Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Herfinanciering Onroerend Goedinvesteer


Wat is de aard van onze activiteiten? Aard van de activiteiten richt zich op het beleggen in- en verhuren van onroerend goed in de stad Groningen. De al gezamenlijk opgebouwde onroerend goed portefeuille groeit gestaag. Onze doelstelling is een kwalitatief hoogwaardige en onderhoudsarme beleggingsportefeuille op te bouwen die tevens voldoet aan de energie labels. Wij zijn steeds op zoek naar kantoor- en schoolgebouwen die zich goed lenen voor verbouw tot woonruimte; studio’s en appartementen voor de verhuur. We richten ons met name op de huurdersmarkt voor jongeren, zowel werkende als studerende. Het in ons bezit zijnde onroerend goed wordt als belegging in Box 3 aangehouden. Onze beleggingshorizon is op lange termijn gericht wat impliceert dat we zorgvuldig aankopen. Al onze beheer- en onderhoudsactiviteiten hebben we uiteraard uitbesteed. Ervaring met deze activiteit is ruim voor handen. Wij vormen een groep Box 3 beleggers van een 4-tal personen die zelfstandig dan wel in combinatie met een ander onroerend goed aankoopt. In deze case is er een belegging gedaan door 2 personen/beleggers: -belegger 1 heeft na zijn studie Bedrijfseconomie en Filosofie een paar jaar in loondienstverband gewerkt in de IT-sector. Op 18-jarige leeftijd werd eerst pandje aangekocht. De interesse in beleggen en beheer van onroerend goed werd steeds groter en vanaf 1998 als fulltime activiteit uitgevoerd. -belegger 2 is sinds 2002 actief en na gezamenlijke aankoop van onderstaand pand, actief in genoemde groep. Waarvoor heeft u de lening nodig? Het hierboven genoemde project is gerealiseerd en reeds volledig in de verhuur. Ter aflossing van een investeerder in genoemd project, alsmede werkkapitaal vragen wij een financiering aan op een looptijd van 48 maanden. Gevraagde lening: € 470.000,- aflossing investeerder: € 400.000,- werkkapitaal: € 70.000,- In 2012 is het eerder genoemd schoolgebouw aan de Prof. E.D. Wiersmastraat te Groningen aangekocht, in 2013 zijn de benodigde vergunningen verleend t.b.v. de ombouw naar 26 appartementen. De verbouwing is in 2013/2014 afgerond en de appartementen zijn allen verhuurd. Sinds de start van de verhuur is er geen sprake geweest van leegstand (100 % bezetting), dit heeft o.a. te maken met de uitstekende prijs/kwaliteit verhouding, alsmede de locatie. Het gebouw ligt op 500 meter van het ziekenhuis (UMCG), op loopafstand van het centrum en nabij uitvalswegen van de ringweg van Groningen. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Geldvoorelkaar.nl is een overzichtelijke, transparante en betrouwbare site. Zowel voor investeerders als leners is het duidelijk wat de voorwaarden en kosten zijn. Het is voor ons een prachtige, alternatieve financieringsbron. De reguliere financiers stellen zich nog steeds terughoudend op met betrekking tot het financieren van (nieuwe) beleggingen in onroerend. Is er voldoende cash flow om aan de verplichtingen te voldoen? Ja, wij verhuren meerdere panden/appartementen in de stad Groningen die een constante huurstroom opleveren. Wij zijn een solide partij en onze bestaande vrije cashflow (na rente, aflossing en kosten) is al ruim toereikend om ook aan de nieuwe, extra verplichtingen ad. € 130.000,- per jaar te kunnen voldoen. De aangevraagde lening heeft slechts een looptijd van 48 maanden. De bestaande portefeuille is van kwalitatief hoog niveau en ook qua onderhoud zijn er de komende jaren dan ook geen grote uitgaven te verwachten. Onze keuze voor aankoop van beleggingspanden is gericht op locaties om en nabij het centrum van de stad Groningen. Deze markt kennen we goed en logistiek is het handig. (beheer/calamiteiten etc.) Wat is de hoogte van uw gezamenlijke solvabiliteit? De solvabiliteit bedraagt 45 %. Deze is gebaseerd op de gezamenlijke beleggingswaarde van het onroerend goed (O/G) van beide beleggers: 10 tot 12 x de netto huurwaarde: Activa (Mln.) Passiva O/G portefeuille 21.0 Eigen vermogen 9.7 (45%) Bancaire lening 11.3 Totaal 21.0 21.0 Onze beleggingsportefeuille is opgebouwd uit kwalitatief en goed onderhouden panden, gelegen op over het algemeen a-1 locaties in de stad Groningen. Wat voor werk doet u? Wij zijn Box 3 onroerend goedbeleggers, vanuit een eigen- en gezamenlijke portefeuille. De gezamenlijke portefeuille kent een zodanige omvang dat we ons hier fulltime mee bezighouden. Heeft uw aanvraag een verdere toelichting nodig? Op het dak bevindt zich een groot terras voor gezamenlijk gebruik waar tevens zonnecollectoren zijn geplaatst. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Het betreft een particuliere aanvraag waarbij de twee geldnemers tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Begin 2015 heeft een van de aanvragers een soortgelijk project gefund onder nummer 9543. Dit project verloopt tot op heden correct. Begin 2016 is project 13266 gefund, welke ook binnen deze beleggersgroep valt.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Herfinanciering Onroerend Goed
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 03-02-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 470.000
Rente 5,50%
Looptijd (in maanden) 48 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Particulier
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Herfinanciering

Wat is de aard van onze activiteiten? Aard van de activiteiten richt zich op het beleggen in- en verhuren van onroerend goed in de stad Groningen. De al gezamenlijk opgebouwde onroerend goed portefeuille groeit gestaag. Onze doelstelling is een kwalitatief hoogwaardige en onderhoudsarme beleggingsportefeuille op te bouwen die tevens voldoet aan de energie labels. Wij zijn steeds op zoek naar kantoor- en schoolgebouwen die zich goed lenen voor verbouw tot woonruimte; studio’s en appartementen voor de verhuur. We richten ons met name op de huurdersmarkt voor jongeren, zowel werkende als studerende. Het in ons bezit zijnde onroerend goed wordt als belegging in Box 3 aangehouden. Onze beleggingshorizon is op lange termijn gericht wat impliceert dat we zorgvuldig aankopen. Al onze beheer- en onderhoudsactiviteiten hebben we uiteraard uitbesteed. Ervaring met deze activiteit is ruim voor handen. Wij vormen een groep Box 3 beleggers van een 4-tal personen die zelfstandig dan wel in combinatie met een ander onroerend goed aankoopt. In deze case is er een belegging gedaan door 2 personen/beleggers: -belegger 1 heeft na zijn studie Bedrijfseconomie en Filosofie een paar jaar in loondienstverband gewerkt in de IT-sector. Op 18-jarige leeftijd werd eerst pandje aangekocht. De interesse in beleggen en beheer van onroerend goed werd steeds groter en vanaf 1998 als fulltime activiteit uitgevoerd. -belegger 2 is sinds 2002 actief en na gezamenlijke aankoop van onderstaand pand, actief in genoemde groep. Waarvoor heeft u de lening nodig? Het hierboven genoemde project is gerealiseerd en reeds volledig in de verhuur. Ter aflossing van een investeerder in genoemd project, alsmede werkkapitaal vragen wij een financiering aan op een looptijd van 48 maanden. Gevraagde lening: € 470.000,- aflossing investeerder: € 400.000,- werkkapitaal: € 70.000,- In 2012 is het eerder genoemd schoolgebouw aan de Prof. E.D. Wiersmastraat te Groningen aangekocht, in 2013 zijn de benodigde vergunningen verleend t.b.v. de ombouw naar 26 appartementen. De verbouwing is in 2013/2014 afgerond en de appartementen zijn allen verhuurd. Sinds de start van de verhuur is er geen sprake geweest van leegstand (100 % bezetting), dit heeft o.a. te maken met de uitstekende prijs/kwaliteit verhouding, alsmede de locatie. Het gebouw ligt op 500 meter van het ziekenhuis (UMCG), op loopafstand van het centrum en nabij uitvalswegen van de ringweg van Groningen. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Geldvoorelkaar.nl is een overzichtelijke, transparante en betrouwbare site. Zowel voor investeerders als leners is het duidelijk wat de voorwaarden en kosten zijn. Het is voor ons een prachtige, alternatieve financieringsbron. De reguliere financiers stellen zich nog steeds terughoudend op met betrekking tot het financieren van (nieuwe) beleggingen in onroerend. Is er voldoende cash flow om aan de verplichtingen te voldoen? Ja, wij verhuren meerdere panden/appartementen in de stad Groningen die een constante huurstroom opleveren. Wij zijn een solide partij en onze bestaande vrije cashflow (na rente, aflossing en kosten) is al ruim toereikend om ook aan de nieuwe, extra verplichtingen ad. € 130.000,- per jaar te kunnen voldoen. De aangevraagde lening heeft slechts een looptijd van 48 maanden. De bestaande portefeuille is van kwalitatief hoog niveau en ook qua onderhoud zijn er de komende jaren dan ook geen grote uitgaven te verwachten. Onze keuze voor aankoop van beleggingspanden is gericht op locaties om en nabij het centrum van de stad Groningen. Deze markt kennen we goed en logistiek is het handig. (beheer/calamiteiten etc.) Wat is de hoogte van uw gezamenlijke solvabiliteit? De solvabiliteit bedraagt 45 %. Deze is gebaseerd op de gezamenlijke beleggingswaarde van het onroerend goed (O/G) van beide beleggers: 10 tot 12 x de netto huurwaarde: Activa (Mln.) Passiva O/G portefeuille 21.0 Eigen vermogen 9.7 (45%) Bancaire lening 11.3 Totaal 21.0 21.0 Onze beleggingsportefeuille is opgebouwd uit kwalitatief en goed onderhouden panden, gelegen op over het algemeen a-1 locaties in de stad Groningen. Wat voor werk doet u? Wij zijn Box 3 onroerend goedbeleggers, vanuit een eigen- en gezamenlijke portefeuille. De gezamenlijke portefeuille kent een zodanige omvang dat we ons hier fulltime mee bezighouden. Heeft uw aanvraag een verdere toelichting nodig? Op het dak bevindt zich een groot terras voor gezamenlijk gebruik waar tevens zonnecollectoren zijn geplaatst. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Het betreft een particuliere aanvraag waarbij de twee geldnemers tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Begin 2015 heeft een van de aanvragers een soortgelijk project gefund onder nummer 9543. Dit project verloopt tot op heden correct. Begin 2016 is project 13266 gefund, welke ook binnen deze beleggersgroep valt.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 03-02-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 8,00%

€92.750 / €132.500

Capital Circle

Lening - 8,00%

€0 / €50.000

Capital Circle

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 8,00%

€0 / €135.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,00%

€0 / €25.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,00%

€0 / €1.500.000

Geldvoorelkaar

Aandelen

€142.500 / €150.000

Symbid