Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Notarieel Betalen BV is opgericht om de problemen die ontstaan rond online en offline transacties te voorkomen. Stel u koopt een telefoon via marktplaats en krijgt de telefoon nooit geleverd. Of uw bedrijf levert een dienst en na aanbetaling door de klant legt u bijvoorbeeld een parketvloer maar krijgt daarna het resterende bedrag niet betaald. Notarieel Betalen biedt een simpele oplossing. Om de volgende stap mogelijk te maken zijn wij nu op zoek naar € 200.000,- en bieden de investeerders via Kapitaal Op Maat een rente percentage aan van 8.5% gedurende 60 maanden en een leuke incentive. Notarieel Betalen B.V. is mede opgericht door Tijmen van Dobbenburgh, met zijn projecten Evalytics en Vrendly een bekende van de investeerders via Kapitaal Op Maat. Het bedrijf Notarieel Betalen B.V. is opgezet vanuit de wens om een oplossing te vinden voor de vele conflicten rond online en offline transacties. Notarieel Betalen B.V. biedt een applicatie voor het veilig betalen en leveren van goederen en diensten tegen minimale kosten. Zowel de koper als de verkoper kan het initiatief nemen om gebruik te maken van Notarieel Betalen. Notarieel Betalen maakt online en offline transacties veiliger door gebruik te maken van een derdenrekening onder notarieel toezicht. De derdenrekening is in beheer van een stichting die volledig losstaat van de B.V.. De stichting wordt bestuurd en beheerd door de notarissen die ook het leverings- en betalingsproces monitoren. Door het bestuur en beheer van de Stichting Derdengelden in handen te geven aan twee –bij wet onafhankelijke- Nationale Notarissen, bouwt men extra zekerheid in voor de bij de transactie betrokken partijen. Belangrijkste pijlers van deze dienstverlening zijn: -Identificatie van partijen maakt fraude onaantrekkelijk; -Niet leveren biedt geen financieel voordeel op; -Geen debiteuren meer opvolgen; -Krijg waarvoor je hebt betaald of je geld terug; -Mediation bij conflict/betwisting; -Vier ogen principe door twee Notarissen zorgt voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid; -Gebruiksgemak door geautomatiseerd proces; -Hoge mate van beveiliging; -Integratie in Digitale Factuur en middels een API is Notarieel Betalen eenvoudig te gebruiken voor duizenden bedrijven en particulieren. -Vaste lage prijs per transactie van € 7,50 inclusief BTW. Notarieel Betalen speelt in op de toename van internettransacties tussen afnemers en leveranciers. Het gaat dan om vooruitbetalingen, leveranties van allerlei goederen en diensten. Jort van Sisseren: 'Notarieel Betalen is een nieuw initiatief ontstaan vanuit de ervaring dat er een groeiende behoefte is aan meer zekerheid bij online en offline transacties. Blockchain biedt oplossingen, maar kent zijn beperkingen. Notarieel Betalen is een tussenvorm die vrijwel altijd toepasbaar is. We denken dat we een enorm verschil kunnen maken voor bedrijven en consumenten. Wanbetaling, oplichting en het opvolgen van betalingen zijn vervelend en kunnen soms verregaande gevolgen hebben. Het is fantastisch dat wij dit probleem kunnen wegnemen.' Organisatie Notarieel Betalen is een initiatief van Hadida Holding B.V. eigendom van Jort van Sisseren. Hij is met zijn idee naar de initiatiefnemers van Nationale Notaris gegaan en zij participeren vanaf het begin via hun holdings Aedifix Holding B.V. en Messis Sequitur B.V. in Notarieel Betalen B.V. Tijmen van Dobbenburgh is met zijn holding Gnaefa Holding B.V. aandeelhouder in Notarieel Betalen. Gnaefa Holding B.V is de grootste aandeelhouder in Digitale Factuur. Digitale Factuur is tevens de strategische partner bij de ontwikkeling van de software van Notarieel Betalen. Zij verzorgen daarnaast de koppeling aan de eigen applicaties en administratiesoftware zoals bijvoorbeeld Exact, Yuki en Twinfield. Door de betrokkenheid van Digitale Factuur is een snelle marktpenetratie mogelijk, doordat er al een gebruikersgroep is van plusminus 50.000 gebruikers in hoofdzakelijk het MKB. Notarieel Betalen BV is opgericht in oktober 2015 en is gevestigd in Utrecht. De stichting Notarieel Betalen Escrow Foundation is opgericht in november 2015 en ook gevestigd in Utrecht. Het bedrijf heeft een meldingsplicht bij de Nederlandse Bank voor de betaalactiviteiten. Op 4 maart 2016 is door de Nederlandse bank aan Notarieel Betalen een vrijstelling verleend zolang de transactiewaarde beneden de 3 miljoen per jaar blijft. De verwachting is dat snel na de start van Notarieel Betalen de grens van € 3 miljoen per maand zal worden bereikt, zodat de vergunning aanvraag direct na de start in werking zal worden gezet. Omdat de toetsing reeds succesvol is afgerond zal het traject van de vergunningsaanvraag voorspoedig verlopen, zodat Notarieel Betalen zich kan blijven richten op haar activiteiten. Omzet en groei Door de betrokkenheid van Digitale Factuur is een snelle marktpenetratie mogelijk omdat er al een gebruikersgroep is van ca. 50.000 gebruikers in hoofdzakelijk het MKB. Digitale Factuur is op dit moment de partij waarmee concrete afspreken zijn gemaakt. Uit onderzoek onder hun klantenbestand blijkt dat 46% van hun klanten Notarieel Betalen in 20 tot 40% van de gevallen gaat gebruiken. In 2016 introduceerde Digitale Factuur op dezelfde wijze een Incassodienstverlening. Deze wordt door 10% cliënten gebruikt. In de prognose is erg conservatief gerekend wat neerkomt dat het eerste jaar 15% van de potentie wordt benut en het tweede jaar 30%. Afhankelijk van de marketinginspanning zal dat hoger uitpakken. Digitale Factuur wil 3 maanden na financiering de koppeling maken tussen Digitale Factuur en Notarieel Betalen. Eind 2017 zal tevens een pilot van SNS-bank worden vormgegeven die Notarieel Betalen wil toevoegen aan zijn bancaire betaalsystemen. Voor Werkspot staat de introductie eind 2017/begin 2017 op het programma. Voor de volledigheid meldt Notarieel Betalen dat beide samenwerkingen nog geformaliseerd dienen te worden. De prijsstelling is met € 7,50 inclusief btw laag en zal geen belemmering vormen temeer daar een ondernemer al vanaf € 200 per transactie goedkoper uit is bij Notarieel Betalen dan bij de alternatieve aanbieders als Afterpay, Billink en Klarna. Financieringsbehoefte Er is al crica € 200.000 eigen vermogen geïnvesteerd in softwareontwikkeling, validatie en het verkrijgen van toestemming van de Nederlandse Bank om als betaaldienstverlener te mogen opereren. Om de volgende stap mogelijk te maken is opnieuw een investering nodig en daarom richt Notarieel Betalen zich nu op investeerders via Kapitaal Op Maat. Notarieel Betalen heeft nu behoefte aan € 260.000 ter financiering van: -De verdere ontwikkeling van applicatie, security en koppelingen door de strategisch partner Digitale Factuur B.V. -Marketingkosten en operationele kosten, zodat met een aantal samenwerkende providers als Digitale Factuur, Werkspot en SNS een snelle marktpenetratie tot stand kan worden gebracht. Digitale Factuur investeert € 60.000,-. Voor de overige € 200.000,- vraagt Notarieel Betalen B.V. een lening aan de investeerders via Kapitaal Op Maat. In ruil bieden zij een rente percentage aan van 8.5% gedurende 60 maanden. Er wordt gekozen voor uitgestelde aflossing van 6 maanden omdat het eerste halfjaar een duidelijk aanloopjaar is met ontwikkeltijd, lage omzet en veel kosten. Waarom Crowdfunding via Kapitaal Op Maat? Tijmen van Dobbenburgh heeft eerder Evalytics en Vrendly via Kapitaal Op Maat gedaan en heeft erg goede ervaringen met de dienstverlening en het team van Kapitaal Op Maat. Dit overtuigde om ook voor dit platform te kiezen. Omdat wij een nieuw initiatief zijn is crowdfunding de ideale manier van financieren. Op deze manier bereiken wij een grote groep investeerders en kunnen het verhaal achter onze oplossing voor veilige transacties via internet met de crowd delen.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Notarieel Betalen
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 30-08-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 100.000
Rente 8,50%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche ICT
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Groei
Doel van investering Werkkapitaal

Notarieel Betalen BV is opgericht om de problemen die ontstaan rond online en offline transacties te voorkomen. Stel u koopt een telefoon via marktplaats en krijgt de telefoon nooit geleverd. Of uw bedrijf levert een dienst en na aanbetaling door de klant legt u bijvoorbeeld een parketvloer maar krijgt daarna het resterende bedrag niet betaald. Notarieel Betalen biedt een simpele oplossing. Om de volgende stap mogelijk te maken zijn wij nu op zoek naar € 200.000,- en bieden de investeerders via Kapitaal Op Maat een rente percentage aan van 8.5% gedurende 60 maanden en een leuke incentive. Notarieel Betalen B.V. is mede opgericht door Tijmen van Dobbenburgh, met zijn projecten Evalytics en Vrendly een bekende van de investeerders via Kapitaal Op Maat. Het bedrijf Notarieel Betalen B.V. is opgezet vanuit de wens om een oplossing te vinden voor de vele conflicten rond online en offline transacties. Notarieel Betalen B.V. biedt een applicatie voor het veilig betalen en leveren van goederen en diensten tegen minimale kosten. Zowel de koper als de verkoper kan het initiatief nemen om gebruik te maken van Notarieel Betalen. Notarieel Betalen maakt online en offline transacties veiliger door gebruik te maken van een derdenrekening onder notarieel toezicht. De derdenrekening is in beheer van een stichting die volledig losstaat van de B.V.. De stichting wordt bestuurd en beheerd door de notarissen die ook het leverings- en betalingsproces monitoren. Door het bestuur en beheer van de Stichting Derdengelden in handen te geven aan twee –bij wet onafhankelijke- Nationale Notarissen, bouwt men extra zekerheid in voor de bij de transactie betrokken partijen. Belangrijkste pijlers van deze dienstverlening zijn: -Identificatie van partijen maakt fraude onaantrekkelijk; -Niet leveren biedt geen financieel voordeel op; -Geen debiteuren meer opvolgen; -Krijg waarvoor je hebt betaald of je geld terug; -Mediation bij conflict/betwisting; -Vier ogen principe door twee Notarissen zorgt voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid; -Gebruiksgemak door geautomatiseerd proces; -Hoge mate van beveiliging; -Integratie in Digitale Factuur en middels een API is Notarieel Betalen eenvoudig te gebruiken voor duizenden bedrijven en particulieren. -Vaste lage prijs per transactie van € 7,50 inclusief BTW. Notarieel Betalen speelt in op de toename van internettransacties tussen afnemers en leveranciers. Het gaat dan om vooruitbetalingen, leveranties van allerlei goederen en diensten. Jort van Sisseren: 'Notarieel Betalen is een nieuw initiatief ontstaan vanuit de ervaring dat er een groeiende behoefte is aan meer zekerheid bij online en offline transacties. Blockchain biedt oplossingen, maar kent zijn beperkingen. Notarieel Betalen is een tussenvorm die vrijwel altijd toepasbaar is. We denken dat we een enorm verschil kunnen maken voor bedrijven en consumenten. Wanbetaling, oplichting en het opvolgen van betalingen zijn vervelend en kunnen soms verregaande gevolgen hebben. Het is fantastisch dat wij dit probleem kunnen wegnemen.' Organisatie Notarieel Betalen is een initiatief van Hadida Holding B.V. eigendom van Jort van Sisseren. Hij is met zijn idee naar de initiatiefnemers van Nationale Notaris gegaan en zij participeren vanaf het begin via hun holdings Aedifix Holding B.V. en Messis Sequitur B.V. in Notarieel Betalen B.V. Tijmen van Dobbenburgh is met zijn holding Gnaefa Holding B.V. aandeelhouder in Notarieel Betalen. Gnaefa Holding B.V is de grootste aandeelhouder in Digitale Factuur. Digitale Factuur is tevens de strategische partner bij de ontwikkeling van de software van Notarieel Betalen. Zij verzorgen daarnaast de koppeling aan de eigen applicaties en administratiesoftware zoals bijvoorbeeld Exact, Yuki en Twinfield. Door de betrokkenheid van Digitale Factuur is een snelle marktpenetratie mogelijk, doordat er al een gebruikersgroep is van plusminus 50.000 gebruikers in hoofdzakelijk het MKB. Notarieel Betalen BV is opgericht in oktober 2015 en is gevestigd in Utrecht. De stichting Notarieel Betalen Escrow Foundation is opgericht in november 2015 en ook gevestigd in Utrecht. Het bedrijf heeft een meldingsplicht bij de Nederlandse Bank voor de betaalactiviteiten. Op 4 maart 2016 is door de Nederlandse bank aan Notarieel Betalen een vrijstelling verleend zolang de transactiewaarde beneden de 3 miljoen per jaar blijft. De verwachting is dat snel na de start van Notarieel Betalen de grens van € 3 miljoen per maand zal worden bereikt, zodat de vergunning aanvraag direct na de start in werking zal worden gezet. Omdat de toetsing reeds succesvol is afgerond zal het traject van de vergunningsaanvraag voorspoedig verlopen, zodat Notarieel Betalen zich kan blijven richten op haar activiteiten. Omzet en groei Door de betrokkenheid van Digitale Factuur is een snelle marktpenetratie mogelijk omdat er al een gebruikersgroep is van ca. 50.000 gebruikers in hoofdzakelijk het MKB. Digitale Factuur is op dit moment de partij waarmee concrete afspreken zijn gemaakt. Uit onderzoek onder hun klantenbestand blijkt dat 46% van hun klanten Notarieel Betalen in 20 tot 40% van de gevallen gaat gebruiken. In 2016 introduceerde Digitale Factuur op dezelfde wijze een Incassodienstverlening. Deze wordt door 10% cliënten gebruikt. In de prognose is erg conservatief gerekend wat neerkomt dat het eerste jaar 15% van de potentie wordt benut en het tweede jaar 30%. Afhankelijk van de marketinginspanning zal dat hoger uitpakken. Digitale Factuur wil 3 maanden na financiering de koppeling maken tussen Digitale Factuur en Notarieel Betalen. Eind 2017 zal tevens een pilot van SNS-bank worden vormgegeven die Notarieel Betalen wil toevoegen aan zijn bancaire betaalsystemen. Voor Werkspot staat de introductie eind 2017/begin 2017 op het programma. Voor de volledigheid meldt Notarieel Betalen dat beide samenwerkingen nog geformaliseerd dienen te worden. De prijsstelling is met € 7,50 inclusief btw laag en zal geen belemmering vormen temeer daar een ondernemer al vanaf € 200 per transactie goedkoper uit is bij Notarieel Betalen dan bij de alternatieve aanbieders als Afterpay, Billink en Klarna. Financieringsbehoefte Er is al crica € 200.000 eigen vermogen geïnvesteerd in softwareontwikkeling, validatie en het verkrijgen van toestemming van de Nederlandse Bank om als betaaldienstverlener te mogen opereren. Om de volgende stap mogelijk te maken is opnieuw een investering nodig en daarom richt Notarieel Betalen zich nu op investeerders via Kapitaal Op Maat. Notarieel Betalen heeft nu behoefte aan € 260.000 ter financiering van: -De verdere ontwikkeling van applicatie, security en koppelingen door de strategisch partner Digitale Factuur B.V. -Marketingkosten en operationele kosten, zodat met een aantal samenwerkende providers als Digitale Factuur, Werkspot en SNS een snelle marktpenetratie tot stand kan worden gebracht. Digitale Factuur investeert € 60.000,-. Voor de overige € 200.000,- vraagt Notarieel Betalen B.V. een lening aan de investeerders via Kapitaal Op Maat. In ruil bieden zij een rente percentage aan van 8.5% gedurende 60 maanden. Er wordt gekozen voor uitgestelde aflossing van 6 maanden omdat het eerste halfjaar een duidelijk aanloopjaar is met ontwikkeltijd, lage omzet en veel kosten. Waarom Crowdfunding via Kapitaal Op Maat? Tijmen van Dobbenburgh heeft eerder Evalytics en Vrendly via Kapitaal Op Maat gedaan en heeft erg goede ervaringen met de dienstverlening en het team van Kapitaal Op Maat. Dit overtuigde om ook voor dit platform te kiezen. Omdat wij een nieuw initiatief zijn is crowdfunding de ideale manier van financieren. Op deze manier bereiken wij een grote groep investeerders en kunnen het verhaal achter onze oplossing voor veilige transacties via internet met de crowd delen.

Bron: Kapitaalopmaat d.d. 30-08-2017 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Kapitaalopmaat
Platformlink Ga naar Kapitaalopmaat
Oprichtingsjaar platform 2013
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Eenmalige administratiefee 0,9% van uw investering; staffelkorting op investeringen boven € 10.000

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 5,50%

€62.946 / €179.846

Kapitaalopmaat