Zelf geld lenen?
< vorige

Onze aangesloten adviseurs kunnen u persoonlijk helpen met het bepalen van de beste manier voor uw financiering (intake is gratis).

Gratis intake Liever digitale hulp
Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Natuurboerderij Landhoeve de Greveinvesteer


Sinds 2012 werken we aan een Natuurboerderij in Noord Oost Twente aan de stedenrand van Borne en Hengelo. Hier gaan we circa 130 hectare natuurgrond inrichten. Het is onze missie om de natuurkwaliteit in Twente te verbeteren met een modern ingericht boerenbedrijf. Hier graast Angus vee in een mooi natuurgebied dat toegankelijk is voor het publiek via wandelpaden door de weilanden. Wij zijn Gerard ten Dam en Johan Veldhuis, ervaren ondernemers binnen Landhoeve de Greve. Landhoeve de Greve is een boerderij en natuurgebied waar we werken met 100 procent biologisch natuurvlees. Het vlees is afkomstig van Angus vleesvee, die het gehele jaar kunnen grazen in natuurweiden. We produceren op hoogwaardig niveau en worden door SKAL biocontrole gecontroleerd. We werken met open strostallen waarin de dieren zich op hun gemak voelen en uitsluitend gevoerd worden met gras en granen. Landhoeve de Greve staat voor levering van natuurvlees uit Twente, onderscheidend in smaak en kwaliteit én direct van de boer. We maken het lekkerste stukje vlees uit de regio en willen we een gezonde landbouw in een gezonde omgeving. Onze missie is dan ook om op de Landhoeve de Greve 100 procent biologisch natuurvlees te produceren, daarnaast willen we het dialoog tussen boer en burger weer openen. Om deze missie te volbrengen willen Landhoeve de Greve uitbouwen. Zo willen we het prachtige natuurgebied openstellen voor publiek met aanleg van fiets- en wandelpaden langs onze percelen. Dit doen we in samenwerking met hiervoor erkende instellingen en organisaties. En natuurlijk willen we goed en betaalbaar eten voor de klant in de regio. Eind 2017 starten we met de verkoop van ons natuurvlees naar slagerijen en daarna willen we ook naar de horeca. Daarnaast bieden we rechtstreekse verkoop aan naar de klant in BBQ-pakketten, we garanderen hierbij 100 procent Angus Natuurvlees uit Twente. Om de uitbouw te financieren hebben wij jullie hulp nodig. Even voorstellen Gerard en Johan zijn beide opgegroeid in Twente op een gemengd veehouderijbedrijf. Gerard bezit een eigen boerderij in de stadsrandzone Borne- Hengelo. Johan is boerenzoon en studeerde verder aan Hoge Landbouwschool in Deventer en Universiteit Twente in Enschede. Wij hebben beide eerder in onze loopbaan succesvolle samenwerkingen gehad waarmee duurzame veehouderij concreet mogelijk is gemaakt in verschillende regio’s. Een aantal projecten waar we met trots aan bij hebben gedragen: •De ontwikkeling van biologische landbouw in NW-Overijssel (Nationaal Landschap) in combinatie met natuurbeheer •Bedrijven succesvol ondersteund met verbreding productie met zuivelboerderij, gezond varkensvlees (Vitomega) en extensieve vleesveehouderij (Blonde d’Aqutaine) met verkoop naar retail (supermarkten) •Voor Culinair Erfgoed (Noord-Limburg) hebben we bijgedragen aan gebruik van streekeigen producten in de horeca. •We hebben Groene Hart (westelijk veenweidegebied) geholpen met de opzet van Landwinkels dat later succesvol landelijk is uitgerold. Om een gezonde landbouw in de regio te realiseren delen we onze ervaringen als officieel opgeleide natuurboeren en transformatie naar een natuurboerderij met collega-boeren in ons gebied, jachtbeheerders en natuurdeskundigen in het veld. En voor Landhoeve de Greve krijgen we ook begeleiding van professionals uit Wageningen, zo is het bedrijfsnatuurplan geschreven door ir. Wim Schippers. Hij is werkzaam voor WUR Wageningen, boeren, provincies en diverse natuurorganisaties. Zijn visie: Mensen verbinden met de grond van hun bestaan. Zie ook www.boerenmetontzag.nl. Naast de focus op onze eigen gezonde bedrijfsvoering staat bij ons het behouden van het streekeigen karakter van NO-Twente hoog in het vaandel, met als parel de door het gebied meanderende Deurningerbeek. Ook de vogel- en wildstand in het gebied vinden we erg belangrijk. De jaarlijkse tellingen worden bijgehouden door werkgroep De Grutto, die werkzaam zijn in het gebied. Tenslotte werken we in het natuurbeheer samen met velddeskundigen en ecologen van waterschap Vechtstromen, Gebiedscollectief NO-Twente om de oorspronkelijk aanwezige grote diversiteit aan dieren en planten te herstellen. Sociale ambitie In onze bedrijfsaanpak creëeren we ook ruimte voor mensen met tijdelijke afstand tot de arbeidsmarkt. Zo werken we met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor het onderhoud van poelen, houtwallen en beken. Hiertoe werken we samen met zorginstelling AT-Zorg in de regio. Met gerichte instructies en begeleiding van de landschapsecoloog wordt door de seizoenen heen wekelijks in groepsverband actief gewerkt aan onderhoud van natuur en landschap. Op deze wijze willen we ons sterk maken voor het idee dat natuur en landschap van iedereen is. Financieringsbehoefte Om Landhoeve de Greve uit te bouwen zijn gronden en stallen aangekocht. De aankoop van de gronden en nieuwe stallen worden gefinancierd door ASR Vastgoed en Nationaal Groenfonds en in erfpacht gebruikt door Landhoeve de Greve. Maar om de uitbreiding van Landhoeve de Greve gereed te maken voor gezonde landbouw zijn we er nog niet, dit gedeelte financieren we met crowdfunding. Voor 1. de opbouw van de 100 procent biologische Angus vleesveestapel, 2. de inrichting van een open zoogkoeienstal met strobed en 3. de ontwikkeling van het natuurgebied hebben we een bedrag nodig van minimaal 250.000 Euro. 4. halen we meer op dan dat bedrag dan kunnen we ook gelijk de inrichting van de boerderij plattelandswinkel aanpakken en zo de Natuurboerderij Landhoeve de Greve openen voor bedrijfsuitjes en publieksbezoek. Het opbouwen van deze Angus veestapel en het realiseren van de beoogde natuur kost veel inspanning, tijd en geld. Zo richten we ons de komende jaren specifiek op het werken aan de juiste samenstelling van de kudde. En zullen de gronden omgebouwd worden tot natuurrijke graslanden en graanakkers. Dit is essentieel om een angus vleesveestapel te kunnen houden. De investering in een gezonde kudde afgestemd op het gewenste natuurbeheer en begrazingsruimte bedraagt circa 2500 euro per dier en daarvoor wordt ook de stal volledig diervriendelijk ingericht met openstelling van natuurgebieden en zoogkoeienstal voor publiek. De aankoop van de gronden en nieuwe stallen worden gefinancierd door ASR Vastgoed en Nationaal Groenfonds en in erfpacht gebruikt door Landhoeve de Greve. Crowdfunding: samen financieren De dieren, de omgeving en de natuur bepalen in belangrijke mate het welbevinden van jou en van ons. Samen kijken, proeven, bijeenkomen en praten met elkaar opent weer de dialoog tussen boer en burger. We kiezen daarom ook bewust voor crowdfunding om zo samen te kunnen werken aan de uitbouw van de natuurboerderij. Met het door jou ingebrachte kapitaal willen we de banden met publiek, de natuur, omgeving en onze natuurboerderij versterken. Jaarlijks zullen we dan ook een omgevingsverslag uitbrengen met extra focus op ontwikkeling bio-diversiteit in ons mooie Twente. Meedoen? Voor de uitbouw van Landhoeve de Greve zijn we op zoek naar investeerders en supporters. Meedoen kan op twee manieren: 1. Investeren Wil je een bedrag aan ons lenen en dus geld voor je geld? U kunt investeren vanaf €2500 Dan ontvang je 28% rente in totaal over een periode van 7 jaar. Daarnaast krijg je als investeerder de mogelijkheid tot collectieve deelname/participatie in Landhoeve de Greve middels inschrijving met op naam gestelde aandelencertificaten. 2. kopen Wil je liever waar voor je geld als supporter? Dan kun je leuke beloningen kopen zoals een korte vakantie-reis met verblijf op onze natuurboerderij in Tsjechie met 300 hectare en een heuze wildsafari. Ook kunt u als supporter zelf activiteiten ontplooien op onze Natuurboerderij met onderhoud aan specifieke natuur- en landschapselementen , wandelpaden en hout hakken voor eigen haard. Bekijken de beloningen voor meer informatie. We staan zeker ook open voor nieuwe vormen van betrokkenheid voor investeerders en donateurs. Met u kunnen we een nieuwe weg banen waarin boer en burgen elkaar weer vinden met oog voor de natuur en omgeving. Landhoeve de Greve staat voor de boer als verlengstuk van de natuur, zoals het oorspronkelijk bedoeld is. En waarmee we de kringloop weer herstellen in de natuur. Zo kunnen we samen profijt hebben en genieten van een prachtig en eeuwenoud gebied waarin het goed vertoeven blijft, Twente, oftewel: modern boeren in een kleinschalig landschap. Doe je mee? Samen een angus vleeskoe kopen? Wil je een samen met anderen een Angus vleekoe kopen? Mail naar info@landhoeve.nl Bij 2500 Euro inleg totaal is aankoop verzekerd van nieuwe vleeskoe zuiver ras en biologische kwaliteit met certificaat met garantie van Natuurvlees uit Twente. Leuk voor u en uw familie! Volg ons en beoordeel het resultaat van uw aankoop zelf via internet.

Investeer snel en eenvoudig op het platform
met het grootste aanbod van Nederland.
Projectnaam Natuurboerderij Landhoeve de Greve
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 22-12-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 250.000
Rente 5,35%
Looptijd (in maanden) 82 maanden
Branche Agrarisch
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Werkkapitaal

Sinds 2012 werken we aan een Natuurboerderij in Noord Oost Twente aan de stedenrand van Borne en Hengelo. Hier gaan we circa 130 hectare natuurgrond inrichten. Het is onze missie om de natuurkwaliteit in Twente te verbeteren met een modern ingericht boerenbedrijf. Hier graast Angus vee in een mooi natuurgebied dat toegankelijk is voor het publiek via wandelpaden door de weilanden. Wij zijn Gerard ten Dam en Johan Veldhuis, ervaren ondernemers binnen Landhoeve de Greve. Landhoeve de Greve is een boerderij en natuurgebied waar we werken met 100 procent biologisch natuurvlees. Het vlees is afkomstig van Angus vleesvee, die het gehele jaar kunnen grazen in natuurweiden. We produceren op hoogwaardig niveau en worden door SKAL biocontrole gecontroleerd. We werken met open strostallen waarin de dieren zich op hun gemak voelen en uitsluitend gevoerd worden met gras en granen. Landhoeve de Greve staat voor levering van natuurvlees uit Twente, onderscheidend in smaak en kwaliteit én direct van de boer. We maken het lekkerste stukje vlees uit de regio en willen we een gezonde landbouw in een gezonde omgeving. Onze missie is dan ook om op de Landhoeve de Greve 100 procent biologisch natuurvlees te produceren, daarnaast willen we het dialoog tussen boer en burger weer openen. Om deze missie te volbrengen willen Landhoeve de Greve uitbouwen. Zo willen we het prachtige natuurgebied openstellen voor publiek met aanleg van fiets- en wandelpaden langs onze percelen. Dit doen we in samenwerking met hiervoor erkende instellingen en organisaties. En natuurlijk willen we goed en betaalbaar eten voor de klant in de regio. Eind 2017 starten we met de verkoop van ons natuurvlees naar slagerijen en daarna willen we ook naar de horeca. Daarnaast bieden we rechtstreekse verkoop aan naar de klant in BBQ-pakketten, we garanderen hierbij 100 procent Angus Natuurvlees uit Twente. Om de uitbouw te financieren hebben wij jullie hulp nodig. Even voorstellen Gerard en Johan zijn beide opgegroeid in Twente op een gemengd veehouderijbedrijf. Gerard bezit een eigen boerderij in de stadsrandzone Borne- Hengelo. Johan is boerenzoon en studeerde verder aan Hoge Landbouwschool in Deventer en Universiteit Twente in Enschede. Wij hebben beide eerder in onze loopbaan succesvolle samenwerkingen gehad waarmee duurzame veehouderij concreet mogelijk is gemaakt in verschillende regio’s. Een aantal projecten waar we met trots aan bij hebben gedragen: •De ontwikkeling van biologische landbouw in NW-Overijssel (Nationaal Landschap) in combinatie met natuurbeheer •Bedrijven succesvol ondersteund met verbreding productie met zuivelboerderij, gezond varkensvlees (Vitomega) en extensieve vleesveehouderij (Blonde d’Aqutaine) met verkoop naar retail (supermarkten) •Voor Culinair Erfgoed (Noord-Limburg) hebben we bijgedragen aan gebruik van streekeigen producten in de horeca. •We hebben Groene Hart (westelijk veenweidegebied) geholpen met de opzet van Landwinkels dat later succesvol landelijk is uitgerold. Om een gezonde landbouw in de regio te realiseren delen we onze ervaringen als officieel opgeleide natuurboeren en transformatie naar een natuurboerderij met collega-boeren in ons gebied, jachtbeheerders en natuurdeskundigen in het veld. En voor Landhoeve de Greve krijgen we ook begeleiding van professionals uit Wageningen, zo is het bedrijfsnatuurplan geschreven door ir. Wim Schippers. Hij is werkzaam voor WUR Wageningen, boeren, provincies en diverse natuurorganisaties. Zijn visie: Mensen verbinden met de grond van hun bestaan. Zie ook www.boerenmetontzag.nl. Naast de focus op onze eigen gezonde bedrijfsvoering staat bij ons het behouden van het streekeigen karakter van NO-Twente hoog in het vaandel, met als parel de door het gebied meanderende Deurningerbeek. Ook de vogel- en wildstand in het gebied vinden we erg belangrijk. De jaarlijkse tellingen worden bijgehouden door werkgroep De Grutto, die werkzaam zijn in het gebied. Tenslotte werken we in het natuurbeheer samen met velddeskundigen en ecologen van waterschap Vechtstromen, Gebiedscollectief NO-Twente om de oorspronkelijk aanwezige grote diversiteit aan dieren en planten te herstellen. Sociale ambitie In onze bedrijfsaanpak creëeren we ook ruimte voor mensen met tijdelijke afstand tot de arbeidsmarkt. Zo werken we met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor het onderhoud van poelen, houtwallen en beken. Hiertoe werken we samen met zorginstelling AT-Zorg in de regio. Met gerichte instructies en begeleiding van de landschapsecoloog wordt door de seizoenen heen wekelijks in groepsverband actief gewerkt aan onderhoud van natuur en landschap. Op deze wijze willen we ons sterk maken voor het idee dat natuur en landschap van iedereen is. Financieringsbehoefte Om Landhoeve de Greve uit te bouwen zijn gronden en stallen aangekocht. De aankoop van de gronden en nieuwe stallen worden gefinancierd door ASR Vastgoed en Nationaal Groenfonds en in erfpacht gebruikt door Landhoeve de Greve. Maar om de uitbreiding van Landhoeve de Greve gereed te maken voor gezonde landbouw zijn we er nog niet, dit gedeelte financieren we met crowdfunding. Voor 1. de opbouw van de 100 procent biologische Angus vleesveestapel, 2. de inrichting van een open zoogkoeienstal met strobed en 3. de ontwikkeling van het natuurgebied hebben we een bedrag nodig van minimaal 250.000 Euro. 4. halen we meer op dan dat bedrag dan kunnen we ook gelijk de inrichting van de boerderij plattelandswinkel aanpakken en zo de Natuurboerderij Landhoeve de Greve openen voor bedrijfsuitjes en publieksbezoek. Het opbouwen van deze Angus veestapel en het realiseren van de beoogde natuur kost veel inspanning, tijd en geld. Zo richten we ons de komende jaren specifiek op het werken aan de juiste samenstelling van de kudde. En zullen de gronden omgebouwd worden tot natuurrijke graslanden en graanakkers. Dit is essentieel om een angus vleesveestapel te kunnen houden. De investering in een gezonde kudde afgestemd op het gewenste natuurbeheer en begrazingsruimte bedraagt circa 2500 euro per dier en daarvoor wordt ook de stal volledig diervriendelijk ingericht met openstelling van natuurgebieden en zoogkoeienstal voor publiek. De aankoop van de gronden en nieuwe stallen worden gefinancierd door ASR Vastgoed en Nationaal Groenfonds en in erfpacht gebruikt door Landhoeve de Greve. Crowdfunding: samen financieren De dieren, de omgeving en de natuur bepalen in belangrijke mate het welbevinden van jou en van ons. Samen kijken, proeven, bijeenkomen en praten met elkaar opent weer de dialoog tussen boer en burger. We kiezen daarom ook bewust voor crowdfunding om zo samen te kunnen werken aan de uitbouw van de natuurboerderij. Met het door jou ingebrachte kapitaal willen we de banden met publiek, de natuur, omgeving en onze natuurboerderij versterken. Jaarlijks zullen we dan ook een omgevingsverslag uitbrengen met extra focus op ontwikkeling bio-diversiteit in ons mooie Twente. Meedoen? Voor de uitbouw van Landhoeve de Greve zijn we op zoek naar investeerders en supporters. Meedoen kan op twee manieren: 1. Investeren Wil je een bedrag aan ons lenen en dus geld voor je geld? U kunt investeren vanaf €2500 Dan ontvang je 28% rente in totaal over een periode van 7 jaar. Daarnaast krijg je als investeerder de mogelijkheid tot collectieve deelname/participatie in Landhoeve de Greve middels inschrijving met op naam gestelde aandelencertificaten. 2. kopen Wil je liever waar voor je geld als supporter? Dan kun je leuke beloningen kopen zoals een korte vakantie-reis met verblijf op onze natuurboerderij in Tsjechie met 300 hectare en een heuze wildsafari. Ook kunt u als supporter zelf activiteiten ontplooien op onze Natuurboerderij met onderhoud aan specifieke natuur- en landschapselementen , wandelpaden en hout hakken voor eigen haard. Bekijken de beloningen voor meer informatie. We staan zeker ook open voor nieuwe vormen van betrokkenheid voor investeerders en donateurs. Met u kunnen we een nieuwe weg banen waarin boer en burgen elkaar weer vinden met oog voor de natuur en omgeving. Landhoeve de Greve staat voor de boer als verlengstuk van de natuur, zoals het oorspronkelijk bedoeld is. En waarmee we de kringloop weer herstellen in de natuur. Zo kunnen we samen profijt hebben en genieten van een prachtig en eeuwenoud gebied waarin het goed vertoeven blijft, Twente, oftewel: modern boeren in een kleinschalig landschap. Doe je mee? Samen een angus vleeskoe kopen? Wil je een samen met anderen een Angus vleekoe kopen? Mail naar info@landhoeve.nl Bij 2500 Euro inleg totaal is aankoop verzekerd van nieuwe vleeskoe zuiver ras en biologische kwaliteit met certificaat met garantie van Natuurvlees uit Twente. Leuk voor u en uw familie! Volg ons en beoordeel het resultaat van uw aankoop zelf via internet.

Bron: Crowdaboutnow d.d. 22-12-2017 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Crowdaboutnow
Platformlink Ga naar Crowdaboutnow
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 5 per project
Investeringskosten Per transactie de kosten van iDeal

Lening - 8,00%

€162.400 / €290.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€0 / €50.000

Knab Crowdfunding

Lening - 10,00%

€144.000 / €300.000

Geldvoorelkaar

Lening - 9,00%

€48.750 / €75.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,99%

€22.200 / €30.000

Funding Circle