Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

ooraf Nadat onze vorige projecten 7375, 14119 voor Hillplant B.V. en 16110, 16425 voor Hillside Sleeuwijk B.V. een absoluut succes genoemd mogen worden, willen wij graag ook het 5e project via de crowd financieren. De eerstgenoemde financiering is in oktober dit jaar volledig afgelost. De nu aangevraagde financiering wordt met name aangewend voor het verduurzamen van de kassen die in 2017 zijn aangekocht alsmede de herfinanciering van de aanpassingen van de woningen. De Onderneming Ons bedrijf, Hillplant, is een middelgroot glastuinbouwbedrijf. Wij, John en Chris van den Heuvel, hebben ons familiebedrijf gevestigd in het Land van Heusden en Altena langs de A27 tussen Werkendam en Sleeuwijk. Bij Hillplant kweken wij kamerplanten en zijn we gespecialiseerd in hangplanten. Met een assortiment van meer dan 60 soorten hangplanten, die we veelal zelf hebben ontwikkeld, zijn wij marktleider in Nederland. De hangplant kent al sinds een aantal jaar een opleving en blijft wekelijks een terugkerend item in woonprogramma’s op televisie en promotiefolders van woonwinkels. Voorbeeld uit het productassortiment Daarnaast kweken wij een groot assortiment aan perkplanten. Onze producten vinden hun weg naar lokale en landelijke tuincentra zoals Intratuin, Groenrijk, Ranzijn en Hornbach. Het merendeel van onze planten wordt geëxporteerd naar Duitsland en Frankrijk. Ons bedrijf bestaat al meer dan 30 jaar en heeft inmiddels een omvang van 70.000 m² aan eigen kassen en 8.000 m² aan buitenterrein/containerveld. Met de voorgaande financieringen hebben wij, in 2017, het naastgelegen onroerend goed overgenomen. De kassen zijn gedeeltelijk (18.000 m²) verhuurd aan de oud-eigenaar. De drie bijbehorende bedrijfswoningen zijn gerenoveerd en zorgen voor aantrekkelijke huurinkomsten. Ons onroerend goed hebben wij ondergebracht in Hill Holding BV en Hillside Sleeuwijk BV. Gebroeders van den Heuvel Hillplant is een familiebedrijf bij uitstek. Naast de 20 vaste personeelsleden zijn er 7 familieleden werkzaam in onze onderneming. Daarnaast bieden wij circa 60 scholieren werk op zaterdagen en in vakantieweken. John is als mede-eigenaar verantwoordelijk voor de kweek/teelt, Chris houdt zich als mede-eigenaar bezig met de in- en verkoop. Zus Marjan helpt mee in het bedrijf. Onze echtgenotes ondersteunen bij de opkweek en bestellingen, alsmede personeelszaken en administratie. De tweede generatie is al actief in het bedrijf. Zij zijn erg enthousiast om de onderneming op termijn voort te zetten en de ambities waar te maken! Organogram Wij zijn aangesloten bij Decorum Plants. Dit handelsmerk is al bijna 20 jaar lang toonaangevend in de vakhandel door betere kwaliteit en betrouwbaarheid. Onder de herkenbare ‘Decorum-vlag' brengt Decorum Plants een lijn van minimaal 1.200 groene en bloeiende potplanten, die in meer dan 40 landen verkrijgbaar zijn dankzij het netwerk van tientallen geselecteerde exporteurs. Het Decorum logo komt u in vrijwel ieder tuincentra tegen. De vooruitzichten zijn nog steeds zeer goed. Hillplant heeft realistische groei-ambities gebaseerd op uitbreiding van omvang en assortiment, waarbij het bieden van kwaliteit leidend is. De populariteit van groene planten blijft zorgen voor een stijgende vraag vanuit de markt. Ook willen wij onze perkplanten in grote mate regionaal gaan afzetten wat voor een verdere omzetstijging moet zorgen. Wij willen blijven investeren in meer duurzame productiemiddelen door, onder meer, het gebruik van zonnepanelen, aardwarmte en biologisch afbreekbare potten. Jaarcijfers en prognoses van Hillside Sleeuwijk B.V. Overzicht jaarlijkse cashflow 2018 2019 2020 2021 Huuropbrengst kassen € 180.000,- € 204.000,- € 216.000,- € 216.000,- Huuropbrengst 3 woonhuizen € 22.000,- € 47.000,- € 89.000,- € 89.000,- Totaal ontvangsten € 202.000,- € 251.000,- € 305.000,- € 305.000,- Af: Aflossing & rente oud-eigenaar € 65.000,- € 65.000,- € 60.000,- € 45.000,- Af: Aflossing & rente project 16110 € 90.000,- € 90.000,- € 90.000,- € 90.000,- Af: Rente project 16425 € 35.000,- € 35.000,- € 35.000,- € 35.000,- Af: Onderhoud / Verzekeringen € 31.000,- € 31.000,- € 31.000,- € 31.000,- Beschikbaar voor rente en aflossing - € 19.000,- € 30.000,- € 89.000,- € 104.000,- Af: Aflossing & rente project 20427 € 0,- € 0,- € 70.000,- € 70.000,- Marge - € 19.000,- € 30.000,- € 19.000,- € 34.000,- De huuropbrengsten vanaf het jaar 2020 zijn gebaseerd op getekende huurcontracten, waarbij Hillplant B.V. één van de belangrijkste huurders is. De lening van de oud-eigenaar is in 2021 geheel afgelost. De in het verleden via Geldvoorelkaar.nl afgesloten lening (project 16425) dient in het jaar 2020 te worden geherfinancierd. Voor de berekening van de cashflow is voor de nieuwe lening uitgegaan van dezelfde financieringslasten. Meer financiële informatie over ons bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20427’. De Lening De lening zal met name worden gebruikt voor het verduurzamen van onze kassen. Daarbij zal onder andere een asbestsanering plaatsvinden en worden er zonnepanelen geplaatst. Tevens vindt er een herfinanciering plaats van de reeds uitgevoerde aanpassingen van de woningen. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Asbestsanering & plaatsing zonnepanelen € 160.000,- Aanpassing gevel € 15.000,- Tweede scherm in kas € 40.000,- Ketel- en klimaat aanpassingen € 45.000,- Herfinanciering renovatie woningen € 75.000,- Totaal € 335.000,- Af: Eigen middelen € 35.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 300.000,- Hillplant kassen Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Annuïtaire lening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 6,5% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina) Geldnemer is Hillside Sleeuwijk B.V. (Graydon 0,53% PD / Creditsafe score 61) Medegeldnemers zijn: Riverside B.V. (Graydon 0,11% PD / Creditsafe score 77) Uphill B.V. (Graydon 0,11% PD / Creditsafe score 77) Hill Holding B.V. (Graydon 0,09% PD / Creditsafe score 67) Hillplant B.V. (Graydon 0,68% PD / Creditsafe score 55) De heer J.C. van den Heuvel (BKR score is onbekend), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé De heer C.W. van den Heuvel (BKR score D - laag risico), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5/5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé De heer J.C. van den Heuvel (op dit moment van morele waarde) De heer C.W. van den Heuvel (op dit moment van morele waarde) 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Tweede Hypotheek ten bedrage van € 300.000,- op het glastuinbouwbedrijf met bedrijfswoningen, loods en verdere aanhorigheden te Sleeuwijk, met een marktwaarde van € 2.100.000,- (taxatiedatum 2-10-2019). Hierop rust ten behoeve van lening 16110 en 16425 een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- met een restschuld van € 930.000,-. De overwaarde bedraagt € 2.100.000,- minus € 930.000,- = € 1.170.000,-. De Loan-to-Value is 59%. De bestaande aflossingsvrije lening van € 500.000,- (project 16425) zal in 2020 worden geherfinancierd. Met deze herfinanciering zal de nu te vestigen tweede hypotheek van rang wisselen. Dit heeft geen gevolgen voor de dekking. Uitleg over deze rangwisseling vindt u in de bijlage. 4. Pandrecht (2e rang) op Huurpenningen van het onderpand. #ShareYourAmbition Crowdfunding vinden wij een prachtige manier van financiering en wij hebben hier al goede ervaringen mee opgedaan bij Geldvoorelkaar.nl. In groen beleggen blijft een goede keuze. Wij bieden u de mogelijkheid tot de ultieme groene belegging. Investeer eens in de glastuinbouw, één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. De glastuinbouw biedt werk aan ruim 70.000 mensen en exporteert jaarlijks voor ruim 15 miljard euro. Incentive Onder de investeerders, verloten wij als extra blijk van waardering 10 cadeaubonnen van € 25,-, in te wisselen bij Intratuin. Voor meer voorbeelden van ons productassortiment, bezoekt u ons ook op Instagram

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Hillside Sleeuwijk III
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 13-11-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 300.000
Rente 6,50%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Agrarisch
Organisatievorm Besloten Vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

ooraf Nadat onze vorige projecten 7375, 14119 voor Hillplant B.V. en 16110, 16425 voor Hillside Sleeuwijk B.V. een absoluut succes genoemd mogen worden, willen wij graag ook het 5e project via de crowd financieren. De eerstgenoemde financiering is in oktober dit jaar volledig afgelost. De nu aangevraagde financiering wordt met name aangewend voor het verduurzamen van de kassen die in 2017 zijn aangekocht alsmede de herfinanciering van de aanpassingen van de woningen. De Onderneming Ons bedrijf, Hillplant, is een middelgroot glastuinbouwbedrijf. Wij, John en Chris van den Heuvel, hebben ons familiebedrijf gevestigd in het Land van Heusden en Altena langs de A27 tussen Werkendam en Sleeuwijk. Bij Hillplant kweken wij kamerplanten en zijn we gespecialiseerd in hangplanten. Met een assortiment van meer dan 60 soorten hangplanten, die we veelal zelf hebben ontwikkeld, zijn wij marktleider in Nederland. De hangplant kent al sinds een aantal jaar een opleving en blijft wekelijks een terugkerend item in woonprogramma’s op televisie en promotiefolders van woonwinkels. Voorbeeld uit het productassortiment Daarnaast kweken wij een groot assortiment aan perkplanten. Onze producten vinden hun weg naar lokale en landelijke tuincentra zoals Intratuin, Groenrijk, Ranzijn en Hornbach. Het merendeel van onze planten wordt geëxporteerd naar Duitsland en Frankrijk. Ons bedrijf bestaat al meer dan 30 jaar en heeft inmiddels een omvang van 70.000 m² aan eigen kassen en 8.000 m² aan buitenterrein/containerveld. Met de voorgaande financieringen hebben wij, in 2017, het naastgelegen onroerend goed overgenomen. De kassen zijn gedeeltelijk (18.000 m²) verhuurd aan de oud-eigenaar. De drie bijbehorende bedrijfswoningen zijn gerenoveerd en zorgen voor aantrekkelijke huurinkomsten. Ons onroerend goed hebben wij ondergebracht in Hill Holding BV en Hillside Sleeuwijk BV. Gebroeders van den Heuvel Hillplant is een familiebedrijf bij uitstek. Naast de 20 vaste personeelsleden zijn er 7 familieleden werkzaam in onze onderneming. Daarnaast bieden wij circa 60 scholieren werk op zaterdagen en in vakantieweken. John is als mede-eigenaar verantwoordelijk voor de kweek/teelt, Chris houdt zich als mede-eigenaar bezig met de in- en verkoop. Zus Marjan helpt mee in het bedrijf. Onze echtgenotes ondersteunen bij de opkweek en bestellingen, alsmede personeelszaken en administratie. De tweede generatie is al actief in het bedrijf. Zij zijn erg enthousiast om de onderneming op termijn voort te zetten en de ambities waar te maken! Organogram Wij zijn aangesloten bij Decorum Plants. Dit handelsmerk is al bijna 20 jaar lang toonaangevend in de vakhandel door betere kwaliteit en betrouwbaarheid. Onder de herkenbare ‘Decorum-vlag' brengt Decorum Plants een lijn van minimaal 1.200 groene en bloeiende potplanten, die in meer dan 40 landen verkrijgbaar zijn dankzij het netwerk van tientallen geselecteerde exporteurs. Het Decorum logo komt u in vrijwel ieder tuincentra tegen. De vooruitzichten zijn nog steeds zeer goed. Hillplant heeft realistische groei-ambities gebaseerd op uitbreiding van omvang en assortiment, waarbij het bieden van kwaliteit leidend is. De populariteit van groene planten blijft zorgen voor een stijgende vraag vanuit de markt. Ook willen wij onze perkplanten in grote mate regionaal gaan afzetten wat voor een verdere omzetstijging moet zorgen. Wij willen blijven investeren in meer duurzame productiemiddelen door, onder meer, het gebruik van zonnepanelen, aardwarmte en biologisch afbreekbare potten. Jaarcijfers en prognoses van Hillside Sleeuwijk B.V. Overzicht jaarlijkse cashflow 2018 2019 2020 2021 Huuropbrengst kassen € 180.000,- € 204.000,- € 216.000,- € 216.000,- Huuropbrengst 3 woonhuizen € 22.000,- € 47.000,- € 89.000,- € 89.000,- Totaal ontvangsten € 202.000,- € 251.000,- € 305.000,- € 305.000,- Af: Aflossing & rente oud-eigenaar € 65.000,- € 65.000,- € 60.000,- € 45.000,- Af: Aflossing & rente project 16110 € 90.000,- € 90.000,- € 90.000,- € 90.000,- Af: Rente project 16425 € 35.000,- € 35.000,- € 35.000,- € 35.000,- Af: Onderhoud / Verzekeringen € 31.000,- € 31.000,- € 31.000,- € 31.000,- Beschikbaar voor rente en aflossing - € 19.000,- € 30.000,- € 89.000,- € 104.000,- Af: Aflossing & rente project 20427 € 0,- € 0,- € 70.000,- € 70.000,- Marge - € 19.000,- € 30.000,- € 19.000,- € 34.000,- De huuropbrengsten vanaf het jaar 2020 zijn gebaseerd op getekende huurcontracten, waarbij Hillplant B.V. één van de belangrijkste huurders is. De lening van de oud-eigenaar is in 2021 geheel afgelost. De in het verleden via Geldvoorelkaar.nl afgesloten lening (project 16425) dient in het jaar 2020 te worden geherfinancierd. Voor de berekening van de cashflow is voor de nieuwe lening uitgegaan van dezelfde financieringslasten. Meer financiële informatie over ons bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20427’. De Lening De lening zal met name worden gebruikt voor het verduurzamen van onze kassen. Daarbij zal onder andere een asbestsanering plaatsvinden en worden er zonnepanelen geplaatst. Tevens vindt er een herfinanciering plaats van de reeds uitgevoerde aanpassingen van de woningen. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Asbestsanering & plaatsing zonnepanelen € 160.000,- Aanpassing gevel € 15.000,- Tweede scherm in kas € 40.000,- Ketel- en klimaat aanpassingen € 45.000,- Herfinanciering renovatie woningen € 75.000,- Totaal € 335.000,- Af: Eigen middelen € 35.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 300.000,- Hillplant kassen Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Annuïtaire lening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 6,5% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina) Geldnemer is Hillside Sleeuwijk B.V. (Graydon 0,53% PD / Creditsafe score 61) Medegeldnemers zijn: Riverside B.V. (Graydon 0,11% PD / Creditsafe score 77) Uphill B.V. (Graydon 0,11% PD / Creditsafe score 77) Hill Holding B.V. (Graydon 0,09% PD / Creditsafe score 67) Hillplant B.V. (Graydon 0,68% PD / Creditsafe score 55) De heer J.C. van den Heuvel (BKR score is onbekend), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé De heer C.W. van den Heuvel (BKR score D - laag risico), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5/5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé De heer J.C. van den Heuvel (op dit moment van morele waarde) De heer C.W. van den Heuvel (op dit moment van morele waarde) 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Tweede Hypotheek ten bedrage van € 300.000,- op het glastuinbouwbedrijf met bedrijfswoningen, loods en verdere aanhorigheden te Sleeuwijk, met een marktwaarde van € 2.100.000,- (taxatiedatum 2-10-2019). Hierop rust ten behoeve van lening 16110 en 16425 een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- met een restschuld van € 930.000,-. De overwaarde bedraagt € 2.100.000,- minus € 930.000,- = € 1.170.000,-. De Loan-to-Value is 59%. De bestaande aflossingsvrije lening van € 500.000,- (project 16425) zal in 2020 worden geherfinancierd. Met deze herfinanciering zal de nu te vestigen tweede hypotheek van rang wisselen. Dit heeft geen gevolgen voor de dekking. Uitleg over deze rangwisseling vindt u in de bijlage. 4. Pandrecht (2e rang) op Huurpenningen van het onderpand. #ShareYourAmbition Crowdfunding vinden wij een prachtige manier van financiering en wij hebben hier al goede ervaringen mee opgedaan bij Geldvoorelkaar.nl. In groen beleggen blijft een goede keuze. Wij bieden u de mogelijkheid tot de ultieme groene belegging. Investeer eens in de glastuinbouw, één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. De glastuinbouw biedt werk aan ruim 70.000 mensen en exporteert jaarlijks voor ruim 15 miljard euro. Incentive Onder de investeerders, verloten wij als extra blijk van waardering 10 cadeaubonnen van € 25,-, in te wisselen bij Intratuin. Voor meer voorbeelden van ons productassortiment, bezoekt u ons ook op Instagram

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 13-11-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 6,50%

€264.000 / €330.000

Lendahand

Lening - 8,00%

€10.451 / €74.651

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 4,50%

€104.893 / €238.393

Kapitaalopmaat