Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Iederzon: "Light as a service" Een duurzame én maatschappelijk verantwoorde investering. Dat is wat Iederzon Nederland biedt met dit LED-project. In opdracht van woningcorporatie Ymere plaatsen wij de komende jaren maar liefst 58.000 LED-armaturen in sociale woongebouwen. Duurzaam, veilig en comfortabel Met het plaatsen van deze LED-verlichting in dit project daalt het verbruik met 49.151kWh, waardoor de huurders op de maandelijkse servicekosten gaan besparen. Daarnaast wordt er in veel gevallen een lichtplan opgesteld dat zorgt voor een vergroot gevoel van veiligheid. Bewegingssensoren zorgen ervoor dat de huurder zich in het donker natuurlijk en comfortabel door en om het gebouw kan verplaatsen. Door Iederzon, voor Ymere Dit project wordt gefinancierd, uitgevoerd en geëxploiteerd door Iederzon. Wij ontzorgen Ymere zo volledig. Door dit project in een zogenoemde ESCo uit te voeren, werkt Ymere op budget neutrale wijze aan het verduurzamen van haar woningbezit én realiseert het een lastenverlichting voor haar huurders. Tegelijkertijd kan Ymere zijn eigen middelen uitgeven aan de kerntaak: het bouwen en onderhouden van betaalbare en comfortabele huurwoningen. Investeer nu! Na het eerste succesvol gefinancierde LED-project, bieden wij nu de mogelijkheid om weer te investeren in duurzame verlichting! U heeft nog tot xxxxxxx om een zichtbaar verschil te maken voor de bewoners van sociale huurwoningen. Investeren in dit project is al mogelijk vanaf € 250,-. De looptijd van de lening is 10 jaar. De aflossing vindt plaats op basis van annuïteiten waardoor de effectieve rente gelijk is aan de nominale rente. De sterke B2 risicoclassificatie komt omdat Ymere garant staat voor de looptijd en inkomsten van het project. Naast de crowd worden de projecten gefinancierd door de Bank Nederlandse Gemeenten en de Gemeente Amsterdam. De Energy Service Company (ESCo) Iederzon Nederland B.V. biedt de crowdfunders van Stichting Greencrowd de mogelijkheid om een aan de Bank Nederlandse Gemeenten achtergestelde lening beschikbaar te stellen aan Iederzon Amsterdam B.V. De achtergestelde lening kent de volgende kenmerken: De hoofdsom van de achtergestelde lening bedraagt € 75.000,-. De looptijd van de achtergestelde lening bedraagt tien jaar. De rente bedraagt 4% (zegge: vier) procent per jaar. De achtergestelde lening wordt in tien jaarlijkse annuiteiten afgelost. Rente en aflossing wordt jaarlijks achteraf betaald. Het kasstroomverloop zien er voor de crowdfunder die duizend euro inlegt als volgt uit: Risico's Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project. Een uitgebreide beschrijving van de projectspecifieke risico's vindt u terug in het informatiememorandum. U dient het informatiememorandum daarom goed door te nemen. Uiteraard moet u ook uw eigen risicoinschatting maken omdat het voor ons op onmogelijk is om op dit moment alle risico's te overzien. Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders. De risicoanalyse gaat in op: De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV; Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen; De fase waarin het project zich bevindt; De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten; Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties. In het geval van Iederzon Nederland B.V. komt de score nu uit op B2 zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Iederzon T3 Light As A Service
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 11-04-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 75.000
Rente 4,00%
Looptijd (in maanden) 120 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Iederzon: "Light as a service" Een duurzame én maatschappelijk verantwoorde investering. Dat is wat Iederzon Nederland biedt met dit LED-project. In opdracht van woningcorporatie Ymere plaatsen wij de komende jaren maar liefst 58.000 LED-armaturen in sociale woongebouwen. Duurzaam, veilig en comfortabel Met het plaatsen van deze LED-verlichting in dit project daalt het verbruik met 49.151kWh, waardoor de huurders op de maandelijkse servicekosten gaan besparen. Daarnaast wordt er in veel gevallen een lichtplan opgesteld dat zorgt voor een vergroot gevoel van veiligheid. Bewegingssensoren zorgen ervoor dat de huurder zich in het donker natuurlijk en comfortabel door en om het gebouw kan verplaatsen. Door Iederzon, voor Ymere Dit project wordt gefinancierd, uitgevoerd en geëxploiteerd door Iederzon. Wij ontzorgen Ymere zo volledig. Door dit project in een zogenoemde ESCo uit te voeren, werkt Ymere op budget neutrale wijze aan het verduurzamen van haar woningbezit én realiseert het een lastenverlichting voor haar huurders. Tegelijkertijd kan Ymere zijn eigen middelen uitgeven aan de kerntaak: het bouwen en onderhouden van betaalbare en comfortabele huurwoningen. Investeer nu! Na het eerste succesvol gefinancierde LED-project, bieden wij nu de mogelijkheid om weer te investeren in duurzame verlichting! U heeft nog tot xxxxxxx om een zichtbaar verschil te maken voor de bewoners van sociale huurwoningen. Investeren in dit project is al mogelijk vanaf € 250,-. De looptijd van de lening is 10 jaar. De aflossing vindt plaats op basis van annuïteiten waardoor de effectieve rente gelijk is aan de nominale rente. De sterke B2 risicoclassificatie komt omdat Ymere garant staat voor de looptijd en inkomsten van het project. Naast de crowd worden de projecten gefinancierd door de Bank Nederlandse Gemeenten en de Gemeente Amsterdam. De Energy Service Company (ESCo) Iederzon Nederland B.V. biedt de crowdfunders van Stichting Greencrowd de mogelijkheid om een aan de Bank Nederlandse Gemeenten achtergestelde lening beschikbaar te stellen aan Iederzon Amsterdam B.V. De achtergestelde lening kent de volgende kenmerken: De hoofdsom van de achtergestelde lening bedraagt € 75.000,-. De looptijd van de achtergestelde lening bedraagt tien jaar. De rente bedraagt 4% (zegge: vier) procent per jaar. De achtergestelde lening wordt in tien jaarlijkse annuiteiten afgelost. Rente en aflossing wordt jaarlijks achteraf betaald. Het kasstroomverloop zien er voor de crowdfunder die duizend euro inlegt als volgt uit: Risico's Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project. Een uitgebreide beschrijving van de projectspecifieke risico's vindt u terug in het informatiememorandum. U dient het informatiememorandum daarom goed door te nemen. Uiteraard moet u ook uw eigen risicoinschatting maken omdat het voor ons op onmogelijk is om op dit moment alle risico's te overzien. Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders. De risicoanalyse gaat in op: De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV; Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen; De fase waarin het project zich bevindt; De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten; Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties. In het geval van Iederzon Nederland B.V. komt de score nu uit op B2 zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Bron: Greencrowd d.d. 11-04-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Greencrowd
Platformlink Ga naar Greencrowd
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 250 per project
Investeringskosten Geen kosten voor de investeerder

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 5,50%

€64.688 / €179.688

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 4,50%

€104.893 / €238.393

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€347.900 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat