Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? Mijn bedrijfsactiviteiten bestaan uit verhuur en exploitatie van onroerend goed. In T.D. Rollema Beleggingsmaatschappij B.V. heb ik in maart 2015 de Koepelkerk in Leeuwarden aangekocht voor € 340.000,-. Dit is een prachtig Rijksmonument inclusief een pastorie. Wij hadden hier al snel twee huurders voor. In de pastorie zit nu een zorginstelling en in de kosterswoning is Zanglessen Friesland gehuisvest. De kerk verhuren wij voor theater- en muziekvoorstellingen en congressen. Waar wordt de financiering voor aangewend? De Koepelkerk zit nu in de eindfase van een grote restauratie. Hierop zat 65% Brimm-subsidie en het restant dat nog gefinancierd moest worden betrof € 123.000,-. Hiervan is reeds € 58.000,- uit eigen middelen betaald en voor het restant van € 65.000,- wordt een financiering via Geldvoorelkaar.nl gevraagd. Naast de restauratie zijn er door ons in de kerkzaal reeds voor € 25.000,- verbouwingen doorgevoerd. Voor noodzakelijke verdere herinrichting is nog € 30.000,- nodig. Dit betreft licht en geluid, een podium en een verbreding van de toegang van de foyer naar de zaal. Tot slot vragen we om een herfinanciering van een bestaande lening. Restauratie Kerk € 65.000,- Herinrichting kerk € 30.000,- Herfinanciering € 50.000,- Overige € 5.000,- + Totale investering/financiering € 150.000,- Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Er wordt zowel vanuit een b.v.-structuur als in privé (bedrijfsmatig) vastgoed verhuurd. In box 3 bezit ik twee panden met in zijn totaliteit circa 120 huurders. Meest imposante hiervan is Emmastate. Dit is een groot bedrijfsverzamelgebouw aan de Emmakade in Leeuwarden en betreft eveneens een monument. De Koepelkerk en Emmastate zijn naast elkaar gelegen. Emmastate De Koepelkerk verhuren wij voor congressen en workshops welke gedeeltelijk ook in Emmastate worden gehouden. Verder heeft De Koepelkerk een beroemde akoestiek en is er nu vrijwel iedere week een activiteit. Er worden o.a. grote congressen en voorstellingen gehouden zoals de Mattheus Passion. Verder werken wij o.a. samen met bureau Senf, een impressario bureau, en met de Nederlandse Bach Academie. Er kunnen tot 900 personen ontvangen worden in de kerk. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Mijn vrouw Tietsia Rollema organiseert de voorstellingen. Voor dit jaar zijn er nog circa 20 voorstellingen te gaan, zoals een kerstoptreden van De Kast, Dutch Swing College Band, Bach Ensembles en Wibi Soerjadi. Het eerste jaar sluiten wij al positief af. De overige panden zijn doorlopend verhuurd en kennen een hoge bezettingsgraad waardoor er sprake is van een stabiele exploitatie. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? T.D. Rollema Beleggingsmaatschappij B.V. is een 100% dochteronderneming van T.D. Rollema Beheer B.V. waarvan dhr. T.D. Rollema DGA is. De beheermaatschappij heeft hiernaast nog 1 dochteronderneming, dit betreft T.D. Rollema B.V.. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De jaaromzet binnen T.D. Rollema Beleggingsmaatschappij B.V. bedraagt momenteel ongeveer € 125.000,-. De samengevoegde omzet/inkomsten zakelijk en privé zijn € 515.000,-. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Banken zijn terughoudend als het gaat om vastgoed financieren. Door mijn financieel adviseur ben ik geadviseerd om mijn financieringsbehoefte via Geldvoorelkaar.nl in te laten vullen. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Het samengevoegde eigen vermogen zakelijk en privé bedraagt afgerond € 1.444.000,- op een totaal van € 5.167.000,-. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? Uit de doorgerekende prognoses blijkt dat er ruim voldoende cashflow beschikbaar is om aan alle verplichtingen te voldoen. Noot van Geldvoorelkaar.nl In de aanhef zijn het G-PD% en Creditsafe score van geldnemer T.D. Rollema Beleggingsmaatschappij B.V. weergegeven. Medegeldnemers zijn T.D. Rollema B.V. (G-PD% 2,42% en Creditsafe score 42), T.D. Rollema Beheer B.V. (G-PD% 0,43% en Creditsafe score 80) en dhr. T.D. Rollema, die daarmee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De risicoclassificatie 3 is gebaseerd op de samengevoegde cijfers zakelijk en privé.

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam Koepelkerk Leeuwarden
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 20-05-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 150.000
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? Mijn bedrijfsactiviteiten bestaan uit verhuur en exploitatie van onroerend goed. In T.D. Rollema Beleggingsmaatschappij B.V. heb ik in maart 2015 de Koepelkerk in Leeuwarden aangekocht voor € 340.000,-. Dit is een prachtig Rijksmonument inclusief een pastorie. Wij hadden hier al snel twee huurders voor. In de pastorie zit nu een zorginstelling en in de kosterswoning is Zanglessen Friesland gehuisvest. De kerk verhuren wij voor theater- en muziekvoorstellingen en congressen. Waar wordt de financiering voor aangewend? De Koepelkerk zit nu in de eindfase van een grote restauratie. Hierop zat 65% Brimm-subsidie en het restant dat nog gefinancierd moest worden betrof € 123.000,-. Hiervan is reeds € 58.000,- uit eigen middelen betaald en voor het restant van € 65.000,- wordt een financiering via Geldvoorelkaar.nl gevraagd. Naast de restauratie zijn er door ons in de kerkzaal reeds voor € 25.000,- verbouwingen doorgevoerd. Voor noodzakelijke verdere herinrichting is nog € 30.000,- nodig. Dit betreft licht en geluid, een podium en een verbreding van de toegang van de foyer naar de zaal. Tot slot vragen we om een herfinanciering van een bestaande lening. Restauratie Kerk € 65.000,- Herinrichting kerk € 30.000,- Herfinanciering € 50.000,- Overige € 5.000,- + Totale investering/financiering € 150.000,- Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Er wordt zowel vanuit een b.v.-structuur als in privé (bedrijfsmatig) vastgoed verhuurd. In box 3 bezit ik twee panden met in zijn totaliteit circa 120 huurders. Meest imposante hiervan is Emmastate. Dit is een groot bedrijfsverzamelgebouw aan de Emmakade in Leeuwarden en betreft eveneens een monument. De Koepelkerk en Emmastate zijn naast elkaar gelegen. Emmastate De Koepelkerk verhuren wij voor congressen en workshops welke gedeeltelijk ook in Emmastate worden gehouden. Verder heeft De Koepelkerk een beroemde akoestiek en is er nu vrijwel iedere week een activiteit. Er worden o.a. grote congressen en voorstellingen gehouden zoals de Mattheus Passion. Verder werken wij o.a. samen met bureau Senf, een impressario bureau, en met de Nederlandse Bach Academie. Er kunnen tot 900 personen ontvangen worden in de kerk. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Mijn vrouw Tietsia Rollema organiseert de voorstellingen. Voor dit jaar zijn er nog circa 20 voorstellingen te gaan, zoals een kerstoptreden van De Kast, Dutch Swing College Band, Bach Ensembles en Wibi Soerjadi. Het eerste jaar sluiten wij al positief af. De overige panden zijn doorlopend verhuurd en kennen een hoge bezettingsgraad waardoor er sprake is van een stabiele exploitatie. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? T.D. Rollema Beleggingsmaatschappij B.V. is een 100% dochteronderneming van T.D. Rollema Beheer B.V. waarvan dhr. T.D. Rollema DGA is. De beheermaatschappij heeft hiernaast nog 1 dochteronderneming, dit betreft T.D. Rollema B.V.. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De jaaromzet binnen T.D. Rollema Beleggingsmaatschappij B.V. bedraagt momenteel ongeveer € 125.000,-. De samengevoegde omzet/inkomsten zakelijk en privé zijn € 515.000,-. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Banken zijn terughoudend als het gaat om vastgoed financieren. Door mijn financieel adviseur ben ik geadviseerd om mijn financieringsbehoefte via Geldvoorelkaar.nl in te laten vullen. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Het samengevoegde eigen vermogen zakelijk en privé bedraagt afgerond € 1.444.000,- op een totaal van € 5.167.000,-. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? Uit de doorgerekende prognoses blijkt dat er ruim voldoende cashflow beschikbaar is om aan alle verplichtingen te voldoen. Noot van Geldvoorelkaar.nl In de aanhef zijn het G-PD% en Creditsafe score van geldnemer T.D. Rollema Beleggingsmaatschappij B.V. weergegeven. Medegeldnemers zijn T.D. Rollema B.V. (G-PD% 2,42% en Creditsafe score 42), T.D. Rollema Beheer B.V. (G-PD% 0,43% en Creditsafe score 80) en dhr. T.D. Rollema, die daarmee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De risicoclassificatie 3 is gebaseerd op de samengevoegde cijfers zakelijk en privé.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 20-05-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,50%

€264.600 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€84.000 / €150.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€176.400 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€232.220 / €683.000

Geldvoorelkaar

Lening - 4,00%

€127.500 / €750.000

Oneplanetcrowd