Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Maatschap Burgers-Marcellis is een maatschapsverband tussen Jan en Jacqueline Burgers-Marcellis en zoon Michel Burgers. De exploitatie betreft een vollegrondgroentebedrijf in Meterik, Noord-Limburg. In 2015 is men naast de asperge- en preiteelt ook een migrantenhuisvesting gestart. In 1982 hebben Jan en Jacqueline het ouderlijk bedrijf overgenomen. Nu treedt zoon Michel in en willen ze het bedrijf uitbreiden met 4 hectare asperges. Op de bestaande aspergevelden staat een ras dat alleen laat in het seizoen geoogst kan worden op het moment dat de aspergeprijs gedaald is ten opzichte van de hoge beginprijzen. De nieuwe velden zullen aangelegd worden met een ras dat vroeg in het seizoen te oogsten is om te kunnen profiteren van de hogere prijzen. Financieringsbehoefte De totale investering is € 125.000,- waarvan € 25.000,- zelf wordt ingebracht. De gevraagde financiering via Collin bedraagt € 100.000,-. Dit zal worden gebruikt om te kunnen uitbreiden met 4 hectare asperges inclusief bijbehorend werkkapitaal. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente is 8%. Risico De Dun & Bradstreet score geeft een Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De gekozen rechtsvorm brengt met zich mee dat alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de lening via Collin. Extra Beloning Als extra beloning bieden de ondernemers de investeerders vanaf € 1.000,- eenmalig 5 kg verse asperges aan. Uiteraard in het seizoen. Leendoel Met de financiering van € 100.000,- willen de ondernemers 2x2 hectare aspergevelden aanleggen. De beoogde uitbreiding is noodzakelijk om een beter rendement te realiseren door verhoging van de efficiency per m2. De investeringen in werktuigen en machines zijn allemaal gedaan. Door meer hectare te exploiteren kunnen deze efficiënter worden ingezet. Dit werkt door op een lagere kostprijs per m2. Bovendien wordt er gekozen voor een ander asperges. Hierdoor is er een betere spreiding van de afzetmogelijkheden in het seizoen en wordt vooral bereikt dat er aan de start van het aspergeseizoen direct geleverd kan worden. Juist dan zijn de prijzen het meest gunstig. Ondernemer Jan (59) en Jacqueline (55) Burgers exploiteren samen een vollegrondgroentebedrijf aan de Kempweg in Meterik. Ze zijn beiden opgegroeid met het agrarische leven. Jan is vanaf zijn 18e werkzaam als agrarisch ondernemer. In het begin werden er nog zeugen gehouden, maar daar is men 16 jaar geleden mee gestopt. In 1999 werd, vanwege gezondheidsredenen van Jan, de fokzeugentak gestaakt en werd gestart met de teelt van prei. Vanaf 2000 is dit aangevuld met de teelt van asperges. Beide ondernemers zijn voornemens om nog een ruime periode (zeker 5 tot 10 jaar) actief te blijven als agrarisch ondernemer. Zoon Michel (23) is werkzaam bij Abemec (zelf importerende dealer van tractoren, machines en landbouwwerktuigen van o.a. Fendt, MF, Krone, Lemken, Merlo & Joskin). Hij heeft in 2015 al aangegeven ambities te hebben om de teelt van asperges naar een hoger plan te tillen. Hiervoor heeft hij een ondernemingsplan geschreven. Zijn feeling met en belangstelling voor de aspergeteelt in combinatie met de strategie van zijn ouders vormen de basis van zijn motivatie. Vooralsnog is het doel van Michel een zodanige bedrijfsstructuur te realiseren dat, in combinatie met de arbeidsinzet van zijn ouders, het loondienstverband bij Abemec gehandhaafd kan blijven. Gezien de seizoensmatige arbeidsbehoefte van de aspergeteelt is dit een reëel uitgangspunt. Michel is voorafgaand aan de financiering ingetreden in de maatschap. Onderneming De bedrijfsvoering bestaat uit het telen van prei (zomer, herfst en winter op ca. 6 ha) aangevuld met asperges (2,30 ha). Samen met de asperges en prei behoren de producten van Maatschap Burgers-Marcellis tot de vroege gewassen. Geografisch aandachtsgebied is weliswaar Noord-Limburg, maar de marktgerichtheid staat hier los van. Men levert de prei en de asperges aan een beperkt aantal handelaren vanuit efficiëntieoverwegingen. Maatschap Burgers-Marcellis heeft op dit moment 2,3 hectare asperges (Backlim). Dit ras is pas te oogsten in de laatste 7 à 8 weken van het gehele aspergeseizoen. Aan het begin is de prijs nog goed. Echter, in de loop van het seizoen gaat de prijs alleen maar dalen. Dit heeft een grote invloed op de gemiddelde prijs van het gehele seizoen. Oorzaak is een te groot aanbod van asperges op het moment dat er laat in het seizoen geoogst wordt. De strategie is een ander ras te kiezen. Hierdoor valt de onderneming met zijn oogst in dat deel van het seizoen met hogere prijzen en dus een hogere, gemiddelde prijs. Verspreid over 3 jaar wil men 5 hectare asperges telen om zo een hogere omzet en resultaat te realiseren. Het bedrijf moet aantrekkelijk gemaakt worden voor een beoogde overname door Michel op de langere termijn. De arbeidsmigranten die worden gehuisvest zijn deels actief bij de onderneming van de familie Burgers en deels bij de nabij gelegen plantenkwekerijen. Momenteel worden onderhandelingen gevoerd met de, op een steenworp afstand gelegen paprikakwekerij van de familie Litjens (www.kwekerij- litjensbv.nl), om te komen tot permanente afspraken met betrekking tot het huisvesten van de werknemers. Hier werken tevens 2 kinderen van Jan en Jacqueline. Het doel is om te komen tot een bezettingsgraad van 85%. Hiervoor zijn alle benodigde vergunningen aanwezig. Stappenplan Stap 1: de verbreding van de onderneming is ingezet met de investering in de, inmiddels gerealiseerde, huisvesting van arbeidsmigranten. Stap 2: in 2016 wordt de aanleg van 2 hectare asperges (vroege Cumulus) gestart, waarvan 1,3 hectare als vervanging van de late Backlim. Stap 3: in 2017 wordt de aanleg van 2 hectare asperges (vroege Cumulus) gedaan voor de uitbreiding van de onderneming. De totale oppervlakte van de aspergeteelt komt door deze uitbreiding structureel op 5 hectare. Een aspergebed heeft 2 jaar nodig om zich te ontwikkelen naar een goed bed, waardoor na 2 jaar pas volledig van de extra opbrengsten geprofiteerd kan worden. De Nederlandse vollegrondgroenteteelt kent voor de komende jaren een positief perspectief en heeft Europees op de belangrijke hoofdgewassen een sterke positie. Kansen voor de Nederlandse vollegrondgroenteteelt liggen op alle deelsegmenten in onderscheidend vermogen en voldoende afstemming met de afzetmarkten. De wereldwijde toename naar de vraag van voedsel ontgaat ook de vollegrondgroenteteelt niet. Trends en markt - Schaalvergroting zet door. Gemiddelde oppervlakte per bedrijf is van 2000 tot 2014 verdubbeld van 4 naar 9 hectare. - De sector verduurzaamt snel, met toepassing van moderne technieken, zoals GPS en GIS. - Toename van gespecialiseerde bedrijven, op dit moment is 60% van het areaal vollegrondgroente. De belangrijkste krachten zijn de jarenlange ervaring en de daarbij opgedane kennis. Hierdoor wordt Maatschap Burgers-Marcellis gezien als een betrouwbare leverancier. De zwakte van dit moment is het ras van de asperge (Backlim). Dit ras komt pas laat in het seizoen tot oogst. Hiervoor is de uitbreiding van de aspergevelden met een ander, vroeger ras van belang. De locatie van huisvesting van arbeidsmigranten is zeer goed. Dat is een kracht. Daarnaast zit men zelf ook midden in deze markt en is er goed zicht op de ontwikkelingen.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam mts Burgers-Marcellis
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 07-03-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 100.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Agrarisch
Organisatievorm Vennootschap onder firma
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Maatschap Burgers-Marcellis is een maatschapsverband tussen Jan en Jacqueline Burgers-Marcellis en zoon Michel Burgers. De exploitatie betreft een vollegrondgroentebedrijf in Meterik, Noord-Limburg. In 2015 is men naast de asperge- en preiteelt ook een migrantenhuisvesting gestart. In 1982 hebben Jan en Jacqueline het ouderlijk bedrijf overgenomen. Nu treedt zoon Michel in en willen ze het bedrijf uitbreiden met 4 hectare asperges. Op de bestaande aspergevelden staat een ras dat alleen laat in het seizoen geoogst kan worden op het moment dat de aspergeprijs gedaald is ten opzichte van de hoge beginprijzen. De nieuwe velden zullen aangelegd worden met een ras dat vroeg in het seizoen te oogsten is om te kunnen profiteren van de hogere prijzen. Financieringsbehoefte De totale investering is € 125.000,- waarvan € 25.000,- zelf wordt ingebracht. De gevraagde financiering via Collin bedraagt € 100.000,-. Dit zal worden gebruikt om te kunnen uitbreiden met 4 hectare asperges inclusief bijbehorend werkkapitaal. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente is 8%. Risico De Dun & Bradstreet score geeft een Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De gekozen rechtsvorm brengt met zich mee dat alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de lening via Collin. Extra Beloning Als extra beloning bieden de ondernemers de investeerders vanaf € 1.000,- eenmalig 5 kg verse asperges aan. Uiteraard in het seizoen. Leendoel Met de financiering van € 100.000,- willen de ondernemers 2x2 hectare aspergevelden aanleggen. De beoogde uitbreiding is noodzakelijk om een beter rendement te realiseren door verhoging van de efficiency per m2. De investeringen in werktuigen en machines zijn allemaal gedaan. Door meer hectare te exploiteren kunnen deze efficiënter worden ingezet. Dit werkt door op een lagere kostprijs per m2. Bovendien wordt er gekozen voor een ander asperges. Hierdoor is er een betere spreiding van de afzetmogelijkheden in het seizoen en wordt vooral bereikt dat er aan de start van het aspergeseizoen direct geleverd kan worden. Juist dan zijn de prijzen het meest gunstig. Ondernemer Jan (59) en Jacqueline (55) Burgers exploiteren samen een vollegrondgroentebedrijf aan de Kempweg in Meterik. Ze zijn beiden opgegroeid met het agrarische leven. Jan is vanaf zijn 18e werkzaam als agrarisch ondernemer. In het begin werden er nog zeugen gehouden, maar daar is men 16 jaar geleden mee gestopt. In 1999 werd, vanwege gezondheidsredenen van Jan, de fokzeugentak gestaakt en werd gestart met de teelt van prei. Vanaf 2000 is dit aangevuld met de teelt van asperges. Beide ondernemers zijn voornemens om nog een ruime periode (zeker 5 tot 10 jaar) actief te blijven als agrarisch ondernemer. Zoon Michel (23) is werkzaam bij Abemec (zelf importerende dealer van tractoren, machines en landbouwwerktuigen van o.a. Fendt, MF, Krone, Lemken, Merlo & Joskin). Hij heeft in 2015 al aangegeven ambities te hebben om de teelt van asperges naar een hoger plan te tillen. Hiervoor heeft hij een ondernemingsplan geschreven. Zijn feeling met en belangstelling voor de aspergeteelt in combinatie met de strategie van zijn ouders vormen de basis van zijn motivatie. Vooralsnog is het doel van Michel een zodanige bedrijfsstructuur te realiseren dat, in combinatie met de arbeidsinzet van zijn ouders, het loondienstverband bij Abemec gehandhaafd kan blijven. Gezien de seizoensmatige arbeidsbehoefte van de aspergeteelt is dit een reëel uitgangspunt. Michel is voorafgaand aan de financiering ingetreden in de maatschap. Onderneming De bedrijfsvoering bestaat uit het telen van prei (zomer, herfst en winter op ca. 6 ha) aangevuld met asperges (2,30 ha). Samen met de asperges en prei behoren de producten van Maatschap Burgers-Marcellis tot de vroege gewassen. Geografisch aandachtsgebied is weliswaar Noord-Limburg, maar de marktgerichtheid staat hier los van. Men levert de prei en de asperges aan een beperkt aantal handelaren vanuit efficiëntieoverwegingen. Maatschap Burgers-Marcellis heeft op dit moment 2,3 hectare asperges (Backlim). Dit ras is pas te oogsten in de laatste 7 à 8 weken van het gehele aspergeseizoen. Aan het begin is de prijs nog goed. Echter, in de loop van het seizoen gaat de prijs alleen maar dalen. Dit heeft een grote invloed op de gemiddelde prijs van het gehele seizoen. Oorzaak is een te groot aanbod van asperges op het moment dat er laat in het seizoen geoogst wordt. De strategie is een ander ras te kiezen. Hierdoor valt de onderneming met zijn oogst in dat deel van het seizoen met hogere prijzen en dus een hogere, gemiddelde prijs. Verspreid over 3 jaar wil men 5 hectare asperges telen om zo een hogere omzet en resultaat te realiseren. Het bedrijf moet aantrekkelijk gemaakt worden voor een beoogde overname door Michel op de langere termijn. De arbeidsmigranten die worden gehuisvest zijn deels actief bij de onderneming van de familie Burgers en deels bij de nabij gelegen plantenkwekerijen. Momenteel worden onderhandelingen gevoerd met de, op een steenworp afstand gelegen paprikakwekerij van de familie Litjens (www.kwekerij- litjensbv.nl), om te komen tot permanente afspraken met betrekking tot het huisvesten van de werknemers. Hier werken tevens 2 kinderen van Jan en Jacqueline. Het doel is om te komen tot een bezettingsgraad van 85%. Hiervoor zijn alle benodigde vergunningen aanwezig. Stappenplan Stap 1: de verbreding van de onderneming is ingezet met de investering in de, inmiddels gerealiseerde, huisvesting van arbeidsmigranten. Stap 2: in 2016 wordt de aanleg van 2 hectare asperges (vroege Cumulus) gestart, waarvan 1,3 hectare als vervanging van de late Backlim. Stap 3: in 2017 wordt de aanleg van 2 hectare asperges (vroege Cumulus) gedaan voor de uitbreiding van de onderneming. De totale oppervlakte van de aspergeteelt komt door deze uitbreiding structureel op 5 hectare. Een aspergebed heeft 2 jaar nodig om zich te ontwikkelen naar een goed bed, waardoor na 2 jaar pas volledig van de extra opbrengsten geprofiteerd kan worden. De Nederlandse vollegrondgroenteteelt kent voor de komende jaren een positief perspectief en heeft Europees op de belangrijke hoofdgewassen een sterke positie. Kansen voor de Nederlandse vollegrondgroenteteelt liggen op alle deelsegmenten in onderscheidend vermogen en voldoende afstemming met de afzetmarkten. De wereldwijde toename naar de vraag van voedsel ontgaat ook de vollegrondgroenteteelt niet. Trends en markt - Schaalvergroting zet door. Gemiddelde oppervlakte per bedrijf is van 2000 tot 2014 verdubbeld van 4 naar 9 hectare. - De sector verduurzaamt snel, met toepassing van moderne technieken, zoals GPS en GIS. - Toename van gespecialiseerde bedrijven, op dit moment is 60% van het areaal vollegrondgroente. De belangrijkste krachten zijn de jarenlange ervaring en de daarbij opgedane kennis. Hierdoor wordt Maatschap Burgers-Marcellis gezien als een betrouwbare leverancier. De zwakte van dit moment is het ras van de asperge (Backlim). Dit ras komt pas laat in het seizoen tot oogst. Hiervoor is de uitbreiding van de aspergevelden met een ander, vroeger ras van belang. De locatie van huisvesting van arbeidsmigranten is zeer goed. Dat is een kracht. Daarnaast zit men zelf ook midden in deze markt en is er goed zicht op de ontwikkelingen.

Bron: Collin Crowdfund d.d. 07-03-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Collin Crowdfund
Platformlink Ga naar Collin Crowdfund
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Maandelijkse beheersvergoeding 0,1% over uw uitstaande bedrag * loyaliteitsprogramma vanaf 10 investeringen / € 15.000 met speciale kortingen

Lening - 6,00%

€43.400 / €217.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€56.000 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€0 / €175.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,00%

€116.760 / €139.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat