Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? Huis voor Energie helpt bedrijven en organisaties verduurzamen en besparen op energiekosten. Huis voor Energie is anders dan heel veel bestaande partijen in de markt. Huis voor Energie is geen energiebedrijf, koopt niet enkel energie in voor haar klanten, maar wil het beste resultaat voor haar klanten op gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Onze adviseurs inventariseren een pand en de vraag van de klant. Op basis daarvan geven wij advies op kleinschalig verduurzamen en besparen, maar ook helpen we met lange termijn oplossingen. Dit doen wij o.a. door inzet van zonnepanelen en/of kleine windturbines. Daarnaast verzorgt Huis voor Energie het energielabel, dat verplicht is geworden sinds 2015. Onze klanten zijn vastgoed beheerbedrijven, organisaties in de zorg en bedrijven met vastgoed in zowel Nederland als België. Huis voor Energie heeft in een korte tijd al een groep klanten opgebouwd in de vastgoed beheermarkt en de vastgoedmarkt. Met name deze vastgoed beheerbedrijven zijn voor ons interessant. Zij hebben honderden gebouwen in beheer met duizenden gebruikers. Hieruit komt maandelijks een vaste stroom aan aanvragen. De inkomsten komen nu nog grotendeels uit de energie-inkoop en de energielabels. Ondertussen hebben wij de eerste vragen uit de zorgmarkt en groeit langzaam het aantal aanvragen voor een duurzame energieoplossing. Ook zijn wij betrokken bij nieuwe en innovatieve ontwikkelingen zoals een kleine windturbine. De markt is hier nu klaar voor, omdat we steeds meer gaan verduurzamen, zowel particulier als zakelijk. De overheid wil de energiedoelstellingen (14% duurzame energie op het totaal) van 2020 halen. Dit zullen ze doen door middel van subsidies. Echter de overheid gaat ook meer controleren op het aanvragen van het verplichte energielabel voor bedrijven. Daarnaast is op Europees niveau de energie-audit verplicht voor bedrijven groter dan 250 fte of 50 miljoen omzet. Ook dit wordt getoetst door de overheid. Hiervoor zijn extra controleurs ingezet. Het is nu dus het juiste moment om meer aandacht te besteden aan het verduurzamen van vastgoed. Huis voor Energie is dan de partij die hierbij helpt. Waar wordt de financiering voor aangewend? 1.Overbrugging betaling energiebedrijven (€ 20.000,-). De vergoedingen voor energie-inkoop krijgen wij gespreid uitgekeerd, waardoor we dat deel nu voorfinancieren. De meeste energiebedrijven betalen namelijk gemiddeld na 2 à 3 maanden, en soms zelfs pas na een half jaar. Dit heeft ermee te maken dat ze het verbruik van onze klant eerst willen meten en op basis daarvan een vergoeding uitkeren. 2.Aanloopkosten (€ 20.000,-). De klanten die wij hebben zijn vastgoedbeheerders, vastgoedbedrijven en bedrijven met vastgoed (o.a. in de zorg). De vastgoedbeheerders zijn dus klanten, maar dienen ook als verkoopkanaal voor energiecontracten naar de eindgebruiker. We hebben nu 4 grote vastgoedbeheerders als klant en verwachten eind 2016 tien vastgoedbeheerders als klant te hebben. De implementatietijd van een vastgoedbeheerder is gemiddeld 3 tot 4 maanden. In de loop van het opstartjaar 2016 zal de verkoop daarmee gestaag groeien. De kosten hebben we in dit beginstadium al wel. Ook is er kapitaal nodig voor het verder ontwikkelen van producten en diensten. 3.De overige € 10.000,- is gereserveerd voor de financieringskosten en als buffer voor eventuele tegenvallers. Wat is uw ervaring in deze branche? Ik werk inmiddels bijna 20 jaar in de energiebranche. Eerst ben ik als salesconsultant actief geweest in de energiemarkt. Daarbij was ik verantwoordelijk voor het binnenhalen van opdrachten bij energiebedrijven en netwerkbedrijven. Daarnaast stuurde ik een team van specialisten aan, die interimopdrachten vervulden bij energiebedrijven. Vervolgens ben ik vanaf 2013 actief geweest als freelancer op het gebied van energie-inkoop. Sinds de zomer van 2015 is Huis voor Energie actief in de huidige vorm, waarbij het eerste half jaar in het teken stond van de opbouw van Huis voor Energie en haar klanten. Vanaf december 2015 hebben we de eerste omzet gegenereerd met de nieuwe entiteit. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Op korte termijn zal Huis voor Energie groeien op het gebied van energie-inkoop. Onze positie is wat dat betreft zeer sterk in de vastgoedbeheer en de leegstandsbeheermarkt. Eind van het jaar verwachten we op 10 klanten in de vastgoedbeheermarkt te zitten. Ook worden we steeds meer gevonden op duurzaamheidsvragen voor vastgoed en verwachten we ook meer vragen op te halen op energielabels nu deze verplicht zijn geworden. Inmiddels hebben we 10 offertes op verduurzaming uitstaan voor grote (zorg)vastgoedlocaties. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? We hebben een platte organisatie, waardoor de lijnen kort zijn. Er zijn op dit moment 2 fte in vaste dienst bij Huis voor Energie, de directeur-eigenaar en 1 salesmanager. Backoffice en advies op het gebied van HR en Legal worden op uurbasis ingekocht bij een gespecialiseerd bedrijf. De energieadviseurs zijn ZZP-ers die ook op uurbasis werken. Op deze manier zijn de vaste kosten laag en kan eenvoudig in capaciteit worden opgeschaald. Op termijn overwegen we wel eigen adviseurs aan te nemen, als het werkaanbod voldoende is. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Omzetprognose 2016 € 175.000,- 2017 € 282.000,- 2018 € 379.000,- Op dit moment bedraagt de omzet ca € 10.000,- per maand. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Geldvoorelkaar.nl is voor Huis voor Energie op dit moment het perfecte platform om de organisatie een impuls te geven. Onze producten en diensten passen uitstekend bij een duurzame samenleving. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Bij de opstart is er € 20.000,- aan eigen middelen geïnvesteerd. Er is tot op heden geen vreemd vermogen nodig geweest. Nu wordt € 50.000,- vreemd vermogen aangetrokken. Het percentage eigen vermogen is nu dus 29%. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? De cashflow is op dit moment voldoende om de basiskosten te dekken. Dat is het salaris van de accountmanager en de kosten van de backoffice. Echter, willen wij groei realiseren, dan moeten wij investeren in de organisatie. Samen met de accountant is een uitgebreide rentabiliteits- en liquiditeitsprognose gemaakt. Hieruit blijkt dat we voldoende ruimte hebben om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee, er zijn op dit moment geen externe partijen die participeren. We werken wel met een salesnetwerk. Wanneer partijen uit ons netwerk business aanleveren, kunnen zij een percentage van de opdracht krijgen. Zijn er wellicht specifieke zekerheden die u kunt inbrengen? We hebben geen voorraden of een eigen pand die we als zekerheden kunnen inbrengen. De zekerheid die we wel kunnen inbrengen is onze orderportefeuille. We hebben nu al 4 vastgoedbeheerders, waar een gegarandeerde omzet voor 2016 tegenover staat van minimaal € 60.000,-. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Geldnemer is Huis voor Energie B.V. Medegeldnemer is TTN Tomassen Beheer B.V. (G-PD 0,83% en Creditsafe score 63) Tevens tekent T.T.N .Tomassen als medegeldnemer en daarmee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam Huis voor Energie
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 11-06-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 50.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 36 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Startend
Doel van investering Werkkapitaal

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? Huis voor Energie helpt bedrijven en organisaties verduurzamen en besparen op energiekosten. Huis voor Energie is anders dan heel veel bestaande partijen in de markt. Huis voor Energie is geen energiebedrijf, koopt niet enkel energie in voor haar klanten, maar wil het beste resultaat voor haar klanten op gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Onze adviseurs inventariseren een pand en de vraag van de klant. Op basis daarvan geven wij advies op kleinschalig verduurzamen en besparen, maar ook helpen we met lange termijn oplossingen. Dit doen wij o.a. door inzet van zonnepanelen en/of kleine windturbines. Daarnaast verzorgt Huis voor Energie het energielabel, dat verplicht is geworden sinds 2015. Onze klanten zijn vastgoed beheerbedrijven, organisaties in de zorg en bedrijven met vastgoed in zowel Nederland als België. Huis voor Energie heeft in een korte tijd al een groep klanten opgebouwd in de vastgoed beheermarkt en de vastgoedmarkt. Met name deze vastgoed beheerbedrijven zijn voor ons interessant. Zij hebben honderden gebouwen in beheer met duizenden gebruikers. Hieruit komt maandelijks een vaste stroom aan aanvragen. De inkomsten komen nu nog grotendeels uit de energie-inkoop en de energielabels. Ondertussen hebben wij de eerste vragen uit de zorgmarkt en groeit langzaam het aantal aanvragen voor een duurzame energieoplossing. Ook zijn wij betrokken bij nieuwe en innovatieve ontwikkelingen zoals een kleine windturbine. De markt is hier nu klaar voor, omdat we steeds meer gaan verduurzamen, zowel particulier als zakelijk. De overheid wil de energiedoelstellingen (14% duurzame energie op het totaal) van 2020 halen. Dit zullen ze doen door middel van subsidies. Echter de overheid gaat ook meer controleren op het aanvragen van het verplichte energielabel voor bedrijven. Daarnaast is op Europees niveau de energie-audit verplicht voor bedrijven groter dan 250 fte of 50 miljoen omzet. Ook dit wordt getoetst door de overheid. Hiervoor zijn extra controleurs ingezet. Het is nu dus het juiste moment om meer aandacht te besteden aan het verduurzamen van vastgoed. Huis voor Energie is dan de partij die hierbij helpt. Waar wordt de financiering voor aangewend? 1.Overbrugging betaling energiebedrijven (€ 20.000,-). De vergoedingen voor energie-inkoop krijgen wij gespreid uitgekeerd, waardoor we dat deel nu voorfinancieren. De meeste energiebedrijven betalen namelijk gemiddeld na 2 à 3 maanden, en soms zelfs pas na een half jaar. Dit heeft ermee te maken dat ze het verbruik van onze klant eerst willen meten en op basis daarvan een vergoeding uitkeren. 2.Aanloopkosten (€ 20.000,-). De klanten die wij hebben zijn vastgoedbeheerders, vastgoedbedrijven en bedrijven met vastgoed (o.a. in de zorg). De vastgoedbeheerders zijn dus klanten, maar dienen ook als verkoopkanaal voor energiecontracten naar de eindgebruiker. We hebben nu 4 grote vastgoedbeheerders als klant en verwachten eind 2016 tien vastgoedbeheerders als klant te hebben. De implementatietijd van een vastgoedbeheerder is gemiddeld 3 tot 4 maanden. In de loop van het opstartjaar 2016 zal de verkoop daarmee gestaag groeien. De kosten hebben we in dit beginstadium al wel. Ook is er kapitaal nodig voor het verder ontwikkelen van producten en diensten. 3.De overige € 10.000,- is gereserveerd voor de financieringskosten en als buffer voor eventuele tegenvallers. Wat is uw ervaring in deze branche? Ik werk inmiddels bijna 20 jaar in de energiebranche. Eerst ben ik als salesconsultant actief geweest in de energiemarkt. Daarbij was ik verantwoordelijk voor het binnenhalen van opdrachten bij energiebedrijven en netwerkbedrijven. Daarnaast stuurde ik een team van specialisten aan, die interimopdrachten vervulden bij energiebedrijven. Vervolgens ben ik vanaf 2013 actief geweest als freelancer op het gebied van energie-inkoop. Sinds de zomer van 2015 is Huis voor Energie actief in de huidige vorm, waarbij het eerste half jaar in het teken stond van de opbouw van Huis voor Energie en haar klanten. Vanaf december 2015 hebben we de eerste omzet gegenereerd met de nieuwe entiteit. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Op korte termijn zal Huis voor Energie groeien op het gebied van energie-inkoop. Onze positie is wat dat betreft zeer sterk in de vastgoedbeheer en de leegstandsbeheermarkt. Eind van het jaar verwachten we op 10 klanten in de vastgoedbeheermarkt te zitten. Ook worden we steeds meer gevonden op duurzaamheidsvragen voor vastgoed en verwachten we ook meer vragen op te halen op energielabels nu deze verplicht zijn geworden. Inmiddels hebben we 10 offertes op verduurzaming uitstaan voor grote (zorg)vastgoedlocaties. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? We hebben een platte organisatie, waardoor de lijnen kort zijn. Er zijn op dit moment 2 fte in vaste dienst bij Huis voor Energie, de directeur-eigenaar en 1 salesmanager. Backoffice en advies op het gebied van HR en Legal worden op uurbasis ingekocht bij een gespecialiseerd bedrijf. De energieadviseurs zijn ZZP-ers die ook op uurbasis werken. Op deze manier zijn de vaste kosten laag en kan eenvoudig in capaciteit worden opgeschaald. Op termijn overwegen we wel eigen adviseurs aan te nemen, als het werkaanbod voldoende is. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Omzetprognose 2016 € 175.000,- 2017 € 282.000,- 2018 € 379.000,- Op dit moment bedraagt de omzet ca € 10.000,- per maand. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Geldvoorelkaar.nl is voor Huis voor Energie op dit moment het perfecte platform om de organisatie een impuls te geven. Onze producten en diensten passen uitstekend bij een duurzame samenleving. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Bij de opstart is er € 20.000,- aan eigen middelen geïnvesteerd. Er is tot op heden geen vreemd vermogen nodig geweest. Nu wordt € 50.000,- vreemd vermogen aangetrokken. Het percentage eigen vermogen is nu dus 29%. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? De cashflow is op dit moment voldoende om de basiskosten te dekken. Dat is het salaris van de accountmanager en de kosten van de backoffice. Echter, willen wij groei realiseren, dan moeten wij investeren in de organisatie. Samen met de accountant is een uitgebreide rentabiliteits- en liquiditeitsprognose gemaakt. Hieruit blijkt dat we voldoende ruimte hebben om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee, er zijn op dit moment geen externe partijen die participeren. We werken wel met een salesnetwerk. Wanneer partijen uit ons netwerk business aanleveren, kunnen zij een percentage van de opdracht krijgen. Zijn er wellicht specifieke zekerheden die u kunt inbrengen? We hebben geen voorraden of een eigen pand die we als zekerheden kunnen inbrengen. De zekerheid die we wel kunnen inbrengen is onze orderportefeuille. We hebben nu al 4 vastgoedbeheerders, waar een gegarandeerde omzet voor 2016 tegenover staat van minimaal € 60.000,-. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Geldnemer is Huis voor Energie B.V. Medegeldnemer is TTN Tomassen Beheer B.V. (G-PD 0,83% en Creditsafe score 63) Tevens tekent T.T.N .Tomassen als medegeldnemer en daarmee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 11-06-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,00%

€84.000 / €150.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€264.600 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€176.400 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€232.220 / €683.000

Geldvoorelkaar

Lening - 4,00%

€127.500 / €750.000

Oneplanetcrowd