Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

MTPP freeswerk en modelbouwinvesteer


Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? MTPP verzorgt freeswerk en modelbouw voor o.a. Marel / Stork. Het bedrijf bestaat reeds acht jaar en heeft een vaste klantenkring opgebouwd die continue opdrachten verstrekken. Het onderscheidend vermogen van dit bedrijf zit hem in het feit dat er in eigen huis producten voor de klant ontwikkeld worden. Na deze ontwikkeling worden deze producten repeterend afgenomen, waardoor er een vaste omzetstroom ontstaat. Door de combinatie van de nieuwste technieken en pure ambacht ontstaan er producten die vrijwel niemand kan produceren. Zie ook onze website. Het betreft hoogwaardige frase- en draaiproductie uit roestvrij staal en aluminium. Voorbeelden van producten zijn mallen voor drones en aluminium frames waar rontgenaparatuur in komt te hangen. De positie die men inneemt is dermate uniek omdat men voor het ontwikkelen van deze producten bij de eindgebruiker aan tafel zit. Concurrenten richten zich op massaproductie waar de marges veel kleiner zijn. Marel heeft bijvoorbeeld een zelf ook een machinepark staan waar men de standaard oplossingen kan produceren. De kennis van deze ondernemer is zo specifiek dat men producten kan ontwikkelen die uniek zijn. Daarnaast kan men heel snel schakelen m.b.t. de levering. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financieringsbehoefte is tweeledig. Enerzijds is er meer werkkapitaal nodig om de nieuwe opdrachten ook daadwerkelijk op een kwalitatief goede manier uit te voeren en uit te leveren. Hiervoor zal geïnvesteerd worden in twee freesmachines en robot. Anderzijds is het bedrijf gefinancierd door de Rabobank. Bij de Rabobank ontstaat een dekkingstekort omdat ze de daadwerkelijke waarde van het machinepark niet mee kunnen nemen in hun berekening. Ze rekenen met de boekwaarde. Om deze reden wil de Rabobank op termijn afscheid nemen van MTPP. Er is een periode aangeboden waarin men op zoek kan naar een andere geldverstrekker. Met de financiering via Geldvoorelkaar.nl zal een oplossing geboden worden voor dit probleem. Er zal €130.000,- worden geherfinancierd en €35.000,- wordt geïnvesteerd in de freesmachines en de robot. Wat is uw ervaring in deze branche? Paul is afgestudeerd aan de Technische Hogeschool. In 2006 werd hij hoofd engineer van ASML (verantwoordelijk voor het assembleren van machines tussen de 5 en 15 miljoen euro) en heeft in deze rol de hele wereld afgevlogen. Na enige tijd in loondienst en voldoende ervaring opgedaan te hebben, is Paul voor zichzelf begonnen. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Door grote orders van STORK gaat de omzet en het resultaat in de komende periode fors stijgen. Tevens bestaat er de mogelijkheid om een aantal opdrachten over te nemen van een concurrent waardoor er meer spreiding zal ontstaan in de klantenportefeuille. Tevens is MTPP nauw betrokken bij de ontwikkeling en productie van drones. Nederlands grootste dronebouwer heeft aan MTPP de opdracht verstrekt tot de ontwikkeling en bouw van mallen ten behoeve van hun drone-productie. Deze markt is groeiende en heeft aantrekkelijke marges. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Realisatie 2015 € 300.000,- Prognose 2016 € 575.000,- Tot en met maart zitten wij qua omzet en geboekte orders boven de prognose 2016. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Crowdfunding is een volwaardige vervanging van de bancaire financiering. Daarnaast is het erg mooi om ons bedrijf op deze wijze te presenteren aan de crowd. De financieringsvorm past bij mij als ondernemer omdat ik na 60 maanden ook weer schuldenvrij wil ondernemen. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Door de activering van de stille reserve komen we op een balanstotaal van €307.189,- met een eigen vermogen van € 111.123,-. De solvabiliteit bedraagt 36%. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? MTPP is een bestaand bedrijf met een reeds gerealiseerd resultaat. Dankzij de aanwezige omzet is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te blijven voldoen. De huidige financieringsbehoefte is bedoeld om de geprognosticeerde groei, doelstellingen en versnelling te kunnen verwezenlijken. Er was een vrije cashflow in 2015 (t/m nov) van € 56.712,-. Wanneer de incidentele kosten hier niet in meegenomen worden, komt de vrije cashflow uit op € 70.937,-. De jaarlasten van rente en aflossing zullen € 39.006,-- bedragen. Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee Noot van Geldvoorelkaar.nl: Geldnemer is de eenmanszaak MTPP van de heer P.T.J.M. Peters die hiermee ook hoofdelijk in privé tekent. De hoge BKR score komt voort uit de aanschaf van een bestelbus voor het bedrijf, hetgeen een vertekend beeld geeft. Aanvullende noot, kort na publicatie: Deze aanvraag is ten onrechte als particulier project ingediend. Zoals blijkt uit de tekst gaat het om een zakelijk project. Wij kunnen dit helaas niet meer aanpassen. Dit is overigens niet van invloed op inhoud en risicoclassificatie.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam MTPP freeswerk en modelbouw
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 04-03-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 165.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Bouw
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Herfinanciering

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? MTPP verzorgt freeswerk en modelbouw voor o.a. Marel / Stork. Het bedrijf bestaat reeds acht jaar en heeft een vaste klantenkring opgebouwd die continue opdrachten verstrekken. Het onderscheidend vermogen van dit bedrijf zit hem in het feit dat er in eigen huis producten voor de klant ontwikkeld worden. Na deze ontwikkeling worden deze producten repeterend afgenomen, waardoor er een vaste omzetstroom ontstaat. Door de combinatie van de nieuwste technieken en pure ambacht ontstaan er producten die vrijwel niemand kan produceren. Zie ook onze website. Het betreft hoogwaardige frase- en draaiproductie uit roestvrij staal en aluminium. Voorbeelden van producten zijn mallen voor drones en aluminium frames waar rontgenaparatuur in komt te hangen. De positie die men inneemt is dermate uniek omdat men voor het ontwikkelen van deze producten bij de eindgebruiker aan tafel zit. Concurrenten richten zich op massaproductie waar de marges veel kleiner zijn. Marel heeft bijvoorbeeld een zelf ook een machinepark staan waar men de standaard oplossingen kan produceren. De kennis van deze ondernemer is zo specifiek dat men producten kan ontwikkelen die uniek zijn. Daarnaast kan men heel snel schakelen m.b.t. de levering. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financieringsbehoefte is tweeledig. Enerzijds is er meer werkkapitaal nodig om de nieuwe opdrachten ook daadwerkelijk op een kwalitatief goede manier uit te voeren en uit te leveren. Hiervoor zal geïnvesteerd worden in twee freesmachines en robot. Anderzijds is het bedrijf gefinancierd door de Rabobank. Bij de Rabobank ontstaat een dekkingstekort omdat ze de daadwerkelijke waarde van het machinepark niet mee kunnen nemen in hun berekening. Ze rekenen met de boekwaarde. Om deze reden wil de Rabobank op termijn afscheid nemen van MTPP. Er is een periode aangeboden waarin men op zoek kan naar een andere geldverstrekker. Met de financiering via Geldvoorelkaar.nl zal een oplossing geboden worden voor dit probleem. Er zal €130.000,- worden geherfinancierd en €35.000,- wordt geïnvesteerd in de freesmachines en de robot. Wat is uw ervaring in deze branche? Paul is afgestudeerd aan de Technische Hogeschool. In 2006 werd hij hoofd engineer van ASML (verantwoordelijk voor het assembleren van machines tussen de 5 en 15 miljoen euro) en heeft in deze rol de hele wereld afgevlogen. Na enige tijd in loondienst en voldoende ervaring opgedaan te hebben, is Paul voor zichzelf begonnen. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Door grote orders van STORK gaat de omzet en het resultaat in de komende periode fors stijgen. Tevens bestaat er de mogelijkheid om een aantal opdrachten over te nemen van een concurrent waardoor er meer spreiding zal ontstaan in de klantenportefeuille. Tevens is MTPP nauw betrokken bij de ontwikkeling en productie van drones. Nederlands grootste dronebouwer heeft aan MTPP de opdracht verstrekt tot de ontwikkeling en bouw van mallen ten behoeve van hun drone-productie. Deze markt is groeiende en heeft aantrekkelijke marges. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Realisatie 2015 € 300.000,- Prognose 2016 € 575.000,- Tot en met maart zitten wij qua omzet en geboekte orders boven de prognose 2016. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Crowdfunding is een volwaardige vervanging van de bancaire financiering. Daarnaast is het erg mooi om ons bedrijf op deze wijze te presenteren aan de crowd. De financieringsvorm past bij mij als ondernemer omdat ik na 60 maanden ook weer schuldenvrij wil ondernemen. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Door de activering van de stille reserve komen we op een balanstotaal van €307.189,- met een eigen vermogen van € 111.123,-. De solvabiliteit bedraagt 36%. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? MTPP is een bestaand bedrijf met een reeds gerealiseerd resultaat. Dankzij de aanwezige omzet is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te blijven voldoen. De huidige financieringsbehoefte is bedoeld om de geprognosticeerde groei, doelstellingen en versnelling te kunnen verwezenlijken. Er was een vrije cashflow in 2015 (t/m nov) van € 56.712,-. Wanneer de incidentele kosten hier niet in meegenomen worden, komt de vrije cashflow uit op € 70.937,-. De jaarlasten van rente en aflossing zullen € 39.006,-- bedragen. Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee Noot van Geldvoorelkaar.nl: Geldnemer is de eenmanszaak MTPP van de heer P.T.J.M. Peters die hiermee ook hoofdelijk in privé tekent. De hoge BKR score komt voort uit de aanschaf van een bestelbus voor het bedrijf, hetgeen een vertekend beeld geeft. Aanvullende noot, kort na publicatie: Deze aanvraag is ten onrechte als particulier project ingediend. Zoals blijkt uit de tekst gaat het om een zakelijk project. Wij kunnen dit helaas niet meer aanpassen. Dit is overigens niet van invloed op inhoud en risicoclassificatie.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 04-03-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 7,00%

€94.816 / €249.516

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 3,00%

€21.240 / €26.550

Lendahand

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 4,00%

€280.000 / €350.000

Lendahand

Lening - 4,25%

€0 / €32.350

Lendahand