Logo

Moezelweg 136 a+b te Rotterdaminvesteer


Algemeen: Onderneem en investeer mee met een actieve vastgoedbelegger uit Rozendaal. Het te financieren object is gelegen in het Havengebied van Rotterdam. U krijgt een fair en stabiel rendement geboden op uw inleg en de ondernemer lost gaande weg af om een eventueel risico verder af te bouwen naar een acceptabele verhouding tussen vreemd en eigen vermogen. Deze vastgoedbelegger (familiebedrijf) is reeds actief sinds de jaren ’80 en heeft goed referenties. De huurder is content met de huisvesting en betaald al geruime tijd de huur conform afspraak. In hoofdlijnen: • Vast rente van 6 % per jaar • Vaste aflossing van 4 % per jaar • Vertrekking tot maximaal 75% van de huidige waarde (LTV -75%) • Beperkte looptijd van 5 jaren ( 60 maanden) • Maandelijkse uitkering van rente en aflossing aan geldgever • 1ste recht van hypotheek bewaard door Stichting Toezicht NewFunding Rendement & Risico: De geboden rente van 6 % is tot stand gekomen door toetsing en waardering middels RETSCAN®. RETSCAN® is een universeel ontwikkelde waarderingsmethode met kwalitatieve en kwantitatieve scores (www.retscan.nl ). De huidige huurder is getoetst door Credit Safe en gaf een Score: C – (51) GEMIDDELD RISICO De geldnemer is getoetst door Credit Safe en gaf een Score: C – (40) GEMIDDELD RISICO (*) Deze score is tijdelijk verslechterd door recente herwaarderingen in de laagconjunctuur en geven vennootschappelijk iets lagere score dan voorheen. De huidige Cash Flow is ruim toereikend voor de verplichtingen en de geboden zekerheid afdoende om hier positief over te oordelen in het totaal. Type financiering: Annuiteitlening Projectkenmerken: Het betreft een gerealiseerd bedrijfsgebouw uit 1998 in het havengebied. Verhuurd aan 2 huurders. De Rotterdamse haven is de grootse zeehaven van Europa. De haven dankt zijn leidende positie aan de uitstekende bereikbaarheid via zee, aan de intermodale verbindingen en aan de 175.000 mensen die in en voor het haven industriegebied werkzaam zijn. Voor meer hierover zie ook www.portofrotterdam.com Gebruiker: Volgt op korte termijn Geldnemer/onderneming: HEVASCO BV is een kleinschalige familie vastgoedbeleggingsvennootschap in eigendom verdeeld over Nederland. Geldnemer/ondernemer: De vennootschap is ooit opgericht door ondernemer de heer J. Heijneman. Nu is wordt dit familiebedrijf voorgezet door de erven. De relatie met investeerders en huurders is altijd uitstekend geweest en derhalve zijn gegoede referenties in te winnen. De relatie met een aantal vastgoedfinanciers is ten tijde van de VastgoedCrisis 2008-2015 onder druk komen te staan. Derhalve ziet ondernemer uit naar een actieve samenwerking met geldgevers/crowdfunders. [download CreditSafe Rapport] Toekomst onderneming: Ondernemer en onderneming hebben de visie om bij succesvolle crowdfunding bij NewFunding de portefeuille weer verder op te bouwen naar een volwaardig vastgoedbedrijf met een groeiende CashFlow en met een actief portefeuillebeheer om het rendement verder te verbeteren.

Haal het maximale rendement uit uw crowdfundingportefeuille met Crowdfundpanel.
Projectnaam Moezelweg 136 a+b te Rotterdam
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 01-05-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 500.000
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Algemeen: Onderneem en investeer mee met een actieve vastgoedbelegger uit Rozendaal. Het te financieren object is gelegen in het Havengebied van Rotterdam. U krijgt een fair en stabiel rendement geboden op uw inleg en de ondernemer lost gaande weg af om een eventueel risico verder af te bouwen naar een acceptabele verhouding tussen vreemd en eigen vermogen. Deze vastgoedbelegger (familiebedrijf) is reeds actief sinds de jaren ’80 en heeft goed referenties. De huurder is content met de huisvesting en betaald al geruime tijd de huur conform afspraak. In hoofdlijnen: • Vast rente van 6 % per jaar • Vaste aflossing van 4 % per jaar • Vertrekking tot maximaal 75% van de huidige waarde (LTV -75%) • Beperkte looptijd van 5 jaren ( 60 maanden) • Maandelijkse uitkering van rente en aflossing aan geldgever • 1ste recht van hypotheek bewaard door Stichting Toezicht NewFunding Rendement & Risico: De geboden rente van 6 % is tot stand gekomen door toetsing en waardering middels RETSCAN®. RETSCAN® is een universeel ontwikkelde waarderingsmethode met kwalitatieve en kwantitatieve scores (www.retscan.nl ). De huidige huurder is getoetst door Credit Safe en gaf een Score: C – (51) GEMIDDELD RISICO De geldnemer is getoetst door Credit Safe en gaf een Score: C – (40) GEMIDDELD RISICO (*) Deze score is tijdelijk verslechterd door recente herwaarderingen in de laagconjunctuur en geven vennootschappelijk iets lagere score dan voorheen. De huidige Cash Flow is ruim toereikend voor de verplichtingen en de geboden zekerheid afdoende om hier positief over te oordelen in het totaal. Type financiering: Annuiteitlening Projectkenmerken: Het betreft een gerealiseerd bedrijfsgebouw uit 1998 in het havengebied. Verhuurd aan 2 huurders. De Rotterdamse haven is de grootse zeehaven van Europa. De haven dankt zijn leidende positie aan de uitstekende bereikbaarheid via zee, aan de intermodale verbindingen en aan de 175.000 mensen die in en voor het haven industriegebied werkzaam zijn. Voor meer hierover zie ook www.portofrotterdam.com Gebruiker: Volgt op korte termijn Geldnemer/onderneming: HEVASCO BV is een kleinschalige familie vastgoedbeleggingsvennootschap in eigendom verdeeld over Nederland. Geldnemer/ondernemer: De vennootschap is ooit opgericht door ondernemer de heer J. Heijneman. Nu is wordt dit familiebedrijf voorgezet door de erven. De relatie met investeerders en huurders is altijd uitstekend geweest en derhalve zijn gegoede referenties in te winnen. De relatie met een aantal vastgoedfinanciers is ten tijde van de VastgoedCrisis 2008-2015 onder druk komen te staan. Derhalve ziet ondernemer uit naar een actieve samenwerking met geldgevers/crowdfunders. [download CreditSafe Rapport] Toekomst onderneming: Ondernemer en onderneming hebben de visie om bij succesvolle crowdfunding bij NewFunding de portefeuille weer verder op te bouwen naar een volwaardig vastgoedbedrijf met een groeiende CashFlow en met een actief portefeuillebeheer om het rendement verder te verbeteren.

Platform Newfunding
Platformlink Ga naar Newfunding
Oprichtingsjaar platform 2017
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Verschillend per project