Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Holbox is een internationaal georiënteerd familiebedrijf dat sinds 1979 gespecialiseerd is in ontwerp, design en productie van displays. Vanuit zowel de centrale locatie in Echt als de productielocatie in Gliwice (PL) bedient Holbox met ruim 260 medewerkers de Europese markt en is zij in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige partner voor vele gerenommeerde bedrijven in Europa. De technische knowhow in combinatie met een uitgekiende marktstrategie zijn de belangrijkste pijlers van Holbox. Door de hoge servicegraad, korte en flexibele levertijden en de onberispelijke kwaliteit, heeft Holbox een prominente plaats ingenomen in de display- en verpakkingsmarkt in Europa. Om dit te kunnen realiseren beschikken zij over alle disciplines in eigen huis, zoals ontwerpen, drukken, cacheren, maken van stansmessen, stansen, montage en co-packing waarna tijdige en flexibele levering plaatsvindt met eigen vrachtauto’s en chauffeurs. Holbox groep is een dynamisch en creatief bedrijf dat door voortdurend onderzoek en innovatie vooruit loopt op de nieuwste ontwikkelingen en in haar vakgebied als een ‘leader’ beschouwd mag worden. Waar wordt de financiering voor aangewend? Holbox bedient tot dusver vooral het hoge marktsegment en levert meestal in hoge oplages voor grote internationale campagnes. De markt voor kleinere ondernemingen en particulieren wordt tot nog toe niet bediend. Teneinde ook deze markt te kunnen gaan bedienen, heeft Holbox besloten om dat te willen gaan doen vanuit een nieuwe webshop: Kartonnenwinkel.nl. Deze is speciaal gericht op zowel de kleinere afnemers als op de particuliere markt.Holbox is immers in staat om een enorme productrange te leveren, waarbij ook de nieuwe producten voor deze webshop volledig kunnen worden ontworpen en gepersonaliseerd door de eigen designafdeling. Deze markt is er nog niet, maar maakt in deze vorm zeker een Europese dekking mogelijk. Een goed verdienmodel is mogelijk doordat bij zeer interessante producten hogere series op voorraad geproduceerd kunnen worden. Deze nieuwe markt kan worden bediend met steeds weer nieuwe producten. Holbox ontwikkelt permanent nieuwe kartonnen displays waarbij kan worden gedacht aan golfkartonnen producten, levensgrote figuren, ellips vormige zuilen, kartonnen meubels en alle andere voorkomende displays. Vooral voor de particulier moet gedacht worden aan de zogenaamde wensproducten zoals: kartonnen bloemetjes, geboortezuilen, kinderstoeltjes en kinderhuisjes. Alle producten kunnen worden gepersonaliseerd ten behoeve van verjaardagen, geboorten of andere bijzondere gelegenheden. Met de bouw van de nieuwe webshop werd eind 2015 gestart en deze is inmiddels operationeel. De investering in de webshop t/m eind 2016 bedraagt totaal ca. € 650.000,- en is gefinancierd uit eigen kasmiddelen. Holbox wil de webshop nu gefaseerd in de markt zetten. Primair wordt in 2017 ingezet op Nederland, België en Polen. Daarna volgen Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen. Daarvoor zijn diverse campagnes opgezet. Hoe beter en sneller de introductie in Nederland kan plaatsvinden, hoe sneller de webshop geïntroduceerd kan worden in andere landen. Zo zijn er uitgewerkte plannen voor een marktbenadering via social media als Facebook, Google, Instagram, direct-mail, advertenties en vooral radio en TV-reclame. Met name radio en TV-reclames zijn kostbaar doch evident om de gewenste naamsbekendheid te bereiken. Begin 2017 moet de webshop gelanceerd worden op de Nederlandse markt. Ontwikkeling webshop € 650.000,- Marketingplan/activiteiten € 700.000,- Totaal investeringen € 1.350.000.- Af: Eigen middelen € 850.000,- Benodigd € 500.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Om de webshop goed in de markt te zetten en uit te breiden in andere Europese landen via mediacampagnes is extern kapitaal nodig. Door crowdfunding bij Geldvoorelkaar.nl kunnen onze ambities worden gerealiseerd en draagt dat bij tot het verder versterken van onze goede marktpositie. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Holbox is een echt familiebedrijf dat door Jan Hol in 1976 is opgericht en sindsdien ook door hem als CEO wordt bestuurd. Binnen afzienbare tijd is opvolging van Jan Hol voorzien. Daarnaast zijn alle kinderen actief in de onderneming en zullen zij de aandelen te zijner tijd overnemen. Voor de succesvolle uitvoering van de genoemde strategische doelen alsmede de dag-tot-dag operatie beschikt Holbox over een flexibele en ervaren organisatie. Er is sprake van een zeer markt georiënteerde en innovatieve bedrijfsvoering. De gehanteerde informatiesystemen zijn daarop optimaal afgestemd, met digitale informatie op alle werkplekken, ondersteund door een ERP systeem en CRM systeem. Ten aanzien van de kwaliteit van de interne organisatie, zijn de laatste jaren substantiële investeringen gedaan teneinde een basis te realiseren voor beheerste groei. Ons bedrijf is er vanuit die optiek klaar voor om de beoogde toegenomen volumes en financiële risico's adequaat te managen. De organisatie is ingericht volgens onderstaande structuur. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De groepsomzet 2016 bedraagt ca. € 25.000.000,- met > 50% daarvan gerealiseerd in de Benelux. Naar verwachting zal deze de komende jaren stijgen met jaarlijks 10%. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? De vooruitzichten voor Holbox zijn erg goed met verwachting van verdere groei. In 2017 staat de forecast op een totale groei van € 2,5 mio. Daarvan is 50% voorzien als omzet vanuit de nieuwe webshop. Hoewel niet te verwachten, kan bij onverhoopt tegenvallende resultaten uit de webshop probleemloos worden voldaan aan alle verplichtingen. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Wij hebben een solide vermogenspositie met per ultimo 2015 een eigen vermogen van € 6.900.000,-. Rekening houdende met correcties uit hoofde van ontwikkelingskosten (-) en ingebrachte achtergestelde leningen (+) bedroeg het aansprakelijk vermogen € 7,2 mio. Dat is 35% op een gecorrigeerd balanstotaal van € 20.800.000,-. Voor 2016 wordt verwacht dat het aansprakelijk vermogen zal toenemen naar 38%. Overzicht x € 1.000,- 2015 2016 2017 2018 2019 Eigen vermogen 6.936 7.349 8.230 9.347 10.909 Aansprakelijk vermogen 7.274 7.687 8.569 9.687 11.250 Balanstotaal (met correcties) 20.862 20.363 20.200 20.091 20.742 Garantievermogen % 35% 38% 42% 48% 54% Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de aflossing van deze lening? Op basis van de cashflow 2015 wordt 14% van de vrij beschikbare cashflow besteed aan de rente en aflossing van deze lening. De verwachting is gerechtvaardigd dat dit percentage in de komende jaren zal verbeteren. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Als CEO van Holbox stelt de heer Hol zich hoofdelijk aansprakelijk in privé voor deze lening. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Deze lening is bestemd voor gedeeltelijke financiering van de marketingcampagnes 2017. De marketingcampagnes voor 2018 en verder zullen worden gefinancierd uit de eigen vrije kasstromen. Incentive We willen aan alle investeerders 10% korting aanbieden op hun aankopen bij Kartonnenwinkel.nl gedurende de hele looptijd van de lening. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Pozo Negro Beheer BV. Medegeldnemers zijn Holbox BV (G-PD% 3,07% en Creditsafe score 61) en de heer J.L.M. Hol die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Kartonnenwinkel.nl
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 09-12-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 500.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 48 maanden
Branche Detailhandel
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Holbox is een internationaal georiënteerd familiebedrijf dat sinds 1979 gespecialiseerd is in ontwerp, design en productie van displays. Vanuit zowel de centrale locatie in Echt als de productielocatie in Gliwice (PL) bedient Holbox met ruim 260 medewerkers de Europese markt en is zij in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige partner voor vele gerenommeerde bedrijven in Europa. De technische knowhow in combinatie met een uitgekiende marktstrategie zijn de belangrijkste pijlers van Holbox. Door de hoge servicegraad, korte en flexibele levertijden en de onberispelijke kwaliteit, heeft Holbox een prominente plaats ingenomen in de display- en verpakkingsmarkt in Europa. Om dit te kunnen realiseren beschikken zij over alle disciplines in eigen huis, zoals ontwerpen, drukken, cacheren, maken van stansmessen, stansen, montage en co-packing waarna tijdige en flexibele levering plaatsvindt met eigen vrachtauto’s en chauffeurs. Holbox groep is een dynamisch en creatief bedrijf dat door voortdurend onderzoek en innovatie vooruit loopt op de nieuwste ontwikkelingen en in haar vakgebied als een ‘leader’ beschouwd mag worden. Waar wordt de financiering voor aangewend? Holbox bedient tot dusver vooral het hoge marktsegment en levert meestal in hoge oplages voor grote internationale campagnes. De markt voor kleinere ondernemingen en particulieren wordt tot nog toe niet bediend. Teneinde ook deze markt te kunnen gaan bedienen, heeft Holbox besloten om dat te willen gaan doen vanuit een nieuwe webshop: Kartonnenwinkel.nl. Deze is speciaal gericht op zowel de kleinere afnemers als op de particuliere markt.Holbox is immers in staat om een enorme productrange te leveren, waarbij ook de nieuwe producten voor deze webshop volledig kunnen worden ontworpen en gepersonaliseerd door de eigen designafdeling. Deze markt is er nog niet, maar maakt in deze vorm zeker een Europese dekking mogelijk. Een goed verdienmodel is mogelijk doordat bij zeer interessante producten hogere series op voorraad geproduceerd kunnen worden. Deze nieuwe markt kan worden bediend met steeds weer nieuwe producten. Holbox ontwikkelt permanent nieuwe kartonnen displays waarbij kan worden gedacht aan golfkartonnen producten, levensgrote figuren, ellips vormige zuilen, kartonnen meubels en alle andere voorkomende displays. Vooral voor de particulier moet gedacht worden aan de zogenaamde wensproducten zoals: kartonnen bloemetjes, geboortezuilen, kinderstoeltjes en kinderhuisjes. Alle producten kunnen worden gepersonaliseerd ten behoeve van verjaardagen, geboorten of andere bijzondere gelegenheden. Met de bouw van de nieuwe webshop werd eind 2015 gestart en deze is inmiddels operationeel. De investering in de webshop t/m eind 2016 bedraagt totaal ca. € 650.000,- en is gefinancierd uit eigen kasmiddelen. Holbox wil de webshop nu gefaseerd in de markt zetten. Primair wordt in 2017 ingezet op Nederland, België en Polen. Daarna volgen Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen. Daarvoor zijn diverse campagnes opgezet. Hoe beter en sneller de introductie in Nederland kan plaatsvinden, hoe sneller de webshop geïntroduceerd kan worden in andere landen. Zo zijn er uitgewerkte plannen voor een marktbenadering via social media als Facebook, Google, Instagram, direct-mail, advertenties en vooral radio en TV-reclame. Met name radio en TV-reclames zijn kostbaar doch evident om de gewenste naamsbekendheid te bereiken. Begin 2017 moet de webshop gelanceerd worden op de Nederlandse markt. Ontwikkeling webshop € 650.000,- Marketingplan/activiteiten € 700.000,- Totaal investeringen € 1.350.000.- Af: Eigen middelen € 850.000,- Benodigd € 500.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Om de webshop goed in de markt te zetten en uit te breiden in andere Europese landen via mediacampagnes is extern kapitaal nodig. Door crowdfunding bij Geldvoorelkaar.nl kunnen onze ambities worden gerealiseerd en draagt dat bij tot het verder versterken van onze goede marktpositie. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Holbox is een echt familiebedrijf dat door Jan Hol in 1976 is opgericht en sindsdien ook door hem als CEO wordt bestuurd. Binnen afzienbare tijd is opvolging van Jan Hol voorzien. Daarnaast zijn alle kinderen actief in de onderneming en zullen zij de aandelen te zijner tijd overnemen. Voor de succesvolle uitvoering van de genoemde strategische doelen alsmede de dag-tot-dag operatie beschikt Holbox over een flexibele en ervaren organisatie. Er is sprake van een zeer markt georiënteerde en innovatieve bedrijfsvoering. De gehanteerde informatiesystemen zijn daarop optimaal afgestemd, met digitale informatie op alle werkplekken, ondersteund door een ERP systeem en CRM systeem. Ten aanzien van de kwaliteit van de interne organisatie, zijn de laatste jaren substantiële investeringen gedaan teneinde een basis te realiseren voor beheerste groei. Ons bedrijf is er vanuit die optiek klaar voor om de beoogde toegenomen volumes en financiële risico's adequaat te managen. De organisatie is ingericht volgens onderstaande structuur. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De groepsomzet 2016 bedraagt ca. € 25.000.000,- met > 50% daarvan gerealiseerd in de Benelux. Naar verwachting zal deze de komende jaren stijgen met jaarlijks 10%. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? De vooruitzichten voor Holbox zijn erg goed met verwachting van verdere groei. In 2017 staat de forecast op een totale groei van € 2,5 mio. Daarvan is 50% voorzien als omzet vanuit de nieuwe webshop. Hoewel niet te verwachten, kan bij onverhoopt tegenvallende resultaten uit de webshop probleemloos worden voldaan aan alle verplichtingen. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Wij hebben een solide vermogenspositie met per ultimo 2015 een eigen vermogen van € 6.900.000,-. Rekening houdende met correcties uit hoofde van ontwikkelingskosten (-) en ingebrachte achtergestelde leningen (+) bedroeg het aansprakelijk vermogen € 7,2 mio. Dat is 35% op een gecorrigeerd balanstotaal van € 20.800.000,-. Voor 2016 wordt verwacht dat het aansprakelijk vermogen zal toenemen naar 38%. Overzicht x € 1.000,- 2015 2016 2017 2018 2019 Eigen vermogen 6.936 7.349 8.230 9.347 10.909 Aansprakelijk vermogen 7.274 7.687 8.569 9.687 11.250 Balanstotaal (met correcties) 20.862 20.363 20.200 20.091 20.742 Garantievermogen % 35% 38% 42% 48% 54% Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de aflossing van deze lening? Op basis van de cashflow 2015 wordt 14% van de vrij beschikbare cashflow besteed aan de rente en aflossing van deze lening. De verwachting is gerechtvaardigd dat dit percentage in de komende jaren zal verbeteren. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Als CEO van Holbox stelt de heer Hol zich hoofdelijk aansprakelijk in privé voor deze lening. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Deze lening is bestemd voor gedeeltelijke financiering van de marketingcampagnes 2017. De marketingcampagnes voor 2018 en verder zullen worden gefinancierd uit de eigen vrije kasstromen. Incentive We willen aan alle investeerders 10% korting aanbieden op hun aankopen bij Kartonnenwinkel.nl gedurende de hele looptijd van de lening. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Pozo Negro Beheer BV. Medegeldnemers zijn Holbox BV (G-PD% 3,07% en Creditsafe score 61) en de heer J.L.M. Hol die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 09-12-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 8,00%

€92.750 / €132.500

Capital Circle

Lening - 8,00%

€0 / €50.000

Capital Circle

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Aandelen

€142.500 / €150.000

Symbid

Lening - 8,50%

€175.000 / €250.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€74.209 / €164.909

Kapitaalopmaat

Lening - 7,00%

€0 / €1.500.000

Geldvoorelkaar