Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

HALLOSTROOM PORTEFEUILLE ZONNESTROOMSYSTEMEN (SPV10)investeer


Investeer nu, ontvang 5,0% rente en versnel de energietransitie in Nederland. HalloStroom biedt haar klanten de mogelijkheid om zelf schone energie op te wekken en daarmee direct te besparen op energiekosten zonder hoge aanvangsinvesteringen. Dit doet zij door, na een uitgebreid screeningproces, Zonnestroomsystemen aan haar klanten te verhuren op basis van 10-jarige huurcontracten. De klant bespaart zo direct op haar maandelijkse energiekosten en betaalt daarvoor een maandelijks huurbedrag aan HalloStroom. Nieuwe speler, beproefd concept De belangstelling voor het huren van zonnepanelen groeit exponentieel in Nederland. Hallostroom is sinds eind 2015 actief op de Nederlandse markt en heeft sinds begin 2016 meer dan 5.000 zonnestroomsystemen operationeel op daken van particuliere woningeigenaren opgeleverd. Dat doet ze dusdanig goed, dat klanten de dienstverlening van HalloStroom beoordelen met een 8,4. Waar investeer ik precies in? De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van een portefeuille reeds verhuurde zonnestroomsystemen. Met de huuropbrengsten worden de verplichtingen van de obligatielening en een commerciële marge gedekt. Het betreft een portefeuille van, ca. 440 verhuurde en operationele systemen op daken van particuliere woningeigenaren in Nederland; De zonnestroomsystemen zijn reeds allen verhuurd voor 10 jaar aan particuliere woningeigenaren; De huiseigenaren die de systemen huren zijn uitgebreid gescreend om wanbetaling te voorkomen; De zonnestroomsystemen zijn ontworpen om na installatie onderhoudsvrij te functioneren. Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder. Belangrijkste kenmerken van de obligatielening Uitgevende instelling: HalloStroom Huur Zon X B.V. Hoofdsom: Minimaal €1.000.000 Maximaal €2.000.000 Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg) Kenmerken: Seniore positie (geen achterstelling). Rentevergoeding: 5,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie Rentebetaling: Jaarlijks Looptijd: 12 maanden (1 jaren) vanaf de ingangsdatum Aflossing: Ineens aan het einde van de Looptijd Zekerheden: Pandrechten op o.a. de activa (systemen) en huurcontracten Transactiekosten: 0,5% van de nominale waarde Voor u betekent dit het volgende: U betaalt per obligatie €1.005 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€5); Gedurende de looptijd (1 jaar) ontvangt u een rentevergoeding van 5,0% (€50) op jaarbasis; Aan het einde van de looptijd wordt de Obligatielening afgelost; In totaal ontvangt u dus per obligatie €1.050,00 op een investering van €1.005; Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 4,5% op jaarbasis. Aflossingscapaciteit en zekerheden De geprognotiseerde kasstromen van de Uitgevende Instelling gedurende de looptijd van de obligatielening zijn ruim voldoende om de rente- en aflossing aan de obligatiehouders te dekken; De Uitgevende Instelling beoogt de obligatielening aan het einde van de Looptijd te herfinancieren. De herfinanciering is uitgebreid geanalyseerd, waarbij ook rekening is gehouden met een hogere rentestand; Tenslotte worden er ten behoeve van de obligatiehouders pandrechten gevestigd op naam van de Stichting Belangenbehartiging Duurzaaminvesteren om in geval van calamiteiten de rechten van obligatiehouders te waarborgen. Risico's verbonden aan deze obligatielening Investeringen in duurzame energieprojecten worden doorgaans gekenmerkt door een relatief laag risicoprofiel en een hoge voorspelbaarheid van kasstromen. Echter, aan een investering zijn altijd enige risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging. Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen: Risico's verbonden aan de exploitatie van de zonnestroomsystemen, waaronder wanbetaling door of faillissement van huurders van zonnestroomsystemen; Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties; Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten. Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder. Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden; Spreid uw investeringen om risico's te beheersen; Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.* * Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie. DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders. (c) Hallostroom Huur Zon X B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Investeert u bij meerdere platformen? Verkrijg automatisch inzicht in uw totale portefeuille met onze tool investID.
Projectnaam HALLOSTROOM PORTEFEUILLE ZONNESTROOMSYSTEMEN (SPV10)
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 02-12-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 2.000.000
Rente 5,00%
Looptijd (in maanden) 12 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Investeer nu, ontvang 5,0% rente en versnel de energietransitie in Nederland. HalloStroom biedt haar klanten de mogelijkheid om zelf schone energie op te wekken en daarmee direct te besparen op energiekosten zonder hoge aanvangsinvesteringen. Dit doet zij door, na een uitgebreid screeningproces, Zonnestroomsystemen aan haar klanten te verhuren op basis van 10-jarige huurcontracten. De klant bespaart zo direct op haar maandelijkse energiekosten en betaalt daarvoor een maandelijks huurbedrag aan HalloStroom. Nieuwe speler, beproefd concept De belangstelling voor het huren van zonnepanelen groeit exponentieel in Nederland. Hallostroom is sinds eind 2015 actief op de Nederlandse markt en heeft sinds begin 2016 meer dan 5.000 zonnestroomsystemen operationeel op daken van particuliere woningeigenaren opgeleverd. Dat doet ze dusdanig goed, dat klanten de dienstverlening van HalloStroom beoordelen met een 8,4. Waar investeer ik precies in? De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van een portefeuille reeds verhuurde zonnestroomsystemen. Met de huuropbrengsten worden de verplichtingen van de obligatielening en een commerciële marge gedekt. Het betreft een portefeuille van, ca. 440 verhuurde en operationele systemen op daken van particuliere woningeigenaren in Nederland; De zonnestroomsystemen zijn reeds allen verhuurd voor 10 jaar aan particuliere woningeigenaren; De huiseigenaren die de systemen huren zijn uitgebreid gescreend om wanbetaling te voorkomen; De zonnestroomsystemen zijn ontworpen om na installatie onderhoudsvrij te functioneren. Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder. Belangrijkste kenmerken van de obligatielening Uitgevende instelling: HalloStroom Huur Zon X B.V. Hoofdsom: Minimaal €1.000.000 Maximaal €2.000.000 Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg) Kenmerken: Seniore positie (geen achterstelling). Rentevergoeding: 5,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie Rentebetaling: Jaarlijks Looptijd: 12 maanden (1 jaren) vanaf de ingangsdatum Aflossing: Ineens aan het einde van de Looptijd Zekerheden: Pandrechten op o.a. de activa (systemen) en huurcontracten Transactiekosten: 0,5% van de nominale waarde Voor u betekent dit het volgende: U betaalt per obligatie €1.005 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€5); Gedurende de looptijd (1 jaar) ontvangt u een rentevergoeding van 5,0% (€50) op jaarbasis; Aan het einde van de looptijd wordt de Obligatielening afgelost; In totaal ontvangt u dus per obligatie €1.050,00 op een investering van €1.005; Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 4,5% op jaarbasis. Aflossingscapaciteit en zekerheden De geprognotiseerde kasstromen van de Uitgevende Instelling gedurende de looptijd van de obligatielening zijn ruim voldoende om de rente- en aflossing aan de obligatiehouders te dekken; De Uitgevende Instelling beoogt de obligatielening aan het einde van de Looptijd te herfinancieren. De herfinanciering is uitgebreid geanalyseerd, waarbij ook rekening is gehouden met een hogere rentestand; Tenslotte worden er ten behoeve van de obligatiehouders pandrechten gevestigd op naam van de Stichting Belangenbehartiging Duurzaaminvesteren om in geval van calamiteiten de rechten van obligatiehouders te waarborgen. Risico's verbonden aan deze obligatielening Investeringen in duurzame energieprojecten worden doorgaans gekenmerkt door een relatief laag risicoprofiel en een hoge voorspelbaarheid van kasstromen. Echter, aan een investering zijn altijd enige risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging. Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen: Risico's verbonden aan de exploitatie van de zonnestroomsystemen, waaronder wanbetaling door of faillissement van huurders van zonnestroomsystemen; Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties; Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten. Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder. Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden; Spreid uw investeringen om risico's te beheersen; Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.* * Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie. DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders. (c) Hallostroom Huur Zon X B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Bron: Duurzaaminvesteren d.d. 02-12-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Duurzaaminvesteren
Platformlink Ga naar Duurzaaminvesteren
Oprichtingsjaar platform 2013
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Verschillend per project

Lening - 7,00%

€53.400 / €60.000

Max Crowdfund

Lening - 3,00%

€312.400 / €355.000

Waardevoorjegeld

Lening - 6,00%

€102.000 / €200.000

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€0 / €55.000

Kapitaalopmaat

Lening - 7,00%

€56.250 / €75.000

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 4,00%

€0 / €500.000

Lendahand

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand