Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Wij zijn Bjorn Bartels (28) en Kelly Reijnen (32) en wij willen graag een eigen binnenvaartschip kopen. We hebben gezocht naar een schip, waarop we in ieder geval met z’n tweeën zouden kunnen varen, bij voorkeur zonder personeel. Het schip moest natuurlijk technisch goed in orde zijn, met een vrij nieuwe hoofdmotor. Op die manier verwachten wij een goed rendement te kunnen realiseren. Wij vonden al deze dingen in het motortankschip Amatis. De neef van Bjorn is een goede vriend van de verkoper en via hem was de deal snel gemaakt. De verkoper wil ons zelfs financieel ondersteunen door een lening te verstrekken. De mts Amatis is een zogenaamde eetbare-oliën-tanker: een schip dat geen gevaarlijke stoffen, maar vloeibare grondstoffen voor de voedingsmiddelen- en veevoederindustrie vervoert. Dit zijn plantaardige oliën (raapolie, zonnebloemolie, e.d.), melasse en vinasse, maar ook lijm, tarwezetmeel en siliconen. Specificaties Scheepstype Motortankschip Bouwjaar 1965 Bouwwerf Scheepswerf Ruijtenberg te Raamdonksveer Afmetingen 56.84 x 6.65 x 2.68 meter Max. laadvermogen 589 ton Hoofdmotor Volvo D13 van 600 pk, nieuw geplaatst in 2017 Profiel_20054_2_130957.jpg Bjorn komt uit een echte schippersfamilie. Na het afronden van mijn binnenvaartopleiding aan het STC in Rotterdam ben ik in 2008 gaan varen. Van 2008 tot 2014 ben ik als matroos werkzaam geweest bij een aantal scheepvaartbedrijven. In 2014 ben ik overgestapt naar mijn huidige werkgever: eerst als matroos en inmiddels als schipper. Daarnaast werk ik in de weekenden vaak extra op aflosbasis. Mijn enthousiasme heb ik ondertussen ook overgebracht op mijn vriendin Kelly. Zij heeft geen binnenvaartachtergrond, maar is in haar vrije tijd nu al veel met mij aan boord. Op dit moment werkt zij nog als productiemedewerkster in de detailhandel. Wij gaan het schip samen exploiteren in een vennootschap onder firma. Met het schip gaan wij varen voor Maaskade Bevrachtingen uit Zwijndrecht. De verkoper vaart al jaren voor deze bevrachter en heeft hier goede ervaringen mee. Ons vaargebied wordt Nederland, België en Duitsland. Maaskade is opgericht in 1961 en is begonnen met transport van melasse en vinasse (een 100% natuurlijk bijproduct van de suikerindustrie). Inmiddels is Maaskade daarnaast ook een grote transporteur in de plantaardige en eetbare oliënmarkt (vegoil) en de veevoerderindustrie. Maaskade beschikt in de vegoil-markt over de grootste vloot, namelijk 48 schepen. De prijzen in deze nichemarkt zijn redelijk stabiel ten opzicht van het vervoer van minerale olieproducten en chemicaliën, waarbij de prijzen door bijvoorbeeld laag water en mondiale factoren enorm kunnen fluctueren. De vegoil-markt laat al jaren een gestage groei zien en de verwachting is dat deze groei ook de komende jaren doorzet. De producten die vervoerd worden zijn namelijk bedoeld als grondstof voor de levensmiddelenindustrie en deze industrie is veel minder conjunctuurgevoelig. Kenmerkend voor het soort schip waar wij mee gaan varen is de vrij hoge gemiddelde leeftijd. Voor dit soort schepen geldt - in tegenstelling tot de tankschepen die minerale olieproducten en chemicaliën vervoeren - geen maximale leeftijdseis en de kwaliteit is nog prima. De oudere tankers zijn veelal omgebouwde vrachtschepen. In 1998 is de Amatis omgebouwd tot eetbare-oliën-tankschip, door het plaatsen van 6 stalen tanks en laad-los-leidingen. Het schip is relatief klein met haar 57 meter. Door de beperkte lengte kan ze op plaatsen varen, waar grotere schepen niet kunnen komen. Profiel_20054_2_131032.jpg Prognoses Boekjaar Omzet Resultaat voor belasting Vrij beschikbare cashflow Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow 2019 (6 mnd) € 150.000,- € 31.000,- € 32.000,- 50% 2020 € 250.000,- € 94.000,- € 81.000,- 38% 2021 € 250.000,- € 97.000,- € 75.000,- 41% Doordat wij de meeste tijd aan boord zullen zijn, zal het betalingsverkeer worden gedaan door in de binnenvaart gespecialiseerde administratiekantoor Peters & Van Sandijk uit Maasbracht. Daar zullen ook alle facturen binnenkomen en de jaarcijfers opgesteld worden. Het financiële ondernemingsplan is eveneens door hen opgesteld, in samenwerking met Henk Schoonderwoerd van Schoonderwoerd Consultancy & Bedrijfsadvisering, die deze aanvraag verder heeft begeleid. Henk is een in de binnenvaart gespecialiseerd intermediair. De basis voor het opstellen van de prognose was enerzijds de door de bevrachter afgegeven omzetprognose en anderzijds de jaarcijfers van de verkoper, waarbij wij zijn uitgegaan van gemiddelde omzet en kosten van de voorgaande jaren. De Lening De levering van het schip staat eind juli gepland. Alle benodigde certificaten van het schip worden als onderdeel van de aankoop vernieuwd. De keuring van de motor moet nog worden uitgevoerd, maar daar verwachten wij geen problemen gezien de jonge leeftijd van de motor. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop mts Amatis € 420.000,- Aankoopkosten (notaris, keuring, taxatie en advies) € 12.000,- Werkkapitaal € 20.000,- Financieringskosten en depotregeling € 18.000,- Totaal € 470.000,- Af: Eigen middelen € 25.000,- Af: Lening formal investor* € 205.000,- Af: Lening verkoper** € 75.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 165.000,- * Voor deze lening wordt een 1e hypotheekrecht gevestigd. ** Voor deze lening wordt een 3e hypotheekrecht gevestigd. Profiel_20054_2_131112.jpg Bij de banken stonden wij voor een dichte deur, omdat sprake is van een klein schip en een beperkt eigen vermogen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar alternatieven en gelukkig zijn die er ondertussen genoeg. Doordat sprake is van een goed onderhouden schip met een jonge hoofdmotor en een goed historisch rendement, hadden we al snel een investeerder bereid gevonden die ons een deel van de financiering wil verstrekken. Voor het resterende financieringsbedrag heeft onze adviseur Henk Schoonderwoerd een aanvraag ingediend bij Geldvoorelkaar.nl. Geldvoorelkaar.nl heeft ondertussen al heel wat schepen succesvol geholpen met financiering door de crowd. Omdat onze rendementsperspectieven goed zijn en wij door kunnen gaan met de werkzaamheden van de verkoper willen wij de investeerders van Geldvoorelkaar.nl hierin laten meedelen door een rente van 8% te betalen. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Annuïtaire lening met een looptijd van 84 maanden en een bruto jaarrente van 8,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. Afspraken omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina). Geldnemer is Binnenvaartbedrijf Bartels (externe creditratings: Graydon 0,02% PD / Creditsafe score 54). Dit is de vennootschap onder firma van de heer B.G.H. Bartels (BKR score C - laag risico) en mevrouw K.J.A. Reijnen (BKR score J - verhoogd risico), die hiermee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Het verhoogde risico bij BKR is te wijten aan 2 betaalachterstanden uit 2014, ontstaan na een relatiebreuk en wanbetaling door de ex-partner. Mevrouw Reijnen heeft deze betaalachterstanden vereffend en sindsdien is er geen afwijkend betaalgedrag geregistreerd. De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5 / 5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé B.G.H. Bartels (op dit moment van morele waarde) K.J.A. Reijnen (op dit moment van morele waarde) Depotregeling 2 maandtermijnen Tweede hypotheek ten bedrage van € 165.000,- op de mts Amatis, met een taxatiewaarde van € 505.000,- (taxatiedatum 6-6-2019). Hierop zal tegelijkertijd een eerste hypotheekrecht van € 205.000,- en een derde hypotheekrecht van € 75.000,- ten behoeve van de overige financiers gevestigd worden. De overwaarde bedraagt € 505.000,- minus € 445.000,- (i.e. de 3 hypothecaire leningen) = € 60.000,- Deze lening is volledig gedekt door het tweede hypotheekrecht. De Loan-to-Value is 88%. Pandrecht (eerste rang) op Overlijdensrisicoverzekering op de levens van B.G.H. Bartels en K.J.A. Reijnen, voor een verzekerd bedrag van € 165.000,-. Vóór uitboeking dient Geldvoorelkaar.nl in bezit te zijn gesteld van een vernieuwd Certificaat van Onderzoek en het keuringsrapport van de motor. Er wordt een Advies en Begeleidingspakket Brons (20 uren) afgesloten met intermediair Schoonderwoerd Consultancy & Bedrijfsadvisering.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Mts Amatis
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 17-06-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 165.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 84 maanden
Branche Transport
Organisatievorm Vennootschap onder Firma
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Wij zijn Bjorn Bartels (28) en Kelly Reijnen (32) en wij willen graag een eigen binnenvaartschip kopen. We hebben gezocht naar een schip, waarop we in ieder geval met z’n tweeën zouden kunnen varen, bij voorkeur zonder personeel. Het schip moest natuurlijk technisch goed in orde zijn, met een vrij nieuwe hoofdmotor. Op die manier verwachten wij een goed rendement te kunnen realiseren. Wij vonden al deze dingen in het motortankschip Amatis. De neef van Bjorn is een goede vriend van de verkoper en via hem was de deal snel gemaakt. De verkoper wil ons zelfs financieel ondersteunen door een lening te verstrekken. De mts Amatis is een zogenaamde eetbare-oliën-tanker: een schip dat geen gevaarlijke stoffen, maar vloeibare grondstoffen voor de voedingsmiddelen- en veevoederindustrie vervoert. Dit zijn plantaardige oliën (raapolie, zonnebloemolie, e.d.), melasse en vinasse, maar ook lijm, tarwezetmeel en siliconen. Specificaties Scheepstype Motortankschip Bouwjaar 1965 Bouwwerf Scheepswerf Ruijtenberg te Raamdonksveer Afmetingen 56.84 x 6.65 x 2.68 meter Max. laadvermogen 589 ton Hoofdmotor Volvo D13 van 600 pk, nieuw geplaatst in 2017 Profiel_20054_2_130957.jpg Bjorn komt uit een echte schippersfamilie. Na het afronden van mijn binnenvaartopleiding aan het STC in Rotterdam ben ik in 2008 gaan varen. Van 2008 tot 2014 ben ik als matroos werkzaam geweest bij een aantal scheepvaartbedrijven. In 2014 ben ik overgestapt naar mijn huidige werkgever: eerst als matroos en inmiddels als schipper. Daarnaast werk ik in de weekenden vaak extra op aflosbasis. Mijn enthousiasme heb ik ondertussen ook overgebracht op mijn vriendin Kelly. Zij heeft geen binnenvaartachtergrond, maar is in haar vrije tijd nu al veel met mij aan boord. Op dit moment werkt zij nog als productiemedewerkster in de detailhandel. Wij gaan het schip samen exploiteren in een vennootschap onder firma. Met het schip gaan wij varen voor Maaskade Bevrachtingen uit Zwijndrecht. De verkoper vaart al jaren voor deze bevrachter en heeft hier goede ervaringen mee. Ons vaargebied wordt Nederland, België en Duitsland. Maaskade is opgericht in 1961 en is begonnen met transport van melasse en vinasse (een 100% natuurlijk bijproduct van de suikerindustrie). Inmiddels is Maaskade daarnaast ook een grote transporteur in de plantaardige en eetbare oliënmarkt (vegoil) en de veevoerderindustrie. Maaskade beschikt in de vegoil-markt over de grootste vloot, namelijk 48 schepen. De prijzen in deze nichemarkt zijn redelijk stabiel ten opzicht van het vervoer van minerale olieproducten en chemicaliën, waarbij de prijzen door bijvoorbeeld laag water en mondiale factoren enorm kunnen fluctueren. De vegoil-markt laat al jaren een gestage groei zien en de verwachting is dat deze groei ook de komende jaren doorzet. De producten die vervoerd worden zijn namelijk bedoeld als grondstof voor de levensmiddelenindustrie en deze industrie is veel minder conjunctuurgevoelig. Kenmerkend voor het soort schip waar wij mee gaan varen is de vrij hoge gemiddelde leeftijd. Voor dit soort schepen geldt - in tegenstelling tot de tankschepen die minerale olieproducten en chemicaliën vervoeren - geen maximale leeftijdseis en de kwaliteit is nog prima. De oudere tankers zijn veelal omgebouwde vrachtschepen. In 1998 is de Amatis omgebouwd tot eetbare-oliën-tankschip, door het plaatsen van 6 stalen tanks en laad-los-leidingen. Het schip is relatief klein met haar 57 meter. Door de beperkte lengte kan ze op plaatsen varen, waar grotere schepen niet kunnen komen. Profiel_20054_2_131032.jpg Prognoses Boekjaar Omzet Resultaat voor belasting Vrij beschikbare cashflow Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow 2019 (6 mnd) € 150.000,- € 31.000,- € 32.000,- 50% 2020 € 250.000,- € 94.000,- € 81.000,- 38% 2021 € 250.000,- € 97.000,- € 75.000,- 41% Doordat wij de meeste tijd aan boord zullen zijn, zal het betalingsverkeer worden gedaan door in de binnenvaart gespecialiseerde administratiekantoor Peters & Van Sandijk uit Maasbracht. Daar zullen ook alle facturen binnenkomen en de jaarcijfers opgesteld worden. Het financiële ondernemingsplan is eveneens door hen opgesteld, in samenwerking met Henk Schoonderwoerd van Schoonderwoerd Consultancy & Bedrijfsadvisering, die deze aanvraag verder heeft begeleid. Henk is een in de binnenvaart gespecialiseerd intermediair. De basis voor het opstellen van de prognose was enerzijds de door de bevrachter afgegeven omzetprognose en anderzijds de jaarcijfers van de verkoper, waarbij wij zijn uitgegaan van gemiddelde omzet en kosten van de voorgaande jaren. De Lening De levering van het schip staat eind juli gepland. Alle benodigde certificaten van het schip worden als onderdeel van de aankoop vernieuwd. De keuring van de motor moet nog worden uitgevoerd, maar daar verwachten wij geen problemen gezien de jonge leeftijd van de motor. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Aankoop mts Amatis € 420.000,- Aankoopkosten (notaris, keuring, taxatie en advies) € 12.000,- Werkkapitaal € 20.000,- Financieringskosten en depotregeling € 18.000,- Totaal € 470.000,- Af: Eigen middelen € 25.000,- Af: Lening formal investor* € 205.000,- Af: Lening verkoper** € 75.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 165.000,- * Voor deze lening wordt een 1e hypotheekrecht gevestigd. ** Voor deze lening wordt een 3e hypotheekrecht gevestigd. Profiel_20054_2_131112.jpg Bij de banken stonden wij voor een dichte deur, omdat sprake is van een klein schip en een beperkt eigen vermogen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar alternatieven en gelukkig zijn die er ondertussen genoeg. Doordat sprake is van een goed onderhouden schip met een jonge hoofdmotor en een goed historisch rendement, hadden we al snel een investeerder bereid gevonden die ons een deel van de financiering wil verstrekken. Voor het resterende financieringsbedrag heeft onze adviseur Henk Schoonderwoerd een aanvraag ingediend bij Geldvoorelkaar.nl. Geldvoorelkaar.nl heeft ondertussen al heel wat schepen succesvol geholpen met financiering door de crowd. Omdat onze rendementsperspectieven goed zijn en wij door kunnen gaan met de werkzaamheden van de verkoper willen wij de investeerders van Geldvoorelkaar.nl hierin laten meedelen door een rente van 8% te betalen. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Annuïtaire lening met een looptijd van 84 maanden en een bruto jaarrente van 8,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. Afspraken omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina). Geldnemer is Binnenvaartbedrijf Bartels (externe creditratings: Graydon 0,02% PD / Creditsafe score 54). Dit is de vennootschap onder firma van de heer B.G.H. Bartels (BKR score C - laag risico) en mevrouw K.J.A. Reijnen (BKR score J - verhoogd risico), die hiermee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Het verhoogde risico bij BKR is te wijten aan 2 betaalachterstanden uit 2014, ontstaan na een relatiebreuk en wanbetaling door de ex-partner. Mevrouw Reijnen heeft deze betaalachterstanden vereffend en sindsdien is er geen afwijkend betaalgedrag geregistreerd. De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5 / 5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé B.G.H. Bartels (op dit moment van morele waarde) K.J.A. Reijnen (op dit moment van morele waarde) Depotregeling 2 maandtermijnen Tweede hypotheek ten bedrage van € 165.000,- op de mts Amatis, met een taxatiewaarde van € 505.000,- (taxatiedatum 6-6-2019). Hierop zal tegelijkertijd een eerste hypotheekrecht van € 205.000,- en een derde hypotheekrecht van € 75.000,- ten behoeve van de overige financiers gevestigd worden. De overwaarde bedraagt € 505.000,- minus € 445.000,- (i.e. de 3 hypothecaire leningen) = € 60.000,- Deze lening is volledig gedekt door het tweede hypotheekrecht. De Loan-to-Value is 88%. Pandrecht (eerste rang) op Overlijdensrisicoverzekering op de levens van B.G.H. Bartels en K.J.A. Reijnen, voor een verzekerd bedrag van € 165.000,-. Vóór uitboeking dient Geldvoorelkaar.nl in bezit te zijn gesteld van een vernieuwd Certificaat van Onderzoek en het keuringsrapport van de motor. Er wordt een Advies en Begeleidingspakket Brons (20 uren) afgesloten met intermediair Schoonderwoerd Consultancy & Bedrijfsadvisering.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 17-06-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 5,50%

€63.000 / €180.000

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€22.120 / €27.650

Lendahand

Lening - 6,00%

€347.900 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat