Logo

Impact 77 te Duiveninvesteer


UTHA II BV te Oosterbeek Algemeen: Onderneem en investeer mee met een actieve vastgoedbelegger uit Rozendaal. Het te financieren object is strategisch gelegen op een zichtlokatie aan A12 bij Duiven-Arnhem. U krijgt een fair en stabiel rendement geboden op uw inleg en de ondernemer lost gaande weg af om een eventueel risico verder af te bouwen naar een acceptabele verhouding tussen vreemd en eigen vermogen. Deze vastgoedbelegger (familiebedrijf) is reeds actief sinds de jaren ’80 en heeft goed referenties. De huurder is content met de huisvesting en betaald al geruime tijd de huur conform afspraak. In hoofdlijnen: • Vast rente van 5,5% per jaar • Vaste aflossing van 3,5% per jaar • Vertrekking tot maximaal 75% van de huidige waarde (LTV -75%) • Beperkte looptijd van 5 jaren ( 60 maanden) • Maandelijkse uitkering van rente en aflossing aan geldgever • 1ste recht van hypotheek bewaard door Stichting Toezicht NewFunding Rendement & Risico: De geboden rente van 6 % is tot stand gekomen door toetsing en waardering middels RETSCAN®. RETSCAN® is een universeel ontwikkelde waarderingsmethode met kwalitatieve en kwantitatieve scores (www.retscan.nl ). De huidige huurder is getoetst door Credit Safe en gaf een Score: C – (51) GEMIDDELD RISICO De geldnemer is getoetst door Credit Safe en gaf een Score: C – (40) GEMIDDELD RISICO (*) Deze score is tijdelijk verslechterd door recente herwaarderingen in de laagconjunctuur en geven vennootschappelijk iets lagere score dan voorheen. De huidige Cash Flow is ruim toereikend voor de verplichtingen en de geboden zekerheid afdoende om hier positief over te oordelen in het totaal. Type financiering: Annuiteitlening Projectkenmerken: Het betreft een gerealiseerd bedrijfsgebouw uit 2002 en bestaat uit diverse bouwblokken gelegen aan A12 te Duiven-Arnhem op een zichtlokatie. Het object behelst ca. 990 m2 VVO en is bestemd en in gebruik als kantoor. Gebruiker: De huurder h.o.d.n. PCI Nederland- Arnhem is een solide partij met een gezond verdienmodel. Landelijk actief in de regio Arnhem strategisch gehuisvest te Duiven. Huurder heeft het eerste recht van koop. Geldnemer/onderneming: UTHA II BV is een kleinschalige vastgoedbeleggingsvennootschap met 3 objecten in eigendom verdeeld over Nederland. Door herwaardering in het verleden tont zich een matige kredietscore, echter bezien op huidig debiteurenbestand (huurders) lengte van huurovereenkomsten is de Cash Flow de komende jaren ruimschoots gedekt. Geldnemer/ondernemer: De vennootschap is ooit opgericht door ondernemer de heer J. Heijneman. Nu is wordt dit familiebedrijf voorgezet door de erven. De relatie met investeerders en huurders is altijd uitstekend geweest en derhalve zijn gegoede referenties in te winnen. De relatie met een aantal vastgoedfinanciers is ten tijde van de VastgoedCrisis 2008-2015 onder druk komen te staan. Derhalve ziet ondernemer uit naar een actieve samenwerking met geldgevers/crowdfunders. Toekomst onderneming: Ondernemer en onderneming hebben de visie om bij succesvolle crowdfunding bij NewFunding de portefeuille weer verder op te bouwen naar een volwaardig vastgoedbedrijf met een groeiende CashFlow en met een actief portefeuillebeheer om het rendement verder te verbeteren.

Haal het maximale rendement uit uw crowdfundingportefeuille met Crowdfundpanel.
Projectnaam Impact 77 te Duiven
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 01-05-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 500.000
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

UTHA II BV te Oosterbeek Algemeen: Onderneem en investeer mee met een actieve vastgoedbelegger uit Rozendaal. Het te financieren object is strategisch gelegen op een zichtlokatie aan A12 bij Duiven-Arnhem. U krijgt een fair en stabiel rendement geboden op uw inleg en de ondernemer lost gaande weg af om een eventueel risico verder af te bouwen naar een acceptabele verhouding tussen vreemd en eigen vermogen. Deze vastgoedbelegger (familiebedrijf) is reeds actief sinds de jaren ’80 en heeft goed referenties. De huurder is content met de huisvesting en betaald al geruime tijd de huur conform afspraak. In hoofdlijnen: • Vast rente van 5,5% per jaar • Vaste aflossing van 3,5% per jaar • Vertrekking tot maximaal 75% van de huidige waarde (LTV -75%) • Beperkte looptijd van 5 jaren ( 60 maanden) • Maandelijkse uitkering van rente en aflossing aan geldgever • 1ste recht van hypotheek bewaard door Stichting Toezicht NewFunding Rendement & Risico: De geboden rente van 6 % is tot stand gekomen door toetsing en waardering middels RETSCAN®. RETSCAN® is een universeel ontwikkelde waarderingsmethode met kwalitatieve en kwantitatieve scores (www.retscan.nl ). De huidige huurder is getoetst door Credit Safe en gaf een Score: C – (51) GEMIDDELD RISICO De geldnemer is getoetst door Credit Safe en gaf een Score: C – (40) GEMIDDELD RISICO (*) Deze score is tijdelijk verslechterd door recente herwaarderingen in de laagconjunctuur en geven vennootschappelijk iets lagere score dan voorheen. De huidige Cash Flow is ruim toereikend voor de verplichtingen en de geboden zekerheid afdoende om hier positief over te oordelen in het totaal. Type financiering: Annuiteitlening Projectkenmerken: Het betreft een gerealiseerd bedrijfsgebouw uit 2002 en bestaat uit diverse bouwblokken gelegen aan A12 te Duiven-Arnhem op een zichtlokatie. Het object behelst ca. 990 m2 VVO en is bestemd en in gebruik als kantoor. Gebruiker: De huurder h.o.d.n. PCI Nederland- Arnhem is een solide partij met een gezond verdienmodel. Landelijk actief in de regio Arnhem strategisch gehuisvest te Duiven. Huurder heeft het eerste recht van koop. Geldnemer/onderneming: UTHA II BV is een kleinschalige vastgoedbeleggingsvennootschap met 3 objecten in eigendom verdeeld over Nederland. Door herwaardering in het verleden tont zich een matige kredietscore, echter bezien op huidig debiteurenbestand (huurders) lengte van huurovereenkomsten is de Cash Flow de komende jaren ruimschoots gedekt. Geldnemer/ondernemer: De vennootschap is ooit opgericht door ondernemer de heer J. Heijneman. Nu is wordt dit familiebedrijf voorgezet door de erven. De relatie met investeerders en huurders is altijd uitstekend geweest en derhalve zijn gegoede referenties in te winnen. De relatie met een aantal vastgoedfinanciers is ten tijde van de VastgoedCrisis 2008-2015 onder druk komen te staan. Derhalve ziet ondernemer uit naar een actieve samenwerking met geldgevers/crowdfunders. Toekomst onderneming: Ondernemer en onderneming hebben de visie om bij succesvolle crowdfunding bij NewFunding de portefeuille weer verder op te bouwen naar een volwaardig vastgoedbedrijf met een groeiende CashFlow en met een actief portefeuillebeheer om het rendement verder te verbeteren.

Platform Newfunding
Platformlink Ga naar Newfunding
Oprichtingsjaar platform 2017
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Verschillend per project