Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Deze aanvraag is een vervolg op de eerder gepubliceerde aanvraag 19564 | mbs La Providence. De koop van dit schip is destijds ontbonden nadat uit de keuringen van het schip duidelijk werd dat de reparaties torenhoog zouden worden en het reparatiebudget ruimschoots overtroffen zou worden. In goed overleg tussen partijen is toen besloten de koopovereenkomst te annuleren. Via de makelaar kwamen wij al snel in contact met de eigenaar van het mbs Risico, waaruit deze nieuwe aanvraag is voortgekomen. Wij willen de investeerders in project 19564 graag eerst de mogelijkheid bieden om te investeren in onze tweede aanvraag. De Onderneming Mijn naam is Anton Hovestadt en ik ben van plan om weer een eigen schip aan te kopen: het motorbeunschip (mbs) Risico. De nieuwe naam van het schip wordt Confianza. Bewust schrijf ik weer, want ik heb heel wat jaren een eigen schip gehad. Ik kom namelijk uit een varende familie, dus het varen zit mij in het bloed. Na de middelbare school ben ik in 2002 als matroos begonnen op een zandzuiger. In 2008 heb ik samen met mijn vrouw Carrol het mbs Confianza gekocht. In september 2017 hebben wij dit schip weer verkocht om aan de wal verder te gaan. Mijn vrouw en ik zijn toen het bedrijf A.C.H. Belettering en Bedrukking in Sliedrecht gestart, dat zich bezighoudt met gespecialiseerde autoverzorging zoals belettering en reclame, reiniging en car wrapping. De werkzaamheden worden echter vooral door mijn vrouw gedaan. Omdat het water blijft trekken ben ik al snel weer gaan werken op schepen en kwam de wens weer boven om een eigen schip te kopen. Eerder hebben wij het mbs La Providence gekocht. Nadat de financiering van het project rond was, is het schip gekeurd. Uit de keuringen is helaas gebleken dat de reparatiekosten echter dusdanig hoog werden, dat wij in overleg met de verkoper besloten hebben om de koopovereenkomst te ontbinden. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is het nu aan te kopen mbs Risico zeer degelijk en breed inzetbaar. Vanwege het grote laadvermogen is het o.a. geschikt voor vervoer van bagger. De algehele staat van onderhoud van het schip is zeer goed. Het schip heeft onder andere twee splinternieuwe CCR2 aggregaten, een nieuw vlak (onderzijde van het schip) en nieuwe beunen (waterdicht ruim). Het schip is voorzien van een hoofdmotor van het type Industrie 6D6 van het bouwjaar 1969, maar in 2017 volledig gereviseerd. Volgens kenners is dit type motor de beste die er ooit is gemaakt. Samen met het schip wordt een grote voorraad onderdelen meegeleverd, zoals voeringen, cilinderkoppen, zuigers en verstuivers. Ook heeft het schip een aparte voorwoning, waar het personeel kan verblijven, zodat mijn vrouw en kinderen in het weekend mee aan boord kunnen en toch hun privacy hebben. Specificaties Mbs Confianza (ex Mbs Risico) Scheepstype Motorbeunschip Bouwjaar 1965 Bouwwerf Ferus Smit B.V., Westerbroek, Nederland Afmetingen 69,75 x 8,20 x 2,91 meter Laadvermogen 1.076 ton Hoofdmotor Industrie 6D6, 585 pk* * Het schip wordt geleverd met een nieuw certificaat van Onderzoek (CvO). Tevens zal een uitgebreide motorinspectie van de hoofdmotor (in 2017 volledig gereviseerd) worden uitgevoerd. Het aan te kopen schip is een beunschip: een motorvrachtschip speciaal gebouwd voor het vervoer van (nat) zand (spuitzand, ophoogzand) en verontreinigde bagger (baggerspecie). Nederland telt ongeveer 350 van dit soort actieve beunschepen, die vervolgens weer onder te verdelen zijn in verschillende afmetingen en tonnenmaten. De MBS Confianza meet 1076 ton en behoort tot de 20% van de West Europese binnenvaartvloot met schepen van/tot ongeveer 1.000 ton. Dit aantal neemt jaarlijks af, doordat er in dit segment niet of nauwelijks nieuwe schepen bijkomen, maar wel worden gesloopt. Het perspectief voor dit soort kleine schepen is goed, omdat er in West-Europa nog steeds veel vaarwegen zijn waar de grote schepen niet kunnen komen. Het aan te kopen schip kan in principe op alle bestemmingen komen. Markt In veel rapporten over de toekomst van de binnenvaart (onder andere van het onderzoeksinstituut Panteia), worden de kansen van de kleine schepen in de markt als positief ingeschat. Zeker waar het de beunschepen betreft, die een specifiek deel van de binnenvaartmarkt bedienen. Door de nog steeds gunstige economische omstandigheden en daardoor grotere behoefte aan bouwstoffen, stijgt de behoefte aan vervoer. Bovendien heeft de overheid genoeg grote infrastructurele projecten lopen die het ladingaanbod stimuleren (Ruimte voor de Rivier, Maaswerken) en nog in het vooruitzicht (bijvoorbeeld alle werkzaamheden die te maken hebben met het op hoogte brengen van de dijken). Er zal eerder een tekort ontstaan door de schepen die gesloopt worden, dan dat er in dit segment een overschot is aan schepen/tonnage. Nieuwbouw van dergelijke schepen vindt nagenoeg niet plaats. Hierdoor neemt de vlootomvang binnen het beunschepensegment af. Wij gaan met het schip varen voor Rijnaarde in Beuningen De bevrachter onderstreept het vertrouwen in ons door ons ook een lening te verstrekken waarmee deze aankoop mede mogelijk wordt gemaakt. Rijnaarde maakt onderdeel uit van de K3-groep. De K3 organisatie bestaat uit zes ondernemingen, elk met hun eigen specialisatie: het winnen, verwerken en leveren van (bouw)grondstoffen, gebiedsontwikkeling, logistiek, beton en boortechniek. Rijnaarde is op 17 februari 2003 opgericht. In het begin hield men zich vooral bezig met binnenvaart. In 15 jaar is Rijnaarde Global Trading & Logistics uitgegroeid tot een wereldwijd opererend bedrijf in logistieke dienstverlening dat verder gaat dan alleen vervoer over water. Rijnaarde beschikt over een vloot schepen die in tonnage variëren van 1.200 tot 7.000 ton. Met die totale laadcapaciteit van zo’n 100.000 ton worden jaarlijks meer dan 6 miljoen ton droge bulkgoederen over de Europese binnenwateren vervoerd. Ook houdt Rijnaarde zich bezig met zeevaart, opslag, overslag, voor- en natransport en de handel in grondstoffen voor de weg- en waterbouw. De bevrachter heeft ons aangegeven welke mogelijkheden hij ziet. Op basis hiervan zijn onderstaande prognoses opgesteld. Prognoses Boekjaar Omzet Resultaat voor belasting Vrij beschikbare cashflow Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow Jaar 1 € 350.000,- € 108.000,- € 50.000,- 56% Jaar 2 € 359.000,- € 116.000,- € 56.000,- 50% Jaar 3 € 368.000,- € 126.000,- € 58.000,- 48% Mijn jaarcijfers worden opgesteld door het gerenommeerde en in de binnenvaart gespecialiseerde accountantskantoor Riegman & Klaverdijk die ook de prognose heeft opgesteld, samen met mijn financieel adviseur Schoonderwoerd Consultancy & Bedrijfsadvisering. Henk Schoonderwoerd is een intermediair gespecialiseerd in de binnenvaart. Meer financiële informatie over mijn bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20382’. De Lening Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop MBS Confianza € 600.000,- Aankoopkosten (taxatie, keuring, advies en notaris) € 38.000,- Financieringskosten en depotregeling € 12.000,- Totaal € 650.000,- Af: Overige financiers* € 500.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 150.000,- * Door een particuliere investeerder wordt een lening op basis van een eerste hypotheekrecht verstrekt van € 350.000,-. Daarnaast verstrekken de bevrachter een achtergestelde lening van € 100.000,- en bevriende relaties een achtergestelde lening van € 50.000,-. Voor het restant willen wij graag een beroep doen op de crowd via Geldvoorelkaar.nl. Onze eigen middelen hebben we in 2017 geïnvesteerd in ons autobedrijf. Ter meerdere zekerheid van u als investeerder via Geldvoorelkaar.nl bieden wij naast een tweede hypotheekrecht op het schip ook een tweede hypotheek op ons woonhuis. Het financieren van kleine schepen zonder concrete eigen inbreng, is bij de banken niet mogelijk. Daarom zijn we op zoek gegaan naar alternatieven en al snel hebben we een particuliere investeerder gevonden, die vertrouwen in ons had en in de exploitatie van het aan te kopen schip. De verkoper en de bevrachter hadden al eerder aangegeven bereid te zijn te participeren, waarmee zij hun vertrouwen in ons willen benadrukken. We komen echter nog € 150.000,- tekort en dat geld willen we graag via een crowdfundingcampagne ophalen. Wij zijn erg blij dat er ondertussen crowdfundingplatforms zoals Geldvoorelkaar.nl zijn, waar we kunnen aankloppen. Deze crowdfundingplatforms hebben ondertussen al meerdere schepen met succes gefinancierd. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Annuïtaire lening met een looptijd van 84 maanden en een bruto jaarrente van 8,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina) Geldnemer is Svo Confianza (externe creditratings: Graydon 0,02% PD / Creditsafe score 50) Dit is de vennootschap onder firma van de heer A. Hovestadt (BKR score H - verhoogd risico) en mevrouw C. Hovestadt-Prins (BKR score I - verhoogd risico), die hiermee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Toelichting op BKR scores: er zijn geen betaalachterstanden of onregelmatigheden geconstateerd. De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5 / 5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé A. Hovestadt (op dit moment van materiële waarde, op basis van het hypotheekrecht) C. Hovestadt-Prins (op dit moment van materiële waarde, op basis van het hypotheekrecht) 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Tweede Hypotheek A. ten bedrage van € 150.000,- op het woonhuis te Sliedrecht, met een marktwaarde van € 237.000,- (taxatiedatum 8-3-2019), een eerste hypothecaire inschrijving van € 183.000,- en een restschuld op de eerste hypothecaire lening van € 173.000,-. De overwaarde bedraagt € 237.000,- minus € 173.000,- = € 64.000,-. B. ten bedrage van € 150.000,- op het aan te kopen schip, met een marktwaarde van € 637.500,- (taxatiedatum 31-7-2019). Doordat er ook een derde en een vierde hypotheekrecht (door de bevrachter en bevriende relaties) wordt gevestigd, is er geen sprake van overwaarde op het schip. Samenvatting: de lening is volledig gedekt door de hypotheekrechten. De Loan-to-Value is 70%. 4. Negatieve hypotheekverklaring ter aanvulling op de tweede hypotheek op het woonhuis, waarin wordt vastgelegd dat het pand niet met aanvullende hypotheekrechten verzwaard mag worden en dat binnen de eerste hypothecaire inschrijving niet aanvullend geleend mag worden. 5. Pandrecht (1e rang) op Overlijdensrisicoverzekering op de levens van A. Hovestadt en C. Hovestadt-Prins, voor een verzekerd bedrag van € 150.000,-. 6. Achterstellingsverklaring De aflossing op de leningen van de bevrachter (€ 100.000,-) en bevriende relaties (€ 50.000,-) worden achtergesteld aan de lening van Geldvoorelkaar.nl Er wordt een Advies- en Begeleidingspakket Zilver (40 uren) afgesloten met de intermediair Schoonderwoerd Consultancy & Bedrijfsadvisering.

Investeert u bij meerdere platformen? Verkrijg automatisch inzicht in uw totale portefeuille met onze tool investID.
Projectnaam Mbs Confianza
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 10-08-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 150.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 84 maanden
Branche Transport
Organisatievorm Vennootschap onder Firma
Ontwikkelfase Groei
Doel van investering Objectfinanciering

Deze aanvraag is een vervolg op de eerder gepubliceerde aanvraag 19564 | mbs La Providence. De koop van dit schip is destijds ontbonden nadat uit de keuringen van het schip duidelijk werd dat de reparaties torenhoog zouden worden en het reparatiebudget ruimschoots overtroffen zou worden. In goed overleg tussen partijen is toen besloten de koopovereenkomst te annuleren. Via de makelaar kwamen wij al snel in contact met de eigenaar van het mbs Risico, waaruit deze nieuwe aanvraag is voortgekomen. Wij willen de investeerders in project 19564 graag eerst de mogelijkheid bieden om te investeren in onze tweede aanvraag. De Onderneming Mijn naam is Anton Hovestadt en ik ben van plan om weer een eigen schip aan te kopen: het motorbeunschip (mbs) Risico. De nieuwe naam van het schip wordt Confianza. Bewust schrijf ik weer, want ik heb heel wat jaren een eigen schip gehad. Ik kom namelijk uit een varende familie, dus het varen zit mij in het bloed. Na de middelbare school ben ik in 2002 als matroos begonnen op een zandzuiger. In 2008 heb ik samen met mijn vrouw Carrol het mbs Confianza gekocht. In september 2017 hebben wij dit schip weer verkocht om aan de wal verder te gaan. Mijn vrouw en ik zijn toen het bedrijf A.C.H. Belettering en Bedrukking in Sliedrecht gestart, dat zich bezighoudt met gespecialiseerde autoverzorging zoals belettering en reclame, reiniging en car wrapping. De werkzaamheden worden echter vooral door mijn vrouw gedaan. Omdat het water blijft trekken ben ik al snel weer gaan werken op schepen en kwam de wens weer boven om een eigen schip te kopen. Eerder hebben wij het mbs La Providence gekocht. Nadat de financiering van het project rond was, is het schip gekeurd. Uit de keuringen is helaas gebleken dat de reparatiekosten echter dusdanig hoog werden, dat wij in overleg met de verkoper besloten hebben om de koopovereenkomst te ontbinden. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is het nu aan te kopen mbs Risico zeer degelijk en breed inzetbaar. Vanwege het grote laadvermogen is het o.a. geschikt voor vervoer van bagger. De algehele staat van onderhoud van het schip is zeer goed. Het schip heeft onder andere twee splinternieuwe CCR2 aggregaten, een nieuw vlak (onderzijde van het schip) en nieuwe beunen (waterdicht ruim). Het schip is voorzien van een hoofdmotor van het type Industrie 6D6 van het bouwjaar 1969, maar in 2017 volledig gereviseerd. Volgens kenners is dit type motor de beste die er ooit is gemaakt. Samen met het schip wordt een grote voorraad onderdelen meegeleverd, zoals voeringen, cilinderkoppen, zuigers en verstuivers. Ook heeft het schip een aparte voorwoning, waar het personeel kan verblijven, zodat mijn vrouw en kinderen in het weekend mee aan boord kunnen en toch hun privacy hebben. Specificaties Mbs Confianza (ex Mbs Risico) Scheepstype Motorbeunschip Bouwjaar 1965 Bouwwerf Ferus Smit B.V., Westerbroek, Nederland Afmetingen 69,75 x 8,20 x 2,91 meter Laadvermogen 1.076 ton Hoofdmotor Industrie 6D6, 585 pk* * Het schip wordt geleverd met een nieuw certificaat van Onderzoek (CvO). Tevens zal een uitgebreide motorinspectie van de hoofdmotor (in 2017 volledig gereviseerd) worden uitgevoerd. Het aan te kopen schip is een beunschip: een motorvrachtschip speciaal gebouwd voor het vervoer van (nat) zand (spuitzand, ophoogzand) en verontreinigde bagger (baggerspecie). Nederland telt ongeveer 350 van dit soort actieve beunschepen, die vervolgens weer onder te verdelen zijn in verschillende afmetingen en tonnenmaten. De MBS Confianza meet 1076 ton en behoort tot de 20% van de West Europese binnenvaartvloot met schepen van/tot ongeveer 1.000 ton. Dit aantal neemt jaarlijks af, doordat er in dit segment niet of nauwelijks nieuwe schepen bijkomen, maar wel worden gesloopt. Het perspectief voor dit soort kleine schepen is goed, omdat er in West-Europa nog steeds veel vaarwegen zijn waar de grote schepen niet kunnen komen. Het aan te kopen schip kan in principe op alle bestemmingen komen. Markt In veel rapporten over de toekomst van de binnenvaart (onder andere van het onderzoeksinstituut Panteia), worden de kansen van de kleine schepen in de markt als positief ingeschat. Zeker waar het de beunschepen betreft, die een specifiek deel van de binnenvaartmarkt bedienen. Door de nog steeds gunstige economische omstandigheden en daardoor grotere behoefte aan bouwstoffen, stijgt de behoefte aan vervoer. Bovendien heeft de overheid genoeg grote infrastructurele projecten lopen die het ladingaanbod stimuleren (Ruimte voor de Rivier, Maaswerken) en nog in het vooruitzicht (bijvoorbeeld alle werkzaamheden die te maken hebben met het op hoogte brengen van de dijken). Er zal eerder een tekort ontstaan door de schepen die gesloopt worden, dan dat er in dit segment een overschot is aan schepen/tonnage. Nieuwbouw van dergelijke schepen vindt nagenoeg niet plaats. Hierdoor neemt de vlootomvang binnen het beunschepensegment af. Wij gaan met het schip varen voor Rijnaarde in Beuningen De bevrachter onderstreept het vertrouwen in ons door ons ook een lening te verstrekken waarmee deze aankoop mede mogelijk wordt gemaakt. Rijnaarde maakt onderdeel uit van de K3-groep. De K3 organisatie bestaat uit zes ondernemingen, elk met hun eigen specialisatie: het winnen, verwerken en leveren van (bouw)grondstoffen, gebiedsontwikkeling, logistiek, beton en boortechniek. Rijnaarde is op 17 februari 2003 opgericht. In het begin hield men zich vooral bezig met binnenvaart. In 15 jaar is Rijnaarde Global Trading & Logistics uitgegroeid tot een wereldwijd opererend bedrijf in logistieke dienstverlening dat verder gaat dan alleen vervoer over water. Rijnaarde beschikt over een vloot schepen die in tonnage variëren van 1.200 tot 7.000 ton. Met die totale laadcapaciteit van zo’n 100.000 ton worden jaarlijks meer dan 6 miljoen ton droge bulkgoederen over de Europese binnenwateren vervoerd. Ook houdt Rijnaarde zich bezig met zeevaart, opslag, overslag, voor- en natransport en de handel in grondstoffen voor de weg- en waterbouw. De bevrachter heeft ons aangegeven welke mogelijkheden hij ziet. Op basis hiervan zijn onderstaande prognoses opgesteld. Prognoses Boekjaar Omzet Resultaat voor belasting Vrij beschikbare cashflow Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow Jaar 1 € 350.000,- € 108.000,- € 50.000,- 56% Jaar 2 € 359.000,- € 116.000,- € 56.000,- 50% Jaar 3 € 368.000,- € 126.000,- € 58.000,- 48% Mijn jaarcijfers worden opgesteld door het gerenommeerde en in de binnenvaart gespecialiseerde accountantskantoor Riegman & Klaverdijk die ook de prognose heeft opgesteld, samen met mijn financieel adviseur Schoonderwoerd Consultancy & Bedrijfsadvisering. Henk Schoonderwoerd is een intermediair gespecialiseerd in de binnenvaart. Meer financiële informatie over mijn bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20382’. De Lening Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop MBS Confianza € 600.000,- Aankoopkosten (taxatie, keuring, advies en notaris) € 38.000,- Financieringskosten en depotregeling € 12.000,- Totaal € 650.000,- Af: Overige financiers* € 500.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 150.000,- * Door een particuliere investeerder wordt een lening op basis van een eerste hypotheekrecht verstrekt van € 350.000,-. Daarnaast verstrekken de bevrachter een achtergestelde lening van € 100.000,- en bevriende relaties een achtergestelde lening van € 50.000,-. Voor het restant willen wij graag een beroep doen op de crowd via Geldvoorelkaar.nl. Onze eigen middelen hebben we in 2017 geïnvesteerd in ons autobedrijf. Ter meerdere zekerheid van u als investeerder via Geldvoorelkaar.nl bieden wij naast een tweede hypotheekrecht op het schip ook een tweede hypotheek op ons woonhuis. Het financieren van kleine schepen zonder concrete eigen inbreng, is bij de banken niet mogelijk. Daarom zijn we op zoek gegaan naar alternatieven en al snel hebben we een particuliere investeerder gevonden, die vertrouwen in ons had en in de exploitatie van het aan te kopen schip. De verkoper en de bevrachter hadden al eerder aangegeven bereid te zijn te participeren, waarmee zij hun vertrouwen in ons willen benadrukken. We komen echter nog € 150.000,- tekort en dat geld willen we graag via een crowdfundingcampagne ophalen. Wij zijn erg blij dat er ondertussen crowdfundingplatforms zoals Geldvoorelkaar.nl zijn, waar we kunnen aankloppen. Deze crowdfundingplatforms hebben ondertussen al meerdere schepen met succes gefinancierd. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Annuïtaire lening met een looptijd van 84 maanden en een bruto jaarrente van 8,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina) Geldnemer is Svo Confianza (externe creditratings: Graydon 0,02% PD / Creditsafe score 50) Dit is de vennootschap onder firma van de heer A. Hovestadt (BKR score H - verhoogd risico) en mevrouw C. Hovestadt-Prins (BKR score I - verhoogd risico), die hiermee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Toelichting op BKR scores: er zijn geen betaalachterstanden of onregelmatigheden geconstateerd. De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5 / 5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé A. Hovestadt (op dit moment van materiële waarde, op basis van het hypotheekrecht) C. Hovestadt-Prins (op dit moment van materiële waarde, op basis van het hypotheekrecht) 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Tweede Hypotheek A. ten bedrage van € 150.000,- op het woonhuis te Sliedrecht, met een marktwaarde van € 237.000,- (taxatiedatum 8-3-2019), een eerste hypothecaire inschrijving van € 183.000,- en een restschuld op de eerste hypothecaire lening van € 173.000,-. De overwaarde bedraagt € 237.000,- minus € 173.000,- = € 64.000,-. B. ten bedrage van € 150.000,- op het aan te kopen schip, met een marktwaarde van € 637.500,- (taxatiedatum 31-7-2019). Doordat er ook een derde en een vierde hypotheekrecht (door de bevrachter en bevriende relaties) wordt gevestigd, is er geen sprake van overwaarde op het schip. Samenvatting: de lening is volledig gedekt door de hypotheekrechten. De Loan-to-Value is 70%. 4. Negatieve hypotheekverklaring ter aanvulling op de tweede hypotheek op het woonhuis, waarin wordt vastgelegd dat het pand niet met aanvullende hypotheekrechten verzwaard mag worden en dat binnen de eerste hypothecaire inschrijving niet aanvullend geleend mag worden. 5. Pandrecht (1e rang) op Overlijdensrisicoverzekering op de levens van A. Hovestadt en C. Hovestadt-Prins, voor een verzekerd bedrag van € 150.000,-. 6. Achterstellingsverklaring De aflossing op de leningen van de bevrachter (€ 100.000,-) en bevriende relaties (€ 50.000,-) worden achtergesteld aan de lening van Geldvoorelkaar.nl Er wordt een Advies- en Begeleidingspakket Zilver (40 uren) afgesloten met de intermediair Schoonderwoerd Consultancy & Bedrijfsadvisering.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 10-08-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 7,00%

€53.400 / €60.000

Max Crowdfund

Lening - 3,00%

€24.520 / €30.650

Lendahand

Lening - 3,00%

€312.400 / €355.000

Waardevoorjegeld

Lening - 6,00%

€108.000 / €200.000

Kapitaalopmaat

Lening - 7,00%

€57.000 / €75.000

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€0 / €55.000

Kapitaalopmaat

Lening - 4,00%

€0 / €500.000

Lendahand

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand