Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

OAMKB is een franchiseformule voor bedrijfsadviseurs, accountants, administrateurs en belastingadviseurs. Samen werken we aan het realiseren van meer winst in het MKB en aan een geautomatiseerde online administratie. De ondernemer heeft behoefte aan 24/7 inzicht in de cijfers en een financieel professional aan de zijde. OAMKB speelt in op deze behoefte van de ondernemer om tijd en geld te besparen door online administraties. Hiermee werkt de administratie juist in het voordeel van de ondernemer! OAMKB laat zien dat de administratie zoveel makkelijker, sneller en goedkoper kan zijn als je dit digitaliseert. Door deze efficiënte manier van werken ontstaat er ruimte voor doorlopend bedrijfskundig advies en persoonlijk contact, inclusief realtime cijfers. Samen met de OAMKB professional sparren ondernemers over hun ambities, het ondernemen en de financiële zaken. OAMKB is ver in het automatiseren van administraties door de jarenlange ervaring (vanaf 2010); tot 70% wordt door software gedaan. Hierdoor biedt de financieel professional meer begeleiding, meer communicatie en meer bedrijfsadvies voor een vaste prijs, inclusief administratie en belastingaangiften. De gemiddelde kosten voor een klant liggen rond € 2.400,- per jaar. Daarmee is OAMKB een voordelige aanbieder in de markt, die meer persoonlijk contact en advies aan de MKB-ondernemer levert. De startende franchiser bij OAMKB wordt van A tot Z begeleid bij de opstart. De opstartbegeleiding is gedurende jaren ontwikkeld en is een uitgestippeld pad tot een succesvolle onderneming. Over dit project | Toelichting van de Franchisenemer Dit project betreft een opstart van een nieuwe vestiging in Heerlen binnen de franchiseformule van het OAMKB, waarbij een klantenportefeuille wordt overgenomen van een bestaande franchisenemer binnen de formule. Het economische belang van het midden- en kleinbedrijf (MKB) krijgt steeds meer aandacht in Nederland. Echter, door de crisis van de afgelopen jaren is met name het investeringsniveau in de MKB-sector ver achtergebleven. Dit staat in schril contrast met de toegenomen snelheid van verandering van de omgeving waarin de ondernemer zich nu begeeft. Hierin dient een inhaalslag gemaakt te worden. Het is noodzakelijk dat bedrijven in staat zich te blijven ontwikkelen en aan te passen aan de continue veranderende omstandigheden waarin de ondernemer zich bevindt. De uitdaging van het blijven ontwikkelen is juist in het bedrijfsproces het grootst. Er wordt vaak gebouwd op bestaande businessmodellen, en deze zijn niet per definitie de meest geschikte oplossing voor het gewenste resultaat. De complexiteit van de processen en de organisaties nemen toe, waarbij de samenhang tussen Finance&Control, processen, IT en HR bepalend is voor het gewenste resultaat. Hiervoor is het noodzakelijk dat de samenhang tussen deze werkvelden beter begrepen en bewaakt worden. Ik ben Sjef Meessen en na bijna 32 jaar actief te zijn geweest op diverse financiële management functies in commerciële organisaties heb ik besloten om mij in te gaan zetten als zelfstandig ondernemer. Ik wil mij hierbij met name richten op de MKB-ondernemer. Door de jaren heen heb ik mijzelf ontwikkeld tot een ervaren, allround, resultaatgericht en pragmatisch ondernemende financial bij zowel regionale als internationale bedrijven. Ik heb gedegen kennis op het gebied van Finance&Control, jaarrekeningen, fiscale vraagstukken, IT, HR en Risk Management. Tevens heb ik ervaring in strategische, financiële, commerciële en operationele bedrijfsondersteuning (Business Partner), bestuurlijke ervaring (Corporate Governance), en ben ik goed bekend met wet- en regelgeving (Compliance). Ook verandermanagement en het continue verbeteren van efficiënt en resultaatgericht werken binnen een organisatie behoren tot mijn competenties. Met mijn kennis en ervaring op voorgaande disciplines, in combinatie met een no-nonsense en hands-on mentaliteit, ben ik ervan overtuigd dat ik van enorme toegevoegde waarde kan zijn voor de MKB-ondernemer. De ondernemer moet de ruimte krijgen om te doen waar hij of zij goed in is en zich bezighouden met de zaken die hij leuk vindt en die iets toevoegen, namelijk het verkopen van producten en/of diensten. Boekhouden en het voeren van de administratie zullen in de meeste gevallen geen prioriteit zijn voor de ondernemer. Ik zie mijn taak hierin de ondernemer te helpen en op het gebied van boekhouding en administratie te ontzorgen. Als businesspartner wil ik een langdurige relatie opbouwen met de ondernemer en als sparringpartner fungeren, met als doel het optimaliseren van bedrijfsprocessen en daarbij horende resultaten. Als bedrijfsadviseur ga ik in Heerlen werken op basis van heldere en duidelijke tarieven; zo worden mijn klanten niet opeens geconfronteerd met hoge kosten. Door samen te werken komen we tot nieuwe inzichten. Omdat alle informatie online beschikbaar is voor de ondernemer zijn alle relevante gegevens altijd voorhanden voor het nemen van de juiste beslissing en bij het bepalen van de juiste aanpak. Omdat de administratie altijd up-to-date is, kunnen we handelen vanuit actuele gegevens. Hierdoor zal ik in staat zijn proactief mee te denken en advies te geven dat rendement oplevert. Als ik tegen een situatie aanloop, waar ik niet direct een antwoord op heb, dan is er altijd de mogelijkheid om een beroep te doen op mijn collega’s binnen het uitgebreide OAMKB-netwerk. Met experts binnen alle financiële disciplines is er altijd een passende oplossing te vinden. Dat is het voordeel van werken binnen het landelijk collectief van administratiekantoren van OAMKB. Prognoses Boekjaar Omzet Resultaat voor belasting Vrij beschikbare cashflow Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow 2019 (4 mnd) € 34.000,- - € 9.000,- - € 22.000,- Negatief* 2020 € 120.000,- € 70.000,- € 17.000,- 71% 2021 € 168.000,- € 109.000,- € 16.000,- 76% * Het tekort in het eerste jaar kan ik opvangen met spaargeld. De prognoses zijn opgesteld door de franchisegever en zijn gebaseerd op de huidige inkomsten uit de over te nemen portefeuille en de gemiddelde omzetgroei van OAMKB-vestigingen. Meer financiële informatie over mijn bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20146’. De Lening De lening wordt met name gebruikt voor de ICT en entreefee van OAMKB en de overname van een bestaande klantenportefeuille. De overname van een bestaande klantenportefeuille van een collega zorgt voor een stabiele periodieke omzet en is gewaardeerd op € 100.000,-. De overname van de portefeuille zal ik in 4 tranches van € 25.000,- betalen (in 4 opeenvolgende jaren); de eerste tranche wordt met deze lening via Geldvoorelkaar.nl gefinancierd. De komende 1,5 tot 2 jaar zal ik mij naast het onderhouden van de bestaande portefeuille ook richten op het werven van nieuwe klanten, zodat ik een stabiele groei van mijn onderneming kan realiseren. Hierbij zal de focus liggen op ondernemingen met vijf of meer medewerkers, aangezien het advieswerk in deze categorie beter aansluit bij mijn expertises. Door te focussen op het geven van advies wil ik mijn diensten uitbreiden. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Entreefee € 15.000,- Overname klantenportefeuille € 100.000,- Financieringskosten, opstartkosten en depot € 10.000,- Totaal € 125.000,- Af: uitgestelde betaling aan verkoper € 75.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 50.000,- Zoals ik het zie is crowdfunding ontstaan vanuit ondernemerschap. Banken geven tegenwoordig steeds minder leningen af aan MKB-ondernemers, waardoor ondernemers tegen beperkingen aanlopen bij het realiseren van hun plannen. Dit is voor mij reden om voor crowdfunding als financiering te kiezen. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Annuïtaire lening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 8,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina) Geldnemer is Meessen Bedrijfsadvies en Financiële Dienstverlening (externe creditratings: Graydon 0,02% PD/ Creditsafe score 44). Dit is de eenmanszaak van de heer J.A.L. Meessen (BKR score E - gemiddeld risico), die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Medegeldnemer is de partner mevrouw A.A.H. Meessen - Schoenmaeckers (BKR score B - laag risico), die eveneens tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5 / 5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé J.A.L. Meessen (op dit moment van morele waarde) A.A.H. Meessen - Schoenmaeckers (op dit moment van morele waarde) 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Pandrecht (1e rang) Bankrekeningen van de Geldnemer 4. Terugkoopverklaring De franchisegever verklaart hierin de klantportefeuille terug te zullen kopen van de Geldnemer, wanneer deze niet aan zijn betaalverplichtingen jegens Geldvoorelkaar.nl zou kunnen voldoen. De minimale terugkoopprijs van de portefeuille bedraagt de op dat moment actuele restschuld + rente. #ShareYourAmbition De ambitie van OAMKB is om door te groeien naar 170 vestigingen, zodat elke ondernemer in Nederland gebruik kan maken van een snelle, digitale administratie, die niet veel tijd kost en daarnaast bijgestaan wordt door een bedrijfs- of financieel adviseur, die voor meer inzicht zorgt en proactief meedenkt. Incentive Bij een investering vanaf € 1.000,- krijgt u van mij begeleiding bij uw eigen aangifte Inkomstenbelasting en die van uw eventuele partner. Bij een investering vanaf € 2.000,- krijgt u 5 uur gratis advies.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam OAMKB Heerlen
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 13-08-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 50.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Dienstverlening
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Bedrijfsovername

OAMKB is een franchiseformule voor bedrijfsadviseurs, accountants, administrateurs en belastingadviseurs. Samen werken we aan het realiseren van meer winst in het MKB en aan een geautomatiseerde online administratie. De ondernemer heeft behoefte aan 24/7 inzicht in de cijfers en een financieel professional aan de zijde. OAMKB speelt in op deze behoefte van de ondernemer om tijd en geld te besparen door online administraties. Hiermee werkt de administratie juist in het voordeel van de ondernemer! OAMKB laat zien dat de administratie zoveel makkelijker, sneller en goedkoper kan zijn als je dit digitaliseert. Door deze efficiënte manier van werken ontstaat er ruimte voor doorlopend bedrijfskundig advies en persoonlijk contact, inclusief realtime cijfers. Samen met de OAMKB professional sparren ondernemers over hun ambities, het ondernemen en de financiële zaken. OAMKB is ver in het automatiseren van administraties door de jarenlange ervaring (vanaf 2010); tot 70% wordt door software gedaan. Hierdoor biedt de financieel professional meer begeleiding, meer communicatie en meer bedrijfsadvies voor een vaste prijs, inclusief administratie en belastingaangiften. De gemiddelde kosten voor een klant liggen rond € 2.400,- per jaar. Daarmee is OAMKB een voordelige aanbieder in de markt, die meer persoonlijk contact en advies aan de MKB-ondernemer levert. De startende franchiser bij OAMKB wordt van A tot Z begeleid bij de opstart. De opstartbegeleiding is gedurende jaren ontwikkeld en is een uitgestippeld pad tot een succesvolle onderneming. Over dit project | Toelichting van de Franchisenemer Dit project betreft een opstart van een nieuwe vestiging in Heerlen binnen de franchiseformule van het OAMKB, waarbij een klantenportefeuille wordt overgenomen van een bestaande franchisenemer binnen de formule. Het economische belang van het midden- en kleinbedrijf (MKB) krijgt steeds meer aandacht in Nederland. Echter, door de crisis van de afgelopen jaren is met name het investeringsniveau in de MKB-sector ver achtergebleven. Dit staat in schril contrast met de toegenomen snelheid van verandering van de omgeving waarin de ondernemer zich nu begeeft. Hierin dient een inhaalslag gemaakt te worden. Het is noodzakelijk dat bedrijven in staat zich te blijven ontwikkelen en aan te passen aan de continue veranderende omstandigheden waarin de ondernemer zich bevindt. De uitdaging van het blijven ontwikkelen is juist in het bedrijfsproces het grootst. Er wordt vaak gebouwd op bestaande businessmodellen, en deze zijn niet per definitie de meest geschikte oplossing voor het gewenste resultaat. De complexiteit van de processen en de organisaties nemen toe, waarbij de samenhang tussen Finance&Control, processen, IT en HR bepalend is voor het gewenste resultaat. Hiervoor is het noodzakelijk dat de samenhang tussen deze werkvelden beter begrepen en bewaakt worden. Ik ben Sjef Meessen en na bijna 32 jaar actief te zijn geweest op diverse financiële management functies in commerciële organisaties heb ik besloten om mij in te gaan zetten als zelfstandig ondernemer. Ik wil mij hierbij met name richten op de MKB-ondernemer. Door de jaren heen heb ik mijzelf ontwikkeld tot een ervaren, allround, resultaatgericht en pragmatisch ondernemende financial bij zowel regionale als internationale bedrijven. Ik heb gedegen kennis op het gebied van Finance&Control, jaarrekeningen, fiscale vraagstukken, IT, HR en Risk Management. Tevens heb ik ervaring in strategische, financiële, commerciële en operationele bedrijfsondersteuning (Business Partner), bestuurlijke ervaring (Corporate Governance), en ben ik goed bekend met wet- en regelgeving (Compliance). Ook verandermanagement en het continue verbeteren van efficiënt en resultaatgericht werken binnen een organisatie behoren tot mijn competenties. Met mijn kennis en ervaring op voorgaande disciplines, in combinatie met een no-nonsense en hands-on mentaliteit, ben ik ervan overtuigd dat ik van enorme toegevoegde waarde kan zijn voor de MKB-ondernemer. De ondernemer moet de ruimte krijgen om te doen waar hij of zij goed in is en zich bezighouden met de zaken die hij leuk vindt en die iets toevoegen, namelijk het verkopen van producten en/of diensten. Boekhouden en het voeren van de administratie zullen in de meeste gevallen geen prioriteit zijn voor de ondernemer. Ik zie mijn taak hierin de ondernemer te helpen en op het gebied van boekhouding en administratie te ontzorgen. Als businesspartner wil ik een langdurige relatie opbouwen met de ondernemer en als sparringpartner fungeren, met als doel het optimaliseren van bedrijfsprocessen en daarbij horende resultaten. Als bedrijfsadviseur ga ik in Heerlen werken op basis van heldere en duidelijke tarieven; zo worden mijn klanten niet opeens geconfronteerd met hoge kosten. Door samen te werken komen we tot nieuwe inzichten. Omdat alle informatie online beschikbaar is voor de ondernemer zijn alle relevante gegevens altijd voorhanden voor het nemen van de juiste beslissing en bij het bepalen van de juiste aanpak. Omdat de administratie altijd up-to-date is, kunnen we handelen vanuit actuele gegevens. Hierdoor zal ik in staat zijn proactief mee te denken en advies te geven dat rendement oplevert. Als ik tegen een situatie aanloop, waar ik niet direct een antwoord op heb, dan is er altijd de mogelijkheid om een beroep te doen op mijn collega’s binnen het uitgebreide OAMKB-netwerk. Met experts binnen alle financiële disciplines is er altijd een passende oplossing te vinden. Dat is het voordeel van werken binnen het landelijk collectief van administratiekantoren van OAMKB. Prognoses Boekjaar Omzet Resultaat voor belasting Vrij beschikbare cashflow Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow 2019 (4 mnd) € 34.000,- - € 9.000,- - € 22.000,- Negatief* 2020 € 120.000,- € 70.000,- € 17.000,- 71% 2021 € 168.000,- € 109.000,- € 16.000,- 76% * Het tekort in het eerste jaar kan ik opvangen met spaargeld. De prognoses zijn opgesteld door de franchisegever en zijn gebaseerd op de huidige inkomsten uit de over te nemen portefeuille en de gemiddelde omzetgroei van OAMKB-vestigingen. Meer financiële informatie over mijn bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20146’. De Lening De lening wordt met name gebruikt voor de ICT en entreefee van OAMKB en de overname van een bestaande klantenportefeuille. De overname van een bestaande klantenportefeuille van een collega zorgt voor een stabiele periodieke omzet en is gewaardeerd op € 100.000,-. De overname van de portefeuille zal ik in 4 tranches van € 25.000,- betalen (in 4 opeenvolgende jaren); de eerste tranche wordt met deze lening via Geldvoorelkaar.nl gefinancierd. De komende 1,5 tot 2 jaar zal ik mij naast het onderhouden van de bestaande portefeuille ook richten op het werven van nieuwe klanten, zodat ik een stabiele groei van mijn onderneming kan realiseren. Hierbij zal de focus liggen op ondernemingen met vijf of meer medewerkers, aangezien het advieswerk in deze categorie beter aansluit bij mijn expertises. Door te focussen op het geven van advies wil ik mijn diensten uitbreiden. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Entreefee € 15.000,- Overname klantenportefeuille € 100.000,- Financieringskosten, opstartkosten en depot € 10.000,- Totaal € 125.000,- Af: uitgestelde betaling aan verkoper € 75.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 50.000,- Zoals ik het zie is crowdfunding ontstaan vanuit ondernemerschap. Banken geven tegenwoordig steeds minder leningen af aan MKB-ondernemers, waardoor ondernemers tegen beperkingen aanlopen bij het realiseren van hun plannen. Dit is voor mij reden om voor crowdfunding als financiering te kiezen. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Annuïtaire lening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 8,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina) Geldnemer is Meessen Bedrijfsadvies en Financiële Dienstverlening (externe creditratings: Graydon 0,02% PD/ Creditsafe score 44). Dit is de eenmanszaak van de heer J.A.L. Meessen (BKR score E - gemiddeld risico), die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Medegeldnemer is de partner mevrouw A.A.H. Meessen - Schoenmaeckers (BKR score B - laag risico), die eveneens tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5 / 5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé J.A.L. Meessen (op dit moment van morele waarde) A.A.H. Meessen - Schoenmaeckers (op dit moment van morele waarde) 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Pandrecht (1e rang) Bankrekeningen van de Geldnemer 4. Terugkoopverklaring De franchisegever verklaart hierin de klantportefeuille terug te zullen kopen van de Geldnemer, wanneer deze niet aan zijn betaalverplichtingen jegens Geldvoorelkaar.nl zou kunnen voldoen. De minimale terugkoopprijs van de portefeuille bedraagt de op dat moment actuele restschuld + rente. #ShareYourAmbition De ambitie van OAMKB is om door te groeien naar 170 vestigingen, zodat elke ondernemer in Nederland gebruik kan maken van een snelle, digitale administratie, die niet veel tijd kost en daarnaast bijgestaan wordt door een bedrijfs- of financieel adviseur, die voor meer inzicht zorgt en proactief meedenkt. Incentive Bij een investering vanaf € 1.000,- krijgt u van mij begeleiding bij uw eigen aangifte Inkomstenbelasting en die van uw eventuele partner. Bij een investering vanaf € 2.000,- krijgt u 5 uur gratis advies.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 13-08-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 7,00%

€0 / €60.000

Horecacrowdfunding

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 6,70%

€96.900 / €285.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€24.520 / €30.650

Lendahand

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat