Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Mijn vorige projecten 20433, 20540, 20774 en 20775 waren een groot succes. Daarom wil ik ook dit volgend project weer graag crowdfunden. Deze nieuwe aanvraag betreft de aankoop van een woning in Schiedam. Beleggingsportefeuille Mijn naam is Gijs Meuleman, 30 jaar oud. Sinds 2010 getrouwd en trotse vader van twee kinderen. Als eigenaar en oprichter van Meuleman Electronics BV heb ik sinds 2014 samen met mijn medewerkers een bedrijf opgebouwd voor op-maat-gemaakte industriële Internet-Of-Things (IoT) producten. In 2014 ben ik ook gestart met het investeren in appartementen voor de verhuur. Dat is een zeer goed renderende beslissing gebleken. Nu, 5 jaar later bezit ik 15 appartementen in Eindhoven, Rotterdam en Vlissingen. Het is mijn doel de vastgoedportefeuille in gepast tempo uit te breiden. Met mijn universitaire opleiding, scherp analytisch vermogen en jarenlange ervaring ben ik ook goed in staat de risico’s in te schatten en af te wegen. Alle huurinkomsten worden gebruikt voor het investeren in nieuw vastgoed of het aflossen van bestaande leningen gezien mijn inkomsten vanuit Meuleman Electronics ruimschoots voldoende zijn om in mijn levensonderhoud te voorzien. Het aan te kopen pand in Schiedam Schiedam is gelegen onder de rook van Rotterdam en met haar 78.000 inwoners én historische binnenstad een gewilde woonplaats. In de stad is er daarom veel vraag naar woonruimte in het midden- en hogere segment. Het pand in Schiedam kan ik aankopen voor een goede prijs. Gezien de interessante verhuurprijzen kan ik daar een goed rendement behalen. In augustus 2019 heb ik een pand in Vlissingen aangekocht met daarin 2 zelfstandige appartementen en recent nog een appartement in Vlissingen en een appartement in Venlo. Deze heb ik middels een zeer succesvolle crowdfunding bij Geldvoorelkaar.nl kunnen financieren. De appartementen zijn snel en goed te verhuren. Ik hecht waarde aan kwalitatief goede appartementen. Waar nodig worden sanitair en keuken vervangen en wordt stuc- en schilderwerk verricht. Hierdoor kan ik ervan uitgaan dat er de komende tijd geen grote onderhoudskosten volgen. Het opknappen, onderhoud en verhuur van deze panden vindt plaats in eigen beheer. Het onderhavige pand is reeds volledig gerenoveerd en opgedeeld in 3 woningen. Het is direct te verhuren. Indien er onverhoopt toch leegstand zou ontstaan, hetgeen zeer onwaarschijnlijk is gezien het tekort aan huurwoningen, dan zijn onze bestaande huurinkomsten ruimschoots voldoende om de betaalverplichting aan Geldvoorelkaar.nl na te komen. Keuken en uitzicht vanuit de keuken Vastgoedstrategie Mijn vastgoed investeringsstrategie en filosofie is eenvoudig. Ik hanteer hierbij de volgende criteria: Uitsluitend richt ik mij op het aankopen en verhuren van residentieel vastgoed in het middensegment. Cashflow is leidend; waardestijging van het vastgoed is een bonus. Een bruto aanvangsrendement criterium van circa 9% wordt gehanteerd bij het selecteren en vinden van investeringsmogelijkheden. Er wordt uitsluitend in én rondom grote steden geïnvesteerd. Er is een groot en blijvend tekort aan huurwoningen in dit segment, wat het risico op leegstand aanzienlijk verlaagt. Een grondige en rigoureuze screening van huurders wordt verricht alvorens een huurcontract wordt aangeboden. Hierdoor zijn er tot op heden geen problemen geweest met huurbetalingen. De komende jaren wil ik mijn vastgoedportefeuille in een passend tempo verder uitbreiden. Hierbij houd ik rekening met de beschikbaarheid van financiële middelen, de juiste investeringsmogelijkheden en de juiste locatie. Tevens reserveer ik voldoende middelen voor toekomstig onderhoud. Overzicht jaarlijkse cashflow Huidige situatie Situatie na financiering Geldvoorelkaar.nl Aantal verhuurde panden 15* 16 Bruto kale huurinkomsten € 132.000,- € 203.000,- Netto kale huurinkomsten € 112.000,- € 173.000,- Af: Betaalverplichtingen overige financiers € 72.000,- € 72.000,- Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl project I & II € 17.000,- € 17.000,- Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl project III & IV € 0,- € 16.000,- Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl project V € 0,- € 28.000,- Vrij beschikbare cashflow € 23.000,- € 40.000,- * De vastgoedportefeuille bestaat op dit moment uit 15 panden, hiervan zijn 12 panden verhuurd. De Lening De lening wordt gebruikt voor de aankoop van een volledig gerenoveerd pand waarin zich 3 onzelfstandige woningen bevinden. Het heeft een totale woonoppervlakte van 160 m2. Het is gunstig gelegen in Schiedam-Zuid met winkels om de hoek. Het is op 5 minuten fietsen van het historisch centrum en op korte afstand van het park Maasboulevard en waterweg de Maas. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop beleggingspand Schiedam € 360.000,- Kosten koper € 9.000,- Financieringskosten en depotregeling € 14.000,- Totaal € 383.000,- Af: Eigen middelen € 59.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 324.000,- Door gebruik te maken van kortlopende financieringsvormen en eigen vermogen kan ik, indien nodig, op korte termijn snel schakelen en investeren in aantrekkelijke vastgoedprojecten. Tot op heden is het vastgoed, naar volle tevredenheid, gefinancierd door beleggingsbanken. Nu ik inmiddels ervaring heb opgedaan met Geldvoorelkaar.nl wil ik dit beleggingspand weer middels crowdfunding financieren. Binnenkort zullen mijn volgende projecten ook via Geldvoorelkaar.nl ter investering worden aangeboden. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Vastgoedlening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 6,0% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald: € 54.000,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing € 270.000,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd Voorwaarden voor vervroegde aflossing: (deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan. Na een deelaflossing wordt de Succesfee Investeerder berekend over de nog uitstaande leensom en heeft daarom geen invloed op het effectieve rendement van investeerders. Geldnemer is G.J. Meuleman (BKR score is onbekend), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé Op dit moment zijn 12 wooneenheden verhuurd. De classificatie van dit project is berekend op basis van een prognose. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Ervan uitgaande dat op termijn de gehele portefeuille is verhuurd (16 objecten), is weer een betere risicoclassificatie te verwachten. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé De heer G. Meuleman (op dit moment van materiële waarde) Depotregeling 2 maandtermijnen Eerste Hypotheek ten bedrage van € 324.000,- op beleggingspand te Vlissingen, met een marktwaarde van € 360.000,- in verhuurde staat (taxatiedatum 26-9-2019). De overwaarde bedraagt € 360.000,- minus € 324.000,- = € 36.000,-. De lening is volledig gedekt door het hypotheekrecht. De Loan-to-Value is 90%. Pandrecht (1e rang) op de huurpenningen van het aan te kopen beleggingspand.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Meuleman Investments V
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 17-10-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 324.000
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Mijn vorige projecten 20433, 20540, 20774 en 20775 waren een groot succes. Daarom wil ik ook dit volgend project weer graag crowdfunden. Deze nieuwe aanvraag betreft de aankoop van een woning in Schiedam. Beleggingsportefeuille Mijn naam is Gijs Meuleman, 30 jaar oud. Sinds 2010 getrouwd en trotse vader van twee kinderen. Als eigenaar en oprichter van Meuleman Electronics BV heb ik sinds 2014 samen met mijn medewerkers een bedrijf opgebouwd voor op-maat-gemaakte industriële Internet-Of-Things (IoT) producten. In 2014 ben ik ook gestart met het investeren in appartementen voor de verhuur. Dat is een zeer goed renderende beslissing gebleken. Nu, 5 jaar later bezit ik 15 appartementen in Eindhoven, Rotterdam en Vlissingen. Het is mijn doel de vastgoedportefeuille in gepast tempo uit te breiden. Met mijn universitaire opleiding, scherp analytisch vermogen en jarenlange ervaring ben ik ook goed in staat de risico’s in te schatten en af te wegen. Alle huurinkomsten worden gebruikt voor het investeren in nieuw vastgoed of het aflossen van bestaande leningen gezien mijn inkomsten vanuit Meuleman Electronics ruimschoots voldoende zijn om in mijn levensonderhoud te voorzien. Het aan te kopen pand in Schiedam Schiedam is gelegen onder de rook van Rotterdam en met haar 78.000 inwoners én historische binnenstad een gewilde woonplaats. In de stad is er daarom veel vraag naar woonruimte in het midden- en hogere segment. Het pand in Schiedam kan ik aankopen voor een goede prijs. Gezien de interessante verhuurprijzen kan ik daar een goed rendement behalen. In augustus 2019 heb ik een pand in Vlissingen aangekocht met daarin 2 zelfstandige appartementen en recent nog een appartement in Vlissingen en een appartement in Venlo. Deze heb ik middels een zeer succesvolle crowdfunding bij Geldvoorelkaar.nl kunnen financieren. De appartementen zijn snel en goed te verhuren. Ik hecht waarde aan kwalitatief goede appartementen. Waar nodig worden sanitair en keuken vervangen en wordt stuc- en schilderwerk verricht. Hierdoor kan ik ervan uitgaan dat er de komende tijd geen grote onderhoudskosten volgen. Het opknappen, onderhoud en verhuur van deze panden vindt plaats in eigen beheer. Het onderhavige pand is reeds volledig gerenoveerd en opgedeeld in 3 woningen. Het is direct te verhuren. Indien er onverhoopt toch leegstand zou ontstaan, hetgeen zeer onwaarschijnlijk is gezien het tekort aan huurwoningen, dan zijn onze bestaande huurinkomsten ruimschoots voldoende om de betaalverplichting aan Geldvoorelkaar.nl na te komen. Keuken en uitzicht vanuit de keuken Vastgoedstrategie Mijn vastgoed investeringsstrategie en filosofie is eenvoudig. Ik hanteer hierbij de volgende criteria: Uitsluitend richt ik mij op het aankopen en verhuren van residentieel vastgoed in het middensegment. Cashflow is leidend; waardestijging van het vastgoed is een bonus. Een bruto aanvangsrendement criterium van circa 9% wordt gehanteerd bij het selecteren en vinden van investeringsmogelijkheden. Er wordt uitsluitend in én rondom grote steden geïnvesteerd. Er is een groot en blijvend tekort aan huurwoningen in dit segment, wat het risico op leegstand aanzienlijk verlaagt. Een grondige en rigoureuze screening van huurders wordt verricht alvorens een huurcontract wordt aangeboden. Hierdoor zijn er tot op heden geen problemen geweest met huurbetalingen. De komende jaren wil ik mijn vastgoedportefeuille in een passend tempo verder uitbreiden. Hierbij houd ik rekening met de beschikbaarheid van financiële middelen, de juiste investeringsmogelijkheden en de juiste locatie. Tevens reserveer ik voldoende middelen voor toekomstig onderhoud. Overzicht jaarlijkse cashflow Huidige situatie Situatie na financiering Geldvoorelkaar.nl Aantal verhuurde panden 15* 16 Bruto kale huurinkomsten € 132.000,- € 203.000,- Netto kale huurinkomsten € 112.000,- € 173.000,- Af: Betaalverplichtingen overige financiers € 72.000,- € 72.000,- Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl project I & II € 17.000,- € 17.000,- Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl project III & IV € 0,- € 16.000,- Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl project V € 0,- € 28.000,- Vrij beschikbare cashflow € 23.000,- € 40.000,- * De vastgoedportefeuille bestaat op dit moment uit 15 panden, hiervan zijn 12 panden verhuurd. De Lening De lening wordt gebruikt voor de aankoop van een volledig gerenoveerd pand waarin zich 3 onzelfstandige woningen bevinden. Het heeft een totale woonoppervlakte van 160 m2. Het is gunstig gelegen in Schiedam-Zuid met winkels om de hoek. Het is op 5 minuten fietsen van het historisch centrum en op korte afstand van het park Maasboulevard en waterweg de Maas. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop beleggingspand Schiedam € 360.000,- Kosten koper € 9.000,- Financieringskosten en depotregeling € 14.000,- Totaal € 383.000,- Af: Eigen middelen € 59.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 324.000,- Door gebruik te maken van kortlopende financieringsvormen en eigen vermogen kan ik, indien nodig, op korte termijn snel schakelen en investeren in aantrekkelijke vastgoedprojecten. Tot op heden is het vastgoed, naar volle tevredenheid, gefinancierd door beleggingsbanken. Nu ik inmiddels ervaring heb opgedaan met Geldvoorelkaar.nl wil ik dit beleggingspand weer middels crowdfunding financieren. Binnenkort zullen mijn volgende projecten ook via Geldvoorelkaar.nl ter investering worden aangeboden. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Vastgoedlening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 6,0% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald: € 54.000,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing € 270.000,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd Voorwaarden voor vervroegde aflossing: (deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan. Na een deelaflossing wordt de Succesfee Investeerder berekend over de nog uitstaande leensom en heeft daarom geen invloed op het effectieve rendement van investeerders. Geldnemer is G.J. Meuleman (BKR score is onbekend), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé Op dit moment zijn 12 wooneenheden verhuurd. De classificatie van dit project is berekend op basis van een prognose. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Ervan uitgaande dat op termijn de gehele portefeuille is verhuurd (16 objecten), is weer een betere risicoclassificatie te verwachten. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé De heer G. Meuleman (op dit moment van materiële waarde) Depotregeling 2 maandtermijnen Eerste Hypotheek ten bedrage van € 324.000,- op beleggingspand te Vlissingen, met een marktwaarde van € 360.000,- in verhuurde staat (taxatiedatum 26-9-2019). De overwaarde bedraagt € 360.000,- minus € 324.000,- = € 36.000,-. De lening is volledig gedekt door het hypotheekrecht. De Loan-to-Value is 90%. Pandrecht (1e rang) op de huurpenningen van het aan te kopen beleggingspand.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 17-10-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 7,00%

€0 / €60.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€59.436 / €76.200

Geldvoorelkaar