Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Als franchisenemer start ik Instituut HIP Amersfoort als eenmanszaak. Instituut HIP biedt een uitgebreid, gevarieerd, professioneel en onderscheidend dienstenpakket in studiebegeleiding, bijlessen en onderzoek. HIP begeleidt basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en studenten bij leren en studeren. In een prettige, stimulerende omgeving en onder leiding van deskundige docenten, remedial teachers en orthopedagogen. Studiebegeleidingsinstituut HIP is een succesvol bedrijf dat onder leiding van oprichtster Miriam Lensen in 10 jaar tijd is gegroeid naar 12 vestigingen in Midden Nederland. Deze vestigingen zijn deels in eigen beheer en deels door franchisenemers gerealiseerd. HIP heeft de ambitie om in 2017 via franchise tot 15 vestigingen door te groeien. Elke beginnende vestiging heeft na een jaar ten minste tussen de 20 en 30 leerlingen op abonnementenbasis begeleid. Goed voor een omzet van circa 100.000,- inclusief nevenactiviteiten (bijlessen, diagnostiek, cursussen en remedial teaching). Veel aandacht wordt bij instituut HIP besteed aan de leerstijl, individuele talenten en ontwikkeling van de leerlingen en studenten die bij HIP komen. Instituut HIP onderscheidt zich dan ook concreet van andere studiebegeleidingsinstituten op een aantal kernpunten: Intensieve betrokken begeleiding van maximaal 1 op 5. Studenten en scholieren worden altijd begeleid door ervaren en gediplomeerde docenten en orthopedagogen. We onderzoeken altijd de persoonlijke leerstijl van de leerling en passen de begeleiding hier op aan. We onderhouden intensief ouder en schoolcontact om de voortgang van leerlingen te waarborgen. HIP vestigingen zijn ook open tijdens vakanties en zondagen. Via het online planningsysteem kunnen ouders de voortgang van hun kind thuis volgen. Door een schat van maar liefst 8.000 zelf ontwikkelde oefentoetsen toegespitst op diverse leerstijlen worden leerlingen optimaal voorbereid. HIP biedt een huiselijke, moderne omgeving waar leerlingen graag komen. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt gebruikt voor de opstart van mijn eigen HIP vestiging voor studiebegeleiding. Naast de opstartkosten wordt het ook gebruikt om het eerste opstartjaar goed te overbruggen. Investeringsbegroting Aanpassingen pand € 5.400,- Inventaris € 14.000,- Werkkapitaal € 10.300,- Financieringskosten € 2.800,- Totaal benodigd € 32.500,- af: Eigen inbreng € 7.500,- Gevraagd € 25.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Om aanpassingen aan het pand, de inrichting en het werkkapitaal tijdens de opstart te bekostigen heb ik een lening nodig. Het idee van Crowdfunding spreekt mij enorm aan. Niet alleen externen maar ook mensen uit mijn omgeving kunnen mij supporten om mijn onderneming tot een succes te maken. Via Koelewijn & Partners ben ik terecht gekomen bij Geldvoorelkaar.nl om met de ondersteuning van de crowd de vestiging succesvol op te starten. Daarnaast steek ik er een stuk eigen geld in. Wat is uw drive om voor u zelf te beginnen? Na veertien jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs in lesgevende en leidinggevende taken ben ik toe aan de volgende stap. Het opzetten en runnen van een eigen studiebegeleidingsvestiging is voor mij een grote inspirerende uitdaging en een logische volgende stap in mijn carrière. Studiebegeleidingsinstituut HIP draagt bij aan de ondersteuning en ontwikkeling van leerlingen en studenten op cognitief, maar ook sociaal emotioneel vlak. Voor mij is dit een belangrijke drijfveer in mijn onderwijscarrière. Mijn ruime onderwijs en leidinggevende ervaring zet ik in om HIP Amersfoort tot een succes te maken. Wat is uw ervaring in deze branche? De afgelopen veertien jaar ben ik werkzaam geweest in het onderwijs als docent en leerlingbegeleider. Tot 1 januari 2017 ben ik werkzaam als teamleider op een VMBO school. Wat is uw arbeidsverleden? Tijdens mijn studie ben ik al begonnen met lesgeven. Een jaar na het behalen van mijn bevoegdheid ben ik gestart op mijn huidige school. Mijn taken op deze school zijn docent, leerlingbegeleider, zorgdocent, het opzetten van projecten en uiteindelijk van coördinator doorgegroeid naar teamleider. Wat is uw woon- en gezinssituatie? Ik ben in het bezit van mijn eigen koopappartement in het centrum van Utrecht. Ik heb een partner maar wij wonen niet samen. Wat is uw verwacht omzetniveau? Omzet Resultaat 2017 (prognose) € 77.000,- € 11.000,- 2018 (prognose) € 142.000,- € 49.000,- 2019 (prognose) € 163.000,- € 70.000,- De solvabiliteit zal aan het einde van het eerste jaar (2017) naar verwachting 21% bedragen om daarna verder toe te nemen tot 76% ultimo 2018 en 93% ultimo 2019. De prognoses zijn tot stand gekomen op basis van de input van de intermediair, franchisenemer en franchisegever en zijn mede gebaseerd op het werkgebied waar de ondernemer actief is. Franchisegever Miriam Lensen verklaart naar aanleiding van bovenstaande omzetcijfers het volgende: “Erik Woudenberg zal als franchisenemer van Instituut HIP door de franchisegever ondersteund worden bij de exploitatie van zijn vestiging met als doel de prognoses waar te maken of te overschrijden zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Gezien de resultaten van de andere bestaande studiebegeleidingsinstituten van HIP, die wij ook met de heer Woudenberg gedeeld hebben, achten wij de door hem opgestelde prognoses reëel en hebben wij vertrouwen in hem om dit als franchisenemer waar te maken.”. Omschrijf hoe u in staat bent uw verplichtingen na te komen naar uw investeerders. Doordat de prognoses zijn gebaseerd op 12 vestigingen, het gedegen marketing- en reclameplan en de steun vanuit het hoofdkantoor voel ik mij zeker dat de prognoses een reëel beeld vormen van de toekomst waardoor ik zeker ben aan mijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen vanuit de vrije cashflow. In het financieringsplan is te zien dat HIP Amersfoort een financieel gezonde onderneming zal zijn. Naast mijn vestiging zal ik gedurende de opstartjaren ook part time lesgeven op detacheringsbasis. Ik heb een zeer goede overeenkomst kunnen maken met behoud van mijn leidinggevende salaris. Er is dus maandelijks een vast inkomen. Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit? Het is een huurpand. Voorheen is dit pand gehuurd door een ander studiebegeleidingsinstituut wat het pand ontgroeid is. Doordat het recht tegenover een middelbare school zit, en in de fietsroute richting andere scholen, is dit een goede locatie. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Geen. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Incentive: Investeerders kunnen een maand gratis studiebegeleiding of een gratis 10 strippenkaart voor mijn vestiging in Amersfoort krijgen wanneer zij € 750,- of meer investeren in mijn bedrijf. Deze incentive kan uiteraard door investeerders gedeeld worden met leerlingen. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Het in de aanhef vermelde G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Erik Woudenberg. Dit is de eenmanszaak van de heer E. Woudenberg die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De heer Woudenberg heeft een codering J bij het BKR. Dit komt voort uit de verwerking van de restschuld na verkoop van de gezamenlijke woning van de heer Woudenberg en zijn ex-partner in het verleden. De restschuld is destijds door het NHG afgelost. Dit is niet correct aangeleverd door SNS-Bank als voormalig hypotheekverstrekker van aanvrager dan wel niet correct door BKR verwerkt. Geldvoorelkaar.nl heeft in haar bezit een brief van de SNS-bank waarin dit bevestigd wordt.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam HIP Amersfoort
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 28-12-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 25.000
Rente 8,50%
Looptijd (in maanden) 48 maanden
Branche Onderwijs
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Werkkapitaal

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Als franchisenemer start ik Instituut HIP Amersfoort als eenmanszaak. Instituut HIP biedt een uitgebreid, gevarieerd, professioneel en onderscheidend dienstenpakket in studiebegeleiding, bijlessen en onderzoek. HIP begeleidt basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en studenten bij leren en studeren. In een prettige, stimulerende omgeving en onder leiding van deskundige docenten, remedial teachers en orthopedagogen. Studiebegeleidingsinstituut HIP is een succesvol bedrijf dat onder leiding van oprichtster Miriam Lensen in 10 jaar tijd is gegroeid naar 12 vestigingen in Midden Nederland. Deze vestigingen zijn deels in eigen beheer en deels door franchisenemers gerealiseerd. HIP heeft de ambitie om in 2017 via franchise tot 15 vestigingen door te groeien. Elke beginnende vestiging heeft na een jaar ten minste tussen de 20 en 30 leerlingen op abonnementenbasis begeleid. Goed voor een omzet van circa 100.000,- inclusief nevenactiviteiten (bijlessen, diagnostiek, cursussen en remedial teaching). Veel aandacht wordt bij instituut HIP besteed aan de leerstijl, individuele talenten en ontwikkeling van de leerlingen en studenten die bij HIP komen. Instituut HIP onderscheidt zich dan ook concreet van andere studiebegeleidingsinstituten op een aantal kernpunten: Intensieve betrokken begeleiding van maximaal 1 op 5. Studenten en scholieren worden altijd begeleid door ervaren en gediplomeerde docenten en orthopedagogen. We onderzoeken altijd de persoonlijke leerstijl van de leerling en passen de begeleiding hier op aan. We onderhouden intensief ouder en schoolcontact om de voortgang van leerlingen te waarborgen. HIP vestigingen zijn ook open tijdens vakanties en zondagen. Via het online planningsysteem kunnen ouders de voortgang van hun kind thuis volgen. Door een schat van maar liefst 8.000 zelf ontwikkelde oefentoetsen toegespitst op diverse leerstijlen worden leerlingen optimaal voorbereid. HIP biedt een huiselijke, moderne omgeving waar leerlingen graag komen. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt gebruikt voor de opstart van mijn eigen HIP vestiging voor studiebegeleiding. Naast de opstartkosten wordt het ook gebruikt om het eerste opstartjaar goed te overbruggen. Investeringsbegroting Aanpassingen pand € 5.400,- Inventaris € 14.000,- Werkkapitaal € 10.300,- Financieringskosten € 2.800,- Totaal benodigd € 32.500,- af: Eigen inbreng € 7.500,- Gevraagd € 25.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Om aanpassingen aan het pand, de inrichting en het werkkapitaal tijdens de opstart te bekostigen heb ik een lening nodig. Het idee van Crowdfunding spreekt mij enorm aan. Niet alleen externen maar ook mensen uit mijn omgeving kunnen mij supporten om mijn onderneming tot een succes te maken. Via Koelewijn & Partners ben ik terecht gekomen bij Geldvoorelkaar.nl om met de ondersteuning van de crowd de vestiging succesvol op te starten. Daarnaast steek ik er een stuk eigen geld in. Wat is uw drive om voor u zelf te beginnen? Na veertien jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs in lesgevende en leidinggevende taken ben ik toe aan de volgende stap. Het opzetten en runnen van een eigen studiebegeleidingsvestiging is voor mij een grote inspirerende uitdaging en een logische volgende stap in mijn carrière. Studiebegeleidingsinstituut HIP draagt bij aan de ondersteuning en ontwikkeling van leerlingen en studenten op cognitief, maar ook sociaal emotioneel vlak. Voor mij is dit een belangrijke drijfveer in mijn onderwijscarrière. Mijn ruime onderwijs en leidinggevende ervaring zet ik in om HIP Amersfoort tot een succes te maken. Wat is uw ervaring in deze branche? De afgelopen veertien jaar ben ik werkzaam geweest in het onderwijs als docent en leerlingbegeleider. Tot 1 januari 2017 ben ik werkzaam als teamleider op een VMBO school. Wat is uw arbeidsverleden? Tijdens mijn studie ben ik al begonnen met lesgeven. Een jaar na het behalen van mijn bevoegdheid ben ik gestart op mijn huidige school. Mijn taken op deze school zijn docent, leerlingbegeleider, zorgdocent, het opzetten van projecten en uiteindelijk van coördinator doorgegroeid naar teamleider. Wat is uw woon- en gezinssituatie? Ik ben in het bezit van mijn eigen koopappartement in het centrum van Utrecht. Ik heb een partner maar wij wonen niet samen. Wat is uw verwacht omzetniveau? Omzet Resultaat 2017 (prognose) € 77.000,- € 11.000,- 2018 (prognose) € 142.000,- € 49.000,- 2019 (prognose) € 163.000,- € 70.000,- De solvabiliteit zal aan het einde van het eerste jaar (2017) naar verwachting 21% bedragen om daarna verder toe te nemen tot 76% ultimo 2018 en 93% ultimo 2019. De prognoses zijn tot stand gekomen op basis van de input van de intermediair, franchisenemer en franchisegever en zijn mede gebaseerd op het werkgebied waar de ondernemer actief is. Franchisegever Miriam Lensen verklaart naar aanleiding van bovenstaande omzetcijfers het volgende: “Erik Woudenberg zal als franchisenemer van Instituut HIP door de franchisegever ondersteund worden bij de exploitatie van zijn vestiging met als doel de prognoses waar te maken of te overschrijden zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Gezien de resultaten van de andere bestaande studiebegeleidingsinstituten van HIP, die wij ook met de heer Woudenberg gedeeld hebben, achten wij de door hem opgestelde prognoses reëel en hebben wij vertrouwen in hem om dit als franchisenemer waar te maken.”. Omschrijf hoe u in staat bent uw verplichtingen na te komen naar uw investeerders. Doordat de prognoses zijn gebaseerd op 12 vestigingen, het gedegen marketing- en reclameplan en de steun vanuit het hoofdkantoor voel ik mij zeker dat de prognoses een reëel beeld vormen van de toekomst waardoor ik zeker ben aan mijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen vanuit de vrije cashflow. In het financieringsplan is te zien dat HIP Amersfoort een financieel gezonde onderneming zal zijn. Naast mijn vestiging zal ik gedurende de opstartjaren ook part time lesgeven op detacheringsbasis. Ik heb een zeer goede overeenkomst kunnen maken met behoud van mijn leidinggevende salaris. Er is dus maandelijks een vast inkomen. Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit? Het is een huurpand. Voorheen is dit pand gehuurd door een ander studiebegeleidingsinstituut wat het pand ontgroeid is. Doordat het recht tegenover een middelbare school zit, en in de fietsroute richting andere scholen, is dit een goede locatie. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Geen. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Incentive: Investeerders kunnen een maand gratis studiebegeleiding of een gratis 10 strippenkaart voor mijn vestiging in Amersfoort krijgen wanneer zij € 750,- of meer investeren in mijn bedrijf. Deze incentive kan uiteraard door investeerders gedeeld worden met leerlingen. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Het in de aanhef vermelde G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Erik Woudenberg. Dit is de eenmanszaak van de heer E. Woudenberg die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De heer Woudenberg heeft een codering J bij het BKR. Dit komt voort uit de verwerking van de restschuld na verkoop van de gezamenlijke woning van de heer Woudenberg en zijn ex-partner in het verleden. De restschuld is destijds door het NHG afgelost. Dit is niet correct aangeleverd door SNS-Bank als voormalig hypotheekverstrekker van aanvrager dan wel niet correct door BKR verwerkt. Geldvoorelkaar.nl heeft in haar bezit een brief van de SNS-bank waarin dit bevestigd wordt.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 28-12-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 5,50%

€62.946 / €179.846

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€16.415 / €74.615

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 4,50%

€102.974 / €239.474

Kapitaalopmaat