Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

De ondernemingDe Maatschap Bussink bestaat uit vader Jan (60 jaar), moeder Gerda (58 jaar) en zoon Maarten (28 jaar), waarbij Maarten de ambitie heeft het melkveebedrijf op termijn alleen voort te zetten. Jarenlang hebben ze een melkveebedrijf met circa 80 melkkoeien in Markelo gehad en heeft de familie er goede resultaten behaald. Omdat in Markelo de bedrijfsvoering niet voldoende efficient was, heeft de familie besloten een melkveebedrijf in Nijensleek te kopen dat voldoet aan de huidige maatstaven en hun ambities. Hier kunnen ten minste 120 melkkoeien worden gehouden met bijbehorend jongvee, waarbij de familie nog meer dan voldoende aandacht kan geven aan ieder individueel dier. MelkveesectorDe vooruitzichten voor de melkveesector zijn goed. De verwachting is dat de vraag naar melkproducten wereldwijd toeneemt. De prijsvorming zal naar verwachting positief verlopen gezien de toegenomen vraag. Friesland CampinaDe melk wordt geleverd aan Friesland Campina, de grootste Nederlandse zuivelcooeperatie welke mondiaal vertegenwoordigd is. FinancieringOp dit moment is de financiering van € 600.000 voor de aankoop en gedeeltelijke verbouwing reeds gerealiseerd. Het bedrijf in Markelo is verkocht en de opbrengst is verwerkt in onderstaand investeringsplan. De renovatie van de stal moeten nog worden afgemaakt. Ook staat de bouw van een werktuigenloods in de planning. Op deze locatie is een woning, bestemd voor Maarten met zijn gezin. Voor de ouders moet nog een woongedeelte worden aangebouwd. Hiervoor is de volgende financiering noodzakelijk: Aankoop & verbouwing € 600.000 Stal/werktuigenloods € 65.000 Woning € 135.000 Totale financiering € 900.000 Het doel is om alle investeringen uit te voeren. Wanneer de gevraagde financiering niet wordt volgestort, zal bij een totale storting van € 200.000 of meer de financiering wel worden geaccepteerd. De verbouwing van de woning en aanpassingen in de stal voor de kalveren hebben prioriteit en kunnen met het bedrag van € 200.000 worden gerealiseerd. De investering in de werktuigenloods (€ 100.000) wordt dan uitgesteld. De gevraagde financiering voor opstallen (het Doelbedrag) bedraagt €300.000.Met deze stapel-financiering bestaande uit een lening van €600.000 met een looptijd van 5 jaar voor aankoop bedrijf met opstallen gedekt door een hypotheek met eerste rang en de crowdfunding van €300.000 met o.a. een tweede hypotheek wordt in Nijensleek een moderne melkveehouderij gerealiseerd onderbouwd door het businessplan en het ondernemerschap van Maarten Bussink in samenwerking met zijn ouders. Agro Funding B.V. Een crowdfunding platform voor de primaire sector en aanverwante bedrijven (o.a. toeleveranciers, producenten) en beschikt over een team met uitgebreide financiele ervaring in de agri sector.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Maatschap Bussink
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 29-06-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 300.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 102 maanden
Branche Agrarisch
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

De ondernemingDe Maatschap Bussink bestaat uit vader Jan (60 jaar), moeder Gerda (58 jaar) en zoon Maarten (28 jaar), waarbij Maarten de ambitie heeft het melkveebedrijf op termijn alleen voort te zetten. Jarenlang hebben ze een melkveebedrijf met circa 80 melkkoeien in Markelo gehad en heeft de familie er goede resultaten behaald. Omdat in Markelo de bedrijfsvoering niet voldoende efficient was, heeft de familie besloten een melkveebedrijf in Nijensleek te kopen dat voldoet aan de huidige maatstaven en hun ambities. Hier kunnen ten minste 120 melkkoeien worden gehouden met bijbehorend jongvee, waarbij de familie nog meer dan voldoende aandacht kan geven aan ieder individueel dier. MelkveesectorDe vooruitzichten voor de melkveesector zijn goed. De verwachting is dat de vraag naar melkproducten wereldwijd toeneemt. De prijsvorming zal naar verwachting positief verlopen gezien de toegenomen vraag. Friesland CampinaDe melk wordt geleverd aan Friesland Campina, de grootste Nederlandse zuivelcooeperatie welke mondiaal vertegenwoordigd is. FinancieringOp dit moment is de financiering van € 600.000 voor de aankoop en gedeeltelijke verbouwing reeds gerealiseerd. Het bedrijf in Markelo is verkocht en de opbrengst is verwerkt in onderstaand investeringsplan. De renovatie van de stal moeten nog worden afgemaakt. Ook staat de bouw van een werktuigenloods in de planning. Op deze locatie is een woning, bestemd voor Maarten met zijn gezin. Voor de ouders moet nog een woongedeelte worden aangebouwd. Hiervoor is de volgende financiering noodzakelijk: Aankoop & verbouwing € 600.000 Stal/werktuigenloods € 65.000 Woning € 135.000 Totale financiering € 900.000 Het doel is om alle investeringen uit te voeren. Wanneer de gevraagde financiering niet wordt volgestort, zal bij een totale storting van € 200.000 of meer de financiering wel worden geaccepteerd. De verbouwing van de woning en aanpassingen in de stal voor de kalveren hebben prioriteit en kunnen met het bedrag van € 200.000 worden gerealiseerd. De investering in de werktuigenloods (€ 100.000) wordt dan uitgesteld. De gevraagde financiering voor opstallen (het Doelbedrag) bedraagt €300.000.Met deze stapel-financiering bestaande uit een lening van €600.000 met een looptijd van 5 jaar voor aankoop bedrijf met opstallen gedekt door een hypotheek met eerste rang en de crowdfunding van €300.000 met o.a. een tweede hypotheek wordt in Nijensleek een moderne melkveehouderij gerealiseerd onderbouwd door het businessplan en het ondernemerschap van Maarten Bussink in samenwerking met zijn ouders. Agro Funding B.V. Een crowdfunding platform voor de primaire sector en aanverwante bedrijven (o.a. toeleveranciers, producenten) en beschikt over een team met uitgebreide financiele ervaring in de agri sector.

Bron: Crowdpartners d.d. 29-06-2017 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Crowdpartners
Platformlink Ga naar Crowdpartners
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Verschillend per project

Lening - 7,00%

€0 / €165.000

Horecacrowdfunding

Lening - 8,00%

€92.750 / €132.500

Capital Circle

Lening - 8,00%

€0 / €50.000

Capital Circle

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Aandelen

€142.500 / €150.000

Symbid

Lening - 8,50%

€44.100 / €45.000

Kapitaalopmaat