Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? De Nederlandse Installatie AdviesGroep (NIAG) heeft meer dan 30 jaar ervaring en is gespecialiseerd in een vijftal hoofdgroepen, te weten: advies, ontwerp, realisatie, controle en onderhoud. NIAG werkt veel voor gemeenten en woningcorporaties. De drijfveer van NIAG is dat iedereen een goed binnenklimaat verdient om te kunnen doen waarvoor een gebouw is gerealiseerd. Een goed binnenklimaat verhoogt de productiviteit en verlaagt het ziekteverzuim. Primair zijn voldoende ventilatie, beheersbare temperatuur en goed licht de hoofdingrediënten. NIAG is graag bij alle stappen betrokken van de realisatie van een nieuw of renovatie van bestand gebouw maar het is heel goed mogelijk één of meer onderdelen apart uit te voeren. Voor NIAG begint het advies bij luisteren. Het advies zal altijd gericht zijn op het reduceren van kosten gedurende de gele levensduur van het gebouw of object. De Total Cost of Ownership (TCO) is leidend bij ontwerpen. De installaties zijn, hoewel ze in aanvang circa 30 % van de bouwkosten uitmaken, over de gehele levensduur wel verantwoordelijk voor meer dan 75 % van de kosten. In het samenspel tussen opdrachtgever, architect, NIAG en vaak ook gebruiker, richten wij ons niet alleen op ons eigen vakgebied maar kijken we ook mee met de andere disciplines in het ontwerp om tot een betere eindoplossing te komen. De werkwijze van NIAG creëert langdurige relaties en vervolgopdrachten door de gestructureerde aanpak, de open communicatie en de verantwoordelijkheid die ze neemt. Wij zijn betrokken bij een groot aantal projecten van diverse opdrachtgevers. Verder werken wij veel voor de gemeenten en een aantal woningcorporaties. Als adviseur zijn wij gespecialiseerd in advies voor zwembaden, sportcomplexen, renovatie van monumenten, beoordelen van bodemenergiesystemen, renovatie van centrale voorzieningen in wooncomplexen door met name Biomassa-installaties (hout) voor verwarming, ventilatie van scholen en de verwarming en ventilatie van Kerken. Drie voorbeelden van recente projecten zijn: Gemeente Oldebroek: NIAG heeft voor het gemeentehuis van gemeente Oldebroek een duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd en aansluitend advies gegeven over de inpassing van duurzame installaties. Sporthal Volendam: Het project bestaat uit de nieuwbouw van het sportcomplex De Seinpaal. De Seinpaal bestaat uit een sporthal met drie sportzalen, tribune, kleedruimten, centrale entreehal, horeca/kantine en diverse nevenruimten. Het nieuwe sportcomplex wordt tegen het bestaande zwembadcomplex De Waterdam aangebouwd. Tivoli De Helling Utrecht: De luchtbehandelingsinstallatie in het poppodium De Helling was verouderd en veroorzaakte diverse klachten. NIAG heeft advieswerkzaamheden verricht voor het aanpassen en vervangen van de installatie. Fase: bestek gereed maken december 2016 Voor meer projecten en bedrijfsinformatie verwijzen wij naar onze website. Waar wordt de financiering voor aangewend? De hoeveelheid aanvragen van bestaande en nieuwe opdrachtgevers neemt sterk toe. Een personeelsuitbreiding plus de noodzakelijk additionele opleiding en gereedschappen vragen om extra werkkapitaal. Investeringsbegroting Werven en selecteren personeelsuitbreiding via bureau en extra personeelskosten eerste 6 maanden € 18.000,- Specifieke opleidingskosten € 12.000,- Software en werkstations € 10.000,- Werkkapitaal € 10.000,- + Totaal € 50.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Crowdfunding biedt niet alleen een goede financieringsvorm maar biedt ook investeerders de kans om bij te dragen aan ons succes. Dit is een aantrekkelijk idee. Via crowdfunding kunnen vele investeerders NIAG ondersteunen en social media exposure bieden. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? NIAG is een platte organisatie. De directeur/eigenaar is verantwoordelijk voor de commerciële contacten en is actief in ondernemersnetwerken. Naast twee technische projectmedewerkers en een technisch projectleider, completeert een parttime financieel administratief medewerker en parttime tekenaar het huidige team. NIAG laat zich ondersteunen door een organisatie adviseur en een HRM adviseur. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? . Omzet Resultaat 2013 € 297.000,- € 38.000,- 2014 € 373.000,- € 1.000,- 2015 € 290.000,- € 8.000,- (verlies) 2016 (t/m oktober) € 220.000,- 2016 (prognose) € 292.000,- € 7.000,- 2017 (prognose) € 360.000,- € 26.000,- 2018 (prognose) € 450.000,- € 32.000,- De prognoses zijn opgesteld door de ondernemer en geverifieerd door de heer George Gerritsen (organisatie adviseur). De jaarrekeningen zijn opgesteld door Kuiken Accountancy B.V. De actuele omzet van januari t/m oktober 2016 is € 220.000,- en de order portefeuille is € 83.000,- waarvan € 72.000,- nog in 2016 wordt gerealiseerd. De omzet daling in 2015 en 2016 wordt verklaard doordat 2 grote lopende projecten werden uitgesteld. Deze projecten zijn nu weer opgestart. De offertelijst laat goede perspectieven zien. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Duurzaamheid is een belangrijk gegeven voor veel gebouwbeheerders. Duurzaamheid in combinatie met substantiële besparingen in energiekosten en gelijktijdig verbeteren van woon- en/of werkcomfort zijn de aanjagers voor een groeiend aantal aanvragen en opdrachten. De trend naar energiebesparing zorgt ook voor meer opdrachten. Opdrachten komen van betrouwbare debiteuren zoals gemeenten en woningcorporaties. De hoge klantwaardering leidt tot nieuwe opdrachten van de klant maar ook van derden. Een groei van circa 25% per jaar in bedrijfsresultaat is realistisch. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Per ultimo 2015 is het eigen vermogen € 30.000,- op een balanstotaal van € 68.000,-. Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? Nee, die zijn er niet. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening? De betaalverplichting is volgens prognose circa 47% van de vrij beschikbare cashflow in 2017. Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit? Het bedrijfspand wordt gehuurd. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Geen. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Het in de aanhef vermelde G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Nederlandse Installatie Adviesgroep B.V. Medegeldnemers zijn A.J. van Wijk Holding B.V. (G-PD% 0,17% en Creditsafe score 90) en de heer A.J. van Wijk die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam NIAG
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 30-12-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 50.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Dienstverlening
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? De Nederlandse Installatie AdviesGroep (NIAG) heeft meer dan 30 jaar ervaring en is gespecialiseerd in een vijftal hoofdgroepen, te weten: advies, ontwerp, realisatie, controle en onderhoud. NIAG werkt veel voor gemeenten en woningcorporaties. De drijfveer van NIAG is dat iedereen een goed binnenklimaat verdient om te kunnen doen waarvoor een gebouw is gerealiseerd. Een goed binnenklimaat verhoogt de productiviteit en verlaagt het ziekteverzuim. Primair zijn voldoende ventilatie, beheersbare temperatuur en goed licht de hoofdingrediënten. NIAG is graag bij alle stappen betrokken van de realisatie van een nieuw of renovatie van bestand gebouw maar het is heel goed mogelijk één of meer onderdelen apart uit te voeren. Voor NIAG begint het advies bij luisteren. Het advies zal altijd gericht zijn op het reduceren van kosten gedurende de gele levensduur van het gebouw of object. De Total Cost of Ownership (TCO) is leidend bij ontwerpen. De installaties zijn, hoewel ze in aanvang circa 30 % van de bouwkosten uitmaken, over de gehele levensduur wel verantwoordelijk voor meer dan 75 % van de kosten. In het samenspel tussen opdrachtgever, architect, NIAG en vaak ook gebruiker, richten wij ons niet alleen op ons eigen vakgebied maar kijken we ook mee met de andere disciplines in het ontwerp om tot een betere eindoplossing te komen. De werkwijze van NIAG creëert langdurige relaties en vervolgopdrachten door de gestructureerde aanpak, de open communicatie en de verantwoordelijkheid die ze neemt. Wij zijn betrokken bij een groot aantal projecten van diverse opdrachtgevers. Verder werken wij veel voor de gemeenten en een aantal woningcorporaties. Als adviseur zijn wij gespecialiseerd in advies voor zwembaden, sportcomplexen, renovatie van monumenten, beoordelen van bodemenergiesystemen, renovatie van centrale voorzieningen in wooncomplexen door met name Biomassa-installaties (hout) voor verwarming, ventilatie van scholen en de verwarming en ventilatie van Kerken. Drie voorbeelden van recente projecten zijn: Gemeente Oldebroek: NIAG heeft voor het gemeentehuis van gemeente Oldebroek een duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd en aansluitend advies gegeven over de inpassing van duurzame installaties. Sporthal Volendam: Het project bestaat uit de nieuwbouw van het sportcomplex De Seinpaal. De Seinpaal bestaat uit een sporthal met drie sportzalen, tribune, kleedruimten, centrale entreehal, horeca/kantine en diverse nevenruimten. Het nieuwe sportcomplex wordt tegen het bestaande zwembadcomplex De Waterdam aangebouwd. Tivoli De Helling Utrecht: De luchtbehandelingsinstallatie in het poppodium De Helling was verouderd en veroorzaakte diverse klachten. NIAG heeft advieswerkzaamheden verricht voor het aanpassen en vervangen van de installatie. Fase: bestek gereed maken december 2016 Voor meer projecten en bedrijfsinformatie verwijzen wij naar onze website. Waar wordt de financiering voor aangewend? De hoeveelheid aanvragen van bestaande en nieuwe opdrachtgevers neemt sterk toe. Een personeelsuitbreiding plus de noodzakelijk additionele opleiding en gereedschappen vragen om extra werkkapitaal. Investeringsbegroting Werven en selecteren personeelsuitbreiding via bureau en extra personeelskosten eerste 6 maanden € 18.000,- Specifieke opleidingskosten € 12.000,- Software en werkstations € 10.000,- Werkkapitaal € 10.000,- + Totaal € 50.000,- Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Crowdfunding biedt niet alleen een goede financieringsvorm maar biedt ook investeerders de kans om bij te dragen aan ons succes. Dit is een aantrekkelijk idee. Via crowdfunding kunnen vele investeerders NIAG ondersteunen en social media exposure bieden. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? NIAG is een platte organisatie. De directeur/eigenaar is verantwoordelijk voor de commerciële contacten en is actief in ondernemersnetwerken. Naast twee technische projectmedewerkers en een technisch projectleider, completeert een parttime financieel administratief medewerker en parttime tekenaar het huidige team. NIAG laat zich ondersteunen door een organisatie adviseur en een HRM adviseur. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? . Omzet Resultaat 2013 € 297.000,- € 38.000,- 2014 € 373.000,- € 1.000,- 2015 € 290.000,- € 8.000,- (verlies) 2016 (t/m oktober) € 220.000,- 2016 (prognose) € 292.000,- € 7.000,- 2017 (prognose) € 360.000,- € 26.000,- 2018 (prognose) € 450.000,- € 32.000,- De prognoses zijn opgesteld door de ondernemer en geverifieerd door de heer George Gerritsen (organisatie adviseur). De jaarrekeningen zijn opgesteld door Kuiken Accountancy B.V. De actuele omzet van januari t/m oktober 2016 is € 220.000,- en de order portefeuille is € 83.000,- waarvan € 72.000,- nog in 2016 wordt gerealiseerd. De omzet daling in 2015 en 2016 wordt verklaard doordat 2 grote lopende projecten werden uitgesteld. Deze projecten zijn nu weer opgestart. De offertelijst laat goede perspectieven zien. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Duurzaamheid is een belangrijk gegeven voor veel gebouwbeheerders. Duurzaamheid in combinatie met substantiële besparingen in energiekosten en gelijktijdig verbeteren van woon- en/of werkcomfort zijn de aanjagers voor een groeiend aantal aanvragen en opdrachten. De trend naar energiebesparing zorgt ook voor meer opdrachten. Opdrachten komen van betrouwbare debiteuren zoals gemeenten en woningcorporaties. De hoge klantwaardering leidt tot nieuwe opdrachten van de klant maar ook van derden. Een groei van circa 25% per jaar in bedrijfsresultaat is realistisch. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Per ultimo 2015 is het eigen vermogen € 30.000,- op een balanstotaal van € 68.000,-. Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? Nee, die zijn er niet. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening? De betaalverplichting is volgens prognose circa 47% van de vrij beschikbare cashflow in 2017. Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit? Het bedrijfspand wordt gehuurd. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Geen. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Het in de aanhef vermelde G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Nederlandse Installatie Adviesgroep B.V. Medegeldnemers zijn A.J. van Wijk Holding B.V. (G-PD% 0,17% en Creditsafe score 90) en de heer A.J. van Wijk die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 30-12-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 7,00%

€94.816 / €249.516

Kapitaalopmaat

Lening - 4,00%

€280.000 / €350.000

Lendahand

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand

Lening - 4,25%

€0 / €32.350

Lendahand