Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

HSI (InfraRood grondverwarming)investeer


Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? Oprichter René Smits startte in 2010 Heating Solutions International BV waarna zijn huidige partner Jo Schiprowski in 2014 toetrad als medefinancier. Rene en Jo hebben t/m 2014 de aanloopverliezen volledig gefinancierd uit eigen middelen waarna het boekjaar 2015 winstgevend kon worden afgesloten. Ingaande 2016 hebben Rene en Jo besloten tot nauwere samenwerking en trad Jo toe als 50% medeaandeelhouder in het huidige HSI B.V. HSI B.V. is een gezond en groeiend bedrijf gericht op distributie van een nieuwe generatie bodemverwarming op basis van InfraRood technologie. Daarvoor heeft HSI een amorfe metalen lint ontwikkeld welke unieke kenmerken heeft betreffende de effectiviteit van verwarmen. Naast enerzijds een hoger verwarmingscomfort wordt immers tevens een forse reductie in het energieverbruik tot 35% bereikt. HSI B.V. heeft 2 basisproducten waarmee voor de levering aan de verschillende marktsegmenten een complete oplossing kan worden geleverd. Voor indoor zijn de InfraRode linten verwerkt in de vorm van (prefab) matten. Voor outdoor worden de InfraRode linten verwerkt in een speciale coating waarbij de coating afhankelijk is van de uiteindelijke toepassing (zoals sportvelden, verwarming wegen, opritten, agrarische sector e.d.). In het bijzonder voor outdoor toepassingen is het van belang om de projecten via remote access control/webcam (bijv. via iPhone/laptop) op afstand en real time te kunnen managen. Deze web-based besturingssystemen worden eveneens door HSI B.V. geleverd, onderhouden en zullen in de toekomst ook een bron zijn van Service inkomsten. Waar wordt de financiering voor aangewend? Verdere ontwikkeling Infrarood lint € 20.000,- Bedrijfsuitrusting/aanpassing assemblagelijnen € 35.000,- Uitbreiding werkkapitaal ter financiering omzetgroei € 70.000,- Totaal gevraagd € 125.000,- Hoewel de door HSI B.V. gehanteerde betalingscondities een veilige basis vormen voor een gezonde liquiditeitsontwikkeling, is inherent aan de omzetgroei ook een toenemende behoefte aan de specifieke inkoop materialen – t.w. het amorfe metalen verwarmingslint. Slechts enkele leveranciers in de wereld zijn in staat om dit hoogwaardige materiaal te produceren. De door HSI B.V. daarvoor geselecteerde leveranciers hebben het productieproces goed onder controle doch hanteren strikte en langere leveringstermijnen waardoor levering van de benodigde inkopen afhankelijk zijn van de productieplanning bij de producent/leverancier. Dat betekent dat HSI B.V. haar productieopdracht aan de producent zorgvuldig moet plannen (= cash out) teneinde uiteindelijk haar eigen orders/projecten ook tijdig uit te kunnen leveren. Wat is uw ervaring in deze branche? De directie van HSI B.V. wordt gevoerd door René Smits en Jo Schiprowski die beiden een (internationale) historie hebben en ruim voldoende zijn toegerust om HSI B.V. tot een succes te brengen. René Smits (opgeleid HBO Bedrijfseconomie en HBO Servicemanagement) was werkzaam bij Ericsson Telecom als eindverantwoordelijke voor de internationale serviceorganisatie. Jo Schiprowski (opgeleid HBO Natuurkunde, HBO Informatica en HBO Logistiek) heeft achtergronden als opleider informatica (o.a. DSM, Sabic, Gemeente Sittard), Programmamanager (o.a. Essent, TNT, APG), Procesinrichter (Nedcar) en Internationale sales verantwoordelijkheid (CMG/Logica). Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? HSI B.V. is erin geslaagd om als eerste leverancier van InfraRood verwarming in Europa, de voordelen van InfraRood verwarming i.c.m. nieuwe besturingssystemen concreet en meetbaar te maken en heeft zich inmiddels nationaal en internationaal weten te positioneren. Toepassingen zijn er zowel voor indoor (huizen, kantoren, kerken etc.) als outdoor (sneeuw- en ijsvrij houden van sportvelden, wegen, groenvoorzieningen, daken etc.). Naast de pilot en commerciële projecten de afgelopen jaren zijn er voor een tweetal segmenten (indoor en outdoor sport) inmiddels (internationale) distributie kanalen ingericht. Voor indoor zijn er via een van deze kanalen een aantal langdurige contracten gesloten voor o.a. de Heijmans One woningen en GB4ALL woningen (duurzame projectontwikkelaar in regio Arnhem). De eerste leveringen in dit kader hebben inmiddels plaats gevonden. Voor outdoor zijn de distributiekanalen internationale sportbouwers en kunstgrasleveranciers. Op basis van deze partners worden een aantal regio’s afgedekt. Voor Noord-Amerika wordt samengewerkt met sportbouwer Fields Inc (USA). Samen met dit bedrijf zijn de eerste 2 sportvelden bij Michigan State University succesvol verwarmd. Als referentie voor deze succesvolle oplevering verwijzen wij hier naar een recent (12 februari 2016) persbericht daarover. Op dit moment zijn er contacten en gesprekken om in de andere branches (Outdoor Agrarisch, Outdoor Infra) eveneens partners/ distributiekanalen in te richten. Daarnaast is er sinds Augustus 2015 een sales consultant voor de Amerikaanse markt werkzaam en zal vanaf april 2016 een groep Italiaanse ondernemers onder de naam HSI Italy de markt bewerken met de producten van HSI. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De organisatie bestaat uit een werkmaatschappij HSI B.V. waarin de DGA’s de heren René Smits en Jo Schiprowski via hun holdingmaatschappijen ieder 50% van de aandelen houden en zij tevens het management vormen. Beiden worden in aanvang ondersteund door 0,6 fte sales support en 0,4 fte back office/finance. Vooralsnog wordt voor de productie gebruik gemaakt van ZZP-ers / inhuurkrachten (in totaal 14) om de directe productiekosten goed te kunnen beheersen. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Begin 2016 bedroegen de uitstaande offertes totaal ca. € 1.400.000,- en voor 2016 wordt de omzet begroot op > € 1.500.000,-. Inmiddels heeft HSI B.V. daarvan € 360.000,- gerealiseerd en biedt de goede kwaliteit van de huidige orderportefeuille vooruitzicht op overschrijding van de doelstellingen. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Onze huisbankier Rabobank heeft ons de afgelopen jaren goed geholpen met de opstart van de onderneming en besloten om haar commitment aan HSI B.V. met een RC krediet van € 100.000,- te continueren. Ook heeft het Brabantse ondernemersinitiatief (gericht op het stimuleren van nieuw innovatief ondernemerschap) “Ondernemerslift+” het besluit genomen dat zij de door haar eind 2015 beschikbaar gestelde achtergestelde lening ad € 100.000,-, evenals Rabobank continueert. In overleg met Rabobank werd besloten om verdere financieringsbehoefte te stapelen en op zoek te gaan naar alternatieve vormen. Met name de professionaliteit van Geldvoorelkaar.nl als grootste platform van Nederland biedt HSI B.V. tevens de mogelijkheid de bekendheid om ook de naamsbekendheid bij potentiele klanten en leveranciers te vergroten. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? HSI B.V. beschikt per 1 januari 2016 over een zichtbaar Eigen Vermogen van € 420.000,- (53%) op een balanstotaal van € 799.000,-. Rekening houdende met correcties uit hoofde van immaterieel actief van totaal € 386.000,- (goodwill en ontwikkelingskosten van het InfraRode lint) en door de Ondernemingslift+ verstrekte achtergestelde lening van € 100.000,-, resteert gecorrigeerd nog altijd een Garantievermogen van € 134.000,- (32%) op een gecorrigeerd balanstotaal van € 413.000,-. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? HSI B.V. verwacht in 2016 een cashflow van ruim € 120.000,- hetgeen ruim voldoende basis is. Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Behoudens Rabobank en Ondernemingslift+ zijn er geen andere partijen die participeren. Zijn er wellicht specifieke zekerheden die u kunt inbrengen? Het zichtbare vermogen werd grotendeels ingebracht door beide DGA’s die tevens bereid zijn om zich ieder afzonderlijk hoofdelijk mee te verbinden. Noot van Geldvoorelkaar.nl: In de aanhef zijn het G-PD% en Creditsafe score van geldnemer HSI BV weergegeven. Medegeldnemers Smits - van Houtum Beheer BV en Schiprowski Services BV hebben elk een Creditsafe score van 37 punten en een G-PD% van resp. 1,48% en 0,55%. Tevens tekenen beide aandeelhouders als medegeldnemer en daarmee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam HSI (InfraRood grondverwarming)
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 19-02-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 125.000
Rente 7,50%
Looptijd (in maanden) 48 maanden
Branche Bouw
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Werkkapitaal

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? Oprichter René Smits startte in 2010 Heating Solutions International BV waarna zijn huidige partner Jo Schiprowski in 2014 toetrad als medefinancier. Rene en Jo hebben t/m 2014 de aanloopverliezen volledig gefinancierd uit eigen middelen waarna het boekjaar 2015 winstgevend kon worden afgesloten. Ingaande 2016 hebben Rene en Jo besloten tot nauwere samenwerking en trad Jo toe als 50% medeaandeelhouder in het huidige HSI B.V. HSI B.V. is een gezond en groeiend bedrijf gericht op distributie van een nieuwe generatie bodemverwarming op basis van InfraRood technologie. Daarvoor heeft HSI een amorfe metalen lint ontwikkeld welke unieke kenmerken heeft betreffende de effectiviteit van verwarmen. Naast enerzijds een hoger verwarmingscomfort wordt immers tevens een forse reductie in het energieverbruik tot 35% bereikt. HSI B.V. heeft 2 basisproducten waarmee voor de levering aan de verschillende marktsegmenten een complete oplossing kan worden geleverd. Voor indoor zijn de InfraRode linten verwerkt in de vorm van (prefab) matten. Voor outdoor worden de InfraRode linten verwerkt in een speciale coating waarbij de coating afhankelijk is van de uiteindelijke toepassing (zoals sportvelden, verwarming wegen, opritten, agrarische sector e.d.). In het bijzonder voor outdoor toepassingen is het van belang om de projecten via remote access control/webcam (bijv. via iPhone/laptop) op afstand en real time te kunnen managen. Deze web-based besturingssystemen worden eveneens door HSI B.V. geleverd, onderhouden en zullen in de toekomst ook een bron zijn van Service inkomsten. Waar wordt de financiering voor aangewend? Verdere ontwikkeling Infrarood lint € 20.000,- Bedrijfsuitrusting/aanpassing assemblagelijnen € 35.000,- Uitbreiding werkkapitaal ter financiering omzetgroei € 70.000,- Totaal gevraagd € 125.000,- Hoewel de door HSI B.V. gehanteerde betalingscondities een veilige basis vormen voor een gezonde liquiditeitsontwikkeling, is inherent aan de omzetgroei ook een toenemende behoefte aan de specifieke inkoop materialen – t.w. het amorfe metalen verwarmingslint. Slechts enkele leveranciers in de wereld zijn in staat om dit hoogwaardige materiaal te produceren. De door HSI B.V. daarvoor geselecteerde leveranciers hebben het productieproces goed onder controle doch hanteren strikte en langere leveringstermijnen waardoor levering van de benodigde inkopen afhankelijk zijn van de productieplanning bij de producent/leverancier. Dat betekent dat HSI B.V. haar productieopdracht aan de producent zorgvuldig moet plannen (= cash out) teneinde uiteindelijk haar eigen orders/projecten ook tijdig uit te kunnen leveren. Wat is uw ervaring in deze branche? De directie van HSI B.V. wordt gevoerd door René Smits en Jo Schiprowski die beiden een (internationale) historie hebben en ruim voldoende zijn toegerust om HSI B.V. tot een succes te brengen. René Smits (opgeleid HBO Bedrijfseconomie en HBO Servicemanagement) was werkzaam bij Ericsson Telecom als eindverantwoordelijke voor de internationale serviceorganisatie. Jo Schiprowski (opgeleid HBO Natuurkunde, HBO Informatica en HBO Logistiek) heeft achtergronden als opleider informatica (o.a. DSM, Sabic, Gemeente Sittard), Programmamanager (o.a. Essent, TNT, APG), Procesinrichter (Nedcar) en Internationale sales verantwoordelijkheid (CMG/Logica). Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? HSI B.V. is erin geslaagd om als eerste leverancier van InfraRood verwarming in Europa, de voordelen van InfraRood verwarming i.c.m. nieuwe besturingssystemen concreet en meetbaar te maken en heeft zich inmiddels nationaal en internationaal weten te positioneren. Toepassingen zijn er zowel voor indoor (huizen, kantoren, kerken etc.) als outdoor (sneeuw- en ijsvrij houden van sportvelden, wegen, groenvoorzieningen, daken etc.). Naast de pilot en commerciële projecten de afgelopen jaren zijn er voor een tweetal segmenten (indoor en outdoor sport) inmiddels (internationale) distributie kanalen ingericht. Voor indoor zijn er via een van deze kanalen een aantal langdurige contracten gesloten voor o.a. de Heijmans One woningen en GB4ALL woningen (duurzame projectontwikkelaar in regio Arnhem). De eerste leveringen in dit kader hebben inmiddels plaats gevonden. Voor outdoor zijn de distributiekanalen internationale sportbouwers en kunstgrasleveranciers. Op basis van deze partners worden een aantal regio’s afgedekt. Voor Noord-Amerika wordt samengewerkt met sportbouwer Fields Inc (USA). Samen met dit bedrijf zijn de eerste 2 sportvelden bij Michigan State University succesvol verwarmd. Als referentie voor deze succesvolle oplevering verwijzen wij hier naar een recent (12 februari 2016) persbericht daarover. Op dit moment zijn er contacten en gesprekken om in de andere branches (Outdoor Agrarisch, Outdoor Infra) eveneens partners/ distributiekanalen in te richten. Daarnaast is er sinds Augustus 2015 een sales consultant voor de Amerikaanse markt werkzaam en zal vanaf april 2016 een groep Italiaanse ondernemers onder de naam HSI Italy de markt bewerken met de producten van HSI. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De organisatie bestaat uit een werkmaatschappij HSI B.V. waarin de DGA’s de heren René Smits en Jo Schiprowski via hun holdingmaatschappijen ieder 50% van de aandelen houden en zij tevens het management vormen. Beiden worden in aanvang ondersteund door 0,6 fte sales support en 0,4 fte back office/finance. Vooralsnog wordt voor de productie gebruik gemaakt van ZZP-ers / inhuurkrachten (in totaal 14) om de directe productiekosten goed te kunnen beheersen. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Begin 2016 bedroegen de uitstaande offertes totaal ca. € 1.400.000,- en voor 2016 wordt de omzet begroot op > € 1.500.000,-. Inmiddels heeft HSI B.V. daarvan € 360.000,- gerealiseerd en biedt de goede kwaliteit van de huidige orderportefeuille vooruitzicht op overschrijding van de doelstellingen. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Onze huisbankier Rabobank heeft ons de afgelopen jaren goed geholpen met de opstart van de onderneming en besloten om haar commitment aan HSI B.V. met een RC krediet van € 100.000,- te continueren. Ook heeft het Brabantse ondernemersinitiatief (gericht op het stimuleren van nieuw innovatief ondernemerschap) “Ondernemerslift+” het besluit genomen dat zij de door haar eind 2015 beschikbaar gestelde achtergestelde lening ad € 100.000,-, evenals Rabobank continueert. In overleg met Rabobank werd besloten om verdere financieringsbehoefte te stapelen en op zoek te gaan naar alternatieve vormen. Met name de professionaliteit van Geldvoorelkaar.nl als grootste platform van Nederland biedt HSI B.V. tevens de mogelijkheid de bekendheid om ook de naamsbekendheid bij potentiele klanten en leveranciers te vergroten. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? HSI B.V. beschikt per 1 januari 2016 over een zichtbaar Eigen Vermogen van € 420.000,- (53%) op een balanstotaal van € 799.000,-. Rekening houdende met correcties uit hoofde van immaterieel actief van totaal € 386.000,- (goodwill en ontwikkelingskosten van het InfraRode lint) en door de Ondernemingslift+ verstrekte achtergestelde lening van € 100.000,-, resteert gecorrigeerd nog altijd een Garantievermogen van € 134.000,- (32%) op een gecorrigeerd balanstotaal van € 413.000,-. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? HSI B.V. verwacht in 2016 een cashflow van ruim € 120.000,- hetgeen ruim voldoende basis is. Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Behoudens Rabobank en Ondernemingslift+ zijn er geen andere partijen die participeren. Zijn er wellicht specifieke zekerheden die u kunt inbrengen? Het zichtbare vermogen werd grotendeels ingebracht door beide DGA’s die tevens bereid zijn om zich ieder afzonderlijk hoofdelijk mee te verbinden. Noot van Geldvoorelkaar.nl: In de aanhef zijn het G-PD% en Creditsafe score van geldnemer HSI BV weergegeven. Medegeldnemers Smits - van Houtum Beheer BV en Schiprowski Services BV hebben elk een Creditsafe score van 37 punten en een G-PD% van resp. 1,48% en 0,55%. Tevens tekenen beide aandeelhouders als medegeldnemer en daarmee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 19-02-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 8,00%

€0 / €140.000

Horecacrowdfunding

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€790.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 3,00%

€22.120 / €27.650

Lendahand

Lening - 5,00%

€312.000 / €390.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 4,00%

€160.000 / €200.000

Lendahand