Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn. Waar reguliere zorginstellingen grote zorgclusters hebben gebouwd en sterk verouderd zijn, vestigt Idesta haar kleine schalige woonvormen genaamd “Doarpshiem“ of “Stedshiem”. In een Doarpshiem/Stedshiem wordt kleinschalig wonen met 24 uurs zorg/verpleging geboden door professioneel en betrokken medewerkers. Vanuit het Doarpshiem/Stedshiem leveren wij ouderenzorg, dagbesteding, thuiszorg en woonbegeleiding. Kleinschalig wonen met zorg Bij Idesta woont men zelfstandig in een appartement (individueel of als echtpaar) en kan men gebruik maken van de aanwezige algemene ruimtes, waaronder een bewonersontmoetingsruimte. Idesta levert zorg aan mensen met o.a. psycho-geriatrische- en somatische problemen zoals: dementie, hersenafwijkingen, ziekte van Parkinson, MS etc. Idesta gaat uit van de vraag en behoefte van het dorp, de stad of wijk en haar inwoners. Wij zijn vraag- en nadrukkelijk niet aanbod gestuurd. Naar aard, schaal en behoefte van het dorp kijkt Idesta naar de mogelijkheid tot het realiseren van wenselijke kleinschalige voorzieningen. Idesta staat voor Zorg, Wonen, Welzijn en Leefbaarheid in eigen dorp, wijk of stad. Niet dementie of somatiek, maar dementie én somatiek Idesta richt zich op alle mensen met een zorgvraag. Mensen met dementie, met niet-aangeboren hersenletsel, ziekte van Parkinson, MS etc. Idesta huisvest meerdere doelgroepen in een Doarps- of Stedshiem, omdat zij elkaars kwaliteit van leven eerder verbeteren dan dat zij elkaar tot last zijn. Idesta heeft momenteel vestigingen in Stiens, Hallum, Workum en Leeuwarden (Pelikaanstraat). De vestiging in Stiens is de eerste zorglocatie, welke op 11 augustus 2014 is geopend en sinds een half jaar een wachtlijst heeft. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt aangewend voor versterking van het werkkapitaal van de Idesta Zorggroep. Het belangrijkste onderdeel hiervan is het voorfinancieren van de (nieuwe) PGB's, welke soms 2 maanden op zich laten wachten. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Wij betrekken graag de crowd bij de verdere opbouw en uitrol van onze zorgroep. Hiernaast is crowdfunding de meest geschikte financieringsbron voor onze casus. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Geconsolideerd is het omzetniveau als volgt: 2015 € 1.153.000,- 2016 t/m 3e kwartaal € 1.160.000,- 2016 (prognose) € 2.414.000,- 2017 € 3.700.000,- Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? De korte termijn vooruitzichten zijn goed. Sinds september schrijven we zwarte cijfers en daarmee hebben we de aanloopfase achter ons gelaten. Onze laatst geopende vestiging aan de Pelikaanstraat in Leeuwarden dateert van medio juli 2016. Hiermee liggen we nu volledig op schema. Iedere maand komt er een bewoner bij en de verwachting is dat deze locatie in februari volledig bewoond wordt. Momenteel zijn daar 13 van de 16 appartementen bewoond. Doel voor 2017 is consolidatie van de exploitatie. Niet eerder dan begin 2018 verwachten wij weer een vestiging te openen. Door de gestage groei (1 nieuwe bewoner per maand) in de bezetting van de locaties, zal de positieve omzet alleen maar doorzetten. De groei kan nog doorgezet worden met 8 bewoners. De wachtlijsten voor de locaties Hallum en Stiens beloven daarnaast een continue bezetting van deze locaties. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Geconsolideerd is het eigen vermogen per ultimo 2015 -/- € 189.000,- op een balanstotaal van € 192.000,-. Het negatieve vermogen is een gevolg van de geprognosticeerde aanloopverliezen. De oorzaak hiervan is dat een nieuw te openen locatie geleidelijk wordt gevuld met zorgbehoevenden terwijl wél al een volledig 24-uurs basisbezetting aanwezig moet zijn. Gedurende 6 maanden wordt daarom rekening gehouden met aanloopverliezen. We hebben in onze exploitatie echter ook een tegenvaller te verwerken gehad met onze locatie in Workum. Deze locatie loopt een stuk minder snel vol dan de andere locaties. Momenteel tellen we hier 5 bewoners, terwijl de locatie 6 bewoners nodig heeft om quite te spelen. In totaal kent dit complex 10 appartementen. Sinds september 2016 schrijft de Idesta Zorggroep echter zwarte cijfers en wordt het winstniveau maandelijks sterk verbeterd. Verwachting is dat per ultimo 2017 het eigen vermogen ongeveer nihil is. Hierna zal het jaarlijks verder verbeteren. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de aflossing van deze lening? Op basis van de huidige prognoses zal in 2017 ongeveer 21% van de vrij besteedbare cashflow worden aangewend voor betaling van de annuïteit aan Geldvoorelkaar.nl. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Naast de betrokken vennootschappen zullen wij als aandeelhouders meetekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in de aanhef vermelde G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Stesin Beheer BV. Medegeldnemers zijn: •Idesta BV (G-PD% 2,67% en Creditsafe score 29) •Frysko BV (G-PD% 1,18% en Creditsafe score 21) •Hiemwurk-A BV (G-PD% 1,16% en Creditsafe score 24) •Hiemwurk-B BV (G-PD% 0,29% en Creditsafe score 40) •Martin Sterenberg Beheer BV (G-PD% 0,44% en Creditsafe score 55) •Kiemgroep BV (G-PD% 0,16% en Creditsafe score 79) •dhr. M.J. Sterrenberg tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé •dhr. H.F. Sinnema tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam Idesta Zorggroep
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 02-12-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 150.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Gezondheidszorg
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Groei
Doel van investering Werkkapitaal

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn. Waar reguliere zorginstellingen grote zorgclusters hebben gebouwd en sterk verouderd zijn, vestigt Idesta haar kleine schalige woonvormen genaamd “Doarpshiem“ of “Stedshiem”. In een Doarpshiem/Stedshiem wordt kleinschalig wonen met 24 uurs zorg/verpleging geboden door professioneel en betrokken medewerkers. Vanuit het Doarpshiem/Stedshiem leveren wij ouderenzorg, dagbesteding, thuiszorg en woonbegeleiding. Kleinschalig wonen met zorg Bij Idesta woont men zelfstandig in een appartement (individueel of als echtpaar) en kan men gebruik maken van de aanwezige algemene ruimtes, waaronder een bewonersontmoetingsruimte. Idesta levert zorg aan mensen met o.a. psycho-geriatrische- en somatische problemen zoals: dementie, hersenafwijkingen, ziekte van Parkinson, MS etc. Idesta gaat uit van de vraag en behoefte van het dorp, de stad of wijk en haar inwoners. Wij zijn vraag- en nadrukkelijk niet aanbod gestuurd. Naar aard, schaal en behoefte van het dorp kijkt Idesta naar de mogelijkheid tot het realiseren van wenselijke kleinschalige voorzieningen. Idesta staat voor Zorg, Wonen, Welzijn en Leefbaarheid in eigen dorp, wijk of stad. Niet dementie of somatiek, maar dementie én somatiek Idesta richt zich op alle mensen met een zorgvraag. Mensen met dementie, met niet-aangeboren hersenletsel, ziekte van Parkinson, MS etc. Idesta huisvest meerdere doelgroepen in een Doarps- of Stedshiem, omdat zij elkaars kwaliteit van leven eerder verbeteren dan dat zij elkaar tot last zijn. Idesta heeft momenteel vestigingen in Stiens, Hallum, Workum en Leeuwarden (Pelikaanstraat). De vestiging in Stiens is de eerste zorglocatie, welke op 11 augustus 2014 is geopend en sinds een half jaar een wachtlijst heeft. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt aangewend voor versterking van het werkkapitaal van de Idesta Zorggroep. Het belangrijkste onderdeel hiervan is het voorfinancieren van de (nieuwe) PGB's, welke soms 2 maanden op zich laten wachten. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Wij betrekken graag de crowd bij de verdere opbouw en uitrol van onze zorgroep. Hiernaast is crowdfunding de meest geschikte financieringsbron voor onze casus. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Geconsolideerd is het omzetniveau als volgt: 2015 € 1.153.000,- 2016 t/m 3e kwartaal € 1.160.000,- 2016 (prognose) € 2.414.000,- 2017 € 3.700.000,- Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? De korte termijn vooruitzichten zijn goed. Sinds september schrijven we zwarte cijfers en daarmee hebben we de aanloopfase achter ons gelaten. Onze laatst geopende vestiging aan de Pelikaanstraat in Leeuwarden dateert van medio juli 2016. Hiermee liggen we nu volledig op schema. Iedere maand komt er een bewoner bij en de verwachting is dat deze locatie in februari volledig bewoond wordt. Momenteel zijn daar 13 van de 16 appartementen bewoond. Doel voor 2017 is consolidatie van de exploitatie. Niet eerder dan begin 2018 verwachten wij weer een vestiging te openen. Door de gestage groei (1 nieuwe bewoner per maand) in de bezetting van de locaties, zal de positieve omzet alleen maar doorzetten. De groei kan nog doorgezet worden met 8 bewoners. De wachtlijsten voor de locaties Hallum en Stiens beloven daarnaast een continue bezetting van deze locaties. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Geconsolideerd is het eigen vermogen per ultimo 2015 -/- € 189.000,- op een balanstotaal van € 192.000,-. Het negatieve vermogen is een gevolg van de geprognosticeerde aanloopverliezen. De oorzaak hiervan is dat een nieuw te openen locatie geleidelijk wordt gevuld met zorgbehoevenden terwijl wél al een volledig 24-uurs basisbezetting aanwezig moet zijn. Gedurende 6 maanden wordt daarom rekening gehouden met aanloopverliezen. We hebben in onze exploitatie echter ook een tegenvaller te verwerken gehad met onze locatie in Workum. Deze locatie loopt een stuk minder snel vol dan de andere locaties. Momenteel tellen we hier 5 bewoners, terwijl de locatie 6 bewoners nodig heeft om quite te spelen. In totaal kent dit complex 10 appartementen. Sinds september 2016 schrijft de Idesta Zorggroep echter zwarte cijfers en wordt het winstniveau maandelijks sterk verbeterd. Verwachting is dat per ultimo 2017 het eigen vermogen ongeveer nihil is. Hierna zal het jaarlijks verder verbeteren. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de aflossing van deze lening? Op basis van de huidige prognoses zal in 2017 ongeveer 21% van de vrij besteedbare cashflow worden aangewend voor betaling van de annuïteit aan Geldvoorelkaar.nl. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Naast de betrokken vennootschappen zullen wij als aandeelhouders meetekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in de aanhef vermelde G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Stesin Beheer BV. Medegeldnemers zijn: •Idesta BV (G-PD% 2,67% en Creditsafe score 29) •Frysko BV (G-PD% 1,18% en Creditsafe score 21) •Hiemwurk-A BV (G-PD% 1,16% en Creditsafe score 24) •Hiemwurk-B BV (G-PD% 0,29% en Creditsafe score 40) •Martin Sterenberg Beheer BV (G-PD% 0,44% en Creditsafe score 55) •Kiemgroep BV (G-PD% 0,16% en Creditsafe score 79) •dhr. M.J. Sterrenberg tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé •dhr. H.F. Sinnema tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 02-12-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,50%

€176.400 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€264.600 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€232.220 / €683.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€84.000 / €150.000

Geldvoorelkaar

Lening - 4,00%

€127.500 / €750.000

Oneplanetcrowd