Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? Ik ben als zelfstandig ondernemer aangesloten als franchisenemer bij Mitra B.V. Sinds een kleine 30 jaar exploiteer ik diverse allround slijterijen. De laatste jaren was ik ‘inwonend’ bij de supermarkt Jumbo te Wolvega aan de Markt 31. In verband met een noodzakelijke uitbreiding van de Jumbo is mijn winkel verplaatst naar het naastgelegen pand aan de Markt 35. Hierdoor is mijn winkel ook uitgebreid en is deze nu ruim twee keer zo groot als de eerdere vestiging. Tevens is het assortiment (met name speciaal bier en een ruimere sortering in de whisky’s) fors uitgebreid en hoop ik hiermee de komende jaren de omzet te vergroten. Waar wordt de financiering voor aangewend? Met de verhuizing, uitbreiding en aanpassing van de winkel zijn veel kosten gemoeid. Onderstaand een specificatie: Uitbreiding voorraad € 12.000,- Inventaris € 8.000,- Verbouwingskosten € 10.000,- Beveiliging € 2.000,- Schilderwerk € 1.800,- Overig € 1.200,- + Totaal € 35.000,- De investeringen hebben wij reeds uitgevoerd en wij zijn inmiddels gevestigd op onze nieuwe locatie. De investeringen hebben we eerst uit eigen middelen voorgeschoten. Om onze liquiditeit wel goed op peil te kunnen houden, willen we de gepleegde investering graag financieren in een vijfjarige lening. Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? De eenmanszaak Mitra Wolvega is een speciaalzaak in alcoholische dranken en werkt volgens de Mitra franchiseformule. Mitra verzorgt alle reclame-activiteiten en is ook betrokken bij de automatisering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanpassing van prijzen en wijzigingen in de kassasystemen. Daarnaast kan ik zelf beslissen hoe ik inspeel op de lokale vraag. Het grootste deel van de inkopen (60%) loopt via Mitra. Met de doorstart van Mitra na het faillissement van de franchisegever verandert er voor mij bijna niets. Alleen de franchisefee is verlaagd met € 5.000,- wat het resultaat gunstig beïnvloedt. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Uitstekend. De huidige omzet schommelt tussen de € 400.000,- en € 425.000,- per jaar. De locatie van mijn nieuwe winkel is uitstekend, ongeveer 25 meter van de Jumbo. Een verdere stijging van de omzet met 100.000,- euro per jaar is reëel, maar de begroting is voorzichtig. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Ik ben de eigenaar en run de zaak samen met mijn vrouw. Daarnaast hebben we nog één vaste medewerker. Met de uitbreiding van de zaak hebben we geen extra personeel nodig. Wel kunnen we door een breder assortiment meer omzet genereren. Met de ervaring van mijn eigen winkel en mijn lidmaatschap van de franchiseraad van Mitra, heb ik veel voorbeelden gezien, waar ik van heb geleerd van andere ondernemers, maar ook fouten heb weten te voorkomen. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? 2014 € 417.000,- 2015 € 401.000,- 2016 (prognose) € 440.000,- 2017 (prognose) € 460.000,- Als gevolg van de investeringen verwachten we door het grotere verkoopvloeroppervlakte meer te verkopen. Een deel van deze stijging zal al in 2016 al gerealiseerd worden, maar zal in 2017 volledig merkbaar zijn in de jaaromzet. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Goede berichten gelezen in de krant en het geeft aanvullend mogelijkheden mijn bedrijf extra onder de aandacht te brengen. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Eigen vermogen positief, rond de 25% van het totale vermogen. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? Ja, de winsten zijn de afgelopen jaren stabiel en daarnaast is er in privé ook voldoende buffer. Noot van Geldvoorelkaar.nl Geldnemer is Mitra Wolvega, de eenmanszaak van de heer B. Oppers, die daarmee hoofdelijk in privé tekent. Mitra is onlangs in het nieuws geweest als gevolg van het faillissement van de overkoepelende organisatie. Mitra heeft inmiddels een doorstart gemaakt. Het faillissement is niet van invloed geweest op de lokale vestiging van de heer Oppers.

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam Mitra Wolvega
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 20-08-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 35.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Detailhandel
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? Ik ben als zelfstandig ondernemer aangesloten als franchisenemer bij Mitra B.V. Sinds een kleine 30 jaar exploiteer ik diverse allround slijterijen. De laatste jaren was ik ‘inwonend’ bij de supermarkt Jumbo te Wolvega aan de Markt 31. In verband met een noodzakelijke uitbreiding van de Jumbo is mijn winkel verplaatst naar het naastgelegen pand aan de Markt 35. Hierdoor is mijn winkel ook uitgebreid en is deze nu ruim twee keer zo groot als de eerdere vestiging. Tevens is het assortiment (met name speciaal bier en een ruimere sortering in de whisky’s) fors uitgebreid en hoop ik hiermee de komende jaren de omzet te vergroten. Waar wordt de financiering voor aangewend? Met de verhuizing, uitbreiding en aanpassing van de winkel zijn veel kosten gemoeid. Onderstaand een specificatie: Uitbreiding voorraad € 12.000,- Inventaris € 8.000,- Verbouwingskosten € 10.000,- Beveiliging € 2.000,- Schilderwerk € 1.800,- Overig € 1.200,- + Totaal € 35.000,- De investeringen hebben wij reeds uitgevoerd en wij zijn inmiddels gevestigd op onze nieuwe locatie. De investeringen hebben we eerst uit eigen middelen voorgeschoten. Om onze liquiditeit wel goed op peil te kunnen houden, willen we de gepleegde investering graag financieren in een vijfjarige lening. Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? De eenmanszaak Mitra Wolvega is een speciaalzaak in alcoholische dranken en werkt volgens de Mitra franchiseformule. Mitra verzorgt alle reclame-activiteiten en is ook betrokken bij de automatisering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanpassing van prijzen en wijzigingen in de kassasystemen. Daarnaast kan ik zelf beslissen hoe ik inspeel op de lokale vraag. Het grootste deel van de inkopen (60%) loopt via Mitra. Met de doorstart van Mitra na het faillissement van de franchisegever verandert er voor mij bijna niets. Alleen de franchisefee is verlaagd met € 5.000,- wat het resultaat gunstig beïnvloedt. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Uitstekend. De huidige omzet schommelt tussen de € 400.000,- en € 425.000,- per jaar. De locatie van mijn nieuwe winkel is uitstekend, ongeveer 25 meter van de Jumbo. Een verdere stijging van de omzet met 100.000,- euro per jaar is reëel, maar de begroting is voorzichtig. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Ik ben de eigenaar en run de zaak samen met mijn vrouw. Daarnaast hebben we nog één vaste medewerker. Met de uitbreiding van de zaak hebben we geen extra personeel nodig. Wel kunnen we door een breder assortiment meer omzet genereren. Met de ervaring van mijn eigen winkel en mijn lidmaatschap van de franchiseraad van Mitra, heb ik veel voorbeelden gezien, waar ik van heb geleerd van andere ondernemers, maar ook fouten heb weten te voorkomen. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? 2014 € 417.000,- 2015 € 401.000,- 2016 (prognose) € 440.000,- 2017 (prognose) € 460.000,- Als gevolg van de investeringen verwachten we door het grotere verkoopvloeroppervlakte meer te verkopen. Een deel van deze stijging zal al in 2016 al gerealiseerd worden, maar zal in 2017 volledig merkbaar zijn in de jaaromzet. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Goede berichten gelezen in de krant en het geeft aanvullend mogelijkheden mijn bedrijf extra onder de aandacht te brengen. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Eigen vermogen positief, rond de 25% van het totale vermogen. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? Ja, de winsten zijn de afgelopen jaren stabiel en daarnaast is er in privé ook voldoende buffer. Noot van Geldvoorelkaar.nl Geldnemer is Mitra Wolvega, de eenmanszaak van de heer B. Oppers, die daarmee hoofdelijk in privé tekent. Mitra is onlangs in het nieuws geweest als gevolg van het faillissement van de overkoepelende organisatie. Mitra heeft inmiddels een doorstart gemaakt. Het faillissement is niet van invloed geweest op de lokale vestiging van de heer Oppers.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 20-08-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,50%

€232.220 / €683.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€264.600 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€176.400 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€84.000 / €150.000

Geldvoorelkaar

Lening - 4,00%

€127.500 / €750.000

Oneplanetcrowd