Vooraf De aanvraag heeft betrekking op de aankoop van 1 van de 2 appartementen gelegen nabij het centrum van Vlissingen. Deze aanvraag betreft de financiering van de bovenwoning. De andere aanvraag, zijnde de aankoop van de benedenwoning, vindt u terug in projectnummer 20433 | Meuleman Investments I. Beide objecten kunnen los van elkaar worden aangekocht. Beleggingsportefeuille Mijn naam is Gijs Meuleman, 30 jaar oud. Sinds 2010 getrouwd en trotse vader van twee kinderen. Als eigenaar en oprichter van Meuleman Electronics BV heb ik sinds 2014 samen met mijn medewerkers een bedrijf opgebouwd voor op-maat-gemaakte industriële Internet-Of-Things (IoT) producten. In 2014 ben ik ook gestart met het investeren in appartementen voor de verhuur. Dat is een zeer goed renderende beslissing gebleken. Nu, 5 jaar later bezit ik 11 appartementen in Eindhoven, Rotterdam en Vlissingen. Het is mijn doel de vastgoedportefeuille in gepast tempo uit te breiden. Met mijn universitaire opleiding, scherp analytisch vermogen en jarenlange ervaring ben ik ook goed in staat de risico’s in te schatten en af te wegen. Alle huurinkomsten worden gebruikt voor het investeren in nieuw vastgoed of het aflossen van bestaande leningen gezien mijn inkomsten vanuit Meuleman Electronics ruimschoots voldoende zijn om in mijn levensonderhoud te voorzien. Vlissingen is één van de weinige plaatsen in Nederland waar met interessante aankoopprijzen en verhuurmogelijkheden een goed rendement te behalen is. De stad heeft een grote behoefte aan huurwoningen in het middensegment. Dit komt mede door de aanwezigheid van HZ University of Applied Sciences (voorheen Hogeschool Zeeland), het Maritiem en Logistiek College de Ruyter, diverse internationale werkgevers, zoals Schelde Marinebouw, Total Raffinaderij Nederland en Zeeland Aluminium Company. Op dit moment heeft Vlissingen ruim 44.000 inwoners en worden er op Funda slechts een beperkt aantal huurwoningen aangeboden. In februari 2019 heb ik 2 appartementen aangekocht die na een grondige renovatie snel en goed zijn verhuurd. Ik hecht waarde aan kwalitatief goede appartementen en waar nodig wordt sanitair, keuken, stuc- en schilderwerk vervangen. Hierdoor kan ik ook ervan uitgaan, dat er de komende tijd geen grote onderhoudskosten volgen. Het opknappen, onderhoud, verhuur van de panden vindt plaats in eigen beheer. Vastgoed strategie Mijn vastgoed investeringsstrategie en filosofie is eenvoudig. Ik hanteer hierbij de volgende criteria: Uitsluitend richt ik mij op het aankopen en verhuren van residentieel vastgoed in het middensegment. Cashflow is leidend, waardestijging van het vastgoed is een bonus. Een bruto aanvangsrendement criterium van circa 9% wordt gehanteerd bij het selecteren en vinden van investeringsmogelijkheden. Er wordt uitsluitend in en rondom grote steden geïnvesteerd. Er is een groot en blijvend tekort aan huurwoningen in dit segment, wat het risico op leegstand aanzienlijk verlaagt. Een grondige en rigoureuze screening van huurders wordt verricht alvorens een huurcontract wordt aangeboden. Hierdoor zijn er tot op heden geen problemen geweest met huurbetalingen. De komende jaren wil ik mijn vastgoedportefeuille in een passend tempo verder uitbreiden. Hierbij houd ik rekening met de beschikbaarheid van financiële middelen, de juiste investeringsmogelijkheden en de juiste locatie. Tevens reserveer ik voldoende middelen voor toekomstig onderhoud. Overzicht jaarlijkse cashflow Huidige situatie Prognose Aantal panden 11 13 Bruto kale huurinkomsten € 121.000,- € 142.000,- Netto kale verhuurinkomsten € 103.000,- € 121.000,- Af: Betaalverplichtingen lopende leningen € 72.000,- € 72.000,- Af: Betalingsverplichting Geldvoorelkaar project 20433 € 9.000,- € 9.000,- Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl € 8.000,- € 8.000,- Vrij beschikbare cashflow € 14.000,- € 32.000,- In bovenstaande exploitatie is voorzichtigheidshalve reeds rekening gehouden met de financiële lasten van projectnummer 20433. De Lening De lening wordt gebruikt voor de aankoop van een 3 kamer appartement met een woonoppervlakte van 55 m2. Het is gelegen op de eerste verdieping van een tweelaagse woning, waarbij de doelstelling is om ook het appartement op de begane grond in eigendom te krijgen. Het appartement is gelegen nabij het centrum van Vlissingen, op korte afstand van het winkelgebied, de Boulevard en het strand. Na oplevering zal een kleine renovatie plaatsvinden. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop beleggingspand 1 € 100.000,- Kosten koper € 4.000,- Verbouwingskosten € 5.000,- Financieringskosten en depotregeling € 4.000,- Totaal € 113.000,- Af: Eigen middelen € 8.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 105.000,- Tot op heden is het vastgoed, naar volle tevredenheid, gefinancierd door beleggingsbanken. Nu ik kennis heb genomen van de mogelijkheid van financieren middels crowdfunding en de voordelen t.o.v. van de beleggingsbanken, wil ik in de toekomst meer vastgoed via dit kanaal financieren. Profiel_20540_2_093245.jpg Profiel_20540_2_093712.jpg Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Vastgoedlening met een looptijd van 72 maanden en een bruto jaarrente van 5,0% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald: € 18.000,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing € 87.000,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd Voorwaarden voor vervroegde aflossing: (deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan. Na een deelaflossing wordt de Succesfee Investeerder berekend over de nog uitstaande leensom en heeft daarom geen invloed op het effectieve rendement van investeerders. Geldnemer is G. Meuleman (BKR score is onbekend), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De classificatie van dit project is berekend op basis van de bestaande huurinkomsten. Inkomsten uit de aankoop van beide appartement alsmede uit salaris van zijn BV zijn buiten beschouwing gelaten. De betaalverplichting is 35% ten opzichte van de betaalcapaciteit, wat een classificatie 2 oplevert. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé G. Meuleman (op dit moment van materiële waarde) Depotregeling 2 maandtermijnen Eerste Hypotheek ten bedrage van € 105.000,- op een aan te kopen appartement in Vlissingen, met een marktwaarde van € 117.000,- in verhuurde staat (taxatiedatum 13 augustus 2019) De overwaarde bedraagt € 117.000,- minus € 105.000,- = € 12.000,-. De lening is voor meer dan 100% gedekt door het hypotheekrecht. De Loan-to-Value is 90%. Pandrecht (1e rang) op de huurpenningen van het aan te kopen appartement.

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam Meuleman Investments II
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 28-08-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 105.000
Rente 5,00%
Looptijd (in maanden) 72 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Vooraf De aanvraag heeft betrekking op de aankoop van 1 van de 2 appartementen gelegen nabij het centrum van Vlissingen. Deze aanvraag betreft de financiering van de bovenwoning. De andere aanvraag, zijnde de aankoop van de benedenwoning, vindt u terug in projectnummer 20433 | Meuleman Investments I. Beide objecten kunnen los van elkaar worden aangekocht. Beleggingsportefeuille Mijn naam is Gijs Meuleman, 30 jaar oud. Sinds 2010 getrouwd en trotse vader van twee kinderen. Als eigenaar en oprichter van Meuleman Electronics BV heb ik sinds 2014 samen met mijn medewerkers een bedrijf opgebouwd voor op-maat-gemaakte industriële Internet-Of-Things (IoT) producten. In 2014 ben ik ook gestart met het investeren in appartementen voor de verhuur. Dat is een zeer goed renderende beslissing gebleken. Nu, 5 jaar later bezit ik 11 appartementen in Eindhoven, Rotterdam en Vlissingen. Het is mijn doel de vastgoedportefeuille in gepast tempo uit te breiden. Met mijn universitaire opleiding, scherp analytisch vermogen en jarenlange ervaring ben ik ook goed in staat de risico’s in te schatten en af te wegen. Alle huurinkomsten worden gebruikt voor het investeren in nieuw vastgoed of het aflossen van bestaande leningen gezien mijn inkomsten vanuit Meuleman Electronics ruimschoots voldoende zijn om in mijn levensonderhoud te voorzien. Vlissingen is één van de weinige plaatsen in Nederland waar met interessante aankoopprijzen en verhuurmogelijkheden een goed rendement te behalen is. De stad heeft een grote behoefte aan huurwoningen in het middensegment. Dit komt mede door de aanwezigheid van HZ University of Applied Sciences (voorheen Hogeschool Zeeland), het Maritiem en Logistiek College de Ruyter, diverse internationale werkgevers, zoals Schelde Marinebouw, Total Raffinaderij Nederland en Zeeland Aluminium Company. Op dit moment heeft Vlissingen ruim 44.000 inwoners en worden er op Funda slechts een beperkt aantal huurwoningen aangeboden. In februari 2019 heb ik 2 appartementen aangekocht die na een grondige renovatie snel en goed zijn verhuurd. Ik hecht waarde aan kwalitatief goede appartementen en waar nodig wordt sanitair, keuken, stuc- en schilderwerk vervangen. Hierdoor kan ik ook ervan uitgaan, dat er de komende tijd geen grote onderhoudskosten volgen. Het opknappen, onderhoud, verhuur van de panden vindt plaats in eigen beheer. Vastgoed strategie Mijn vastgoed investeringsstrategie en filosofie is eenvoudig. Ik hanteer hierbij de volgende criteria: Uitsluitend richt ik mij op het aankopen en verhuren van residentieel vastgoed in het middensegment. Cashflow is leidend, waardestijging van het vastgoed is een bonus. Een bruto aanvangsrendement criterium van circa 9% wordt gehanteerd bij het selecteren en vinden van investeringsmogelijkheden. Er wordt uitsluitend in en rondom grote steden geïnvesteerd. Er is een groot en blijvend tekort aan huurwoningen in dit segment, wat het risico op leegstand aanzienlijk verlaagt. Een grondige en rigoureuze screening van huurders wordt verricht alvorens een huurcontract wordt aangeboden. Hierdoor zijn er tot op heden geen problemen geweest met huurbetalingen. De komende jaren wil ik mijn vastgoedportefeuille in een passend tempo verder uitbreiden. Hierbij houd ik rekening met de beschikbaarheid van financiële middelen, de juiste investeringsmogelijkheden en de juiste locatie. Tevens reserveer ik voldoende middelen voor toekomstig onderhoud. Overzicht jaarlijkse cashflow Huidige situatie Prognose Aantal panden 11 13 Bruto kale huurinkomsten € 121.000,- € 142.000,- Netto kale verhuurinkomsten € 103.000,- € 121.000,- Af: Betaalverplichtingen lopende leningen € 72.000,- € 72.000,- Af: Betalingsverplichting Geldvoorelkaar project 20433 € 9.000,- € 9.000,- Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl € 8.000,- € 8.000,- Vrij beschikbare cashflow € 14.000,- € 32.000,- In bovenstaande exploitatie is voorzichtigheidshalve reeds rekening gehouden met de financiële lasten van projectnummer 20433. De Lening De lening wordt gebruikt voor de aankoop van een 3 kamer appartement met een woonoppervlakte van 55 m2. Het is gelegen op de eerste verdieping van een tweelaagse woning, waarbij de doelstelling is om ook het appartement op de begane grond in eigendom te krijgen. Het appartement is gelegen nabij het centrum van Vlissingen, op korte afstand van het winkelgebied, de Boulevard en het strand. Na oplevering zal een kleine renovatie plaatsvinden. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop beleggingspand 1 € 100.000,- Kosten koper € 4.000,- Verbouwingskosten € 5.000,- Financieringskosten en depotregeling € 4.000,- Totaal € 113.000,- Af: Eigen middelen € 8.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 105.000,- Tot op heden is het vastgoed, naar volle tevredenheid, gefinancierd door beleggingsbanken. Nu ik kennis heb genomen van de mogelijkheid van financieren middels crowdfunding en de voordelen t.o.v. van de beleggingsbanken, wil ik in de toekomst meer vastgoed via dit kanaal financieren. Profiel_20540_2_093245.jpg Profiel_20540_2_093712.jpg Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Vastgoedlening met een looptijd van 72 maanden en een bruto jaarrente van 5,0% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald: € 18.000,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing € 87.000,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd Voorwaarden voor vervroegde aflossing: (deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan. Na een deelaflossing wordt de Succesfee Investeerder berekend over de nog uitstaande leensom en heeft daarom geen invloed op het effectieve rendement van investeerders. Geldnemer is G. Meuleman (BKR score is onbekend), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De classificatie van dit project is berekend op basis van de bestaande huurinkomsten. Inkomsten uit de aankoop van beide appartement alsmede uit salaris van zijn BV zijn buiten beschouwing gelaten. De betaalverplichting is 35% ten opzichte van de betaalcapaciteit, wat een classificatie 2 oplevert. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé G. Meuleman (op dit moment van materiële waarde) Depotregeling 2 maandtermijnen Eerste Hypotheek ten bedrage van € 105.000,- op een aan te kopen appartement in Vlissingen, met een marktwaarde van € 117.000,- in verhuurde staat (taxatiedatum 13 augustus 2019) De overwaarde bedraagt € 117.000,- minus € 105.000,- = € 12.000,-. De lening is voor meer dan 100% gedekt door het hypotheekrecht. De Loan-to-Value is 90%. Pandrecht (1e rang) op de huurpenningen van het aan te kopen appartement.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 28-08-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 8,00%

€227.200 / €320.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€860.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€227.200 / €320.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€0 / €750.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€71.500 / €110.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€0 / €25.000

Kapitaalopmaat

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?