Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? Multi Technologie BV werd in 2006 door de broers Ronald en Albert Molenaar opgericht als voortzetting van een vof. Sinds 2001 zijn zij al actief, eerst gericht op met name de voertuigtechniek en later ook op LED-technologie. De activiteiten richten zich op het ontwikkelen en vervaardigen van multifunctionele, technische apparaten en installaties. De focus ligt op specialisme in de elektrotechniek en werktuigbouwkunde, meet- en regeltechniek en besturingstechniek. Wij leveren maatwerk en innoveren op het gebied van dynamische LED-signalering, GPS-meetsystemen en voertuigmodificatie. Multi Technologie is een betrouwbare partner voor het ontwikkelen en vervaardigen van specifieke producten en systemen, met meer dan 15 jaar ervaring in voertuigtechniek en LED-technologie. De aanwezige expertise en flexibiliteit zijn toonaangevend. De markt waar we ons op richten is de B2B markt en de overheid. De afgelopen jaren heeft Multi Technologie BV veel geïnvesteerd en geïnnoveerd in de LED-technologie. Een 8-tal verschillende LED-systemen zijn ontwikkeld en verkocht. De ontwikkeling gaat voort en er zijn weer twee nieuwe systemen ontwikkeld waarvan de prototypes inmiddels zijn gelanceerd. •De MiaX: een elektronisch LED-stoepbord. Dit is een opvallend en makkelijk programmeerbaar reclameboodschappenbord dat het traditionele posterstoepbord moet vervangen. Op de innovatieve werking van de MiaX is octrooi verkregen. •De Mavitd: een dynamisch LED-systeem dat bevestigd kan worden op voertuigen ten behoeve van communicatie en informatie aan weggebruikers. Het concept MAVITD draait al enige tijd met succes bij de Politie. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt aangevraagd voor de doorontwikkelingskosten van de MiaX en Mavitd, de software, marketingactiviteiten, het opzetten van een verkoopnetwerk, voorraad en aanpassing huisvesting. Ontwikkelingskosten € 25.000,- Verkoop en Marketing € 22.500,- Voorraad € 25.000,- Diversen € 10.000,- + Totaal € 82.500,- Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? In 2006 werd de onderneming voortgezet als Besloten Vennootschap. Multi Technologie BV houdt zich bezig met engineering en mechatronica en richt zich de laatste tijd ook veel op de toepassingsmogelijkheden van LED. Diverse toepassingen zijn reeds ontwikkeld. Onder andere de SecuriQuad, een ultra mobiel voertuig met LED-display. Deze worden gebruikt bij grote (buiten)evenementen, waar ze worden ingehuurd voor informatievoorziening. Onlangs zijn de eerder genoemde LED-toepassingen geïntroduceerd, waarop octrooi is verkregen. Multi Technologie BV is doorlopend bezig met ontwikkeling en innovatie van haar producten en is door haar omvang flexibel en weet zo snel op marktveranderingen in te spelen. Wat is de globale organisatorische structuur van de onderneming J.G. en R. Molenaar zijn beiden directeur/aandeelhouder en bestuurder van Multi Technologie BV, terwijl G. Molenaar alleen aandeelhouder is en dus geen bestuurder. Hiernaast is een BV opgericht om vanaf 2016 de LED-activiteiten in onder te brengen. Ronald en Albert zijn bestuurders/aandeelhouders van LEDXTRA BV. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? De vooruitzichten zijn prima. De vraag naar en het gebruik van LED-toepassingen zullen sterk groeien. Wij hebben een prachtig product ontwikkeld waarover de eerste reacties zeer positief op zijn. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De omzet heeft de afgelopen jaren een stijgende lijn laten zien, zoals hieronder is weergegeven. Het resultaat was steeds positief en werd toegevoegd aan het eigen vermogen. Jaar 2013 2014 2015 Omzet € 292.000,- € 476.000,- € 559.000,- Wij verwachten uit de verkoop van onze nieuwe producten een omzettoename in jaar 3 van € 250.000,- tot € 800.000,-. In Nederland zijn wij uniek in het aanbieden van digitale stoepborden (volledig programmeerbaar). Wij hebben de omzet behoudend ingeschat ,maar gelet op de reacties van de huidige gebruikers is dit zeker realistisch. De bestaande kasstroom is reeds toereikend om ook aan de nieuwe verplichtingen te kunnen voldoen. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Geldvoorelkaar.nl is het grootste Nederlandse crowdfundingplatform met zeer veel investeerders. Wij volgen Geldvoorelkaar.nl al een tijdje en constateren dat projecten steeds succesvol en snel worden gefund hetgeen o.i. betekent dat investeerders vertrouwen hebben in de projecten die door Geldvoorelkaar.nl zijn gescreend. Crowdfunden is voor ons een nieuwe eigentijdse vorm van financieren die ons erg aanspreekt. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Het eigen vermogen 2015 ten opzichte van het balanstotaal bedraagt: € 213.000,- versus € 647.000,-. De solvabiliteit komt hiermee uit op 33%. De solvabiliteit heeft zich positief ontwikkeld over de afgelopen drie jaren. Onderstaand figuur laat zien dat de ontwikkeling van zowel de rentabiliteit als de solvabiliteit positief en stabiel is. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? Ja, de cashflow is voldoende. De extra financieringslast van de crowdfunding kan uit de bestaande cashflow al ruimschoots worden voldaan. Heeft uw aanvraag nog verdere toelichting nodig? Een innovatiesubsidie-aanvraag is nog in behandeling maar zal waarschijnlijk worden toegekend. Noot van Geldvoorelkaar: Geldnemer is Multi Technologie B.V. Medegeldnemer is LEDXTRA (G-PD 1,18% en Creditsafe Score 19). Er hebben in deze BV nog geen activiteiten plaats gevonden. Tevens tekenen R. Molenaar en J.G. Molenaar als medegeldnemer en daarmee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Vader G. Molenaar is medeaandeelhouder in de B.V., maar tekent niet mee. Hij heeft binnen het bedrijf geen bestuurlijke functie.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Multi Technologie
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 09-06-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 82.500
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Bouw
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? Multi Technologie BV werd in 2006 door de broers Ronald en Albert Molenaar opgericht als voortzetting van een vof. Sinds 2001 zijn zij al actief, eerst gericht op met name de voertuigtechniek en later ook op LED-technologie. De activiteiten richten zich op het ontwikkelen en vervaardigen van multifunctionele, technische apparaten en installaties. De focus ligt op specialisme in de elektrotechniek en werktuigbouwkunde, meet- en regeltechniek en besturingstechniek. Wij leveren maatwerk en innoveren op het gebied van dynamische LED-signalering, GPS-meetsystemen en voertuigmodificatie. Multi Technologie is een betrouwbare partner voor het ontwikkelen en vervaardigen van specifieke producten en systemen, met meer dan 15 jaar ervaring in voertuigtechniek en LED-technologie. De aanwezige expertise en flexibiliteit zijn toonaangevend. De markt waar we ons op richten is de B2B markt en de overheid. De afgelopen jaren heeft Multi Technologie BV veel geïnvesteerd en geïnnoveerd in de LED-technologie. Een 8-tal verschillende LED-systemen zijn ontwikkeld en verkocht. De ontwikkeling gaat voort en er zijn weer twee nieuwe systemen ontwikkeld waarvan de prototypes inmiddels zijn gelanceerd. •De MiaX: een elektronisch LED-stoepbord. Dit is een opvallend en makkelijk programmeerbaar reclameboodschappenbord dat het traditionele posterstoepbord moet vervangen. Op de innovatieve werking van de MiaX is octrooi verkregen. •De Mavitd: een dynamisch LED-systeem dat bevestigd kan worden op voertuigen ten behoeve van communicatie en informatie aan weggebruikers. Het concept MAVITD draait al enige tijd met succes bij de Politie. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt aangevraagd voor de doorontwikkelingskosten van de MiaX en Mavitd, de software, marketingactiviteiten, het opzetten van een verkoopnetwerk, voorraad en aanpassing huisvesting. Ontwikkelingskosten € 25.000,- Verkoop en Marketing € 22.500,- Voorraad € 25.000,- Diversen € 10.000,- + Totaal € 82.500,- Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? In 2006 werd de onderneming voortgezet als Besloten Vennootschap. Multi Technologie BV houdt zich bezig met engineering en mechatronica en richt zich de laatste tijd ook veel op de toepassingsmogelijkheden van LED. Diverse toepassingen zijn reeds ontwikkeld. Onder andere de SecuriQuad, een ultra mobiel voertuig met LED-display. Deze worden gebruikt bij grote (buiten)evenementen, waar ze worden ingehuurd voor informatievoorziening. Onlangs zijn de eerder genoemde LED-toepassingen geïntroduceerd, waarop octrooi is verkregen. Multi Technologie BV is doorlopend bezig met ontwikkeling en innovatie van haar producten en is door haar omvang flexibel en weet zo snel op marktveranderingen in te spelen. Wat is de globale organisatorische structuur van de onderneming J.G. en R. Molenaar zijn beiden directeur/aandeelhouder en bestuurder van Multi Technologie BV, terwijl G. Molenaar alleen aandeelhouder is en dus geen bestuurder. Hiernaast is een BV opgericht om vanaf 2016 de LED-activiteiten in onder te brengen. Ronald en Albert zijn bestuurders/aandeelhouders van LEDXTRA BV. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? De vooruitzichten zijn prima. De vraag naar en het gebruik van LED-toepassingen zullen sterk groeien. Wij hebben een prachtig product ontwikkeld waarover de eerste reacties zeer positief op zijn. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De omzet heeft de afgelopen jaren een stijgende lijn laten zien, zoals hieronder is weergegeven. Het resultaat was steeds positief en werd toegevoegd aan het eigen vermogen. Jaar 2013 2014 2015 Omzet € 292.000,- € 476.000,- € 559.000,- Wij verwachten uit de verkoop van onze nieuwe producten een omzettoename in jaar 3 van € 250.000,- tot € 800.000,-. In Nederland zijn wij uniek in het aanbieden van digitale stoepborden (volledig programmeerbaar). Wij hebben de omzet behoudend ingeschat ,maar gelet op de reacties van de huidige gebruikers is dit zeker realistisch. De bestaande kasstroom is reeds toereikend om ook aan de nieuwe verplichtingen te kunnen voldoen. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Geldvoorelkaar.nl is het grootste Nederlandse crowdfundingplatform met zeer veel investeerders. Wij volgen Geldvoorelkaar.nl al een tijdje en constateren dat projecten steeds succesvol en snel worden gefund hetgeen o.i. betekent dat investeerders vertrouwen hebben in de projecten die door Geldvoorelkaar.nl zijn gescreend. Crowdfunden is voor ons een nieuwe eigentijdse vorm van financieren die ons erg aanspreekt. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Het eigen vermogen 2015 ten opzichte van het balanstotaal bedraagt: € 213.000,- versus € 647.000,-. De solvabiliteit komt hiermee uit op 33%. De solvabiliteit heeft zich positief ontwikkeld over de afgelopen drie jaren. Onderstaand figuur laat zien dat de ontwikkeling van zowel de rentabiliteit als de solvabiliteit positief en stabiel is. Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen? Ja, de cashflow is voldoende. De extra financieringslast van de crowdfunding kan uit de bestaande cashflow al ruimschoots worden voldaan. Heeft uw aanvraag nog verdere toelichting nodig? Een innovatiesubsidie-aanvraag is nog in behandeling maar zal waarschijnlijk worden toegekend. Noot van Geldvoorelkaar: Geldnemer is Multi Technologie B.V. Medegeldnemer is LEDXTRA (G-PD 1,18% en Creditsafe Score 19). Er hebben in deze BV nog geen activiteiten plaats gevonden. Tevens tekenen R. Molenaar en J.G. Molenaar als medegeldnemer en daarmee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Vader G. Molenaar is medeaandeelhouder in de B.V., maar tekent niet mee. Hij heeft binnen het bedrijf geen bestuurlijke functie.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 09-06-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 8,00%

€0 / €140.000

Horecacrowdfunding

Lening - 4,00%

€160.000 / €200.000

Lendahand

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€790.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 3,00%

€24.520 / €30.650

Lendahand

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€292.500 / €390.000

Geldvoorelkaar