Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Nuon Samen in Zon - Zonnepark Velsen 2investeer


Vrijstelling van de prospectusplicht DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €986.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina. Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina. Voor de aankoop van Zonnepark Velsen geeft Nuon Samen in Zon B.V. een obligatielening uit met een variabele rente van naar verwachting 2,5%, afhankelijk van de opgewekte stroom van het zonnepark plus een aanvullende bonus van 2,5% zolang u klant van Nuon bent. Samenvatting De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele Informatie Memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen. Nuon verduurzaamt op grote schaal In Nederland speelt Nuon een leidende rol in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Hierbij hebben wij ons tot doel gesteld om binnen één generatie klimaatneutraal leven, wonen en werken mogelijk te maken. Dit betekent allereerst dat wij zelf afstappen van fossiele bronnen en zo veel mogelijk overstappen op CO₂-vrije energiebronnen. Dit jaar zijn we plan om zonneparken bij bestaande energiecentrales in Velsen, Eemshaven en Amsterdam te ontwikkelen. Het grote voordeel van het realiseren van een zonnepark bij een bestaande productielocatie is dat de huidige infrastructuur en netaansluiting efficiënter benut kan worden. Ook maakt energieproductie al onderdeel uit van het bestemmingsplan van de locatie. We maken zo optimaal gebruik van de mogelijkheden en schaarse ruimte. Meer informatie over de duurzame energie activiteiten van Nuon vindt u op deze pagina. Nuon Samen in Zon Ons doel van een klimaatneutraal leven realiseren wij niet alleen. Dat doen wij samen met onze partners, maar ook graag met onze klanten. Wij hebben Nuon Samen in Zon ontwikkeld om onze klanten hierbij te betrekken en het draagvlak voor duurzame oplossingen te vergroten. Nuon Samen in Zon biedt u de mogelijkheid om bij te dragen aan duurzame energie. Mede dankzij u wordt een nieuw zonnepark mogelijk gemaakt. Obligatielening Zonnepark Velsen Nuon Samen in Zon B.V. biedt u de mogelijkheid om in te schrijven voor een obligatielening verbonden aan de aankoop van Zonnepark Velsen. Een 2,3MW zonnepark gebouwd op een terrein van de Nuon elektriciteitscentrale Velsen-Noord. Onderstaand vindt u een samenvatting van de informatie over de obligatielening. Een meer gedetailleerde beschrijving is voor u beschikbaar in het bijbehorende informatie memorandum en het AFM informatiedocument. Zonnepark Velsen is de eerste van drie zonneparken die de Uitgevende Instelling beoogt te kopen en te exploiteren. Het is op dit moment de bedoeling dat alle zonneparken zullen worden gefinancierd middels een combinatie van eigen vermogen van de Uitgevende Instelling en uit te geven obligatieleningen. De Uitgevende Instelling zal dus mogelijk nog tweemaal een nieuwe obligatielening uitgeven voor de aankoop van een nieuw zonnepark.

Investeer snel en eenvoudig op het platform met
het grootste aanbod van Nederland.
Projectnaam Nuon Samen in Zon - Zonnepark Velsen 2
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 07-05-2018
Type financiering Lening
Streefbedrag € 986.000
Rente 5,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Energie en duurzaamheid
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Vrijstelling van de prospectusplicht DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €986.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina. Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina. Voor de aankoop van Zonnepark Velsen geeft Nuon Samen in Zon B.V. een obligatielening uit met een variabele rente van naar verwachting 2,5%, afhankelijk van de opgewekte stroom van het zonnepark plus een aanvullende bonus van 2,5% zolang u klant van Nuon bent. Samenvatting De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele Informatie Memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen. Nuon verduurzaamt op grote schaal In Nederland speelt Nuon een leidende rol in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Hierbij hebben wij ons tot doel gesteld om binnen één generatie klimaatneutraal leven, wonen en werken mogelijk te maken. Dit betekent allereerst dat wij zelf afstappen van fossiele bronnen en zo veel mogelijk overstappen op CO₂-vrije energiebronnen. Dit jaar zijn we plan om zonneparken bij bestaande energiecentrales in Velsen, Eemshaven en Amsterdam te ontwikkelen. Het grote voordeel van het realiseren van een zonnepark bij een bestaande productielocatie is dat de huidige infrastructuur en netaansluiting efficiënter benut kan worden. Ook maakt energieproductie al onderdeel uit van het bestemmingsplan van de locatie. We maken zo optimaal gebruik van de mogelijkheden en schaarse ruimte. Meer informatie over de duurzame energie activiteiten van Nuon vindt u op deze pagina. Nuon Samen in Zon Ons doel van een klimaatneutraal leven realiseren wij niet alleen. Dat doen wij samen met onze partners, maar ook graag met onze klanten. Wij hebben Nuon Samen in Zon ontwikkeld om onze klanten hierbij te betrekken en het draagvlak voor duurzame oplossingen te vergroten. Nuon Samen in Zon biedt u de mogelijkheid om bij te dragen aan duurzame energie. Mede dankzij u wordt een nieuw zonnepark mogelijk gemaakt. Obligatielening Zonnepark Velsen Nuon Samen in Zon B.V. biedt u de mogelijkheid om in te schrijven voor een obligatielening verbonden aan de aankoop van Zonnepark Velsen. Een 2,3MW zonnepark gebouwd op een terrein van de Nuon elektriciteitscentrale Velsen-Noord. Onderstaand vindt u een samenvatting van de informatie over de obligatielening. Een meer gedetailleerde beschrijving is voor u beschikbaar in het bijbehorende informatie memorandum en het AFM informatiedocument. Zonnepark Velsen is de eerste van drie zonneparken die de Uitgevende Instelling beoogt te kopen en te exploiteren. Het is op dit moment de bedoeling dat alle zonneparken zullen worden gefinancierd middels een combinatie van eigen vermogen van de Uitgevende Instelling en uit te geven obligatieleningen. De Uitgevende Instelling zal dus mogelijk nog tweemaal een nieuwe obligatielening uitgeven voor de aankoop van een nieuw zonnepark.

Platform Duurzaaminvesteren
Platformlink Ga naar Duurzaaminvesteren
Oprichtingsjaar platform 2013
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Verschillend per project