Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Bert Korteweg gaat, na de nodige ervaring in loondienst te hebben opgedaan in de binnenvaart, samen met zijn ervaren medevennoot Raformi B.V. (met als aandeelhouders de heren Romeijnders, Peters en Van Sandijk) starten als zelfstandig ondernemer. Om deze samenwerking structuur te geven, hebben zij de nieuwe onderneming Korteweg & Partners v.o.f. opgericht. Deze onderneming gaat het binnenvaartschip Mira Daruda (bouwjaar 1963, 1.153 ton) aankopen. Met het aan te kopen schip gaat internationaal gevaren worden voor vaste bevrachter Maastrans Shipping. Financieringsbehoefte De aankoop van het schip Mira Daruda zal, inclusief aankoopkosten (keuringen, advieskosten) en ruimte voor werkkapitaal, een totale investering vergen van € 450.000,-. Door de vennoten wordt € 95.000,- eigen vermogen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 355.000,-. De looptijd is 72 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. Risico De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico aan. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren zijn Bert Korteweg v.o.f., Raformi B.V. en Raformi Holding B.V. Er wordt een hypotheek van € 355.000,- gevestigd, eerste in rang, op het schip Mira Daruda, die volledig materieel van aard is gezien de huidige marktwaarde. Tevens wordt een verpanding afgegeven van de rechten uit een door Bert Korteweg afgesloten overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van de leensom van € 355.000,-. De kwaliteit en waarde van het aan te kopen schip zijn bevestigd door diverse rapportages die in het bezit zijn van Collin Crowdfund. Leendoel De lening wordt aangewend om de aankoop van het schip Mira Daruda mogelijk te maken. Ondernemer Bert Korteweg (24 jaar) heeft, na zijn opleiding tot automonteur op vmbo-niveau, snel de switch gemaakt naar activiteiten op het water in de zeilvaart (Tjalken, klippers) en binnenvaart. Hier lag al vanaf jonge leeftijd zijn interesse. Om vakbekwaam te raken heeft hij op het STC de opleiding tot matroos gevolgd (varend leren) en daarna via Edumar de opleiding voor zijn Groot Vaarbewijs. Bert beschikt ook over een Rijnpatent. De ondernemer heeft ervaring opgedaan in de tankvaart (matroos), waarbij hij in de zomer als schipper heeft gevaren op verschillende grote zeilschepen. Sinds 2016 is Bert permanent werkzaam als schipper in de binnenvaart. Sinds augustus 2016 woont en werkt hij op de Mira Daruda die hij nu kan gaan aankopen. Kevin Romeijnders (31 jaar) is door middel van Riveryards Beheer B.V./Raformi Holding B.V. aandeelhouder van vennoot Raformi B.V. Kevin komt uit een schippersfamilie. Na zijn lts heeft hij grond-, weg- en waterbouw gestudeerd (MBO-4). In 2007 heeft hij Maasland Scheepvaart makelaardij opgericht en 2016 omgedoopt tot Maasland Shipbrokers. Tevens is Kevin directeur/grootaandeelhouder (DGA) van Riveryards Beheer B.V. Via deze B.V. is hij eigenaar van diverse schepen binnen verschillende B.V.’s. Inmiddels beschikt de groep van bedrijven van Kevin over maar liefst 23 eigen schepen. Van een beperkt aantal schepen is Kevin alleen eigenaar, voor het grootste deel in compagnonschap. Binnen Riveryards c.s. worden niet alleen binnenvaartschepen geëxploiteerd, maar vindt ook handel in schepen plaats. Ook zijn ouders werken in zijn bedrijf, daardoor heeft hij mede een goede back-up. Romeijnders vaart zelf regelmatig mee op schepen uit zijn vloot en is o.a. in het bezit van Groot Vaarbewijs en een radarcertificaat. De heren A.J.T. Peters en J.P. van Sandijk (door middel van PVS Holding B.V./Raformi Holding B.V. aandeelhouders van vennoot Raformi B.V.) zijn vooral bekend van het gelijknamige administratie- en advieskantoor Peters & Van Sandijk in Maasbracht. Dit kantoor staat bekend om zijn deskundigheid op het gebied van binnenvaart. Beide heren spelen geen actieve rol bij de dagelijkse gang van zaken binnen Korteweg & Partners, maar verzorgen wel de administratie en boekhouding van de onderneming. Onderneming Korteweg & Partners gaat het droge lading binnenvaartschip Mira Daruda aankopen. De belangrijkste gegevens van het schip zijn; •Bouwjaar: 1963 •Tonnage: 1.153 •Afmetingen: 73,02 * 8,20 * 2,82 •Hoofdmotor: 902 pk Wartsila, bouwjaar 2002 •Het schip heeft 1 ruim met een houten (azobe) buikdenning. Op kosten van de verkoper wordt dit ruim in de zomer van 2018 voorzien van een stalen vloer. Deze afspraak is in de koopovereenkomst vastgelegd. Positie in de markt/onderscheidend vermogen De onderneming gaat met het aan te kopen binnenvaartschip vrachten vervoeren voor vaste bevrachter/opdrachtgever Maastrans Shipping. Voor het verkrijgen van vrachten/lading werkt de ondernemer intensief samen met deze bevrachter. Op dit moment vaart het schip al voor deze partij. Maastrans maakt ook deel uit van de groep van bedrijven waar Kevin Romeijnders (deels) eigenaar van is. Het is een voordeel dat deze groep beschikt over een behoorlijk grote vloot van (eigen) schepen en een groot netwerk. Inmiddels beschikt de bevrachter over een vloot van 30.000 ton laadcapaciteit. Dit biedt qua diversiteit van de schepen en volume voldoende schaalgrootte om goed mee te kunnen doen op de bevrachtingsmarkt. Met de scheepsafmetingen van het schip Mira Daruda is een groot vaargebied mogelijk, waar voor de komende jaren voldoende werk in het vooruitzicht is, om een goed perspectief te hebben. Marktinformatie De Nederlandse binnenvaartvloot is veruit de grootste in Europa. De vloot is niet alleen groot in aantal, is ook groot in diversiteit. Dit is ook nodig om alle verschillende soorten en hoeveelheden lading naar de bestemmingen aan grote en kleine vaarwegen te kunnen vervoeren. Het kleinste schip kan circa 350 ton vervoeren (dat zijn 14 vrachtwagens) en de grootste duwstellen hebben een laadvermogen tot 16.000 ton (660 vrachtwagens). De schepen zijn te verdelen over meerdere categorieën waarbinnen diverse scheepstypen te onderscheiden zijn. Het aan te kopen schip is een motorvrachtschip. Nederland telt er ruim 2.700 van. Deze schepen zijn vervolgens weer onder te verdelen in zgn. tonnenmaten. Het aan te kopen schip meet 1.153 ton. Een fors deel van de Europese Binnenvaartvloot betreft schepen van deze tonnage of kleiner. Dit aantal neemt wel jaarlijks af doordat er in dit segment niet of nauwelijks nieuwe schepen zijn bijgekomen maar wel worden gesloopt. Perspectief voor dit soort kleine schepen is onverkort goed, omdat er in West-Europa nog steeds veel vaarwegen zijn waar de grote schepen niet kunnen komen. Het aan te kopen schip kan in principe op alle bestemmingen komen. Zeker nu het economisch weer goed gaat, is er veel vraag naar vervoer met dit type schip. Voor de vaste bevrachter Maastrans Shipping vaart de ondernemer op allerlei bestemmingen, maar hij komt op de Moezel voor specifiek werk (waarover bij concurrentiepositie meer info volgt). Noordwest-Europa telt 25.000 km aan vaarwegen die de belangrijkste bestemmingen met elkaar verbinden. De 4.400 km aan vaarwegen in Nederland sluiten aan op het stelsel van Europese vaarwegen. Door de grote diversiteit aan schepen kunnen vrijwel alle soorten goederen vervoerd worden met de droge lading binnenvaart. Denk hierbij met name aan bulkgoederen zoals zand, soja, kolen en granen. Of zelfs versproducten die in speciale gekoelde containers vervoerd worden. De inzet van een bepaald type binnenvaartschip is niet alleen afhankelijk van de grootte en soort lading, ook de bestemming speelt hierin een rol. Door diversiteit in de afmetingen van de vaarwegen en sluizen zijn de scheepstypen daarop aangepast. Hierdoor zijn er met de huidige range aan schepen mogelijkheden voor vrijwel elke soort lading en voor vrijwel elke bestemming.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Korteweg & Partners
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 09-02-2018
Type financiering Lening
Streefbedrag € 355.000
Rente 7,50%
Looptijd (in maanden) 72 maanden
Branche Transport
Organisatievorm Vennootschap onder firma
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Bert Korteweg gaat, na de nodige ervaring in loondienst te hebben opgedaan in de binnenvaart, samen met zijn ervaren medevennoot Raformi B.V. (met als aandeelhouders de heren Romeijnders, Peters en Van Sandijk) starten als zelfstandig ondernemer. Om deze samenwerking structuur te geven, hebben zij de nieuwe onderneming Korteweg & Partners v.o.f. opgericht. Deze onderneming gaat het binnenvaartschip Mira Daruda (bouwjaar 1963, 1.153 ton) aankopen. Met het aan te kopen schip gaat internationaal gevaren worden voor vaste bevrachter Maastrans Shipping. Financieringsbehoefte De aankoop van het schip Mira Daruda zal, inclusief aankoopkosten (keuringen, advieskosten) en ruimte voor werkkapitaal, een totale investering vergen van € 450.000,-. Door de vennoten wordt € 95.000,- eigen vermogen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 355.000,-. De looptijd is 72 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. Risico De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico aan. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren zijn Bert Korteweg v.o.f., Raformi B.V. en Raformi Holding B.V. Er wordt een hypotheek van € 355.000,- gevestigd, eerste in rang, op het schip Mira Daruda, die volledig materieel van aard is gezien de huidige marktwaarde. Tevens wordt een verpanding afgegeven van de rechten uit een door Bert Korteweg afgesloten overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van de leensom van € 355.000,-. De kwaliteit en waarde van het aan te kopen schip zijn bevestigd door diverse rapportages die in het bezit zijn van Collin Crowdfund. Leendoel De lening wordt aangewend om de aankoop van het schip Mira Daruda mogelijk te maken. Ondernemer Bert Korteweg (24 jaar) heeft, na zijn opleiding tot automonteur op vmbo-niveau, snel de switch gemaakt naar activiteiten op het water in de zeilvaart (Tjalken, klippers) en binnenvaart. Hier lag al vanaf jonge leeftijd zijn interesse. Om vakbekwaam te raken heeft hij op het STC de opleiding tot matroos gevolgd (varend leren) en daarna via Edumar de opleiding voor zijn Groot Vaarbewijs. Bert beschikt ook over een Rijnpatent. De ondernemer heeft ervaring opgedaan in de tankvaart (matroos), waarbij hij in de zomer als schipper heeft gevaren op verschillende grote zeilschepen. Sinds 2016 is Bert permanent werkzaam als schipper in de binnenvaart. Sinds augustus 2016 woont en werkt hij op de Mira Daruda die hij nu kan gaan aankopen. Kevin Romeijnders (31 jaar) is door middel van Riveryards Beheer B.V./Raformi Holding B.V. aandeelhouder van vennoot Raformi B.V. Kevin komt uit een schippersfamilie. Na zijn lts heeft hij grond-, weg- en waterbouw gestudeerd (MBO-4). In 2007 heeft hij Maasland Scheepvaart makelaardij opgericht en 2016 omgedoopt tot Maasland Shipbrokers. Tevens is Kevin directeur/grootaandeelhouder (DGA) van Riveryards Beheer B.V. Via deze B.V. is hij eigenaar van diverse schepen binnen verschillende B.V.’s. Inmiddels beschikt de groep van bedrijven van Kevin over maar liefst 23 eigen schepen. Van een beperkt aantal schepen is Kevin alleen eigenaar, voor het grootste deel in compagnonschap. Binnen Riveryards c.s. worden niet alleen binnenvaartschepen geëxploiteerd, maar vindt ook handel in schepen plaats. Ook zijn ouders werken in zijn bedrijf, daardoor heeft hij mede een goede back-up. Romeijnders vaart zelf regelmatig mee op schepen uit zijn vloot en is o.a. in het bezit van Groot Vaarbewijs en een radarcertificaat. De heren A.J.T. Peters en J.P. van Sandijk (door middel van PVS Holding B.V./Raformi Holding B.V. aandeelhouders van vennoot Raformi B.V.) zijn vooral bekend van het gelijknamige administratie- en advieskantoor Peters & Van Sandijk in Maasbracht. Dit kantoor staat bekend om zijn deskundigheid op het gebied van binnenvaart. Beide heren spelen geen actieve rol bij de dagelijkse gang van zaken binnen Korteweg & Partners, maar verzorgen wel de administratie en boekhouding van de onderneming. Onderneming Korteweg & Partners gaat het droge lading binnenvaartschip Mira Daruda aankopen. De belangrijkste gegevens van het schip zijn; •Bouwjaar: 1963 •Tonnage: 1.153 •Afmetingen: 73,02 * 8,20 * 2,82 •Hoofdmotor: 902 pk Wartsila, bouwjaar 2002 •Het schip heeft 1 ruim met een houten (azobe) buikdenning. Op kosten van de verkoper wordt dit ruim in de zomer van 2018 voorzien van een stalen vloer. Deze afspraak is in de koopovereenkomst vastgelegd. Positie in de markt/onderscheidend vermogen De onderneming gaat met het aan te kopen binnenvaartschip vrachten vervoeren voor vaste bevrachter/opdrachtgever Maastrans Shipping. Voor het verkrijgen van vrachten/lading werkt de ondernemer intensief samen met deze bevrachter. Op dit moment vaart het schip al voor deze partij. Maastrans maakt ook deel uit van de groep van bedrijven waar Kevin Romeijnders (deels) eigenaar van is. Het is een voordeel dat deze groep beschikt over een behoorlijk grote vloot van (eigen) schepen en een groot netwerk. Inmiddels beschikt de bevrachter over een vloot van 30.000 ton laadcapaciteit. Dit biedt qua diversiteit van de schepen en volume voldoende schaalgrootte om goed mee te kunnen doen op de bevrachtingsmarkt. Met de scheepsafmetingen van het schip Mira Daruda is een groot vaargebied mogelijk, waar voor de komende jaren voldoende werk in het vooruitzicht is, om een goed perspectief te hebben. Marktinformatie De Nederlandse binnenvaartvloot is veruit de grootste in Europa. De vloot is niet alleen groot in aantal, is ook groot in diversiteit. Dit is ook nodig om alle verschillende soorten en hoeveelheden lading naar de bestemmingen aan grote en kleine vaarwegen te kunnen vervoeren. Het kleinste schip kan circa 350 ton vervoeren (dat zijn 14 vrachtwagens) en de grootste duwstellen hebben een laadvermogen tot 16.000 ton (660 vrachtwagens). De schepen zijn te verdelen over meerdere categorieën waarbinnen diverse scheepstypen te onderscheiden zijn. Het aan te kopen schip is een motorvrachtschip. Nederland telt er ruim 2.700 van. Deze schepen zijn vervolgens weer onder te verdelen in zgn. tonnenmaten. Het aan te kopen schip meet 1.153 ton. Een fors deel van de Europese Binnenvaartvloot betreft schepen van deze tonnage of kleiner. Dit aantal neemt wel jaarlijks af doordat er in dit segment niet of nauwelijks nieuwe schepen zijn bijgekomen maar wel worden gesloopt. Perspectief voor dit soort kleine schepen is onverkort goed, omdat er in West-Europa nog steeds veel vaarwegen zijn waar de grote schepen niet kunnen komen. Het aan te kopen schip kan in principe op alle bestemmingen komen. Zeker nu het economisch weer goed gaat, is er veel vraag naar vervoer met dit type schip. Voor de vaste bevrachter Maastrans Shipping vaart de ondernemer op allerlei bestemmingen, maar hij komt op de Moezel voor specifiek werk (waarover bij concurrentiepositie meer info volgt). Noordwest-Europa telt 25.000 km aan vaarwegen die de belangrijkste bestemmingen met elkaar verbinden. De 4.400 km aan vaarwegen in Nederland sluiten aan op het stelsel van Europese vaarwegen. Door de grote diversiteit aan schepen kunnen vrijwel alle soorten goederen vervoerd worden met de droge lading binnenvaart. Denk hierbij met name aan bulkgoederen zoals zand, soja, kolen en granen. Of zelfs versproducten die in speciale gekoelde containers vervoerd worden. De inzet van een bepaald type binnenvaartschip is niet alleen afhankelijk van de grootte en soort lading, ook de bestemming speelt hierin een rol. Door diversiteit in de afmetingen van de vaarwegen en sluizen zijn de scheepstypen daarop aangepast. Hierdoor zijn er met de huidige range aan schepen mogelijkheden voor vrijwel elke soort lading en voor vrijwel elke bestemming.

Bron: Collin Crowdfund d.d. 09-02-2018 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Collin Crowdfund
Platformlink Ga naar Collin Crowdfund
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Maandelijkse beheersvergoeding 0,1% over uw uitstaande bedrag * loyaliteitsprogramma vanaf 10 investeringen / € 15.000 met speciale kortingen

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€56.000 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€22.120 / €27.650

Lendahand

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 6,70%

€182.400 / €285.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,00%

€116.760 / €139.000

Geldvoorelkaar