Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming?;Lab Services is van oorsprong een distributeur van zogenaamde ‘liquid handling’-producten. Onder deze noemer vallen verschillende soorten laboratoriumapparatuur die worden gebruikt om vloeistoffen te transporteren, te behandelen en te doseren. Door de toenemende vraag en de beperkingen van apparatuur van grote fabrikanten, is onlangs de strategie gewijzigd naar focus op de ontwikkeling van eigen producten. Inmiddels brengen eigen producten 70% van de omzet binnen. Lab Services staat voor kwalitatieve dienstverlening van hoog niveau met oog voor de behoeften van onze klanten.;Met creativiteit en flexibiliteit zoeken we met ons kleine maar deskundige team naar de meest optimale oplossingen voor de klant. Gebruiksvriendelijkheid speelt daarbij een grote rol. Daarom ontwikkelden we de flexibele PlateButler® software en diverse hardwarecomponenten om het PlateButler® systeem compleet te automatiseren.;Waar wordt de financiering voor aangewend?;Op 30 september 2014 is de eerste financieringsronde afgerond op Geldvoorelkaar.nl met project 7820. Met die financiering is een stap gezet om de eigen producten verder te ontwikkelen. Dat ging vooral over verbetering van de software en het verder ontwikkelen van een compact laadsysteem onder de werknaam Heron. Verder is de salescapaciteit binnen Lab Services uitgebreid.;Tijdens het najaar van 2014 en het voorjaar van 2015 is het compacte laadsysteem Heron® verder uitontwikkeld en in de markt gepresenteerd. De inzet op sales heeft een eerste vraag opgeleverd naar het compacte laadsysteem, waardoor het in productie kan worden genomen. Daarvoor is een investering in voorraden nodig. Daarnaast is het wenselijk om een aantal systemen bij distributeurs neer te zetten, om zodoende aan potentiele klanten het laadsysteem live te kunnen demonstreren.;Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming?;Voor de komende jaren zal vooral de omzet op de eigen producten, PlateButler® en Heron®, een stevige groei doormaken. De voortekenen daarvan vinden wij in het aantal aanvragen daarvan en die komen vanuit de hele wereld.;Met investeringen uit de nieuwe crowdfundingcampagne kan een stevige investering gedaan worden zodat er een aantal compacte laadsystemen op voorraad kunnen worden gehouden. Naar verwachting levert dit een omzetstijging op de eigen producten op van ruim 30%. Dat is gebaseerd op de toegenomen aanvragen ten opzichte van vorig jaar.;Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming?;Lab Services is een besloten vennootschap en is onderdeel van de fiscale eenheid LS Control BV. De aandelen daarvan zijn volledig in handen van Marcel Mossou. De organisatie is gegroeid van 12 naar 15 medewerkers in 2014. In 2015 zal met het oog op groei opnieuw uitbreiding plaatsvinden van het aantal werknemers.;nieuwe bedrijfsfilm Heron/PlateButler;Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming?;Het omzetniveau is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Deze bedroeg in 2014 circa € 2,8 miljoen en is voor een groot deel toe te schrijven aan de afzet van eigen producten. Het aantal aanvragen in kwartaal 1 van 2015 van de eigen producten, tezamen met de stabiele overige omzet in deze periode laat zien dat deze groei naar verwachting in de toekomst zal doorzetten.;Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl?;Geldvoorelkaar is een solide platform dat ons in de gelegenheid stelt particulieren te laten investeren in ons bedrijf. Investeerders financieren een ervaren MKB-ondernemer die zich in ruime mate heeft bewezen in de branche in de afgelopen 20 jaar. Wij denken een unieke win-win situatie te bewerkstelligen. Naar de toekomst toe deelt de investeerder mee in het rendement dat wij behalen door de huidige marktvraag te verzilveren. Rendement dat wij op korte termijn alleen kunnen behalen door deze financiële middelen.;Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?;Het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen bedroeg voor 2014, 2013, 2012 en 2011 respectievelijke 43%, 42%, 27% en 22%.;Is er voldoende cash flow om aan de verplichtingen te voldoen?;Lab Services heeft in het verleden altijd voldoende cash flow beschikbaar gehad om aan haar verplichtingen te voldoen. De stabiele distributieactiviteiten en de betrouwbare debiteurenportefeuille van veelal grote mondiale spelers heeft in het verleden een stabiele inkomensstroom opgeleverd. We verwachten uiteraard dat Lab Services gewoon de rentebetalingen en aflossingen kan voldoen.;Deze verwachting wordt ondersteund door de gerealiseerde relatief hoge brutomarge als percentage van de omzet. Deze schommelt al enkele jaren tussen de 40 en 50%. Met de toegenomen focus op nieuwe productie verwachten wij dat deze zelfs nog wat zal verbeteren.;Disclaimer van Oreijs;Disclaimer: Ten behoeve van bovenstaande informatie heeft Oreijs zich volledig gebaseerd op informatie van de directie en derden. Het is niet de intentie om volledig te zijn, noch om alle informatie te bevatten die een potentiële financier nodig heeft om een beoordeling te maken van Lab Services. Deze informatie bevat subjectieve verwachtingen, prognoses, veronderstellingen en aannames die in geen geval mogen worden uitgelegd als een toezegging dan wel een garantie, waarop door een potentiële financier mag worden vertrouwd.;Noch Oreijs noch haar directeuren, partners of adviseurs geven enige garantie, expliciet of impliciet, over de accuraatheid of volledigheid van de bovenstaande informatie. Oreijs en haar vertegenwoordigers accepteren geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade met betrekking tot de accuraatheid of volledigheid van deze informatie.;Noot van Geldvoorelkaar.nl;De genoemde Geldvoorelkaar.nl-risicoklasse 1 (defensief risico) is vastgesteld aan de hand van geconsolideerde cijfers over 2014.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Lab Services BV
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 09-05-2015
Type financiering Lening
Streefbedrag € 249.000
Rente 5,50%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Industrie
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming?;Lab Services is van oorsprong een distributeur van zogenaamde ‘liquid handling’-producten. Onder deze noemer vallen verschillende soorten laboratoriumapparatuur die worden gebruikt om vloeistoffen te transporteren, te behandelen en te doseren. Door de toenemende vraag en de beperkingen van apparatuur van grote fabrikanten, is onlangs de strategie gewijzigd naar focus op de ontwikkeling van eigen producten. Inmiddels brengen eigen producten 70% van de omzet binnen. Lab Services staat voor kwalitatieve dienstverlening van hoog niveau met oog voor de behoeften van onze klanten.;Met creativiteit en flexibiliteit zoeken we met ons kleine maar deskundige team naar de meest optimale oplossingen voor de klant. Gebruiksvriendelijkheid speelt daarbij een grote rol. Daarom ontwikkelden we de flexibele PlateButler® software en diverse hardwarecomponenten om het PlateButler® systeem compleet te automatiseren.;Waar wordt de financiering voor aangewend?;Op 30 september 2014 is de eerste financieringsronde afgerond op Geldvoorelkaar.nl met project 7820. Met die financiering is een stap gezet om de eigen producten verder te ontwikkelen. Dat ging vooral over verbetering van de software en het verder ontwikkelen van een compact laadsysteem onder de werknaam Heron. Verder is de salescapaciteit binnen Lab Services uitgebreid.;Tijdens het najaar van 2014 en het voorjaar van 2015 is het compacte laadsysteem Heron® verder uitontwikkeld en in de markt gepresenteerd. De inzet op sales heeft een eerste vraag opgeleverd naar het compacte laadsysteem, waardoor het in productie kan worden genomen. Daarvoor is een investering in voorraden nodig. Daarnaast is het wenselijk om een aantal systemen bij distributeurs neer te zetten, om zodoende aan potentiele klanten het laadsysteem live te kunnen demonstreren.;Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming?;Voor de komende jaren zal vooral de omzet op de eigen producten, PlateButler® en Heron®, een stevige groei doormaken. De voortekenen daarvan vinden wij in het aantal aanvragen daarvan en die komen vanuit de hele wereld.;Met investeringen uit de nieuwe crowdfundingcampagne kan een stevige investering gedaan worden zodat er een aantal compacte laadsystemen op voorraad kunnen worden gehouden. Naar verwachting levert dit een omzetstijging op de eigen producten op van ruim 30%. Dat is gebaseerd op de toegenomen aanvragen ten opzichte van vorig jaar.;Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming?;Lab Services is een besloten vennootschap en is onderdeel van de fiscale eenheid LS Control BV. De aandelen daarvan zijn volledig in handen van Marcel Mossou. De organisatie is gegroeid van 12 naar 15 medewerkers in 2014. In 2015 zal met het oog op groei opnieuw uitbreiding plaatsvinden van het aantal werknemers.;nieuwe bedrijfsfilm Heron/PlateButler;Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming?;Het omzetniveau is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Deze bedroeg in 2014 circa € 2,8 miljoen en is voor een groot deel toe te schrijven aan de afzet van eigen producten. Het aantal aanvragen in kwartaal 1 van 2015 van de eigen producten, tezamen met de stabiele overige omzet in deze periode laat zien dat deze groei naar verwachting in de toekomst zal doorzetten.;Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl?;Geldvoorelkaar is een solide platform dat ons in de gelegenheid stelt particulieren te laten investeren in ons bedrijf. Investeerders financieren een ervaren MKB-ondernemer die zich in ruime mate heeft bewezen in de branche in de afgelopen 20 jaar. Wij denken een unieke win-win situatie te bewerkstelligen. Naar de toekomst toe deelt de investeerder mee in het rendement dat wij behalen door de huidige marktvraag te verzilveren. Rendement dat wij op korte termijn alleen kunnen behalen door deze financiële middelen.;Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?;Het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen bedroeg voor 2014, 2013, 2012 en 2011 respectievelijke 43%, 42%, 27% en 22%.;Is er voldoende cash flow om aan de verplichtingen te voldoen?;Lab Services heeft in het verleden altijd voldoende cash flow beschikbaar gehad om aan haar verplichtingen te voldoen. De stabiele distributieactiviteiten en de betrouwbare debiteurenportefeuille van veelal grote mondiale spelers heeft in het verleden een stabiele inkomensstroom opgeleverd. We verwachten uiteraard dat Lab Services gewoon de rentebetalingen en aflossingen kan voldoen.;Deze verwachting wordt ondersteund door de gerealiseerde relatief hoge brutomarge als percentage van de omzet. Deze schommelt al enkele jaren tussen de 40 en 50%. Met de toegenomen focus op nieuwe productie verwachten wij dat deze zelfs nog wat zal verbeteren.;Disclaimer van Oreijs;Disclaimer: Ten behoeve van bovenstaande informatie heeft Oreijs zich volledig gebaseerd op informatie van de directie en derden. Het is niet de intentie om volledig te zijn, noch om alle informatie te bevatten die een potentiële financier nodig heeft om een beoordeling te maken van Lab Services. Deze informatie bevat subjectieve verwachtingen, prognoses, veronderstellingen en aannames die in geen geval mogen worden uitgelegd als een toezegging dan wel een garantie, waarop door een potentiële financier mag worden vertrouwd.;Noch Oreijs noch haar directeuren, partners of adviseurs geven enige garantie, expliciet of impliciet, over de accuraatheid of volledigheid van de bovenstaande informatie. Oreijs en haar vertegenwoordigers accepteren geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade met betrekking tot de accuraatheid of volledigheid van deze informatie.;Noot van Geldvoorelkaar.nl;De genoemde Geldvoorelkaar.nl-risicoklasse 1 (defensief risico) is vastgesteld aan de hand van geconsolideerde cijfers over 2014.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 09-05-2015 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 6,75%

€355.500 / €450.000

Waardevoorjegeld

Lening - 5,00%

€92.641 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€21.240 / €26.550

Lendahand

Lening - 5,00%

€64.800 / €90.000

Geldvoorelkaar

Lening - 4,50%

€200.600 / €236.000

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€0 / €150.000

Kapitaalopmaat