Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Wij, Henk Westerhof en Roely Westerhof-Kooistra, zijn gehuwd en vennoten van VOF Westerhof-Kooistra en de uitbaters van Multifunctioneel Centrum MFC De Mande te Nijlan, vlakbij Sneek. De Mande is het hart van sport en cultuur in Nijlan, gelegen naast de buitensportaccommodaties. De Mande beschikt over meerdere zalen voor feesten, sportactiviteiten en culturele evenementen. Waar wordt de financiering voor aangewend? Wij kunnen in 2016 een lang gekoesterde droom verwezenlijken door Natuurkampeerterrein de Buorkerij te Dedgum (nabij Bolsward en Sneek) over te nemen. Bedoeling is om het terrein als naturistencamping voort te zetten. Daarmee geven we gehoor aan de specifieke vraag uit de markt naar dit type kleine recreatieverblijven. De Gemeente SudwestFryslan heeft aangegeven dat deze invulling voldoet aan het bestemmingsplan en juicht ons initiatief toe. Ook de Nederlandse Federatie van Naturistenvereniging (NFN) reageert enthousiast op de komst van het eerste commerciële terrein in Friesland. De vereniging kent 58.000 leden en heeft ons uitgenodigd voor een interview in het maartnummer 2017 van het magazine UIT, dat onder de leden wordt verspreid. De overname staat gepland op 15 december 2016. Wij zullen in de eerste maanden van 2017 een aantal noodzakelijke aanpassingen op het terrein en aan de gebouwen uitvoeren. Naast een eigen inbreng die voortkomt uit de opbrengst van de inmiddels te koop aangeboden eigen woning is er behoefte aan een externe financiering, deels via crowdfunding en deels bancair. De financiering wordt aangewend voor het volgende: Aankoop woonboerderij, camping en aanhorigheden incl. 2 ha. grond € 560.000,- Kosten koper € 30.000,- Overname roerende goederen camping € 30.000,- Verbouwingen onroerend goed € 50.000,- 3 Glamping tenten voor verhuur € 6.000,- Werkkapitaal € 15.000,- Onvoorzien € 4.000,- Totaal kredietbehoefte € 695.000,- Af: Financiering bank € 495.000,- Af: Eigen inbreng € 80.000,- Te financieren € 120.000,- Rabobank Zuidwest Friesland en ABN Amro Bank hebben inmiddels toegezegd een lening van € 480.000,- en een rekening courantfaciliteit van € 15.000,- te willen verstrekken tegen marktconforme condities. Ook zijn zij bereid om de verkoopopbrengst van onze woning te overbruggen, mocht dat nodig zijn. Het resterende bedrag van € 120.000,- wensen wij via crowdfunding aan te trekken. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Geldvoorelkaar.nl als grootste crowdfundingsplatform zien we als een ideaal medium om onze plannen te presenteren aan een breed publiek en investeerders te interesseren voor een participatie. Daarnaast is de gekozen financieringsopzet (eigen inbreng, bancair en crowdfunding) de enige realistische manier om tot verwezenlijking van onze plannen te komen. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Wij zijn al ruim 30 jaar actief als beheerders van dorpshuizen en hebben dit altijd samen gedaan. Wij beschikken dan ook over ruime ervaring in de horeca en in het organiseren van activiteiten. Zo zijn wij samen het gezicht van De Mande en zullen wij dat ook zijn op het kampeerterrein voor onze gasten. Zelf hebben wij jarenlang ervaring met het naakt recreëren en hebben wij veel ideeën opgedaan omdat wij altijd al de wens hebben gehad om ooit een eigen kleinschalige camping te beginnen in Friesland. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Beide activiteiten, het Multifunctioneel Centrum en de exploitatie van de camping, kunnen probleemloos naast elkaar plaatsvinden. De kern van de activiteiten in de Mande ligt in de periode september tot en met juni van ieder jaar. De camping zal geopend zijn van half april tot oktober. Ook geografisch past een en ander uitstekend, daar beide dorpen slechts 9 km van elkaar liggen. De vooruitzichten zijn dan ook prima. De huidige activiteiten geven een ruim voldoende basisrendement, welke wordt aangevuld met de verwachting van een eveneens prima rendement uit het recreatiebedrijf. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Na kredietverlening, in de vorm zoals hiervoor beschreven, en na de inbreng van het eigen deel bedraagt het eigen vermogen 13,8% van het balanstotaal van € 719.000,-. Gezien de verwachte omzetten en resultaten zal het eigen vermogen en dus de solvabiliteit de komende jaren flink toenemen. Wat is uw woonsituatie? Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? Zoals aangegeven zal de huidige woning in Scharnegoutum worden verkocht. De woning is enkele dagen geleden te koop aangeboden en er heeft zich al een geïnteresseerde gemeld. Ons doel is om de eigen woning verkocht te hebben voordat we de camping gaan aankopen. De huidige hypotheeklasten en de premie op de kapitaalverzekering komen dan te vervallen. Onze makelaar heeft aangegeven tegen welke minimale waarde hij verwacht de woning op korte termijn te kunnen verkopen. Onze huidige hypotheek zal worden afgelost en de bijbehorende kapitaalverzekering afgekocht. Inclusief ons spaargeld kunnen wij dan een eigen inbreng van € 80.000,- realiseren. In de loop van 2017 gaan wij de woonboerderij op het terrein van de camping betrekken. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de aflossing van deze lening? Aangevraagd wordt een 7-jarige annuïteitenlening via crowdfunding en een bancaire lening met een looptijd van 25 jaar. De aflossingsverplichtingen kunnen in ruime mate worden opgebracht uit de verwachte exploitaties. Op de bancaire lening hoeven we pas voor het eerst af te lossen in het laatste kwartaal van 2017. Zo beschikken we gedurende 2017 over middelen voor het opvangen van eventuele tegenvallers. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? In principe kunnen er geen primaire zekerheden worden verstrekt. De bank zal hypotheek vestigen op de onroerende zaken en de activa verpanden. Inzake de crowdfunding verbinden we ons hoofdelijk in privé aan de lening. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Zoals beschreven zal er een bancaire lening en een werkkapitaalfinanciering worden verstrekt. Voor het overige zijn er thans geen financieringen en zullen er inzake de voorgenomen investeringen geen andere partijen participeren. Incentive Voor alle investeerders die in 2017 minimaal 1 nacht te gast willen zijn op de camping bieden wij en culinair Fries welkomstpakket van Us Heit (lokale bierbrouwerij) uit Bolsward. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in aanhef vermelde G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer V.O.F. Westerhof-Kooistra. Dit is de vennootschap onder firma van H. Westerhof en R. Westerhof-Kooistra, die hiermee tevens tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam Naturistencamping Dedgum
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 15-09-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 120.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 84 maanden
Branche Recreatie
Organisatievorm Vennootschap onder firma
Ontwikkelfase Groei
Doel van investering Werkkapitaal

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Wij, Henk Westerhof en Roely Westerhof-Kooistra, zijn gehuwd en vennoten van VOF Westerhof-Kooistra en de uitbaters van Multifunctioneel Centrum MFC De Mande te Nijlan, vlakbij Sneek. De Mande is het hart van sport en cultuur in Nijlan, gelegen naast de buitensportaccommodaties. De Mande beschikt over meerdere zalen voor feesten, sportactiviteiten en culturele evenementen. Waar wordt de financiering voor aangewend? Wij kunnen in 2016 een lang gekoesterde droom verwezenlijken door Natuurkampeerterrein de Buorkerij te Dedgum (nabij Bolsward en Sneek) over te nemen. Bedoeling is om het terrein als naturistencamping voort te zetten. Daarmee geven we gehoor aan de specifieke vraag uit de markt naar dit type kleine recreatieverblijven. De Gemeente SudwestFryslan heeft aangegeven dat deze invulling voldoet aan het bestemmingsplan en juicht ons initiatief toe. Ook de Nederlandse Federatie van Naturistenvereniging (NFN) reageert enthousiast op de komst van het eerste commerciële terrein in Friesland. De vereniging kent 58.000 leden en heeft ons uitgenodigd voor een interview in het maartnummer 2017 van het magazine UIT, dat onder de leden wordt verspreid. De overname staat gepland op 15 december 2016. Wij zullen in de eerste maanden van 2017 een aantal noodzakelijke aanpassingen op het terrein en aan de gebouwen uitvoeren. Naast een eigen inbreng die voortkomt uit de opbrengst van de inmiddels te koop aangeboden eigen woning is er behoefte aan een externe financiering, deels via crowdfunding en deels bancair. De financiering wordt aangewend voor het volgende: Aankoop woonboerderij, camping en aanhorigheden incl. 2 ha. grond € 560.000,- Kosten koper € 30.000,- Overname roerende goederen camping € 30.000,- Verbouwingen onroerend goed € 50.000,- 3 Glamping tenten voor verhuur € 6.000,- Werkkapitaal € 15.000,- Onvoorzien € 4.000,- Totaal kredietbehoefte € 695.000,- Af: Financiering bank € 495.000,- Af: Eigen inbreng € 80.000,- Te financieren € 120.000,- Rabobank Zuidwest Friesland en ABN Amro Bank hebben inmiddels toegezegd een lening van € 480.000,- en een rekening courantfaciliteit van € 15.000,- te willen verstrekken tegen marktconforme condities. Ook zijn zij bereid om de verkoopopbrengst van onze woning te overbruggen, mocht dat nodig zijn. Het resterende bedrag van € 120.000,- wensen wij via crowdfunding aan te trekken. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Geldvoorelkaar.nl als grootste crowdfundingsplatform zien we als een ideaal medium om onze plannen te presenteren aan een breed publiek en investeerders te interesseren voor een participatie. Daarnaast is de gekozen financieringsopzet (eigen inbreng, bancair en crowdfunding) de enige realistische manier om tot verwezenlijking van onze plannen te komen. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? Wij zijn al ruim 30 jaar actief als beheerders van dorpshuizen en hebben dit altijd samen gedaan. Wij beschikken dan ook over ruime ervaring in de horeca en in het organiseren van activiteiten. Zo zijn wij samen het gezicht van De Mande en zullen wij dat ook zijn op het kampeerterrein voor onze gasten. Zelf hebben wij jarenlang ervaring met het naakt recreëren en hebben wij veel ideeën opgedaan omdat wij altijd al de wens hebben gehad om ooit een eigen kleinschalige camping te beginnen in Friesland. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Beide activiteiten, het Multifunctioneel Centrum en de exploitatie van de camping, kunnen probleemloos naast elkaar plaatsvinden. De kern van de activiteiten in de Mande ligt in de periode september tot en met juni van ieder jaar. De camping zal geopend zijn van half april tot oktober. Ook geografisch past een en ander uitstekend, daar beide dorpen slechts 9 km van elkaar liggen. De vooruitzichten zijn dan ook prima. De huidige activiteiten geven een ruim voldoende basisrendement, welke wordt aangevuld met de verwachting van een eveneens prima rendement uit het recreatiebedrijf. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Na kredietverlening, in de vorm zoals hiervoor beschreven, en na de inbreng van het eigen deel bedraagt het eigen vermogen 13,8% van het balanstotaal van € 719.000,-. Gezien de verwachte omzetten en resultaten zal het eigen vermogen en dus de solvabiliteit de komende jaren flink toenemen. Wat is uw woonsituatie? Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? Zoals aangegeven zal de huidige woning in Scharnegoutum worden verkocht. De woning is enkele dagen geleden te koop aangeboden en er heeft zich al een geïnteresseerde gemeld. Ons doel is om de eigen woning verkocht te hebben voordat we de camping gaan aankopen. De huidige hypotheeklasten en de premie op de kapitaalverzekering komen dan te vervallen. Onze makelaar heeft aangegeven tegen welke minimale waarde hij verwacht de woning op korte termijn te kunnen verkopen. Onze huidige hypotheek zal worden afgelost en de bijbehorende kapitaalverzekering afgekocht. Inclusief ons spaargeld kunnen wij dan een eigen inbreng van € 80.000,- realiseren. In de loop van 2017 gaan wij de woonboerderij op het terrein van de camping betrekken. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de aflossing van deze lening? Aangevraagd wordt een 7-jarige annuïteitenlening via crowdfunding en een bancaire lening met een looptijd van 25 jaar. De aflossingsverplichtingen kunnen in ruime mate worden opgebracht uit de verwachte exploitaties. Op de bancaire lening hoeven we pas voor het eerst af te lossen in het laatste kwartaal van 2017. Zo beschikken we gedurende 2017 over middelen voor het opvangen van eventuele tegenvallers. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? In principe kunnen er geen primaire zekerheden worden verstrekt. De bank zal hypotheek vestigen op de onroerende zaken en de activa verpanden. Inzake de crowdfunding verbinden we ons hoofdelijk in privé aan de lening. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Zoals beschreven zal er een bancaire lening en een werkkapitaalfinanciering worden verstrekt. Voor het overige zijn er thans geen financieringen en zullen er inzake de voorgenomen investeringen geen andere partijen participeren. Incentive Voor alle investeerders die in 2017 minimaal 1 nacht te gast willen zijn op de camping bieden wij en culinair Fries welkomstpakket van Us Heit (lokale bierbrouwerij) uit Bolsward. Noot van Geldvoorelkaar.nl Het in aanhef vermelde G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer V.O.F. Westerhof-Kooistra. Dit is de vennootschap onder firma van H. Westerhof en R. Westerhof-Kooistra, die hiermee tevens tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 15-09-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,00%

€84.000 / €150.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€232.220 / €683.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€264.600 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€176.400 / €490.000

Geldvoorelkaar

Lening - 4,00%

€127.500 / €750.000

Oneplanetcrowd