Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? In 2004 ben ik LuBa International B.V. gestart waarin ik activiteiten ontwikkel op het gebied van agentschappen in groente en fruit. Mijn grote hobby zijn paarden en alles wat daarmee te maken heeft. In 2006 kreeg ik het idee voor LuBa paardendekens. Dit idee is voortgekomen uit onvrede over het ontbreken van degelijke paardendekens voor een scherpe prijs die je kunt kopen bij een online paardendekenspecialist. Uitgebreid field- en deskresearch hebben geleid tot de ontwikkeling van een speciaal model paardendeken dat zich onderscheidt door een perfecte pasvorm voor paarden met een zogenaamd breed front (typerend voor koudbloedrassen) in een scherpe prijs/kwaliteit verhouding. In de praktijk bleek dit type pasvorm ook uitermate geschikt voor andere paardenrassen waaronder warmbloeden. Met het oog op de prijs/kwaliteit verhouding ben ik de productie van de dekens in China gestart. Om de prijs scherp te houden vindt de verkoop uitsluitend online plaats. In 2010 ben ik met de Nederlandse webshop LuBa-Paardendekens.nl gestart. In 2013 ook de Duitse LuBa-Pferdedecken.de en de Engelstalige LuBa-Horseblankets.com. Daarnaast is de website ook vertaald in het Frans. Lucien de Wit met zijn Friese merrie Aafke. Aafke is showmodel voor de LuBa Paardendekens USP ten opzichte van andere merken paardendekens Omdat ik zelf groot liefhebber ben van het Friese paard heb ik mij bij het ontwerpen van de dekens geconcentreerd op de bouw van dit type paard. In de praktijk bleek dat dekens die gebaseerd waren op dit type bouw doorgaans naadloos passen op andere rassen, juist door de specifieke halsuitsnede en boegvorm. Niet alleen koudbloedpaarden maar ook warmbloedpaarden blijken baat te hebben bij de pasvorm van de LuBa deken. Omdat Luba Paardendekens is ontstaan uit hobby is de ‘tone of voice’ persoonlijk en laagdrempelig. Ons verhaal in combinatie met de kwaliteit van de dekens, levert een zeer betrokken en trouw koperspubliek op. Een passievolle doelgroep die elkaar via paardenfora en communities goed op de hoogte houdt van hun ervaringen met LuBa dekens, soms kritisch maar overwegend positief. De verkoop heeft veel profijt van deze gratis online reclame. Tevens haal ik hier informatie en ideeën uit om verbeteringen aan te brengen en (innovatieve) dekens te ontwikkelen waar de doelgroep behoefte aan heeft. Wat willen wij? Ik besteed veel tijd en energie aann het voortdurend verbeteren van model, pasvorm, materiaal en functionaliteit. Afgaande op de wensen van paardenbezitters hebben wij een visie ontwikkeld die bijdraagt aan het natuurlijk houden van paarden, ook van specifiek gebouwde rassen. Om deze missie verder invulling te geven willen wij twee verkoopsegmenten aan ons bedrijf toevoegen: “LuBa Features” Op basis van onze meest gewaardeerde en best verkopende deken de “LuBa Extreme Turnout”, willen wij het LuBa assortiment uitbreiden met gespecialiseerde functionaliteiten waaronder: •Extra rug- en nierbescherming; een deken die door een speciale voering de koude en vochtgevoelige rug en de daaronder liggende nieren droog en warm houdt, maar het paard zelf ervaart een aangename temperatuur. (De LuBa Comfort Back). •Stof afstotende en vuilwerende deken; een deken voorzien van een speciale coating waardoor de deken schoon blijft ook na het rollen van het paard door zand, stof of modder (De LuBa Mud Master). “LuBa Breeds” De best verkopende dekens uit het LuBa assortiment willen wij als exclusief A-merk gaan brengen voor specifiek gebouwde paardenrassen. Dit zijn in eerste instantie: •Speciale dekenlijn voor mini-paarden waaronder Fallabella’s en Shetlanders. Voor minipaarden is er op dit moment geen groot assortiment aan dekens verkrijgbaar. Het huidige LuBa assortiment voorziet wel in de allerkleinste maten. Deze kleine maten, zeker ook in combinatie met nieuwe functionaliteiten, zullen in staat zijn om een stevige positie te veroveren binnen de markt van minipaarden. •Uitbreiding Friese paardendekenlijn op de internationale markt. Bij de Friese paardenbezitters staat LuBa bekend als merkdeken met een perfecte pasvorm voor hun Friese paard. Op dit moment is er geen paardendekenspecialist specifiek voor dekens voor het Friese paard. Wij willen op de markt komen met een gespecialiseerde dekenlijn voor Friese paarden die internationaal als A-merk wordt gepositioneerd. Waar wordt de financiering voor aangewend? Ontwikkeling nieuwe dekens € 10.000,- Productie nieuwe modellen € 49.350,- Uitbreiden bestaande lijn € 12.000,- Herinrichting magazijn € 7.950,- Ontwikkeling/bouw websites € 10.000,- + Totaal benodigd € 89.300,- Eigen inbreng € 14.300,- -/- Via Geldvoorelkaar.nl € 75.000,- We willen starten met het (door)ontwikkelen, produceren en testen van proefmodellen specifiek voor het Friese paard en minipaard. Daarnaast willen we starten met het (door)ontwikkelen van stoffen en coatings ten behoeve van rugbescherming en modderafstoting. Hiervoor is het van belang dat het bestaande magazijn in Grubbenvorst heringericht en voorbereid wordt op het grotere aantal dekens door een goede logistiek en goed functionerend IT-systeem. Dit betekent een server waarop alle data van cliënten wordt bewaard en waarop de diverse softwareprogramma’s draaien die nodig zijn om de online verkopen te faciliteren. Daarnaast, het aanpassen van de bestaande website (4 talen) waardoor het innovatieve karakter van LuBa dekens ook door de doelgroep gezien wordt en direct aangeschaft kan worden. Het ontwikkelen en bouwen van twee nieuwe, Engelstalige webshops (friesianhorseblankets.com en minihorseblankets.com). Om potentiële webbezoekers en latente kopers te vinden, zullen online advertentiecampagnes uitgevoerd moeten worden. Als laatste, het op korte termijn aannemen van een marketingcommunicatie medewerker die de branding en (online) promotie van de dekenlijnen verzorgt. De sales en algehele bedrijfsvoering houd ik voorlopig in eigen hand. Doordat alle verkopen online (gaan) plaatsvinden is er geen debiteurenrisico omdat alles vooruit betaald moet worden of achteraf via KLARNA, waarbij betaling is gegarandeerd. LuBa Paardendekens maakt elk jaar een verkoopgroei door van gemiddeld 10%. Dat willen wij verviervoudigen door niches binnen de internationale paardendekenmarkt aan te boren en dekens op de markt te brengen met innovatieve functionaliteiten. Het fundament hiervoor is de afgelopen 10 jaar gelegd. De merkbeleving van LuBa is erg positief. De productie, logistiek en online verkoopomgeving is goed ingericht. De marktbenadering gaat actiever plaatsvinden. Door een exclusieve A-merklijn voor Friese paarden en minipaarden boven het brede LuBa assortiment te introduceren, worden we snel een wezenlijke marktspeler. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? De vooruitzichten zijn goed. De jaaromzet van LuBa International B.V. groeit jaarlijks, van ruim € 64.000,- in 2012 naar ruim € 111.000,- in 2015. Van de prognose voor 2016 (€ 175.000,-) is reeds € 125.000 gerealiseerd. De winst is aanzienlijk omdat de kosten relatief laag zijn. Onze klanten zijn actief betrokken en zorgen voor repeat business. Ook zorgen onze klanten voor positieve online reclame omdat zij op communities hun ervaringen delen en die zijn overwegend positief. Het is een doelgroep die met hart en ziel bezig is met hun paarden en zij zullen de professionalisering van LuBa Paardendekens zeker waarderen. Mede ook door de gespecialiseerde lijnen en de extra functionaliteiten zullen zij aangespoord worden om ook weer nieuwe type dekens bij ons te kopen, want eenmaal LuBa fan, altijd LuBa fan. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd door eigenaar/directeur Lucien de Wit, met incidentele hulp van zijn zonen Luuk en Bas (vandaar de naam LuBa) op piekmomenten. Ook wordt gebruik gemaakt van een gespecialiseerd marketingcommunicatiebureau en een ontwerpbureau voor advies en uitvoering op het gebied van productontwikkeling, storytelling, branding, huisstijl en presentatie. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Jaar Omzet 2012 € 64.000,- 2013 € 72.000,- 2014 € 87.000,- 2015 € 111.000,- 2016 € 175.000,- (prognose) 2017 € 227.000,- (prognose) 2018 € 295.000,- (prognose) In het eerste half jaar van 2016 hebben wij met de paardendekens een omzetverhoging van 18,5 % gerealiseerd ten opzichte van 2015. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Mijn hart ligt bij mijn hobby: paarden en de paardendekens. Ik heb daar ook een duidelijke missie in; het faciliteren van het zo natuurlijk mogelijk houden van paarden. Ik wil hier graag veel tijd en energie insteken maar geen financieringstraject bij banken voor ingaan. Het innovatieve karakter van mijn plannen met LuBa sluiten niet voldoende aan bij hun gewijzigde regelgeving en veranderde marktpositie. Het ministerie onderschrijft overigens de innovatieve kracht van de nieuwe dekens door een toegekende WBSO subsidie, waardoor ik fiscaal voordeel kan inbouwen. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Het eigen vermogen in mijn onderneming is nihil. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de aflossing van deze lening? In het eerste jaar zal 100% van de vrij beschikbare cashflow worden besteed aan de aflossing en rentebetaling van deze lening. In het tweede jaar zal dit dalen naar 68%. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Als ondernemer teken ik persoonlijk als medegeldnemer mee en sta daarmee privé borg voor deze lening. Daarnaast kan ik aangeven dat ik niet afhankelijk ben van het inkomen uit LuBa International B.V. omdat ik een vaste dienstbetrekking elders heb. De managementfee die onttrokken wordt is hierdoor niet hoog. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Dan tel ik de inbreng van de eigen middelen (€ 14.300,- exclusief de financieringskosten) niet mee. Incentive Naast de geboden rente ontvangt u bij aanschaf in 2016 van een LuBa paardendeken in de webshop een korting of cadeau: •Bij een investering van € 100,- ontvangt u 15% korting bij aanschaf van de LuBa paardendeken “Superstar”. •Bij een investering van € 200,- tot en met € 500,- krijgt u bij aanschaf van een LuBa paardendeken naar keuze een LuBa vliegenmasker (t.w.v. 13,95) cadeau. •Bij een investering van € 600,- tot en met € 900,- krijgt u bij aanschaf van een LuBa paardendeken naar keuze een LuBa hooitas (t.w.v.34,50) cadeau. •Bij een investering van € 1.000 of meer krijgt u bij aanschaf van een LuBa paardendeken naar keuze een LuBa fleecedeken (t.w.v. 89,98) cadeau. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score is van geldnemer LuBa International B.V. Medegeldnemer is de heer L.A.H. de Wit die daarmee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam LuBa International
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 20-08-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 75.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Industrie
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? In 2004 ben ik LuBa International B.V. gestart waarin ik activiteiten ontwikkel op het gebied van agentschappen in groente en fruit. Mijn grote hobby zijn paarden en alles wat daarmee te maken heeft. In 2006 kreeg ik het idee voor LuBa paardendekens. Dit idee is voortgekomen uit onvrede over het ontbreken van degelijke paardendekens voor een scherpe prijs die je kunt kopen bij een online paardendekenspecialist. Uitgebreid field- en deskresearch hebben geleid tot de ontwikkeling van een speciaal model paardendeken dat zich onderscheidt door een perfecte pasvorm voor paarden met een zogenaamd breed front (typerend voor koudbloedrassen) in een scherpe prijs/kwaliteit verhouding. In de praktijk bleek dit type pasvorm ook uitermate geschikt voor andere paardenrassen waaronder warmbloeden. Met het oog op de prijs/kwaliteit verhouding ben ik de productie van de dekens in China gestart. Om de prijs scherp te houden vindt de verkoop uitsluitend online plaats. In 2010 ben ik met de Nederlandse webshop LuBa-Paardendekens.nl gestart. In 2013 ook de Duitse LuBa-Pferdedecken.de en de Engelstalige LuBa-Horseblankets.com. Daarnaast is de website ook vertaald in het Frans. Lucien de Wit met zijn Friese merrie Aafke. Aafke is showmodel voor de LuBa Paardendekens USP ten opzichte van andere merken paardendekens Omdat ik zelf groot liefhebber ben van het Friese paard heb ik mij bij het ontwerpen van de dekens geconcentreerd op de bouw van dit type paard. In de praktijk bleek dat dekens die gebaseerd waren op dit type bouw doorgaans naadloos passen op andere rassen, juist door de specifieke halsuitsnede en boegvorm. Niet alleen koudbloedpaarden maar ook warmbloedpaarden blijken baat te hebben bij de pasvorm van de LuBa deken. Omdat Luba Paardendekens is ontstaan uit hobby is de ‘tone of voice’ persoonlijk en laagdrempelig. Ons verhaal in combinatie met de kwaliteit van de dekens, levert een zeer betrokken en trouw koperspubliek op. Een passievolle doelgroep die elkaar via paardenfora en communities goed op de hoogte houdt van hun ervaringen met LuBa dekens, soms kritisch maar overwegend positief. De verkoop heeft veel profijt van deze gratis online reclame. Tevens haal ik hier informatie en ideeën uit om verbeteringen aan te brengen en (innovatieve) dekens te ontwikkelen waar de doelgroep behoefte aan heeft. Wat willen wij? Ik besteed veel tijd en energie aann het voortdurend verbeteren van model, pasvorm, materiaal en functionaliteit. Afgaande op de wensen van paardenbezitters hebben wij een visie ontwikkeld die bijdraagt aan het natuurlijk houden van paarden, ook van specifiek gebouwde rassen. Om deze missie verder invulling te geven willen wij twee verkoopsegmenten aan ons bedrijf toevoegen: “LuBa Features” Op basis van onze meest gewaardeerde en best verkopende deken de “LuBa Extreme Turnout”, willen wij het LuBa assortiment uitbreiden met gespecialiseerde functionaliteiten waaronder: •Extra rug- en nierbescherming; een deken die door een speciale voering de koude en vochtgevoelige rug en de daaronder liggende nieren droog en warm houdt, maar het paard zelf ervaart een aangename temperatuur. (De LuBa Comfort Back). •Stof afstotende en vuilwerende deken; een deken voorzien van een speciale coating waardoor de deken schoon blijft ook na het rollen van het paard door zand, stof of modder (De LuBa Mud Master). “LuBa Breeds” De best verkopende dekens uit het LuBa assortiment willen wij als exclusief A-merk gaan brengen voor specifiek gebouwde paardenrassen. Dit zijn in eerste instantie: •Speciale dekenlijn voor mini-paarden waaronder Fallabella’s en Shetlanders. Voor minipaarden is er op dit moment geen groot assortiment aan dekens verkrijgbaar. Het huidige LuBa assortiment voorziet wel in de allerkleinste maten. Deze kleine maten, zeker ook in combinatie met nieuwe functionaliteiten, zullen in staat zijn om een stevige positie te veroveren binnen de markt van minipaarden. •Uitbreiding Friese paardendekenlijn op de internationale markt. Bij de Friese paardenbezitters staat LuBa bekend als merkdeken met een perfecte pasvorm voor hun Friese paard. Op dit moment is er geen paardendekenspecialist specifiek voor dekens voor het Friese paard. Wij willen op de markt komen met een gespecialiseerde dekenlijn voor Friese paarden die internationaal als A-merk wordt gepositioneerd. Waar wordt de financiering voor aangewend? Ontwikkeling nieuwe dekens € 10.000,- Productie nieuwe modellen € 49.350,- Uitbreiden bestaande lijn € 12.000,- Herinrichting magazijn € 7.950,- Ontwikkeling/bouw websites € 10.000,- + Totaal benodigd € 89.300,- Eigen inbreng € 14.300,- -/- Via Geldvoorelkaar.nl € 75.000,- We willen starten met het (door)ontwikkelen, produceren en testen van proefmodellen specifiek voor het Friese paard en minipaard. Daarnaast willen we starten met het (door)ontwikkelen van stoffen en coatings ten behoeve van rugbescherming en modderafstoting. Hiervoor is het van belang dat het bestaande magazijn in Grubbenvorst heringericht en voorbereid wordt op het grotere aantal dekens door een goede logistiek en goed functionerend IT-systeem. Dit betekent een server waarop alle data van cliënten wordt bewaard en waarop de diverse softwareprogramma’s draaien die nodig zijn om de online verkopen te faciliteren. Daarnaast, het aanpassen van de bestaande website (4 talen) waardoor het innovatieve karakter van LuBa dekens ook door de doelgroep gezien wordt en direct aangeschaft kan worden. Het ontwikkelen en bouwen van twee nieuwe, Engelstalige webshops (friesianhorseblankets.com en minihorseblankets.com). Om potentiële webbezoekers en latente kopers te vinden, zullen online advertentiecampagnes uitgevoerd moeten worden. Als laatste, het op korte termijn aannemen van een marketingcommunicatie medewerker die de branding en (online) promotie van de dekenlijnen verzorgt. De sales en algehele bedrijfsvoering houd ik voorlopig in eigen hand. Doordat alle verkopen online (gaan) plaatsvinden is er geen debiteurenrisico omdat alles vooruit betaald moet worden of achteraf via KLARNA, waarbij betaling is gegarandeerd. LuBa Paardendekens maakt elk jaar een verkoopgroei door van gemiddeld 10%. Dat willen wij verviervoudigen door niches binnen de internationale paardendekenmarkt aan te boren en dekens op de markt te brengen met innovatieve functionaliteiten. Het fundament hiervoor is de afgelopen 10 jaar gelegd. De merkbeleving van LuBa is erg positief. De productie, logistiek en online verkoopomgeving is goed ingericht. De marktbenadering gaat actiever plaatsvinden. Door een exclusieve A-merklijn voor Friese paarden en minipaarden boven het brede LuBa assortiment te introduceren, worden we snel een wezenlijke marktspeler. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? De vooruitzichten zijn goed. De jaaromzet van LuBa International B.V. groeit jaarlijks, van ruim € 64.000,- in 2012 naar ruim € 111.000,- in 2015. Van de prognose voor 2016 (€ 175.000,-) is reeds € 125.000 gerealiseerd. De winst is aanzienlijk omdat de kosten relatief laag zijn. Onze klanten zijn actief betrokken en zorgen voor repeat business. Ook zorgen onze klanten voor positieve online reclame omdat zij op communities hun ervaringen delen en die zijn overwegend positief. Het is een doelgroep die met hart en ziel bezig is met hun paarden en zij zullen de professionalisering van LuBa Paardendekens zeker waarderen. Mede ook door de gespecialiseerde lijnen en de extra functionaliteiten zullen zij aangespoord worden om ook weer nieuwe type dekens bij ons te kopen, want eenmaal LuBa fan, altijd LuBa fan. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd door eigenaar/directeur Lucien de Wit, met incidentele hulp van zijn zonen Luuk en Bas (vandaar de naam LuBa) op piekmomenten. Ook wordt gebruik gemaakt van een gespecialiseerd marketingcommunicatiebureau en een ontwerpbureau voor advies en uitvoering op het gebied van productontwikkeling, storytelling, branding, huisstijl en presentatie. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Jaar Omzet 2012 € 64.000,- 2013 € 72.000,- 2014 € 87.000,- 2015 € 111.000,- 2016 € 175.000,- (prognose) 2017 € 227.000,- (prognose) 2018 € 295.000,- (prognose) In het eerste half jaar van 2016 hebben wij met de paardendekens een omzetverhoging van 18,5 % gerealiseerd ten opzichte van 2015. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Mijn hart ligt bij mijn hobby: paarden en de paardendekens. Ik heb daar ook een duidelijke missie in; het faciliteren van het zo natuurlijk mogelijk houden van paarden. Ik wil hier graag veel tijd en energie insteken maar geen financieringstraject bij banken voor ingaan. Het innovatieve karakter van mijn plannen met LuBa sluiten niet voldoende aan bij hun gewijzigde regelgeving en veranderde marktpositie. Het ministerie onderschrijft overigens de innovatieve kracht van de nieuwe dekens door een toegekende WBSO subsidie, waardoor ik fiscaal voordeel kan inbouwen. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Het eigen vermogen in mijn onderneming is nihil. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de aflossing van deze lening? In het eerste jaar zal 100% van de vrij beschikbare cashflow worden besteed aan de aflossing en rentebetaling van deze lening. In het tweede jaar zal dit dalen naar 68%. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Als ondernemer teken ik persoonlijk als medegeldnemer mee en sta daarmee privé borg voor deze lening. Daarnaast kan ik aangeven dat ik niet afhankelijk ben van het inkomen uit LuBa International B.V. omdat ik een vaste dienstbetrekking elders heb. De managementfee die onttrokken wordt is hierdoor niet hoog. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Dan tel ik de inbreng van de eigen middelen (€ 14.300,- exclusief de financieringskosten) niet mee. Incentive Naast de geboden rente ontvangt u bij aanschaf in 2016 van een LuBa paardendeken in de webshop een korting of cadeau: •Bij een investering van € 100,- ontvangt u 15% korting bij aanschaf van de LuBa paardendeken “Superstar”. •Bij een investering van € 200,- tot en met € 500,- krijgt u bij aanschaf van een LuBa paardendeken naar keuze een LuBa vliegenmasker (t.w.v. 13,95) cadeau. •Bij een investering van € 600,- tot en met € 900,- krijgt u bij aanschaf van een LuBa paardendeken naar keuze een LuBa hooitas (t.w.v.34,50) cadeau. •Bij een investering van € 1.000 of meer krijgt u bij aanschaf van een LuBa paardendeken naar keuze een LuBa fleecedeken (t.w.v. 89,98) cadeau. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score is van geldnemer LuBa International B.V. Medegeldnemer is de heer L.A.H. de Wit die daarmee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 20-08-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 7,00%

€0 / €165.000

Horecacrowdfunding

Lening - 8,00%

€92.750 / €132.500

Capital Circle

Lening - 8,00%

€0 / €50.000

Capital Circle

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Aandelen

€142.500 / €150.000

Symbid

Lening - 8,50%

€44.100 / €45.000

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand