Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Obligatielening 2 SorgHuys Tilburginvesteer


Samen kunnen we de ouderenzorg in Nederland vernieuwen. Investeer in een van de obligaties van SorgHuys Tilburg b.v. en draag bij aan het verwezenlijken van een uniek woonzorgconcept voor zorgbehoevenden met dementie en/of lichamelijke beperkingen die respectvol aandacht en zorg nodig hebben. De opbrengst zal worden ingezet voor de aankoop en ver-/nieuwbouw van de prachtige villa ‘de 4-schouwen’ in Berkel-Enschot (gemeente Tilburg). Mede-Initiatiefnemer SorgHuys Investment N.V. zorgt ervoor dat het gebouw in perfecte kwaliteit komt voor de doelgroep. Na verbouwing zullen er 20 appartementen zijn gerealiseerd. De gemeente Tilburg heeft aangegeven mee te werken aan de bestemmingswijziging en de omgevingsvergunning is op 5 juli 2016 ingediend door het architectenbureau. Alle onderzoeken, benodigd voor de bestemmingswijziging, zijn uitgevoerd waaruit geen noemenswaardige risico’s zijn gebleken. Het complex is voor 20 jaar verhuurd aan Boeijend Huys Ouderenzorg B.V. waar het echtpaar Boeijen hun kennis en ervaring inzetten om zorg en aandacht te geven aan zorgcliënten die 24/7 aandacht behoeven vanwege dementie e/o psychogeriatrische problematiek. Het ‘trackrecord’ van de zorgexploitant en de initiatiefnemer is dermate goed dat de bancaire aanvullende financiering inmiddels is goedgekeurd en geaccepteerd. De totale kosten van het project worden geraamd op € 3.555.000,-. Deze investering wordt gefinancierd door: •een bancaire financiering van € 1.850.000,-, aflossing lineair 3% per jaar, met recht van 1e hypotheek; •de SorgHuys Obligatielening 1 van € 1.000.000,- met recht van 2e hypotheek en een couponrente van 5% per jaar. Minimuminleg € 500 ; •een bij de twee bovenstaande financieringen achtergestelde SorgHuys Obligatielening 2 van € 700.000,- en een couponrente van 7% per jaar. Minimuminleg € 10.000 De aflossing vindt plaats na verkoop van het vastgoed of door herfinanciering. Echtpaar van Boeijen Het echtpaar, Patrick en Wendelien van Boeijen (ook initiatiefnemer tot dit project), heeft werkervaring opgedaan in verschillende sectoren van de zorg en heeft een goed beeld gevormd over hoe de zorg georganiseerd is. Eén vraag rijst telkens weer bij hen op: Waarom is de zorg zo complex georganiseerd en kan het niet anders, beter, goedkoper en vooral klantvriendelijker? Vanuit deze vraag is het echtpaar van Boeijen Boeijend Huys Ouderenzorg BV gestart. In 2013 begonnen zij met hun eerste woonvoorziening voor maximaal tien ouderen met dementie in een pand in Berkel-Enschot. Inmiddels beheren zij succesvol 4 locaties en hebben een wachtlijst met 20 kandidaten. Zij zijn dan ook erg blij met de samenwerking met SorgHuys Investment. SorgHuys Investment Het project wordt gerealiseerd door SorgHuys Investment. SorgHuys Investment is een jonge onderneming met een lange managementervaring van haar bestuurders. De oprichters van SorgHuys, Peter Visscher en Cor van Eggelen, hebben beiden 20 jaar ervaring in vastgoed, risicomanagement en finance control. Eind 2013 hebben zij SorgHuys Investment opgericht om nieuwe financieringsconcepten te ontwikkelen voor hoogwaardig zorgvastgoed dat geëxploiteerd wordt door zorgondernemers die zich positief onderscheiden.

Investeer snel en eenvoudig op het platform met
het grootste aanbod van Nederland.
Projectnaam Obligatielening 2 SorgHuys Tilburg
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 20-10-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 700.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 120 maanden
Branche Gezondheidszorg
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Samen kunnen we de ouderenzorg in Nederland vernieuwen. Investeer in een van de obligaties van SorgHuys Tilburg b.v. en draag bij aan het verwezenlijken van een uniek woonzorgconcept voor zorgbehoevenden met dementie en/of lichamelijke beperkingen die respectvol aandacht en zorg nodig hebben. De opbrengst zal worden ingezet voor de aankoop en ver-/nieuwbouw van de prachtige villa ‘de 4-schouwen’ in Berkel-Enschot (gemeente Tilburg). Mede-Initiatiefnemer SorgHuys Investment N.V. zorgt ervoor dat het gebouw in perfecte kwaliteit komt voor de doelgroep. Na verbouwing zullen er 20 appartementen zijn gerealiseerd. De gemeente Tilburg heeft aangegeven mee te werken aan de bestemmingswijziging en de omgevingsvergunning is op 5 juli 2016 ingediend door het architectenbureau. Alle onderzoeken, benodigd voor de bestemmingswijziging, zijn uitgevoerd waaruit geen noemenswaardige risico’s zijn gebleken. Het complex is voor 20 jaar verhuurd aan Boeijend Huys Ouderenzorg B.V. waar het echtpaar Boeijen hun kennis en ervaring inzetten om zorg en aandacht te geven aan zorgcliënten die 24/7 aandacht behoeven vanwege dementie e/o psychogeriatrische problematiek. Het ‘trackrecord’ van de zorgexploitant en de initiatiefnemer is dermate goed dat de bancaire aanvullende financiering inmiddels is goedgekeurd en geaccepteerd. De totale kosten van het project worden geraamd op € 3.555.000,-. Deze investering wordt gefinancierd door: •een bancaire financiering van € 1.850.000,-, aflossing lineair 3% per jaar, met recht van 1e hypotheek; •de SorgHuys Obligatielening 1 van € 1.000.000,- met recht van 2e hypotheek en een couponrente van 5% per jaar. Minimuminleg € 500 ; •een bij de twee bovenstaande financieringen achtergestelde SorgHuys Obligatielening 2 van € 700.000,- en een couponrente van 7% per jaar. Minimuminleg € 10.000 De aflossing vindt plaats na verkoop van het vastgoed of door herfinanciering. Echtpaar van Boeijen Het echtpaar, Patrick en Wendelien van Boeijen (ook initiatiefnemer tot dit project), heeft werkervaring opgedaan in verschillende sectoren van de zorg en heeft een goed beeld gevormd over hoe de zorg georganiseerd is. Eén vraag rijst telkens weer bij hen op: Waarom is de zorg zo complex georganiseerd en kan het niet anders, beter, goedkoper en vooral klantvriendelijker? Vanuit deze vraag is het echtpaar van Boeijen Boeijend Huys Ouderenzorg BV gestart. In 2013 begonnen zij met hun eerste woonvoorziening voor maximaal tien ouderen met dementie in een pand in Berkel-Enschot. Inmiddels beheren zij succesvol 4 locaties en hebben een wachtlijst met 20 kandidaten. Zij zijn dan ook erg blij met de samenwerking met SorgHuys Investment. SorgHuys Investment Het project wordt gerealiseerd door SorgHuys Investment. SorgHuys Investment is een jonge onderneming met een lange managementervaring van haar bestuurders. De oprichters van SorgHuys, Peter Visscher en Cor van Eggelen, hebben beiden 20 jaar ervaring in vastgoed, risicomanagement en finance control. Eind 2013 hebben zij SorgHuys Investment opgericht om nieuwe financieringsconcepten te ontwikkelen voor hoogwaardig zorgvastgoed dat geëxploiteerd wordt door zorgondernemers die zich positief onderscheiden.

Platform Andersfinancieren
Platformlink Ga naar Andersfinancieren
Oprichtingsjaar platform 2015
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Verschillend per project