Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

OAMKB is een franchiseformule voor bedrijfsadviseurs, accountants, administrateurs en belastingadviseurs. Samen werken we aan het realiseren van meer winst in het MKB en aan een geautomatiseerde online administratie. De ondernemer heeft behoefte aan 24/7 inzicht in de cijfers en een financieel professional aan de zijde. OAMKB speelt in op deze behoefte van de ondernemer om tijd en geld te besparen door online administraties. Hiermee werkt de administratie juist in het voordeel van de ondernemer! OAMKB laat zien dat de administratie zoveel makkelijker, sneller en goedkoper kan zijn als je dit digitaliseert. Door deze efficiënte manier van werken ontstaat er ruimte voor doorlopend bedrijfskundig advies en persoonlijk contact, inclusief realtime cijfers. Samen met de OAMKB professional sparren ondernemers over hun ambities, het ondernemen en de financiële zaken. OAMKB is ver in het automatiseren van administraties door de jarenlange ervaring (vanaf 2010); tot 70% wordt door software gedaan. Hierdoor biedt de financieel professional meer begeleiding, meer communicatie en meer bedrijfsadvies voor een vaste prijs, inclusief administratie en belastingaangiften. De gemiddelde kosten voor een klant liggen rond € 2.400,- per jaar. Daarmee is OAMKB een voordelige aanbieder in de markt, die meer persoonlijk contact en advies aan de MKB-ondernemer levert. De startende franchiser bij OAMKB wordt van A tot Z begeleid bij de opstart. De opstartbegeleiding is gedurende jaren ontwikkeld en is een uitgestippeld pad tot een succesvolle onderneming. Over dit project | Toelichting van de Franchisenemer Dit project betreft een opstart van een nieuwe vestiging binnen de franchiseformule van het OAMKB, waarbij de klantenportefeuille wordt overgenomen van een bestaande franchisenemer in Parkstad Limburg (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen). Ik ben Maurice Voragen en inmiddels ruim 13 jaar actief geweest in de controle en samenstelpraktijk van (middel) grote accountantskantoren. Momenteel ben ik ook werkzaam in loondienstverband bij een pensioenuitvoeringsorganisatie. Naast dit vaste dienstverband ben ik de uitdaging aangegaan om mijn kennis en ervaring in te zetten als ondernemer. Hierbij richt ik mij met name op het MKB. Als registeraccountant heb ik een gedegen financiële achtergrond, waarbij kennis van IT, proces, administratie, jaarrekeningen in combinatie met risicomanagement als een rode draad door mijn carrière lopen. Ook op commercieel vlak heb ik de nodige ervaring. Als online adviseur ben ik altijd bereikbaar. De administratie is altijd up-to-date, dus we kunnen handelen vanuit de actualiteit. Pro-actief meedenken en natuurlijk advies dat hoort er gewoon bij. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn en zich bezighouden met de zaken die ze leuk vinden. In de meeste gevallen zullen de boekhouding en de administratie daar geen onderdeel van uitmaken. Ik zal hen deze zorgen graag uit handen nemen. Omdat ik zelf een ondernemer ben begrijp ik heel goed dat ondernemers niet houden van verrassingen, maar zoeken naar transparante oplossingen. Zo werk ik als accountant in Parkstad op basis van vaste tarieven, dan word je als klant niet opeens geconfronteerd met hoge kosten. Op ieder moment online toegang in je administratie biedt zekerheid. Door samen te werken komen we tot nieuwe inzichten. Door alle informatie digitaal beschikbaar te stellen zijn de relevante gegevens op ieder moment voorhanden bij het bepalen van de meest voordelige aanpak. Bereikbaarheid is ook een belangrijk element om een goede communicatie tot stand te brengen én te houden. Omdat de administratie altijd up-to-date is, kunnen we handelen vanuit de actualiteit en lopen we niet achter de feiten aan. Wees voorbereid op een accountant in Parkstad die proactief meedenkt en je advies geeft, dat hoort gewoon bij een moderne samenwerking die rendement oplevert. En als je tegen een situatie aanloopt waar we niet direct een antwoord op hebben, dan doe ik een beroep op mijn collega’s binnen het uitgebreide OAMKB netwerk. Met adviseurs binnen alle financiële disciplines komen we altijd tot een passende oplossing. Dat is het voordeel van werken binnen het landelijk collectief van administratiekantoren. Het economische belang van MKB-bedrijven krijgt steeds meer aandacht in Nederland. Echter door de crisis van de afgelopen jaren is met name het investeringsniveau van de MKB-sector ver achtergebleven. Dit staat in schril contrast met de toegenomen snelheid van verandering van de omgeving, waardoor een inhaalslag gemaakt dient te worden. Het is noodzakelijk dat bedrijven in staat zijn continu te veranderen om zich aan te passen aan die veranderde omstandigheden. Juist in het bedrijfsproces is de uitdaging het grootst, omdat verder gebouwd wordt op bestaande businessmodellen, en deze niet per definitie de meest geschikte oplossing bieden bij de gewenste oplossing. De complexiteit van de processen en de organisaties nemen hierdoor toe, waarbij de cohesie tussen finance, proces, IT en HR steeds meer de factor is die resultaatbepalend is. Hiervoor is het noodzakelijk dat de samenhang tussen deze werkvelden beter begrepen en bewaakt worden. OAMKB richt zich op MKB’ers, wat perfect aansluit bij mijn doelstelling om mij in te zetten voor de professionalisering binnen het MKB, maar zeker ook door de opzet van het franchisemodel. Samenwerking en transparantie zijn de basis van dit model, waarbij verschillende competenties vereist zijn. Door mijn jarenlange ervaring in verantwoordelijke functies binnen het bedrijfsleven ben ik in staat meerwaarde te creëren bij MKB’ers maar ook bij partners van het OAMKB. Prognoses Boekjaar Omzet Resultaat voor belasting Vrij beschikbare cashflow Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow 2019 € 56.000,- € 26.000,- € 25.000,- 24% 2020 € 103.000,- € 69.000,- € 45.000,- 13% 2021 € 185.000,- € 117.000,- € 69.000,- 9% De prognoses zijn opgesteld door de franchisegever en zijn gebaseerd op de huidige inkomsten uit de over te nemen portefeuille en de gemiddelde omzetgroei van OAMKB-vestigingen. Meer financiële informatie over mijn bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20080’. De Lening De lening wordt gebruikt voor de entreefee van OAMKB en de overname van de klantenportefeuille van een collega OAMKB’er. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Entreefee € 15.000,- Overname klantenportefeuille € 6.000,- Marketingkosten eerste jaar € 4.000,- Financieringskosten en depotregeling € 3.000,- Totaal € 28.000,- Af: eigen middelen € 3.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 25.000,- Crowdfunding is ontstaan vanuit ondernemerschap, terwijl banken puur vanuit financieel perspectief naar financiering kijken. Mijn ervaring is dat ondernemerschap te weinig gestimuleerd wordt door banken, waardoor MKB’ers tegen beperkingen oplopen bij het realiseren van hun strategie. Dit is voor mij reden om voor crowdfunding te kiezen. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Annuïtaire lening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 8,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina) Geldnemer is OAMKB Parkstad (externe creditratings: Graydon 0,02% PD/ Creditsafe score 48). Dit is de eenmanszaak van de heer M.F.J. Voragen (onbekend bij BKR), die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Medegeldnemer is de partner mevrouw J.Y.T. Lacon (onbekend bij BKR), die eveneens tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5 / 5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé M.F.J. Voragen (op dit moment van materiële waarde) J.Y.T. Lacon (op dit moment van materiële waarde) 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Positieve-Negatieve hypotheekverklaring op de privéwoning te Heerlen, met een marktwaarde van € 560.000,- (taxatiedatum 9-8-2017), een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- en een restschuld op de eerste hypothecaire lening van € 485.000,-. Er is op dit moment sprake van een overwaarde van € 75.000,-.

Investeert u bij meerdere platformen? Verkrijg automatisch inzicht in uw totale portefeuille met onze tool investID.
Projectnaam OAMKB Parkstad
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 12-07-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 25.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Dienstverlening
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Bedrijfsovername

OAMKB is een franchiseformule voor bedrijfsadviseurs, accountants, administrateurs en belastingadviseurs. Samen werken we aan het realiseren van meer winst in het MKB en aan een geautomatiseerde online administratie. De ondernemer heeft behoefte aan 24/7 inzicht in de cijfers en een financieel professional aan de zijde. OAMKB speelt in op deze behoefte van de ondernemer om tijd en geld te besparen door online administraties. Hiermee werkt de administratie juist in het voordeel van de ondernemer! OAMKB laat zien dat de administratie zoveel makkelijker, sneller en goedkoper kan zijn als je dit digitaliseert. Door deze efficiënte manier van werken ontstaat er ruimte voor doorlopend bedrijfskundig advies en persoonlijk contact, inclusief realtime cijfers. Samen met de OAMKB professional sparren ondernemers over hun ambities, het ondernemen en de financiële zaken. OAMKB is ver in het automatiseren van administraties door de jarenlange ervaring (vanaf 2010); tot 70% wordt door software gedaan. Hierdoor biedt de financieel professional meer begeleiding, meer communicatie en meer bedrijfsadvies voor een vaste prijs, inclusief administratie en belastingaangiften. De gemiddelde kosten voor een klant liggen rond € 2.400,- per jaar. Daarmee is OAMKB een voordelige aanbieder in de markt, die meer persoonlijk contact en advies aan de MKB-ondernemer levert. De startende franchiser bij OAMKB wordt van A tot Z begeleid bij de opstart. De opstartbegeleiding is gedurende jaren ontwikkeld en is een uitgestippeld pad tot een succesvolle onderneming. Over dit project | Toelichting van de Franchisenemer Dit project betreft een opstart van een nieuwe vestiging binnen de franchiseformule van het OAMKB, waarbij de klantenportefeuille wordt overgenomen van een bestaande franchisenemer in Parkstad Limburg (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen). Ik ben Maurice Voragen en inmiddels ruim 13 jaar actief geweest in de controle en samenstelpraktijk van (middel) grote accountantskantoren. Momenteel ben ik ook werkzaam in loondienstverband bij een pensioenuitvoeringsorganisatie. Naast dit vaste dienstverband ben ik de uitdaging aangegaan om mijn kennis en ervaring in te zetten als ondernemer. Hierbij richt ik mij met name op het MKB. Als registeraccountant heb ik een gedegen financiële achtergrond, waarbij kennis van IT, proces, administratie, jaarrekeningen in combinatie met risicomanagement als een rode draad door mijn carrière lopen. Ook op commercieel vlak heb ik de nodige ervaring. Als online adviseur ben ik altijd bereikbaar. De administratie is altijd up-to-date, dus we kunnen handelen vanuit de actualiteit. Pro-actief meedenken en natuurlijk advies dat hoort er gewoon bij. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn en zich bezighouden met de zaken die ze leuk vinden. In de meeste gevallen zullen de boekhouding en de administratie daar geen onderdeel van uitmaken. Ik zal hen deze zorgen graag uit handen nemen. Omdat ik zelf een ondernemer ben begrijp ik heel goed dat ondernemers niet houden van verrassingen, maar zoeken naar transparante oplossingen. Zo werk ik als accountant in Parkstad op basis van vaste tarieven, dan word je als klant niet opeens geconfronteerd met hoge kosten. Op ieder moment online toegang in je administratie biedt zekerheid. Door samen te werken komen we tot nieuwe inzichten. Door alle informatie digitaal beschikbaar te stellen zijn de relevante gegevens op ieder moment voorhanden bij het bepalen van de meest voordelige aanpak. Bereikbaarheid is ook een belangrijk element om een goede communicatie tot stand te brengen én te houden. Omdat de administratie altijd up-to-date is, kunnen we handelen vanuit de actualiteit en lopen we niet achter de feiten aan. Wees voorbereid op een accountant in Parkstad die proactief meedenkt en je advies geeft, dat hoort gewoon bij een moderne samenwerking die rendement oplevert. En als je tegen een situatie aanloopt waar we niet direct een antwoord op hebben, dan doe ik een beroep op mijn collega’s binnen het uitgebreide OAMKB netwerk. Met adviseurs binnen alle financiële disciplines komen we altijd tot een passende oplossing. Dat is het voordeel van werken binnen het landelijk collectief van administratiekantoren. Het economische belang van MKB-bedrijven krijgt steeds meer aandacht in Nederland. Echter door de crisis van de afgelopen jaren is met name het investeringsniveau van de MKB-sector ver achtergebleven. Dit staat in schril contrast met de toegenomen snelheid van verandering van de omgeving, waardoor een inhaalslag gemaakt dient te worden. Het is noodzakelijk dat bedrijven in staat zijn continu te veranderen om zich aan te passen aan die veranderde omstandigheden. Juist in het bedrijfsproces is de uitdaging het grootst, omdat verder gebouwd wordt op bestaande businessmodellen, en deze niet per definitie de meest geschikte oplossing bieden bij de gewenste oplossing. De complexiteit van de processen en de organisaties nemen hierdoor toe, waarbij de cohesie tussen finance, proces, IT en HR steeds meer de factor is die resultaatbepalend is. Hiervoor is het noodzakelijk dat de samenhang tussen deze werkvelden beter begrepen en bewaakt worden. OAMKB richt zich op MKB’ers, wat perfect aansluit bij mijn doelstelling om mij in te zetten voor de professionalisering binnen het MKB, maar zeker ook door de opzet van het franchisemodel. Samenwerking en transparantie zijn de basis van dit model, waarbij verschillende competenties vereist zijn. Door mijn jarenlange ervaring in verantwoordelijke functies binnen het bedrijfsleven ben ik in staat meerwaarde te creëren bij MKB’ers maar ook bij partners van het OAMKB. Prognoses Boekjaar Omzet Resultaat voor belasting Vrij beschikbare cashflow Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow 2019 € 56.000,- € 26.000,- € 25.000,- 24% 2020 € 103.000,- € 69.000,- € 45.000,- 13% 2021 € 185.000,- € 117.000,- € 69.000,- 9% De prognoses zijn opgesteld door de franchisegever en zijn gebaseerd op de huidige inkomsten uit de over te nemen portefeuille en de gemiddelde omzetgroei van OAMKB-vestigingen. Meer financiële informatie over mijn bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20080’. De Lening De lening wordt gebruikt voor de entreefee van OAMKB en de overname van de klantenportefeuille van een collega OAMKB’er. Investeringsbegroting Bestedingsdoel Bedrag Entreefee € 15.000,- Overname klantenportefeuille € 6.000,- Marketingkosten eerste jaar € 4.000,- Financieringskosten en depotregeling € 3.000,- Totaal € 28.000,- Af: eigen middelen € 3.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 25.000,- Crowdfunding is ontstaan vanuit ondernemerschap, terwijl banken puur vanuit financieel perspectief naar financiering kijken. Mijn ervaring is dat ondernemerschap te weinig gestimuleerd wordt door banken, waardoor MKB’ers tegen beperkingen oplopen bij het realiseren van hun strategie. Dit is voor mij reden om voor crowdfunding te kiezen. Toelichting van Geldvoorelkaar.nl De lening wordt aangevraagd als Annuïtaire lening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 8,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina) Geldnemer is OAMKB Parkstad (externe creditratings: Graydon 0,02% PD/ Creditsafe score 48). Dit is de eenmanszaak van de heer M.F.J. Voragen (onbekend bij BKR), die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Medegeldnemer is de partner mevrouw J.Y.T. Lacon (onbekend bij BKR), die eveneens tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5 / 5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze. Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening. Zekerheid (meer uitleg) Toelichting 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé M.F.J. Voragen (op dit moment van materiële waarde) J.Y.T. Lacon (op dit moment van materiële waarde) 2. Depotregeling 2 maandtermijnen 3. Positieve-Negatieve hypotheekverklaring op de privéwoning te Heerlen, met een marktwaarde van € 560.000,- (taxatiedatum 9-8-2017), een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- en een restschuld op de eerste hypothecaire lening van € 485.000,-. Er is op dit moment sprake van een overwaarde van € 75.000,-.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 12-07-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 7,00%

€53.400 / €60.000

Max Crowdfund

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand

Lening - 3,00%

€312.400 / €355.000

Waardevoorjegeld

Lening - 6,00%

€108.000 / €200.000

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€0 / €55.000

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 7,00%

€57.000 / €75.000

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€24.520 / €30.650

Lendahand