Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Heidestraat 35 te Geleeninvesteer


Even voorstellen Mijn naam is Pepijn Bakker, reeds een bekend en vertrouwd gezicht op dit platform. Als pionier in het financieren van onroerend goed via crowdfunding heb ik reeds ondervonden hoe succesvol de samenwerking met SamenInGeld is. Diverse projecten heb ik reeds met goed resultaat mogen financieren (zie gefinancierde projecten – Pastoor Hagenstraat 42 te Brunssum – Kastanjelaan 1A, Schoonbroodstraat 8 en Heidestraat 37 te Geleen), hetgeen mij er wederom toe heeft aangezet ook dit project aan te bieden. Achtergrond pand Het object aan de Heidestraat 35 te Geleen betreft een ruime halfvrijstaande woning en werd in 2001 door mij aangekocht. Gedurende een grootschalige verbouwing, waarin nagenoeg alle elementaire onderdelen aan het onroerende goed werden vervangen, waaronder onder andere een nieuw dak inclusief constructie en isolatie (unidek) , kunststof kozijnen met isolerende beglazing, geheel vernieuwde cv- en elektra installatie, is dit pand getransformeerd tot zeven zelfstandige appartementen met geheel nieuwe keukens en sanitaire voorzieningen en 3 kamers met gezamelijke keuken en badkamer. Bij de planvorming is zeer bewust gekozen voor betreffende wooneenheden, aangezien het object is gelegen in een regio waar de vraag naar dergelijke woonruimte enorm groot is. Sterker nog, de vraag loopt vooruit op het aanbod, hetgeen resulteert in een ruime keuze aan huurders waardoor leegstand nagenoeg is uitgesloten. Daarnaast ontstaat door de enorme vraag ten opzichte van het geringe aanbod een verschuiving van huurprijzen, hetgeen het rendement ten goede komt. Ook hier is door de steeds verder toenemende vraag aan dergelijke huurwoningen en de beperkte nieuwbouw huurwoningen in vergelijkbare sector de reële verwachting dat ook voor de toekomst enige mate van garantie ten aanzien van inkomsten is veiliggesteld. Een uiterst stabiele belegging dus! Aanvraag Dit object is zoals aangegeven reeds in eigendom en is deels gefinancierd met eigen middelen. Het doel van de herfinanciering is verlaging van maandelijkse hypotheek lasten. Het streven is een financiering van 80% van de marktwaarde in verhuurde staat. De inkomsten uit verhuur zijn hoger dan de lopende kosten en de financieringsuitgaven via crowdfunding. Daarnaast zullen door jaarlijkse indexering van huren en het toepassen van energiebesparende maatregelingen de huurinkomsten toenemen. Crowdfunding Ik kies voor crowdfunding via SamenInGeld, omdat hypotheekstelling aan de investeerder een grote mate van zekerheid biedt. De investeerder krijgt een betere rente op zijn spaargeld dan bij een bank en de hypotheek geeft hem zekerheid. SamenInGeld doorbreekt het traditionele denken van financieren door banken. Omdat dit een groter project is dan gebruikelijk op dit platform en wij graag deze aanvraag willen laten slagen zijn wij voor dit project bereid een hogere rentevergoeding aan de investeerder te betalen. De gehele financiering van € 355.790,00 is onderverdeeld in twee opeenvolgende schijven: Schijf 1 – een lening van € 226.800,00 gedekt door de vestiging van een eerste hypotheek. Schijf 1 beloopt de eerste 60% van de waarde van het te financieren pand in onverhuurde staat en 43,5% in verhuurde staat. De lening heeft een looptijd van 5 jaar, de rente is 5,5% en u ontvangt tijdens de hele rentevast periode een vast maandbedrag dat bestaat uit rente. Schijf 2 – een annuïtaire hypothecaire lening van € 128.990,00 gedekt door de vestiging van een tweede hypotheek. Schijf 2 beloopt de volgende 20% van de waarde van het te financieren pand in onverhuurde staat en 25,5% in verhuurde staat. De lening heeft een looptijd van 5 jaar, de rente is 6,50% en u ontvangt tijdens de hele rentevast periode een vast maandbedrag dat bestaat uit rente en aflossing. Opmerking: Vanuit SameninGeld hebben wij het streven om de laagste waarde uit het taxatierapport aan te houden als uitgangspunt voor de maximale verstrekking. In dit geval is dit project zo geschikt voor de verhuur en is dit al jaren het geval waardoor er toch wordt afgeweken van deze norm. Wel is de snelheid van aflossen verhoogd waardoor het risico naar onze mening te overzien is en snel minder wordt voor schijf 2. Waarom investeren? •Voor uw investering heeft u in de financiering van het pand Heidestraat 35 te Geleen een veilige belegging; De verhuurmarkt voor dit type woningen in Zuid-Limburg is zeer goed te noemen, mede door het grote tekort aan soortgelijke woonruimte. Huurprijzen zijn derhalve bovengemiddeld en leegstand is vrijwel uitgesloten.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Heidestraat 35 te Geleen
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 11-06-2018
Type financiering Lening
Streefbedrag € 355.790
Rente 6,50%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Particulier
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Even voorstellen Mijn naam is Pepijn Bakker, reeds een bekend en vertrouwd gezicht op dit platform. Als pionier in het financieren van onroerend goed via crowdfunding heb ik reeds ondervonden hoe succesvol de samenwerking met SamenInGeld is. Diverse projecten heb ik reeds met goed resultaat mogen financieren (zie gefinancierde projecten – Pastoor Hagenstraat 42 te Brunssum – Kastanjelaan 1A, Schoonbroodstraat 8 en Heidestraat 37 te Geleen), hetgeen mij er wederom toe heeft aangezet ook dit project aan te bieden. Achtergrond pand Het object aan de Heidestraat 35 te Geleen betreft een ruime halfvrijstaande woning en werd in 2001 door mij aangekocht. Gedurende een grootschalige verbouwing, waarin nagenoeg alle elementaire onderdelen aan het onroerende goed werden vervangen, waaronder onder andere een nieuw dak inclusief constructie en isolatie (unidek) , kunststof kozijnen met isolerende beglazing, geheel vernieuwde cv- en elektra installatie, is dit pand getransformeerd tot zeven zelfstandige appartementen met geheel nieuwe keukens en sanitaire voorzieningen en 3 kamers met gezamelijke keuken en badkamer. Bij de planvorming is zeer bewust gekozen voor betreffende wooneenheden, aangezien het object is gelegen in een regio waar de vraag naar dergelijke woonruimte enorm groot is. Sterker nog, de vraag loopt vooruit op het aanbod, hetgeen resulteert in een ruime keuze aan huurders waardoor leegstand nagenoeg is uitgesloten. Daarnaast ontstaat door de enorme vraag ten opzichte van het geringe aanbod een verschuiving van huurprijzen, hetgeen het rendement ten goede komt. Ook hier is door de steeds verder toenemende vraag aan dergelijke huurwoningen en de beperkte nieuwbouw huurwoningen in vergelijkbare sector de reële verwachting dat ook voor de toekomst enige mate van garantie ten aanzien van inkomsten is veiliggesteld. Een uiterst stabiele belegging dus! Aanvraag Dit object is zoals aangegeven reeds in eigendom en is deels gefinancierd met eigen middelen. Het doel van de herfinanciering is verlaging van maandelijkse hypotheek lasten. Het streven is een financiering van 80% van de marktwaarde in verhuurde staat. De inkomsten uit verhuur zijn hoger dan de lopende kosten en de financieringsuitgaven via crowdfunding. Daarnaast zullen door jaarlijkse indexering van huren en het toepassen van energiebesparende maatregelingen de huurinkomsten toenemen. Crowdfunding Ik kies voor crowdfunding via SamenInGeld, omdat hypotheekstelling aan de investeerder een grote mate van zekerheid biedt. De investeerder krijgt een betere rente op zijn spaargeld dan bij een bank en de hypotheek geeft hem zekerheid. SamenInGeld doorbreekt het traditionele denken van financieren door banken. Omdat dit een groter project is dan gebruikelijk op dit platform en wij graag deze aanvraag willen laten slagen zijn wij voor dit project bereid een hogere rentevergoeding aan de investeerder te betalen. De gehele financiering van € 355.790,00 is onderverdeeld in twee opeenvolgende schijven: Schijf 1 – een lening van € 226.800,00 gedekt door de vestiging van een eerste hypotheek. Schijf 1 beloopt de eerste 60% van de waarde van het te financieren pand in onverhuurde staat en 43,5% in verhuurde staat. De lening heeft een looptijd van 5 jaar, de rente is 5,5% en u ontvangt tijdens de hele rentevast periode een vast maandbedrag dat bestaat uit rente. Schijf 2 – een annuïtaire hypothecaire lening van € 128.990,00 gedekt door de vestiging van een tweede hypotheek. Schijf 2 beloopt de volgende 20% van de waarde van het te financieren pand in onverhuurde staat en 25,5% in verhuurde staat. De lening heeft een looptijd van 5 jaar, de rente is 6,50% en u ontvangt tijdens de hele rentevast periode een vast maandbedrag dat bestaat uit rente en aflossing. Opmerking: Vanuit SameninGeld hebben wij het streven om de laagste waarde uit het taxatierapport aan te houden als uitgangspunt voor de maximale verstrekking. In dit geval is dit project zo geschikt voor de verhuur en is dit al jaren het geval waardoor er toch wordt afgeweken van deze norm. Wel is de snelheid van aflossen verhoogd waardoor het risico naar onze mening te overzien is en snel minder wordt voor schijf 2. Waarom investeren? •Voor uw investering heeft u in de financiering van het pand Heidestraat 35 te Geleen een veilige belegging; De verhuurmarkt voor dit type woningen in Zuid-Limburg is zeer goed te noemen, mede door het grote tekort aan soortgelijke woonruimte. Huurprijzen zijn derhalve bovengemiddeld en leegstand is vrijwel uitgesloten.

Bron: Sameningeld d.d. 11-06-2018 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Sameningeld
Platformlink Ga naar Sameningeld
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 250 per project
Investeringskosten Eerste jaar 0,5% van uw investering; elk opvolgende jaar beheerkosten 0,25% van uw investering

Lening - 7,25%

€140.000 / €500.000

Rabo En Crowd

Lening - 8,75%

€0 / €90.000

Waardevoorjegeld

Lening - 3,75%

€0 / €62.600

Lendahand

Lening - 8,00%

€0 / €40.000

Capital Circle

Lening - 8,00%

€396.500 / €650.000

Collin Crowdfund

Lening - 4,00%

€0 / €79.300

Lendahand