Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Jordy II B.V. neemt de activiteiten over van Jordy B.V. Dit bedrijf exporteert snijbloemen en planten naar Oostenrijk, waarbij men gespecialiseerd is in de verkoop aan de kleinere afzetpunten buiten de stedelijke gebieden. De huidige eigenaar, die het bedrijf vanwege zijn leeftijd van de hand doet, zal zowel financieel als operationeel betrokken blijven bij het bedrijf. Hij zal de inkoop blijven verzorgen, de nieuwe eigenaar begeleiden en een deel van de overeengekomen overnamesom achterstellen op de financiering van Collin Crowdfund. De nieuwe eigenaar is Johan Schouten (36 jaar), die momenteel nog visser is. De omschakeling van vis naar bloemen lijkt wellicht een verrassende manoeuvre, maar dat geldt niet voor de woonplaats van Johan. In Rijnsburg voeren de vissers- en de bloemenbedrijven de boventoon. Johan wordt, na een inwerkperiode, in staat geacht het bedrijf zelfstandig te exploiteren. Bovendien zal zijn vriendin volledig mee gaan werken in het bedrijf. Zij heeft werkervaring op de bloemenveiling. Financieringsbehoefte De investeringsbehoefte betreft de overname van bedrijfsinventaris, de bedrijfsactiviteiten (die tot uitdrukking komen in de goodwill) en werkkapitaal. De totale investering bedraagt € 344.000,-. Hiervan wordt € 34.000.- met eigen middelen gefinancierd. Verkoper financiert € 150.000,- met een achtergestelde lening. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 160.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. Risico Dun & Bradstreet geeft voor dit bedrijf een Verhoogd risico aan. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is Jordy II B.V. De lening van de verkopende partij ter hoogte van € 150.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 160.000,-. De vader van de ondernemer geeft ook een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 100.000,-. Tenslotte is er een overlijdensrisicoverzekering voor een bedrag van € 160.000,- afgesloten op het leven van de ondernemer. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Leendoel De lening zal worden gebruikt voor de overname van Jordy B.V. De overname vindt plaats door een activa-passiva transactie. Per 1 januari 2017 zullen de bestaande bedrijfsactiviteiten van Jordy B.V. worden voortgezet in Jordy II B.V. door Johan Schouten. De overname betreft onder andere de bedrijfsinventaris en de klanten. Ondernemer Johan Schouten (36 jaar) is momenteel nog werkzaam als visser op de internationale wateren, waarbij hij regelmatig 6 weken aaneengesloten van huis is. Deze baan is, door de lange reizen en intensieve werkzaamheden, dermate zwaar dat hij graag een nieuwe uitdaging wil aangaan. In de nieuwe situatie zal Johan vaker thuis zijn, waardoor hij meer tijd met zijn vriendin kan doorbrengen. Hoewel Johan inmiddels al goed geïnformeerd is over de bedrijfsactiviteiten, heeft hij beperkte kennis en ervaring van de branche. Echter, Johan wordt opgeleid en bijgeestaan door de verkoper. Daarnaast zal de vriendin van Johan ook in het bedrijf mee gaan werken. Zij heeft relevante werkervaring in de branche. Onderneming Jordy II B.V. gaat zich bezighouden met de export van snijbloemen naar Oostenrijk. De oud-eigenaar gaat zich richten op de inkoop van snijbloemen op de veiling. Hij zal ook gaan inkopen voor Jordy II B.V. en is in het bezit van een uitgebreide vergunning om in te kopen op de bloemenveiling. Vervolgens rijdt men met een volle truck-oplegger combinatie naar Oostenrijk. Men maakt een route langs diverse vaste retailers die de bloemen kopen. Onderscheidend vermogen van de onderneming is de levering aan kleinere verkooppunten buiten de stedelijke gebieden. Er wordt deels op bestelling geleverd, maar er wordt vooral vanuit de vrachtwagen verkocht. Dat betekent dat de chauffeurs ook over verkoopkwaliteiten moeten beschikken. Vertrek is zondag of maandag en terugkomst is op donderdag of vrijdag. Een dergelijke product-/marktcombinatie is niet aantrekkelijk voor de grotere bloemenexporteurs, waardoor Jordy II voldoende onderscheidend vermogen heeft. Overname bestaande activiteiten Jordy II B.V. neemt de volledige activiteiten over van Jordy B.V. Dit is inclusief de truck-oplegger combinatie van 2 jaar oud, welke gefinancierd is met een financial lease met een huidig saldo van € 75.000,-. Jordy B.V. liet de afgelopen jaren een stabiele exploitatie zien op basis van vaste klanten en een vaste route. Dezelfde chauffeurs zullen ook betrokken blijven bij het bedrijf. Visie/doelstelling Het eerste doel is om de bestaande activiteiten volledig zelfstandig onder controle te krijgen. De huidige eigenaar heeft zich ertoe verplicht om gedurende een periode van 2 jaar de nieuwe eigenaar te ondersteunen daar waar het nodig is. De verwachting is dat dit sneller kan worden gerealiseerd. Nadat dit proces is afgerond wil de ondernemer gaan onderzoeken of verdere expansie, mogelijk naar Hongarije, mogelijk is. Organisatie Johan Schouten is de DGA en zal zelf op termijn ook de ritten naar Oostenrijk gaan uitvoeren, waardoor er, naast de vaste (ervaren) chauffeur, slechts 1 flexibele kracht hoeft te worden ingeschakeld. De huidige eigenaar blijft met zijn bestaande bedrijf de inkoop verzorgen, hij is daar zeer ervaren in. De vriendin van Johan gaat alle ondersteunende werkzaamheden doen. De boekhouding en verslaglegging wordt uitbesteed aan een administratiekantoor. Om in het eerste jaar geen loon aan het bedrijf te hoeven onttrekken, blijft Johan in het begin nog visserijwerkzaamheden doen, maar deze zullen worden afgestemd op de inzet voor Jordy II. Hij zal dan voor kortere periodes gaan vissen, waarbij rekening wordt gehouden met de seizoensinvloeden bij Jordy II.

Projectnaam jordy II B.V.
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 16-12-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 160.000
Rente 7,50%
Looptijd (in maanden) 48 maanden
Branche Transport
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Bedrijfsovername

Jordy II B.V. neemt de activiteiten over van Jordy B.V. Dit bedrijf exporteert snijbloemen en planten naar Oostenrijk, waarbij men gespecialiseerd is in de verkoop aan de kleinere afzetpunten buiten de stedelijke gebieden. De huidige eigenaar, die het bedrijf vanwege zijn leeftijd van de hand doet, zal zowel financieel als operationeel betrokken blijven bij het bedrijf. Hij zal de inkoop blijven verzorgen, de nieuwe eigenaar begeleiden en een deel van de overeengekomen overnamesom achterstellen op de financiering van Collin Crowdfund. De nieuwe eigenaar is Johan Schouten (36 jaar), die momenteel nog visser is. De omschakeling van vis naar bloemen lijkt wellicht een verrassende manoeuvre, maar dat geldt niet voor de woonplaats van Johan. In Rijnsburg voeren de vissers- en de bloemenbedrijven de boventoon. Johan wordt, na een inwerkperiode, in staat geacht het bedrijf zelfstandig te exploiteren. Bovendien zal zijn vriendin volledig mee gaan werken in het bedrijf. Zij heeft werkervaring op de bloemenveiling. Financieringsbehoefte De investeringsbehoefte betreft de overname van bedrijfsinventaris, de bedrijfsactiviteiten (die tot uitdrukking komen in de goodwill) en werkkapitaal. De totale investering bedraagt € 344.000,-. Hiervan wordt € 34.000.- met eigen middelen gefinancierd. Verkoper financiert € 150.000,- met een achtergestelde lening. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 160.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. Risico Dun & Bradstreet geeft voor dit bedrijf een Verhoogd risico aan. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is Jordy II B.V. De lening van de verkopende partij ter hoogte van € 150.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 160.000,-. De vader van de ondernemer geeft ook een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 100.000,-. Tenslotte is er een overlijdensrisicoverzekering voor een bedrag van € 160.000,- afgesloten op het leven van de ondernemer. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Leendoel De lening zal worden gebruikt voor de overname van Jordy B.V. De overname vindt plaats door een activa-passiva transactie. Per 1 januari 2017 zullen de bestaande bedrijfsactiviteiten van Jordy B.V. worden voortgezet in Jordy II B.V. door Johan Schouten. De overname betreft onder andere de bedrijfsinventaris en de klanten. Ondernemer Johan Schouten (36 jaar) is momenteel nog werkzaam als visser op de internationale wateren, waarbij hij regelmatig 6 weken aaneengesloten van huis is. Deze baan is, door de lange reizen en intensieve werkzaamheden, dermate zwaar dat hij graag een nieuwe uitdaging wil aangaan. In de nieuwe situatie zal Johan vaker thuis zijn, waardoor hij meer tijd met zijn vriendin kan doorbrengen. Hoewel Johan inmiddels al goed geïnformeerd is over de bedrijfsactiviteiten, heeft hij beperkte kennis en ervaring van de branche. Echter, Johan wordt opgeleid en bijgeestaan door de verkoper. Daarnaast zal de vriendin van Johan ook in het bedrijf mee gaan werken. Zij heeft relevante werkervaring in de branche. Onderneming Jordy II B.V. gaat zich bezighouden met de export van snijbloemen naar Oostenrijk. De oud-eigenaar gaat zich richten op de inkoop van snijbloemen op de veiling. Hij zal ook gaan inkopen voor Jordy II B.V. en is in het bezit van een uitgebreide vergunning om in te kopen op de bloemenveiling. Vervolgens rijdt men met een volle truck-oplegger combinatie naar Oostenrijk. Men maakt een route langs diverse vaste retailers die de bloemen kopen. Onderscheidend vermogen van de onderneming is de levering aan kleinere verkooppunten buiten de stedelijke gebieden. Er wordt deels op bestelling geleverd, maar er wordt vooral vanuit de vrachtwagen verkocht. Dat betekent dat de chauffeurs ook over verkoopkwaliteiten moeten beschikken. Vertrek is zondag of maandag en terugkomst is op donderdag of vrijdag. Een dergelijke product-/marktcombinatie is niet aantrekkelijk voor de grotere bloemenexporteurs, waardoor Jordy II voldoende onderscheidend vermogen heeft. Overname bestaande activiteiten Jordy II B.V. neemt de volledige activiteiten over van Jordy B.V. Dit is inclusief de truck-oplegger combinatie van 2 jaar oud, welke gefinancierd is met een financial lease met een huidig saldo van € 75.000,-. Jordy B.V. liet de afgelopen jaren een stabiele exploitatie zien op basis van vaste klanten en een vaste route. Dezelfde chauffeurs zullen ook betrokken blijven bij het bedrijf. Visie/doelstelling Het eerste doel is om de bestaande activiteiten volledig zelfstandig onder controle te krijgen. De huidige eigenaar heeft zich ertoe verplicht om gedurende een periode van 2 jaar de nieuwe eigenaar te ondersteunen daar waar het nodig is. De verwachting is dat dit sneller kan worden gerealiseerd. Nadat dit proces is afgerond wil de ondernemer gaan onderzoeken of verdere expansie, mogelijk naar Hongarije, mogelijk is. Organisatie Johan Schouten is de DGA en zal zelf op termijn ook de ritten naar Oostenrijk gaan uitvoeren, waardoor er, naast de vaste (ervaren) chauffeur, slechts 1 flexibele kracht hoeft te worden ingeschakeld. De huidige eigenaar blijft met zijn bestaande bedrijf de inkoop verzorgen, hij is daar zeer ervaren in. De vriendin van Johan gaat alle ondersteunende werkzaamheden doen. De boekhouding en verslaglegging wordt uitbesteed aan een administratiekantoor. Om in het eerste jaar geen loon aan het bedrijf te hoeven onttrekken, blijft Johan in het begin nog visserijwerkzaamheden doen, maar deze zullen worden afgestemd op de inzet voor Jordy II. Hij zal dan voor kortere periodes gaan vissen, waarbij rekening wordt gehouden met de seizoensinvloeden bij Jordy II.

Bron: Collin Crowdfund d.d. 16-12-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Collin Crowdfund
Platformlink Ga naar Collin Crowdfund
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Maandelijkse beheersvergoeding 0,1% over uw uitstaande bedrag * loyaliteitsprogramma vanaf 10 investeringen / € 15.000 met speciale kortingen

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Converteerbare lening

€480.000 / €600.000

Symbid

Lening - 8,00%

€144.400 / €190.000

Collin Crowdfund

Aandelen

€48.000 / €80.000

Symbid

Lening - 8,00%

€224.400 / €255.000

Collin Crowdfund

Lening - 7,50%

€64.636 / €143.636

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€34.067 / €59.767

Kapitaalopmaat