Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming?;Het doel van de onderneming is het financieren van zonne-energiesystemen voor particulieren in ontwikkelingslanden. Met een deel van de opbrengst worden schoolkinderen voorzien van leesboeken.;Wereldwijd hebben circa 1,3 miljard mensen niet de beschikking over elektriciteit. In Afrika zijn dat 550 miljoen mensen. MyLight House richt zich vooralsnog op Kenya waar 30 miljoen mensen of 6 miljoen families het zonder stroom moeten stellen.;Onze klanten;My Light House (MLH) focust zich primair op scholen in Kenya waar de stichting My Book Buddy (MBB) al actief is. MBB wordt hierna nader toegelicht. MLH kent deze scholen die zijn gevestigd in de sloppenwijken van grote steden en op het platteland. Circa 90 % van de ouders waarvan de kinderen “onze” scholen bezoeken beschikken niet over elektriciteit. Zij willen graag een systeem aanschaffen dat op zonne-energie werkt. Het systeem zorgt er voor dat men langer licht heeft, het is goedkoop, gezonder en minder gevaarlijk. Zij kunnen zich echter de aanschaf niet permitteren.;Het produkt;Het systeem bestaat uit een zonnepaneel dat met een draad is verbonden met een batterij. Aan de batterij zijn meerdere lampen verbonden en de mogelijkheid bestaat om een mobiele telefoon op te laden.;Toekomst van de zon als energiebron voor particuliere huishoudens;Het gebruik van de zon als energiebron gaat een enorme toekomst tegemoet, vooral in gebieden waar aan zon geen gebrek is zoals in Afrika en Azië. Door voortdurende verbetering van zonnepanelen, batterijen en lampen nemen niet alleen de gebruiksmogelijkheden toe maar dalen ook de aanschafkosten aanmerkelijk. De systemen zijn gebruiksvriendelijk, goedkoop in gebruik, gezonder en minder gevaarlijk dan de huidige energiebronnen, die bestaan uit kaarsen en olielampen. Olielampen en kaarsen verontreinigen de lucht in de kleine huisjes en hutjes. En jaarlijks verongelukken duizenden mensen door brand van omvallende olielampen en kaarsen.;Ook kan met de huidige systemen de mobiele telefoon worden opgeladen, iets wat nu vooral gebeurt in lokale winkeltjes.;De organisatie;MLH is nauw verbonden met de stichting My Book Buddy (zie www.mybookbuddy.nl) en is in feite een uitbreiding van de aktiviteiten van MBB.;MBB is gestart in 2010 met de levering van bibliotheken in klassen van basisscholen in ontwikkelingslanden. Inmiddels is MBB aktief in 20 landen en laat ruim 60.000 kinderen lezen. Het concept is zowel simpel als effectief. Door lokale timmerlieden wordt per klaslokaal een boekenkast vervaardigd. De boeken worden lokaal gekocht. Het zijn leesboeken dus geen schoolboeken, in de taal waarin op de school wordt onderwezen. Ieder kind krijgt een rugzak, ook lokaal vervaardigd, om de boeken mee naar huis te vervoeren. Wekelijks wordt de MBB vlag gehesen ten teken dat de boeken die dag worden geruild. Ieder kind kan iedere schoolweek een nieuw boek mee naar huis nemen gedurende de gehele periode van de basisschool.;Teneinde de scholen selfsupporting te maken is nu de MLH onderneming opgezet. De onderneming wordt in de startfase opgezet als een eenmanszaak en zal na gebleken succes worden omgezet in een social enterprise, vermoedelijk een besloten vennootschap.;De onderneming maakt het niet alleen mogelijk voor de ouders om zonne-energiesystemen aan te schaffen, ze zorgt ervoor dat leerlingen langer thuis lezen en ze genereert inkomen voor de school om boeken aan te schaffen. Dit gaat als volgt;MLH zorgt voor de benodigde financiering van de zonne-energiesystemen. De school, via het schoolhoofd, zorgt voor klanten (de ouders), levert de systemen en de legt de werking uit aan de ouders. Daarnaast is de school verantwoordelijk voor de maandelijkse incasso van de aflossingen door de ouders.;Er is een belangrijke rol weggelegd voor The Self Help Group (SHG). Dit is een soort coöperatie die speciaal voor dit project wordt opgericht en waarvan de participerende ouders lid moeten worden. De SHG kent een bestuur die samen met de school zorgt voor de goede uitvoering van het project. Het bestuur kent de ouders en de coöperatiegedachte zorgt voor een grote mate van sociale controle.;Waar wordt de aangevraagde financiering voor aangewend?;Deze leningsaanvraag is er op gericht om de aanschaf van 200 systemen te financieren.;Ter nadere toelichting dient nog het volgende. Door de ouders dient bij aflevering van het systeem een aanbetaling te worden gedaan gevolgd door 24 maandelijks gelijke aflossingen. Als aan verplichtingen is voldaan worden de ouders na 24 maanden eigenaar van het systeem.;De school dient maandelijks de aflossingsbedragen van alle ouders af te dragen aan My Light House. Aan het eind van een jaar ontvangt de school voor haar bemoeienis een bedrag om boeken voor het MBB project aan te schaffen.;Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar?;Crowdfunding is een manier van financieren die erg aanspreekt. Het doel is om investeerders te vinden die gemotiveerd zijn om families in ontwikkelingslanden ook “het licht te laten zien “.;Wat is het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen?;Het eigen vermogen is gelijk aan het vreemd vermogen, ieder 50 %.;Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen?;De maandelijkse aflossing van de ouders is gesteld op 24 maanden, inclusief een eerste aanbetaling, terwijl de aflossing aan de geldgevers plaats vindt in 36 maanden. Hierdoor ontstaat enige ruimte om eventuele achterstanden van de ouders op te kunnen vangen. Bovendien is er voldoende marge in de prijsstelling ingebouwd om wanbetalingen te kunnen afdekken. Daarnaast is er een buffer in de vorm van het ingebrachte eigen vermogen van 50 %.;Noot van Geldvoorelkaar.nl;My Light House komt voort uit de activiteiten van de stichting My Book Buddy, die haar fondsen ontvangt uit donaties, giften en acties op scholen, zoals de Kinderboekenweek in 2012. Het risico wordt als geclassificeerd vanwege de ontvangen inkomens- en vermogensgegevens van de hoofdelijk ondertekenaar.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam My Light House
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 31-01-2014
Type financiering Lening
Streefbedrag € 10.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 36 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Stichting
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming?;Het doel van de onderneming is het financieren van zonne-energiesystemen voor particulieren in ontwikkelingslanden. Met een deel van de opbrengst worden schoolkinderen voorzien van leesboeken.;Wereldwijd hebben circa 1,3 miljard mensen niet de beschikking over elektriciteit. In Afrika zijn dat 550 miljoen mensen. MyLight House richt zich vooralsnog op Kenya waar 30 miljoen mensen of 6 miljoen families het zonder stroom moeten stellen.;Onze klanten;My Light House (MLH) focust zich primair op scholen in Kenya waar de stichting My Book Buddy (MBB) al actief is. MBB wordt hierna nader toegelicht. MLH kent deze scholen die zijn gevestigd in de sloppenwijken van grote steden en op het platteland. Circa 90 % van de ouders waarvan de kinderen “onze” scholen bezoeken beschikken niet over elektriciteit. Zij willen graag een systeem aanschaffen dat op zonne-energie werkt. Het systeem zorgt er voor dat men langer licht heeft, het is goedkoop, gezonder en minder gevaarlijk. Zij kunnen zich echter de aanschaf niet permitteren.;Het produkt;Het systeem bestaat uit een zonnepaneel dat met een draad is verbonden met een batterij. Aan de batterij zijn meerdere lampen verbonden en de mogelijkheid bestaat om een mobiele telefoon op te laden.;Toekomst van de zon als energiebron voor particuliere huishoudens;Het gebruik van de zon als energiebron gaat een enorme toekomst tegemoet, vooral in gebieden waar aan zon geen gebrek is zoals in Afrika en Azië. Door voortdurende verbetering van zonnepanelen, batterijen en lampen nemen niet alleen de gebruiksmogelijkheden toe maar dalen ook de aanschafkosten aanmerkelijk. De systemen zijn gebruiksvriendelijk, goedkoop in gebruik, gezonder en minder gevaarlijk dan de huidige energiebronnen, die bestaan uit kaarsen en olielampen. Olielampen en kaarsen verontreinigen de lucht in de kleine huisjes en hutjes. En jaarlijks verongelukken duizenden mensen door brand van omvallende olielampen en kaarsen.;Ook kan met de huidige systemen de mobiele telefoon worden opgeladen, iets wat nu vooral gebeurt in lokale winkeltjes.;De organisatie;MLH is nauw verbonden met de stichting My Book Buddy (zie www.mybookbuddy.nl) en is in feite een uitbreiding van de aktiviteiten van MBB.;MBB is gestart in 2010 met de levering van bibliotheken in klassen van basisscholen in ontwikkelingslanden. Inmiddels is MBB aktief in 20 landen en laat ruim 60.000 kinderen lezen. Het concept is zowel simpel als effectief. Door lokale timmerlieden wordt per klaslokaal een boekenkast vervaardigd. De boeken worden lokaal gekocht. Het zijn leesboeken dus geen schoolboeken, in de taal waarin op de school wordt onderwezen. Ieder kind krijgt een rugzak, ook lokaal vervaardigd, om de boeken mee naar huis te vervoeren. Wekelijks wordt de MBB vlag gehesen ten teken dat de boeken die dag worden geruild. Ieder kind kan iedere schoolweek een nieuw boek mee naar huis nemen gedurende de gehele periode van de basisschool.;Teneinde de scholen selfsupporting te maken is nu de MLH onderneming opgezet. De onderneming wordt in de startfase opgezet als een eenmanszaak en zal na gebleken succes worden omgezet in een social enterprise, vermoedelijk een besloten vennootschap.;De onderneming maakt het niet alleen mogelijk voor de ouders om zonne-energiesystemen aan te schaffen, ze zorgt ervoor dat leerlingen langer thuis lezen en ze genereert inkomen voor de school om boeken aan te schaffen. Dit gaat als volgt;MLH zorgt voor de benodigde financiering van de zonne-energiesystemen. De school, via het schoolhoofd, zorgt voor klanten (de ouders), levert de systemen en de legt de werking uit aan de ouders. Daarnaast is de school verantwoordelijk voor de maandelijkse incasso van de aflossingen door de ouders.;Er is een belangrijke rol weggelegd voor The Self Help Group (SHG). Dit is een soort coöperatie die speciaal voor dit project wordt opgericht en waarvan de participerende ouders lid moeten worden. De SHG kent een bestuur die samen met de school zorgt voor de goede uitvoering van het project. Het bestuur kent de ouders en de coöperatiegedachte zorgt voor een grote mate van sociale controle.;Waar wordt de aangevraagde financiering voor aangewend?;Deze leningsaanvraag is er op gericht om de aanschaf van 200 systemen te financieren.;Ter nadere toelichting dient nog het volgende. Door de ouders dient bij aflevering van het systeem een aanbetaling te worden gedaan gevolgd door 24 maandelijks gelijke aflossingen. Als aan verplichtingen is voldaan worden de ouders na 24 maanden eigenaar van het systeem.;De school dient maandelijks de aflossingsbedragen van alle ouders af te dragen aan My Light House. Aan het eind van een jaar ontvangt de school voor haar bemoeienis een bedrag om boeken voor het MBB project aan te schaffen.;Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar?;Crowdfunding is een manier van financieren die erg aanspreekt. Het doel is om investeerders te vinden die gemotiveerd zijn om families in ontwikkelingslanden ook “het licht te laten zien “.;Wat is het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen?;Het eigen vermogen is gelijk aan het vreemd vermogen, ieder 50 %.;Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen?;De maandelijkse aflossing van de ouders is gesteld op 24 maanden, inclusief een eerste aanbetaling, terwijl de aflossing aan de geldgevers plaats vindt in 36 maanden. Hierdoor ontstaat enige ruimte om eventuele achterstanden van de ouders op te kunnen vangen. Bovendien is er voldoende marge in de prijsstelling ingebouwd om wanbetalingen te kunnen afdekken. Daarnaast is er een buffer in de vorm van het ingebrachte eigen vermogen van 50 %.;Noot van Geldvoorelkaar.nl;My Light House komt voort uit de activiteiten van de stichting My Book Buddy, die haar fondsen ontvangt uit donaties, giften en acties op scholen, zoals de Kinderboekenweek in 2012. Het risico wordt als geclassificeerd vanwege de ontvangen inkomens- en vermogensgegevens van de hoofdelijk ondertekenaar.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 31-01-2014 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 8,00%

€11.188 / €74.588

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€80.290 / €217.000

Geldvoorelkaar

Lening - 4,50%

€104.893 / €238.393

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 6,50%

€264.000 / €330.000

Lendahand

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat