Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Vooraf Mijn vorige twee projecten 20433 en 20540 waren een succes. Daarom wil ik dit nieuwe project weer graag crowdfunden. De nu aangevraagde financiering wordt aangewend ter aankoop van een volgend appartement te Venlo. De andere nieuwe aanvraag, zijnde de aankoop van een woning in Vlissingen, vindt u terug in projectnummer 20774 | Meuleman Investments IV. Deze objecten kunnen los van elkaar worden aangekocht. Beleggingsportefeuille Mijn naam is Gijs Meuleman, 30 jaar oud. Sinds 2010 getrouwd en trotse vader van twee kinderen. Als eigenaar en oprichter van Meuleman Electronics BV heb ik sinds 2014 samen met mijn medewerkers een bedrijf opgebouwd voor op-maat-gemaakte industriële Internet-Of-Things (IoT) producten. In 2014 ben ik ook gestart met het investeren in appartementen voor de verhuur. Dat is een zeer goed renderende beslissing gebleken. Nu, 5 jaar later bezit ik 13 appartementen in Eindhoven, Rotterdam en Vlissingen. Het is mijn doel de vastgoedportefeuille in gepast tempo uit te breiden. Met mijn universitaire opleiding, scherp analytisch vermogen en jarenlange ervaring ben ik ook goed in staat de risico’s in te schatten en af te wegen. Alle huurinkomsten worden gebruikt voor het investeren in nieuw vastgoed of het aflossen van bestaande leningen, gezien mijn inkomsten vanuit Meuleman Electronics ruimschoots voldoende zijn om in mijn levensonderhoud te voorzien. Beleggingspand in Venlo Venlo is één van de weinige plaatsen in Nederland waar met interessante aankoopprijzen, goede verhuurmogelijkheden een goed rendement is te behalen. De banenmotor in de regio Noord-Limburg draait op volle toeren. Er bestaat een grote behoefte aan personeel, niet alleen in de agrarische en logistieke sector maar ook in de maakindustrie*. Ook door de ontwikkeling van Greenport wordt de vraag naar personeel alleen maar groter. Inherent aan deze ontwikkelingen is de vraag naar huurwoningen. Op dit moment heeft Venlo ruim 100.000 inwoners en worden er op Funda slechts een beperkt aantal huurwoningen in het middensegment aangeboden. (* Maakindustrie is dat deel van de industrie dat materialen tot nieuwe producten verwerkt.) In augustus 2019 heb ik een pand in Vlissingen aangekocht met daarin 2 zelfstandige appartementen. Deze heb ik middels een zeer succesvolle crowdfunding bij Geldvoorelkaar.nl kunnen financieren. De appartement zijn snel en goed te verhuren. Ik hecht waarde aan kwalitatief goede appartementen. Waar nodig worden sanitair en keuken vervangen en stuc- en schilderwerk verricht. Hierdoor kan ik ervan uitgaan dat er de komende tijd geen grote onderhoudskosten volgen. Het opknappen, onderhoud en verhuur van deze panden vindt plaats in eigen beheer. Woonkamer beleggingspand in Venlo Vastgoed strategie Mijn vastgoed investeringsstrategie en filosofie is eenvoudig. Ik hanteer hierbij de volgende criteria: Uitsluitend richt ik mij op het aankopen en verhuren van residentieel vastgoed in het middensegment. Cashflow is leidend, waardestijging van het vastgoed is een bonus. Een bruto aanvangsrendement criterium van circa 9% wordt gehanteerd bij het selecteren en vinden van investeringsmogelijkheden. Er wordt uitsluitend in én rondom grote steden geïnvesteerd. Er is een groot en blijvend tekort aan huurwoningen in dit segment, wat het risico op leegstand aanzienlijk verlaagt. Een grondige en rigoureuze screening van huurders wordt verricht alvorens een huurcontract wordt aangeboden. Hierdoor zijn er tot op heden geen problemen geweest met huurbetalingen. De komende jaren wil ik mijn vastgoedportefeuille in een passend tempo verder uitbreiden. Hierbij houd ik rekening met de beschikbaarheid van financiële middelen, de juiste investeringsmogelijkheden en de juiste locatie. Tevens reserveer ik voldoende middelen voor toekomstig onderhoud. Overzicht jaarlijkse cashflow Huidige situatie Situatie na financiering Geldvoorelkaar.nl Aantal panden 12* 15 Bruto kale huurinkomsten € 132.000,- € 163.000,- Netto kale huurinkomsten € 112.000,- € 138.000,- Af: Betaalverplichtingen lopende leningen € 72.000,- € 72.000,- Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl projecten 20433 & 20540 € 17.000,- € 17.000,- Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl project 20774** € 0,- € 8.000,- Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl project € 0,- € 8.000,- Vrij beschikbare cashflow € 23.000,- € 33.000,- * Het vastgoedportefeuille bestaat op dit moment uit 13 panden, hiervan zijn 12 panden in verhuur. De twee financieringsaanvragen zijn bedoeld ter aankoop van twee beleggingspanden. ** In bovenstaande exploitatie is voorzichtigheidshalve reeds rekening gehouden met de financiële lasten van projectnummer 20774. De Lening De lening wordt gebruikt voor de aankoop van een in goede staat verkerende maisonnette van 76 m2 met 3 slaapkamers in Venlo-Blerick, op korte afstand van diverse voorzieningen. Het is gelegen op de 2e en 3e verdieping, met balkon en een berging in het souterrain. Interieurfoto's beleggingspand in Venlo Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop beleggingspand € 100.000,- Kosten koper € 2.000,- Financieringskosten en depotregeling € 4.000,- Totaal € 106.000,- Af: Eigen middelen € 6.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 100.000,- Door aanspraak te doen op kortlopende financieringsvormen en eigen vermogen kan ik, indien nodig, op korte termijn snel schakelen en investeren in aantrekkelijke vastgoedprojecten. Tot op heden is het vastgoed, naar volle tevredenheid, gefinancierd door beleggingsbanken. Nu ik inmiddels ervaring heb opgedaan met Geldvoorelkaar.nl wil ik dit beleggingspand weer middels crowdfunding financieren. Binnenkort zullen mijn volgende projecten ook via Geldvoorelkaar.nl ter investering worden aangeboden. Uitzicht vanuit beleggingspand in Venlo Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Vastgoedlening met een looptijd van 24 maanden en een bruto jaarrente van 5,0% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald: € 7.000,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing € 93.000,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd Voorwaarden voor vervroegde aflossing: (deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan. Na een deelaflossing wordt de Succesfee Investeerder berekend over de nog uitstaande leensom en heeft daarom geen invloed op het effectieve rendement van investeerders. Geldnemer is de heer G. Meuleman (BKR score is onbekend), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De classificatie van dit project is berekend op basis van de bestaande huurinkomsten. Inkomsten uit de 3 nog te verhuren panden alsmede uit salaris van de B.V. zijn buiten beschouwing gelaten. De betaalverplichting is 52% ten opzichte van de betaalcapaciteit, wat een classificatie 3 oplevert. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé De heer G. Meuleman (op dit moment van materiële waarde) Depotregeling 2 maandtermijnen Eerste Hypotheek ten bedrage van € 100.000,- op het aan te kopen beleggingspand te Venlo, met een marktwaarde van € 125.000,- in verhuurde staat (taxatiedatum 22-9-2019). De overwaarde bedraagt € 125.000,- minus € 100.000,- = € 25.000,-. De lening is volledig gedekt door het hypotheekrecht. De Loan-to-Value is 80%. Pandrecht (1e rang) op de huurpenningen van het aan te kopen beleggingspand.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Meuleman Investments IV
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 10-10-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 100.100
Rente 5,00%
Looptijd (in maanden) 24 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Particulier
Ontwikkelfase Groei
Doel van investering Objectfinanciering

Vooraf Mijn vorige twee projecten 20433 en 20540 waren een succes. Daarom wil ik dit nieuwe project weer graag crowdfunden. De nu aangevraagde financiering wordt aangewend ter aankoop van een volgend appartement te Venlo. De andere nieuwe aanvraag, zijnde de aankoop van een woning in Vlissingen, vindt u terug in projectnummer 20774 | Meuleman Investments IV. Deze objecten kunnen los van elkaar worden aangekocht. Beleggingsportefeuille Mijn naam is Gijs Meuleman, 30 jaar oud. Sinds 2010 getrouwd en trotse vader van twee kinderen. Als eigenaar en oprichter van Meuleman Electronics BV heb ik sinds 2014 samen met mijn medewerkers een bedrijf opgebouwd voor op-maat-gemaakte industriële Internet-Of-Things (IoT) producten. In 2014 ben ik ook gestart met het investeren in appartementen voor de verhuur. Dat is een zeer goed renderende beslissing gebleken. Nu, 5 jaar later bezit ik 13 appartementen in Eindhoven, Rotterdam en Vlissingen. Het is mijn doel de vastgoedportefeuille in gepast tempo uit te breiden. Met mijn universitaire opleiding, scherp analytisch vermogen en jarenlange ervaring ben ik ook goed in staat de risico’s in te schatten en af te wegen. Alle huurinkomsten worden gebruikt voor het investeren in nieuw vastgoed of het aflossen van bestaande leningen, gezien mijn inkomsten vanuit Meuleman Electronics ruimschoots voldoende zijn om in mijn levensonderhoud te voorzien. Beleggingspand in Venlo Venlo is één van de weinige plaatsen in Nederland waar met interessante aankoopprijzen, goede verhuurmogelijkheden een goed rendement is te behalen. De banenmotor in de regio Noord-Limburg draait op volle toeren. Er bestaat een grote behoefte aan personeel, niet alleen in de agrarische en logistieke sector maar ook in de maakindustrie*. Ook door de ontwikkeling van Greenport wordt de vraag naar personeel alleen maar groter. Inherent aan deze ontwikkelingen is de vraag naar huurwoningen. Op dit moment heeft Venlo ruim 100.000 inwoners en worden er op Funda slechts een beperkt aantal huurwoningen in het middensegment aangeboden. (* Maakindustrie is dat deel van de industrie dat materialen tot nieuwe producten verwerkt.) In augustus 2019 heb ik een pand in Vlissingen aangekocht met daarin 2 zelfstandige appartementen. Deze heb ik middels een zeer succesvolle crowdfunding bij Geldvoorelkaar.nl kunnen financieren. De appartement zijn snel en goed te verhuren. Ik hecht waarde aan kwalitatief goede appartementen. Waar nodig worden sanitair en keuken vervangen en stuc- en schilderwerk verricht. Hierdoor kan ik ervan uitgaan dat er de komende tijd geen grote onderhoudskosten volgen. Het opknappen, onderhoud en verhuur van deze panden vindt plaats in eigen beheer. Woonkamer beleggingspand in Venlo Vastgoed strategie Mijn vastgoed investeringsstrategie en filosofie is eenvoudig. Ik hanteer hierbij de volgende criteria: Uitsluitend richt ik mij op het aankopen en verhuren van residentieel vastgoed in het middensegment. Cashflow is leidend, waardestijging van het vastgoed is een bonus. Een bruto aanvangsrendement criterium van circa 9% wordt gehanteerd bij het selecteren en vinden van investeringsmogelijkheden. Er wordt uitsluitend in én rondom grote steden geïnvesteerd. Er is een groot en blijvend tekort aan huurwoningen in dit segment, wat het risico op leegstand aanzienlijk verlaagt. Een grondige en rigoureuze screening van huurders wordt verricht alvorens een huurcontract wordt aangeboden. Hierdoor zijn er tot op heden geen problemen geweest met huurbetalingen. De komende jaren wil ik mijn vastgoedportefeuille in een passend tempo verder uitbreiden. Hierbij houd ik rekening met de beschikbaarheid van financiële middelen, de juiste investeringsmogelijkheden en de juiste locatie. Tevens reserveer ik voldoende middelen voor toekomstig onderhoud. Overzicht jaarlijkse cashflow Huidige situatie Situatie na financiering Geldvoorelkaar.nl Aantal panden 12* 15 Bruto kale huurinkomsten € 132.000,- € 163.000,- Netto kale huurinkomsten € 112.000,- € 138.000,- Af: Betaalverplichtingen lopende leningen € 72.000,- € 72.000,- Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl projecten 20433 & 20540 € 17.000,- € 17.000,- Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl project 20774** € 0,- € 8.000,- Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl project € 0,- € 8.000,- Vrij beschikbare cashflow € 23.000,- € 33.000,- * Het vastgoedportefeuille bestaat op dit moment uit 13 panden, hiervan zijn 12 panden in verhuur. De twee financieringsaanvragen zijn bedoeld ter aankoop van twee beleggingspanden. ** In bovenstaande exploitatie is voorzichtigheidshalve reeds rekening gehouden met de financiële lasten van projectnummer 20774. De Lening De lening wordt gebruikt voor de aankoop van een in goede staat verkerende maisonnette van 76 m2 met 3 slaapkamers in Venlo-Blerick, op korte afstand van diverse voorzieningen. Het is gelegen op de 2e en 3e verdieping, met balkon en een berging in het souterrain. Interieurfoto's beleggingspand in Venlo Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop beleggingspand € 100.000,- Kosten koper € 2.000,- Financieringskosten en depotregeling € 4.000,- Totaal € 106.000,- Af: Eigen middelen € 6.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 100.000,- Door aanspraak te doen op kortlopende financieringsvormen en eigen vermogen kan ik, indien nodig, op korte termijn snel schakelen en investeren in aantrekkelijke vastgoedprojecten. Tot op heden is het vastgoed, naar volle tevredenheid, gefinancierd door beleggingsbanken. Nu ik inmiddels ervaring heb opgedaan met Geldvoorelkaar.nl wil ik dit beleggingspand weer middels crowdfunding financieren. Binnenkort zullen mijn volgende projecten ook via Geldvoorelkaar.nl ter investering worden aangeboden. Uitzicht vanuit beleggingspand in Venlo Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Vastgoedlening met een looptijd van 24 maanden en een bruto jaarrente van 5,0% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald: € 7.000,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing € 93.000,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd Voorwaarden voor vervroegde aflossing: (deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan. Na een deelaflossing wordt de Succesfee Investeerder berekend over de nog uitstaande leensom en heeft daarom geen invloed op het effectieve rendement van investeerders. Geldnemer is de heer G. Meuleman (BKR score is onbekend), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De classificatie van dit project is berekend op basis van de bestaande huurinkomsten. Inkomsten uit de 3 nog te verhuren panden alsmede uit salaris van de B.V. zijn buiten beschouwing gelaten. De betaalverplichting is 52% ten opzichte van de betaalcapaciteit, wat een classificatie 3 oplevert. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé De heer G. Meuleman (op dit moment van materiële waarde) Depotregeling 2 maandtermijnen Eerste Hypotheek ten bedrage van € 100.000,- op het aan te kopen beleggingspand te Venlo, met een marktwaarde van € 125.000,- in verhuurde staat (taxatiedatum 22-9-2019). De overwaarde bedraagt € 125.000,- minus € 100.000,- = € 25.000,-. De lening is volledig gedekt door het hypotheekrecht. De Loan-to-Value is 80%. Pandrecht (1e rang) op de huurpenningen van het aan te kopen beleggingspand.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 10-10-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 7,00%

€0 / €60.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€215.000 / €500.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat