Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Herfinanciering financiële verplichtingeninvesteer


Waarvoor heeft u de lening nodig? Met veel genoegen kijk ik terug op mijn loopbaan in het onderwijs. Na een carrière van bijna veertig jaar heb ik een punt gezet achter mijn werkzaamheden en geniet ik van mijn status als werkloze gepensioneerde. Tijd voor mijn hobby’s in de muziek, tijd voor mijn kleinkinderen én tijd voor veel vrijwilligerswerk. Voor genoemde vrijetijdsbesteding ben ik sterk afhankelijk van een auto. Zo breng en haal ik met grote regelmaat de kleinkinderen naar en van school, coach ik zangkoren in den lande en speel bij diverse gelegenheden mee op mijn dwarsfluit. Genoemde auto ging enige tijd geleden echter dusdanig kuren vertonen, dat enkele kostbare reparaties niet konden uitblijven. Om deze te kunnen bekostigen was ik genoodzaakt geld te lenen. Ik prees mij gelukkig dat een familielid bereid was bij te springen. Dat geld moet echter uiteraard binnen afzienbare tijd worden terugbetaald. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Als kom ik helaas niet in aanmerking om geld te lenen bij een bank, terwijl ik verzekerd ben van voldoende inkomen tot mijn daadwerkelijke pensioen in augustus 2018. Mijn pensioeninkomen zal meer bedragen dan mijn huidige inkomsten. Heeft u een vast dienstverband, dan wel een overige vaste bron van inkomen? Ik ontvang mijn inkomen van het UWV, een WW+ uitkering vanuit het onderwijs en prépensioen. Tezamen met het inkomen van mijn partner, die ook al prépensioen ontvangt, verdienen wij ruim voldoende om goed van te leven. Daarbij verdient mijn partner tevens als zzp-er nog inkomsten die bij deze aanvraag buiten beschouwing blijven, aangezien deze inkomsten pas sinds kort worden verdiend. Omschrijf hoe u in staat bent uw betaalverplichtingen na te komen aan uw investeerders. De aangevraagde kredietverstrekking via Geldvoorelkaar.nl zou voor ons een uitkomst zijn om het eerder vermelde leenbedrag terug te betalen, en tegelijkertijd een tweetal debetstanden op de lopende rekening op te heffen. De inkomsten zijn nu reeds ruim voldoende om de lasten van de lening te betalen. Ik heb er vertrouwen in: Samen krijgen we het voor elkaar: Geld Voor Elkaar! Noot van Geldvoorelkaar.nl Geldnemer is de heer L.J.H. Ruijters. Medegeldnemer is mevrouw W.M.P Ruijters-van der Lubbe. Beiden tekenen hiermee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Herfinanciering financiële verplichtingen
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 01-02-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 7.000
Rente 5,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Dienstverlening
Organisatievorm Particulier
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Herfinanciering

Waarvoor heeft u de lening nodig? Met veel genoegen kijk ik terug op mijn loopbaan in het onderwijs. Na een carrière van bijna veertig jaar heb ik een punt gezet achter mijn werkzaamheden en geniet ik van mijn status als werkloze gepensioneerde. Tijd voor mijn hobby’s in de muziek, tijd voor mijn kleinkinderen én tijd voor veel vrijwilligerswerk. Voor genoemde vrijetijdsbesteding ben ik sterk afhankelijk van een auto. Zo breng en haal ik met grote regelmaat de kleinkinderen naar en van school, coach ik zangkoren in den lande en speel bij diverse gelegenheden mee op mijn dwarsfluit. Genoemde auto ging enige tijd geleden echter dusdanig kuren vertonen, dat enkele kostbare reparaties niet konden uitblijven. Om deze te kunnen bekostigen was ik genoodzaakt geld te lenen. Ik prees mij gelukkig dat een familielid bereid was bij te springen. Dat geld moet echter uiteraard binnen afzienbare tijd worden terugbetaald. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Als kom ik helaas niet in aanmerking om geld te lenen bij een bank, terwijl ik verzekerd ben van voldoende inkomen tot mijn daadwerkelijke pensioen in augustus 2018. Mijn pensioeninkomen zal meer bedragen dan mijn huidige inkomsten. Heeft u een vast dienstverband, dan wel een overige vaste bron van inkomen? Ik ontvang mijn inkomen van het UWV, een WW+ uitkering vanuit het onderwijs en prépensioen. Tezamen met het inkomen van mijn partner, die ook al prépensioen ontvangt, verdienen wij ruim voldoende om goed van te leven. Daarbij verdient mijn partner tevens als zzp-er nog inkomsten die bij deze aanvraag buiten beschouwing blijven, aangezien deze inkomsten pas sinds kort worden verdiend. Omschrijf hoe u in staat bent uw betaalverplichtingen na te komen aan uw investeerders. De aangevraagde kredietverstrekking via Geldvoorelkaar.nl zou voor ons een uitkomst zijn om het eerder vermelde leenbedrag terug te betalen, en tegelijkertijd een tweetal debetstanden op de lopende rekening op te heffen. De inkomsten zijn nu reeds ruim voldoende om de lasten van de lening te betalen. Ik heb er vertrouwen in: Samen krijgen we het voor elkaar: Geld Voor Elkaar! Noot van Geldvoorelkaar.nl Geldnemer is de heer L.J.H. Ruijters. Medegeldnemer is mevrouw W.M.P Ruijters-van der Lubbe. Beiden tekenen hiermee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 01-02-2017 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 6,50%

€0 / €131.000

Lendahand

Lening - 4,00%

€0 / €113.200

Lendahand

Lening - 5,50%

€62.946 / €179.846

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 4,50%

€102.974 / €239.474

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat