten stijgt de balanswaarde naar € 675.000,- en de schuld stijgt naar € 455.000,-. Omdat er geen achterstelling is, worden de inkomsten uit de lease en de SDE+ én de installaties verpand aan de deelnemende crowdfunders in dit project. Aanbod deelnemers Dit project kent één investeringstranche: Doelbedrag € 125.000,- Inleg minimaal 250,-per deelnemer; Rente 1% op kwartaalbasis; Aflossing op basis van annuïteiten die ieder kwartaal uitkeren, voor het eerst rondom 31 maart 2020; Looptijd 10 jaar. De crowdfunding start 15 december 2019 en loopt in beginsel tot en met 31 december 2019 of zoveel eerder indien het project eerder vol is. Het staat Greenspread vrij de crowdfundtermijn te verlengen wanneer het beoogde bedrag op 31 december nog niet is opgehaald. Risico's Het project kent een risicoclassificatie B1 zolang het project op Imtrans nog in aanbouw is. Dit betekent dat een investering in dit project een lager dan gemiddeld risico heeft. Zodra Imtrans is opgeleverd, stijgt de risicoclassificatie naar A3. Voor nadere uitleg over het risicoprofiel (A = laag risico, B = lager dan gemiddeld risico, C = gemiddeld risico, D = hoger dan gemiddeld risico, E = hoog risico) verwijzen wij u naar het informatiememorandum.

Bron: Greencrowd d.d. 17-12-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Greencrowd
Platformlink Ga naar Greencrowd
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 250 per project
Investeringskosten Geen kosten voor de investeerder

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 6,00%

€0 / €60.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€92.641 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 5,50%

€153.000 / €180.000

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€0 / €30.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€159.900 / €390.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€109.000 / €136.250

Lendahand