Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? Kozijn Totaal Service verkoopt en maakt dakkapellen, kozijnen, deuren, schuifpuien en overkappingen. De hoofdmoot is de vervaardiging van dakkapellen die ca. 80% van de omzet vormt. De dakkapellen worden in een eigen werkplaats in elkaar gezet en vervolgens door een eigen team in één dag op het dak van de woning gemonteerd. De verkoop komt nagenoeg volledig via internet tot stand. De dakkapellen voldoen aan de huidige en toekomstige eisen op het gebied van energiezuinig wonen, onderhoud en levensduur. Wat dat betreft lopen we al op de ontwikkelingen vooruit en dat is feitelijk ook ons concurrentievoordeel: - unieke constructie met betonmultiplex - kunststof buitenafwerking - hoge isolatiewaarde: RC 5.4 - geschikt voor zonnepanelen - kozijnen met KOMO-keurmerk - HR++ glas standaard, inbraakwerend hang- en sluitwerk - rapportcijfer 9,3 bij Werkspot In 2015 zijn we met de huidige bedrijfsopzet gestart die met crowdfunding via u is gefinancierd. Qua verkoopaantallen verloopt de ontwikkeling volgens plan maar qua bedrijfsresultaat nog niet. Voor de noodzakelijke groei van Kozijn Totaal Service doe ik graag nogmaals een beroep op u. Waar wordt de financiering voor aangewend? De verkoop en montage van dakkapellen is een concurrerende markt. Het concept is goed: de prijs/kwaliteitverhouding van de dakkapellen leidt tot voldoende omzet maar nog tot onvoldoende bedrijfsresultaat. We hebben ook gemerkt dat de oorspronkelijk gekozen strategie met freelance verkopers en freelance montagepersoneel meer nadelen heeft dan voordelen. Voor het bereiken van definitieve continuïteit kiezen we ervoor om de schaal van de activiteiten te vergroten met de inzet van meer eigen personeel. Onze werkplaats en productiecapaciteit is groot genoeg maar er moet wel worden geïnvesteerd, vooral in de organisatie. Daarbij ontstaat bij omzetverhoging ook meer behoefte aan werkkapitaal. We hebben € 66.000,- nodig en daarvan is € 30.000,- bestemd voor directe investeringen, dat is de aanvulling van de ijzeren voorraad in materialen en we hebben nog wat gereedschappen en machines nodig om efficiënter te kunnen werken. € 36.000,- is nodig voor werkkapitaal: een hogere omzet leidt tot meer voorfinanciering. Ondanks het feit dat kopers van dakkapellen een aanbetaling doen, willen we de inkoop van materialen snel betalen om altijd aan de verwachtingen omtrent levertijden te kunnen voldoen. Resumé aanwending financiering: Materialen/gereedschappen € 30.000,- Verruiming werkkapitaal € 36.000,- Totaal € 66.000,- Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Er zijn volop indicaties dat de economie zich weer wat herstelt en dat de bouwsector weer groeit. Het aantal verkochte huizen stijgt ook weer en consumenten hebben meer vertrouwen. Wij merken dat aan het aantal leads dat we kunnen inkopen bij de klus- en bemiddelingssites op internet. Daar komt immers het gros van de omzet vandaan. Dat geeft vertrouwen dat we op een doordachte manier kunnen groeien om tot een gezonde winstgevendheid te komen. Het doel voor 2016 is om ongeveer 200 dakkapellen te verkopen, in 2017 moeten het er 300 zijn. De strategie is als volgt: - We vergroten ons werkgebied van regionaal naar ongeveer half Nederland. Daarmee willen we bereiken dat de omzet minimaal verdubbelt. We kunnen dat goed handelen in onze werkplaats. - Het conversiepercentage op leads en offertes moet omhoog. In 2015 zijn 1.485 leads ingekocht en daaruit zijn 90 opdrachten gescoord. De andere 30 opdrachten kwamen via klussites en Marktplaats.nl. Met de nieuwe eigen verkopers en de betere aansturing kan het conversiepercentage gemakkelijk naar 10%. Gezien het grotere werkgebied zullen we meer leads inkopen. Om een omzet van € 800.000,- te halen zijn op die manier 2.000 leads per jaar nodig. Even als indicatie: de grootste bemiddelingssite voor dakkapellen levert soms 1.200 leads per maand. - We hebben een stevige uitdaging. Commercieel gezien zijn we goed in staat doelstellingen te halen; de organisatie en het personeel zijn de grootste uitdaging. Ik denk dat ik nu goede en ervaren verkopers heb aangetrokken die er vol tegenaan willen. Op het gebied van calculatie en offertes moet ik nog e.e.a. nog beter invullen en in de werkplaats moet er ook nog iemand bij, wellicht zelfs twee productiemedewerkers. De afhankelijkheid van mijn eigen persoon is ook nog wat te groot. Maar dat is allemaal op te lossen. Ik geloof er in en ik weet wat ik moet doen. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Kozijn Totaal Service is een eenmanszaak van Ed van den Berg: ik heb vooral een technische achtergrond en ik heb veel ervaring opgedaan in de bouw. Het laatste bedrijf wat ik hiervóór had was een installatiebedrijf samen met mijn zoon. Die heeft dat zelfstandig voortgezet per einde 2014. Ik ben me gaan richten op de verkoop van vooral dakkapellen. Ik huur het bedrijf van mijn zoon nog wel regelmatig in voor plaatsen van dakkapellen. Aanvankelijk werkte ik met freelance-verkopers voor het afsluiten van contracten maar dat doe ik nu niet meer. Ik heb inmiddels twee redelijk ervaren verkopers in dienst en die leid ik nog verder op. Er is een dame in dienst voor de administratie en het opmaken van offertes, de calculaties doe ik voornamelijk zelf. In de werkplaats werken twee mensen en als ik tijd over heb help ik daar ook nog mee. Nu, na een jaar verkopen van dakkapellen, heb ik geëvalueerd hoe ik het er met mijn oorspronkelijke businessplan vanaf heb gebracht. De belangrijkste conclusies op een rijtje: - Het product is goed en het verkoopt ook goed. - Het werken met freelance verkopers en externe monteurs was niet de beste beslissing, we halen nog lang niet het maximale uit de offertes die we maken. - Het eerste jaar heeft een nog te overzien verlies opgeleverd, we hebben onze verplichtingen wel kunnen nakomen. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De geboekte omzet in 2015 bedroeg € 563.000,- , de winstmarge was 37%, de personeelskosten € 113.000,- en de overige kosten waren € 125.000,-. Het uiteindelijke resultaat was negatief € 30.000,-. Het uitvoeren van de strategie moet de komende jaren leiden tot een omzet van: 2016 € 800.000,- 2017 € 1.152.000,- Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Het eerste jaar is nog een verliesjaar en dat heeft mijn eigen startkapitaal wel opgesoupeerd. Het eigen vermogen is licht negatief (-/- € 6.500,-). Het balanstotaal is € 96.000,- en daarvan zijn twee middellange schulden van totaal € 89.000,- de belangrijkste posten: de huidige lening van Geldvoorelkaar.nl en een leasecontract. De crediteuren- en belastingpositie zijn te overzien. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? De strategie is doorgerekend in een uitgebreide liquiditeitsbegroting die voortdurend ‘scherp’ wordt gehouden. De omzetdoelstelling vind ik haalbaar omdat het aanbod aan leads altijd ruim voldoende is. De calculaties en kosten liggen grotendeels vast, dus we kunnen de liquiditeitsconsequenties altijd ruim van tevoren zien aankomen. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? De start van Kozijn Totaal Service is mogelijk gemaakt door de investeerders van Geldvoorelkaar.nl en ik ben u daar zeer dankbaar voor. Het gaat nu redelijk maar nog niet goed genoeg en ik vind dat ik nog het nodige heb te bewijzen naar u. Maar uw hulp is ook nog nodig voor de bereiken van de definitieve continuïteit, dat zeg ik er eerlijk bij. Ik hoop wederom op uw hulp en steun. En benader me gerust voor een dakkapel-offerte. U krijgt als investeerder de allerscherpste prijs, dat beloof ik u. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Geldnemer is de eenmanszaak Kozijn Totaal Service. Eigenaar E. van den Berg tekent hiermee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Tussen intermediair en aanvrager is een zilveren begeleidingspakket overeengekomen. Begin 2015 is de heer Van den Berg een crowdfunding project gestart voor een kleine verbouwing aan het te huren pand, de aanschaf van de inventaris, gereedschap en het aanleggen van een beginvoorraad. Het projectnummer is 9067.Tot heden worden alle verplichtingen nagekomen.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Kozijn Totaal Service
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 05-04-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 66.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Bouw
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Werkkapitaal

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? Kozijn Totaal Service verkoopt en maakt dakkapellen, kozijnen, deuren, schuifpuien en overkappingen. De hoofdmoot is de vervaardiging van dakkapellen die ca. 80% van de omzet vormt. De dakkapellen worden in een eigen werkplaats in elkaar gezet en vervolgens door een eigen team in één dag op het dak van de woning gemonteerd. De verkoop komt nagenoeg volledig via internet tot stand. De dakkapellen voldoen aan de huidige en toekomstige eisen op het gebied van energiezuinig wonen, onderhoud en levensduur. Wat dat betreft lopen we al op de ontwikkelingen vooruit en dat is feitelijk ook ons concurrentievoordeel: - unieke constructie met betonmultiplex - kunststof buitenafwerking - hoge isolatiewaarde: RC 5.4 - geschikt voor zonnepanelen - kozijnen met KOMO-keurmerk - HR++ glas standaard, inbraakwerend hang- en sluitwerk - rapportcijfer 9,3 bij Werkspot In 2015 zijn we met de huidige bedrijfsopzet gestart die met crowdfunding via u is gefinancierd. Qua verkoopaantallen verloopt de ontwikkeling volgens plan maar qua bedrijfsresultaat nog niet. Voor de noodzakelijke groei van Kozijn Totaal Service doe ik graag nogmaals een beroep op u. Waar wordt de financiering voor aangewend? De verkoop en montage van dakkapellen is een concurrerende markt. Het concept is goed: de prijs/kwaliteitverhouding van de dakkapellen leidt tot voldoende omzet maar nog tot onvoldoende bedrijfsresultaat. We hebben ook gemerkt dat de oorspronkelijk gekozen strategie met freelance verkopers en freelance montagepersoneel meer nadelen heeft dan voordelen. Voor het bereiken van definitieve continuïteit kiezen we ervoor om de schaal van de activiteiten te vergroten met de inzet van meer eigen personeel. Onze werkplaats en productiecapaciteit is groot genoeg maar er moet wel worden geïnvesteerd, vooral in de organisatie. Daarbij ontstaat bij omzetverhoging ook meer behoefte aan werkkapitaal. We hebben € 66.000,- nodig en daarvan is € 30.000,- bestemd voor directe investeringen, dat is de aanvulling van de ijzeren voorraad in materialen en we hebben nog wat gereedschappen en machines nodig om efficiënter te kunnen werken. € 36.000,- is nodig voor werkkapitaal: een hogere omzet leidt tot meer voorfinanciering. Ondanks het feit dat kopers van dakkapellen een aanbetaling doen, willen we de inkoop van materialen snel betalen om altijd aan de verwachtingen omtrent levertijden te kunnen voldoen. Resumé aanwending financiering: Materialen/gereedschappen € 30.000,- Verruiming werkkapitaal € 36.000,- Totaal € 66.000,- Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Er zijn volop indicaties dat de economie zich weer wat herstelt en dat de bouwsector weer groeit. Het aantal verkochte huizen stijgt ook weer en consumenten hebben meer vertrouwen. Wij merken dat aan het aantal leads dat we kunnen inkopen bij de klus- en bemiddelingssites op internet. Daar komt immers het gros van de omzet vandaan. Dat geeft vertrouwen dat we op een doordachte manier kunnen groeien om tot een gezonde winstgevendheid te komen. Het doel voor 2016 is om ongeveer 200 dakkapellen te verkopen, in 2017 moeten het er 300 zijn. De strategie is als volgt: - We vergroten ons werkgebied van regionaal naar ongeveer half Nederland. Daarmee willen we bereiken dat de omzet minimaal verdubbelt. We kunnen dat goed handelen in onze werkplaats. - Het conversiepercentage op leads en offertes moet omhoog. In 2015 zijn 1.485 leads ingekocht en daaruit zijn 90 opdrachten gescoord. De andere 30 opdrachten kwamen via klussites en Marktplaats.nl. Met de nieuwe eigen verkopers en de betere aansturing kan het conversiepercentage gemakkelijk naar 10%. Gezien het grotere werkgebied zullen we meer leads inkopen. Om een omzet van € 800.000,- te halen zijn op die manier 2.000 leads per jaar nodig. Even als indicatie: de grootste bemiddelingssite voor dakkapellen levert soms 1.200 leads per maand. - We hebben een stevige uitdaging. Commercieel gezien zijn we goed in staat doelstellingen te halen; de organisatie en het personeel zijn de grootste uitdaging. Ik denk dat ik nu goede en ervaren verkopers heb aangetrokken die er vol tegenaan willen. Op het gebied van calculatie en offertes moet ik nog e.e.a. nog beter invullen en in de werkplaats moet er ook nog iemand bij, wellicht zelfs twee productiemedewerkers. De afhankelijkheid van mijn eigen persoon is ook nog wat te groot. Maar dat is allemaal op te lossen. Ik geloof er in en ik weet wat ik moet doen. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Kozijn Totaal Service is een eenmanszaak van Ed van den Berg: ik heb vooral een technische achtergrond en ik heb veel ervaring opgedaan in de bouw. Het laatste bedrijf wat ik hiervóór had was een installatiebedrijf samen met mijn zoon. Die heeft dat zelfstandig voortgezet per einde 2014. Ik ben me gaan richten op de verkoop van vooral dakkapellen. Ik huur het bedrijf van mijn zoon nog wel regelmatig in voor plaatsen van dakkapellen. Aanvankelijk werkte ik met freelance-verkopers voor het afsluiten van contracten maar dat doe ik nu niet meer. Ik heb inmiddels twee redelijk ervaren verkopers in dienst en die leid ik nog verder op. Er is een dame in dienst voor de administratie en het opmaken van offertes, de calculaties doe ik voornamelijk zelf. In de werkplaats werken twee mensen en als ik tijd over heb help ik daar ook nog mee. Nu, na een jaar verkopen van dakkapellen, heb ik geëvalueerd hoe ik het er met mijn oorspronkelijke businessplan vanaf heb gebracht. De belangrijkste conclusies op een rijtje: - Het product is goed en het verkoopt ook goed. - Het werken met freelance verkopers en externe monteurs was niet de beste beslissing, we halen nog lang niet het maximale uit de offertes die we maken. - Het eerste jaar heeft een nog te overzien verlies opgeleverd, we hebben onze verplichtingen wel kunnen nakomen. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De geboekte omzet in 2015 bedroeg € 563.000,- , de winstmarge was 37%, de personeelskosten € 113.000,- en de overige kosten waren € 125.000,-. Het uiteindelijke resultaat was negatief € 30.000,-. Het uitvoeren van de strategie moet de komende jaren leiden tot een omzet van: 2016 € 800.000,- 2017 € 1.152.000,- Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Het eerste jaar is nog een verliesjaar en dat heeft mijn eigen startkapitaal wel opgesoupeerd. Het eigen vermogen is licht negatief (-/- € 6.500,-). Het balanstotaal is € 96.000,- en daarvan zijn twee middellange schulden van totaal € 89.000,- de belangrijkste posten: de huidige lening van Geldvoorelkaar.nl en een leasecontract. De crediteuren- en belastingpositie zijn te overzien. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? De strategie is doorgerekend in een uitgebreide liquiditeitsbegroting die voortdurend ‘scherp’ wordt gehouden. De omzetdoelstelling vind ik haalbaar omdat het aanbod aan leads altijd ruim voldoende is. De calculaties en kosten liggen grotendeels vast, dus we kunnen de liquiditeitsconsequenties altijd ruim van tevoren zien aankomen. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? De start van Kozijn Totaal Service is mogelijk gemaakt door de investeerders van Geldvoorelkaar.nl en ik ben u daar zeer dankbaar voor. Het gaat nu redelijk maar nog niet goed genoeg en ik vind dat ik nog het nodige heb te bewijzen naar u. Maar uw hulp is ook nog nodig voor de bereiken van de definitieve continuïteit, dat zeg ik er eerlijk bij. Ik hoop wederom op uw hulp en steun. En benader me gerust voor een dakkapel-offerte. U krijgt als investeerder de allerscherpste prijs, dat beloof ik u. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Geldnemer is de eenmanszaak Kozijn Totaal Service. Eigenaar E. van den Berg tekent hiermee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Tussen intermediair en aanvrager is een zilveren begeleidingspakket overeengekomen. Begin 2015 is de heer Van den Berg een crowdfunding project gestart voor een kleine verbouwing aan het te huren pand, de aanschaf van de inventaris, gereedschap en het aanleggen van een beginvoorraad. Het projectnummer is 9067.Tot heden worden alle verplichtingen nagekomen.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 05-04-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 8,00%

€0 / €140.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 3,00%

€21.240 / €26.550

Lendahand

Lening - 5,00%

€312.000 / €390.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat