Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Novo Horizon | Gezinshuis en Dagopvang Maastrichtinvesteer


LENING 8% RENTE LOOPTIJD 5 JAAR: Draag bij aan de opvang en begeleiding van kinderen die extra zorg nodig hebben door te investeren in de aankoop en verbouwing van Novo Horizon. Er is een groot tekort aan opvang en huisvesting voor kinderen in de leeftijdscategorie van 3 tot 10 jaar met een lichte beperking. Om deze kinderen een veilige opvang en een veilig thuis te kunnen aanbieden starten wij, Kim en Patricia, naast onze dagopvang (sinds 2009) een gezinshuis. Door jarenlange ervaring in de kinderopvang en pleegzorg groeide de wens om nog meer kinderen te helpen die extra aandacht nodig hebben. Om het gezinshuis te kunnen uitbreiden moet er een ruimere woning worden aangekocht en verbouwd, zodat de kinderen (twee biologische- en twee pleegkinderen) een eigen plek krijgen. Daarbij willen we de dagopvang uitbreiden in een aparte ruimte achter het huis. Om de uitbreiding te realiseren hebben we een geschikt pand gevonden in Maastricht dat we graag willen aankopen en verbouwen. Voor de aankoop, verbouwing en inrichting van het pand in Maastricht is financiering nodig. U kunt meedoen door te investeren. Verstrek een lening met een rente van 8% en een looptijd van 5 jaar. Lees voordat u investeert de investmentsheet met alle details van de lening. Novo Horizon in Vogelvlucht De dagopvang is opgericht in 2009; actueel plek voor vijf à zes kinderen per week, toekomstig voor dertien kinderen per week. We bieden gerichte opvang voor kinderen met een (lichte) beperking, geestelijk of lichamelijk Er zijn twee plekken in het gezinshuis vanaf 1 augustus 2019, waarvan een al is opgevuld door ons pleegkind dat sinds 2017 al bij ons woont Kim heeft jarenlange ervaring in de kinderopvang en is sinds 2009 zelfstandig actief voor haar eigen dagopvang aan huis. Patricia is huisschilder en gaat zich laten omscholen om de kinderen beter te kunnen begeleiden. Motto van Novo Horizon: ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten ondanks zijn of haar beperkingen. Financieringsvraag De totale financieringsvraag is €565.000. 85% van de financieringsbehoefte wordt bancair gedekt en de overige 15% wordt opgehaald middels crowdfunding. De financiering wordt als volgt ingezet: Aankoop van de woning: €470.000 Verbouwing: €45.000 Inrichting: €10.000 Transport: €25.000 De toegevoegde waarde van Novo Horizon De kinderen die wij begeleiden bij onze dagopvang en willen gaan begeleiden in ons gezinshuis hebben behoefte aan een veilige, rustige en gestructureerde omgeving. Door kinderen met een beperking een veilige omgeving aan te bieden merken we dat ze zich beter ontwikkelen, gelukkiger zijn en meer uit hun talenten kunnen halen dan wanneer zij reguliere opvang en zorg hebben. Deze zorg kunnen wij bieden omdat we de kinderen in onze begeleiding rust en regelmaat geven. Daarnaast vinden we dat ieder kind zijn of haar unieke talent heeft. We willen ze middels professionele begeleiding helpen deze talenten op eigen tempo te ontplooiien en ontwikkelen. Op deze manier wordt er zorg op maat geboden aan kinderen die hier behoefte aan hebben. Wie wij zijn Wij zijn Kim en Patricia en zullen samen het gezinshuis en de bestaande dagopvang gaan leiden. We zijn getrouwd en hebben twee eigen dochters, Kiana (10) en Lani (1,5) en een pleegzoontje (5). We zijn graag creatief bezig met bijvoorbeeld houtbewerking en schilderen en houden ervan om met ons gezin de natuur in te gaan, waar we genieten van de rust om ons heen. Daarnaast houden we ook van activiteiten als reizen en zwemmen. Beiden zijn we geïnteresseerd in spirituele ontwikkeling waardoor we ook dingen van een andere kant durven te bekijken. Dit biedt vaak een andere oplossing die ook een goede uitwerking heeft. Kim is al sinds 2009 zelfstandig actief voor haar eigen dagopvang aan huis voor kinderen met een (lichte) beperking. Patricia gaat zich de komende tijd omscholen zodat de kinderen nog beter begeleid kunnen worden. “Ons motto: ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten ondanks zijn of haar beperkingen”. Wij krijgen ondersteuning van externe professionals, waaronder: Thorzo (overkoepelende organisatie Jeugdzorg) Gemeente Maastricht (selectie en plaatsing dagopvang) Xonar (specialist jeugd en opvoedhulp) 7 Doors/Accon (adviseur financiering en accountant) Impact Met Novo Horizon dragen wij bij aan verschillende Sustainable Development Goals: SDG3: Goede gezondheid en welzijn In ons gezinshuis bieden we kinderen met een (lichte) beperking een veilige en gestructureerde plek met professionele zorg. We geven ze ruimte om zich te ontwikkelen en zelfstandiger zodat ze in de toekomst op eigen benen kunnen staan. Dit zorgt voor een betere ontwikkeling, een gelukkiger leven en een betere mogelijkheid meer uit hun talenten te halen. Verwachte impact: Wij bieden zorg en begeleiding aan tien kinderen per jaar (twee gezinshuis kinderen en gemiddeld acht kinderen op de dagopvang). SDG10: Ongelijkheid verminderen Op dit moment is de behoefte aan extra begeleiding voor kinderen met een (lichte) beperking in een veilige leefomgeving erg groot. Hier is in de reguliere opvang en zorg vaak geen tijd voor. Deze kinderen kunnen zich beter ontwikkelen wanneer ze in een omgeving komen waar ze professionele begeleiding op maat krijgen. Wij bieden ze een plaats waar ze middels professionele zorg basisprincipes zoals; zelfstandig wonen, plannen en werken kunnen leren. Verwachte impact: Wij bieden zorg en begeleiding aan tien jongeren per jaar (twee gezinshuis kinderen en gemiddeld acht kinderen op de dagopvang). Lees voordat u investeert de investment sheet met alle details van de lening. Investmentsheet Lees voordat u investeert de investmentsheet met alle financiële informatie. Login vereist. Impact Wat betekent dit?

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Novo Horizon | Gezinshuis en Dagopvang Maastricht
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 22-06-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 85.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 59 maanden
Branche Gezondheidszorg
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

LENING 8% RENTE LOOPTIJD 5 JAAR: Draag bij aan de opvang en begeleiding van kinderen die extra zorg nodig hebben door te investeren in de aankoop en verbouwing van Novo Horizon. Er is een groot tekort aan opvang en huisvesting voor kinderen in de leeftijdscategorie van 3 tot 10 jaar met een lichte beperking. Om deze kinderen een veilige opvang en een veilig thuis te kunnen aanbieden starten wij, Kim en Patricia, naast onze dagopvang (sinds 2009) een gezinshuis. Door jarenlange ervaring in de kinderopvang en pleegzorg groeide de wens om nog meer kinderen te helpen die extra aandacht nodig hebben. Om het gezinshuis te kunnen uitbreiden moet er een ruimere woning worden aangekocht en verbouwd, zodat de kinderen (twee biologische- en twee pleegkinderen) een eigen plek krijgen. Daarbij willen we de dagopvang uitbreiden in een aparte ruimte achter het huis. Om de uitbreiding te realiseren hebben we een geschikt pand gevonden in Maastricht dat we graag willen aankopen en verbouwen. Voor de aankoop, verbouwing en inrichting van het pand in Maastricht is financiering nodig. U kunt meedoen door te investeren. Verstrek een lening met een rente van 8% en een looptijd van 5 jaar. Lees voordat u investeert de investmentsheet met alle details van de lening. Novo Horizon in Vogelvlucht De dagopvang is opgericht in 2009; actueel plek voor vijf à zes kinderen per week, toekomstig voor dertien kinderen per week. We bieden gerichte opvang voor kinderen met een (lichte) beperking, geestelijk of lichamelijk Er zijn twee plekken in het gezinshuis vanaf 1 augustus 2019, waarvan een al is opgevuld door ons pleegkind dat sinds 2017 al bij ons woont Kim heeft jarenlange ervaring in de kinderopvang en is sinds 2009 zelfstandig actief voor haar eigen dagopvang aan huis. Patricia is huisschilder en gaat zich laten omscholen om de kinderen beter te kunnen begeleiden. Motto van Novo Horizon: ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten ondanks zijn of haar beperkingen. Financieringsvraag De totale financieringsvraag is €565.000. 85% van de financieringsbehoefte wordt bancair gedekt en de overige 15% wordt opgehaald middels crowdfunding. De financiering wordt als volgt ingezet: Aankoop van de woning: €470.000 Verbouwing: €45.000 Inrichting: €10.000 Transport: €25.000 De toegevoegde waarde van Novo Horizon De kinderen die wij begeleiden bij onze dagopvang en willen gaan begeleiden in ons gezinshuis hebben behoefte aan een veilige, rustige en gestructureerde omgeving. Door kinderen met een beperking een veilige omgeving aan te bieden merken we dat ze zich beter ontwikkelen, gelukkiger zijn en meer uit hun talenten kunnen halen dan wanneer zij reguliere opvang en zorg hebben. Deze zorg kunnen wij bieden omdat we de kinderen in onze begeleiding rust en regelmaat geven. Daarnaast vinden we dat ieder kind zijn of haar unieke talent heeft. We willen ze middels professionele begeleiding helpen deze talenten op eigen tempo te ontplooiien en ontwikkelen. Op deze manier wordt er zorg op maat geboden aan kinderen die hier behoefte aan hebben. Wie wij zijn Wij zijn Kim en Patricia en zullen samen het gezinshuis en de bestaande dagopvang gaan leiden. We zijn getrouwd en hebben twee eigen dochters, Kiana (10) en Lani (1,5) en een pleegzoontje (5). We zijn graag creatief bezig met bijvoorbeeld houtbewerking en schilderen en houden ervan om met ons gezin de natuur in te gaan, waar we genieten van de rust om ons heen. Daarnaast houden we ook van activiteiten als reizen en zwemmen. Beiden zijn we geïnteresseerd in spirituele ontwikkeling waardoor we ook dingen van een andere kant durven te bekijken. Dit biedt vaak een andere oplossing die ook een goede uitwerking heeft. Kim is al sinds 2009 zelfstandig actief voor haar eigen dagopvang aan huis voor kinderen met een (lichte) beperking. Patricia gaat zich de komende tijd omscholen zodat de kinderen nog beter begeleid kunnen worden. “Ons motto: ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten ondanks zijn of haar beperkingen”. Wij krijgen ondersteuning van externe professionals, waaronder: Thorzo (overkoepelende organisatie Jeugdzorg) Gemeente Maastricht (selectie en plaatsing dagopvang) Xonar (specialist jeugd en opvoedhulp) 7 Doors/Accon (adviseur financiering en accountant) Impact Met Novo Horizon dragen wij bij aan verschillende Sustainable Development Goals: SDG3: Goede gezondheid en welzijn In ons gezinshuis bieden we kinderen met een (lichte) beperking een veilige en gestructureerde plek met professionele zorg. We geven ze ruimte om zich te ontwikkelen en zelfstandiger zodat ze in de toekomst op eigen benen kunnen staan. Dit zorgt voor een betere ontwikkeling, een gelukkiger leven en een betere mogelijkheid meer uit hun talenten te halen. Verwachte impact: Wij bieden zorg en begeleiding aan tien kinderen per jaar (twee gezinshuis kinderen en gemiddeld acht kinderen op de dagopvang). SDG10: Ongelijkheid verminderen Op dit moment is de behoefte aan extra begeleiding voor kinderen met een (lichte) beperking in een veilige leefomgeving erg groot. Hier is in de reguliere opvang en zorg vaak geen tijd voor. Deze kinderen kunnen zich beter ontwikkelen wanneer ze in een omgeving komen waar ze professionele begeleiding op maat krijgen. Wij bieden ze een plaats waar ze middels professionele zorg basisprincipes zoals; zelfstandig wonen, plannen en werken kunnen leren. Verwachte impact: Wij bieden zorg en begeleiding aan tien jongeren per jaar (twee gezinshuis kinderen en gemiddeld acht kinderen op de dagopvang). Lees voordat u investeert de investment sheet met alle details van de lening. Investmentsheet Lees voordat u investeert de investmentsheet met alle financiële informatie. Login vereist. Impact Wat betekent dit?

Bron: Oneplanetcrowd d.d. 22-06-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Oneplanetcrowd
Platformlink Ga naar Oneplanetcrowd
Oprichtingsjaar platform 2012
Minimum investeringsbedrag € 250 per project
Investeringskosten Beheerkosten: 0,2% per kwartaal (0,8% op jaarbasis) over het uitstaande leenbedrag. Dit bedrag houdt Oneplanetcrowd in bij de aflossingen en rentebetalingen van ondernemers aan investeerders.

Lening - 8,00%

€0 / €50.000

Capital Circle

Lening - 8,00%

€92.750 / €132.500

Capital Circle

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 8,50%

€175.000 / €250.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€74.209 / €164.909

Kapitaalopmaat

Aandelen

€142.500 / €150.000

Symbid

Lening - 7,00%

€0 / €25.000

Geldvoorelkaar